سرگرمیموزیک

متن و ترجمه آهنگ Met Him Last Night از Demi Lovato

تکست ، متن و معنی موزیک جدید دمی لواتو و آریانا گرانده به نام مت هیم لست نایت - Met Him Last Night به معنای شب گذشته با او آشنا شدم

متن و ترجمه آهنگ Met Him Last Night از Demi Lovato و Ariana Grande ، تکست و معنی اهنگ جدید مت هیم لست نایت به معنای شب گذشته با او آشنا شدم از دمی لواتو و آریانا گرانده از آلبوم جدید Dancing With The Devil…The Art of Starting Over

Lyrics and Translation Music Demi Lovato And Ariana Grande Met Him Last Night

در ادامه برای خواندن متن انگلیسی و ترجمه فارسی موزیک خارجی جدید زیبا و شنیدنی Met Him Last Night از Demi Lovato و Ariana Grande ، با بخش موزیک ماگرتا همراه باشید.

همچنین بخوانید: متن و ترجمه آهنگ Dancing With The Devil از Demi Lovato

متن و ترجمه آهنگ Met Him Last Night از دمی لواتو و آریانا گرانده - Demi Lovato و Ariana Grande
متن و ترجمه آهنگ Met Him Last Night از دمی لواتو و آریانا گرانده – Demi Lovato و Ariana Grande

متن و معنی اهنگ Met Him Last Night از Demi Lovato و Ariana Grande

[Verse 1: Demi Lovato]

Late at night, I’m sippin’ as you pass me by
شب دیروقت، من داشتم مینوشیدم همینطور که تو از کنارم رد میشدی

Red or white? You pour another, say, “It’s fine”
قرمز یا سفید، تو یه شات دیگه برام پر کردی، گفتم “خوبه”

[Pre-Chorus: Demi Lovato & Ariana Grande]

I don’t believe in you (I, I don’t believe that)
من به تو اعتماد ندارم (من، من اعتماد ندارم)

‘Cause I know just how you do (I, I seen it right through)
چون میدونم چطور عمل میکنی (من، من فهمیدم تو کی هستی)

[Chorus: Demi Lovato, Ariana Grande, Demi Lovato & Ariana Grande]

I’ve seen the devil, yeah, I met him last night
من شیطانو دیدم، آره من شب گذشته ملاقاتش کردم

Had conversation, yeah, I think he’s alright
باهاش صحبت کردم، آره، فک کنم اون خوبه

Seemed kinda funny, yeah, he kinda my type (Yeah, he’s kinda my type)
به نظر باحال میاد، آره، اون یه جورایی مثل منه (آره، اون یه جورایی مثل منه)

Yeah, yeah, yeah
آره، آره، آره

I’ve seen the devil, yeah, I met him last night
من شیطانو دیدم، آره، من شب گذشته ملاقاتش کردم

One conversation, now he’s spendin’ the night
یه بار باهاش هم کلام شدم و حالا اون شب رو در کنار من سپری میکنه

I think I Iove him, though I know it ain’t right
من فکر کنم دوسش دارم، با این که میدونم درست نیست

[Verse 2: Ariana Grande]

You got mе f—ed up, I won’t let this happen again (Mm-mm, yеah)
تو گند زدی به من، نمیخوام بذارم این اتفاق دوباره بیفته

This the last time, you won’t take advantage of my innocence (Mm-mm, yeah)
این آخرین باره، دیگه نمیذارم ازمعصومیتم استفاده کنی (امم-امم، آره)

[Pre-Chorus: Ariana Grande]

I don’t believe in you (I, I don’t believe that)
من به تو اعتماد ندارم (من، من اعتماد ندارم)

Disguised, but I see right through (I, I seen it right through)
لباس مبدل پوشیده بودی، اما من شناختمت (من، من فهمیدم تو کی هستی)

متن و ترجمه آهنگ Met Him Last Night از دمی لواتو و آریانا گرانده

[Chorus: Demi Lovato, Ariana Grande, Demi Lovato & Ariana Grande]

I’ve seen the devil, yeah, I met him last night
من شیطانو دیدم، آره من شب گذشته ملاقاتش کردم

Had conversation, yeah, I think he’s alright
باهاش صحبت کردم، آره، فک کنم اون خوبه

Seemed kinda funny, yeah, he kinda my type
به نظر باحال میاد، آره، اون یه جورایی مثل منه

(Yeah, he’s kinda my type)
(آره، اون یه جورایی مثل منه)

Yeah, yeah, yeah
آره، آره، آره

I’ve seen the devil, yeah, I met him last night
من شیطانو دیدم، آره، من شب گذشته ملاقاتش کردم

One conversation, now he’s spendin’ the night
یه بار باهاش هم کلام شدم و حالا اون شب رو در کنار من سپری میکنه

I think I Iove him, though I know it ain’t right
من فکر کنم دوسش دارم، با این که میدونم درست نیست

(No, no, it ain’t right, yeah)
(نه، نه، این درست نیست، آره)

[Verse 3: Demi Lovato, Ariana Grande, Demi Lovato & Ariana Grande]

How can I ever believe him? (Yeah)
چطور میتونم دوباره بهش اعتماد کنم؟ (آره)

That one look could be so deceivin’ (Yeah)
به کسی که میتونه خیلی فریبنده باشه (آره)

Boy, you were my only vice, I never feel this way
پسر، تو تنها فساد من بودی، من دیگه هیچوقت این احساسو تجربه نمیکنم

Won’t be no hostage, I’m leavin’ (Yeah)
نمیخواد منو به عنوان گروگان نگه داری، من دارم ترکت میکنم (آره)

Boy, you just gave me a reason
پسر، فقط بهم یه دلیل بده

No, I never thought I’d be the one
نه، من هیچوقت فکر نمیکردم که اون شخصی باشم که

No, I never thought I’d be the one to fall
نه، من هیچوقت فکر نمیکردم که اون شخصی باشم که عاشق میشه

Watch me bounce before I give you my all
برگشت من به حالت اول رو نگاه کن قبل از اینکه تمام وجودمو بهت بدم

So, I promise tonight is the last call
پس، بهت قول میدم تماس امشبم آخرین تماس باشه

متن و معنی آهنگ Met Him Last Night از دمی لواتو و آریانا گرانده

[Pre-Chorus: Ariana Grande]

I don’t believe in you (I, I don’t believe that)
من به تو اعتماد ندارم (من، من اعتماد ندارم)

Disguised, but I see right through (I, I seen it right through)
لباس مبدل پوشیده بودی، اما من شناختمت (من، من فهمیدم تو کی هستی)

[Chorus: Demi Lovato, Ariana Grande, Demi Lovato & Ariana Grande]

I’ve seen the devil, yeah, I met him last night
من شیطانو دیدم، آره من شب گذشته ملاقاتش کردم

Had conversation, yeah, I think he’s alright
باهاش صحبت کردم، آره، فک کنم اون خوبه

Seemed kinda funny, yeah, he kinda my type
به نظر باحال میاد، آره، اون یه جورایی مثل منه

Yeah, yeah, yeah
آره، آره، آره

I’ve seen the devil, yeah, I met him last night
من شیطانو دیدم، آره، من شب گذشته ملاقاتش کردم

One conversation, now he’s spendin’ the night
یه بار باهاش هم کلام شدم و حالا اون شب رو در کنار من سپری میکنه

I think I Iove him, though I know it ain’t right
من فکر کنم دوسش دارم، با این که میدونم درست نیست

(Ain’t right, ain’t right, ain’t right, no)
(درست نیست، درست نیست، درست نیست، نه)

[Outro: Demi Lovato, Ariana Grande, Demi Lovato & Ariana Grande]

Mm-mm-mm (Oh, woah)
امم-امم-امم (اوه، وااوه)

Mm-mm-mm
امم-امم-امم

Mm-mm-mm
امم-امم-امم

Oh, hey, hey
اوه، هی، هی

همچنین بخوانید: متن و ترجمه آهنگ Boys از Lizzo

در انتها امیدواریم که از متن و ترجمه آهنگ جدید Demi Lovato و Ariana Grande به نام Met Him Last Night ، نهایت استفاده و لذت را برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !