سرگرمیموزیک

متن و ترجمه آهنگ SICKO MODE از Travis Scott و Drake

تکست، متن و معنی موزیک خارجی Travis Scott و Drake به نام SICKO MODE

متن و ترجمه آهنگ SICKO MODE از Travis Scott و Drake ، تکست و معنی موزیک خارجی سیکو مود از تراویس اسکات و دریک

Lyrics and Translation Music Travis Scott & Drake SICKO MODE

در ادامه برای خواندن متن انگلیسی و ترجمه فارسی موزیک خارجی زیبا و شنیدنی SICKO MODE از Travis Scott و Drake ، با بخش موزیک ماگرتا همراه باشید.

همچنین بخوانید: متن و ترجمه آهنگ Highest In The Room از Travis Scott

تکست و معنی موزیک SICKO MODE از Travis Scott
متن و ترجمه آهنگ SICKO MODE از Travis Scott

همچنین ناگفته نماند که این موزیک به تازگی در کنسرت و رویداد ترویس اسکات بازی فورتناینت نیز پخش شده است.متن و معنی اهنگ SICKO MODE از Travis Scott

[Intro: Drake]

Astro, yeah
اَسترو، آره

Sun is down, freezing cold
خورشید غروب کرد، خیلی سرده

That’s how we already know winter’s here
اینجوریه که ما می فهمیم زمستون اومده

My dawg would probably doing it for a Louis belt
رفیقم احتمالاً این کارو برای کمربند لویی (برند) می کنه

That’s just all he know he don’t know nothing else
این همه چیزیه که می دونه، اون چیز دیگه ای نمی دونه

I tried to show him, yeah
من سعی کردم نشونش بدم، آره

I tried to show him, yeah, yeah
من سعی کردم نشونش بدم، آره، آره

Yeah, yeah, yeah
آره، آره، آره

Goin’ on you with the pick and roll
اومدن با شما با انتخاب و رول

Young LaFlame yeah he’s in sicko mode
لا فلیم (لقب تراویس) جوون آره، اون تو حالت بیمار روانی هست

[Verse 1: Travis Scott & The Notorious B.I.G.]

Made this here with all the ice on in the booth
به جایگاهی رسیدم با کلی ساعت رو مچم

At the gate outside, when they pull up, they get me loose
بیرون ایستگاه، وقتی رسیدن، منو بیهوش کردن

Yeah, Jump Out boys, that’s Nike boys, hop in our coupes
آره، برادران پلیس نامحسوس، اونا بچه های نایکی هستن، پریدن تو ماشین

This s–t way too big,
اين لعنتى خيلى خوبه

When we pull up give me the loot (give me the loot!)
وقتی رسیدیم غارت ها رو بهم بده (غارت ها رو بهم بده!)

Was off the Remy, had to Papoose
از رِمی جدا شدم، مجبور شد بره پیش پاپوز

Had to hit my old town to duck the news
مجبور شدم به شهر قدیمم سر بزنم که اخبار رو تکذیب کنم

Two-four all on lockdown, we make no moves
بیست و چهار ساعت دستگیر بودیم، ما هیچ حرکتی نکردیم

Now it’s 4AM and I’m back up poppin’ with the crew
حالا ساعت ۴ صبحه و من دوباره مشغول گشتن با اکیپ هستم

I just landed in Chase B mixes pop like Jamba juice
من همین الآن وارد شدم، چِیس بی آهنگا رو میکس می کنه مثل جامبا جوس

Different colored chains, see my jeweler really selling fruits
زنجیرهای رنگ رنگی، می دونی جواهر فروشم واقعاً میوه می فروشه

And they joking, man, know the cr—s wish it was a noose
و اونا شوخی میکنن، مرد، می دونم آنها دوست داشتن بندی باشهتکست و ترجمه آهنگ SICKO MODE از تراویس اسکات و دریک

[Bridge: Big Hawk & Swae Lee]

Someone said
کسی گفت

To win the retreat, we all in too deep
برا این که از انزوا نجات بیاییم، ما همه با همیم

Playing for keeps, don’t play us for weak (Someone said)
می جنگیم برای داشته هامون، با ما مثل ضعیفا برخورد نکن (یکی گفت)

To win the retreat, we all in too deep
برا این که از انزوا نجات بیاییم، ما همه با همیم

Playing for keeps, don’t play us for weak
می جنگیم برای داشته هامون، با ما مثل ضعیفا برخورد نکن

[Verse 2: Travis Scott & Uncle Luke]

This s–t way too formal, ya’ll know I don’t follow suit
این لعنتی دیگه خیلی رسمیه، شماها می دونین من قانون رو رعایت نمی کنم

Stacy Dash, most these of girls ain’t got a clue
استیسی دَش (بازیگر)، بیشتر این دخترا اصن هدف ندارن

All of these hoes I made off records I produced
همه این بدکاره ها رو من از آهنگایی که ساختم گیر آوردم

I might take all my exes and put ’em all in a group
شاید همه عشقای قبلیم رو جمع کنم و بذارمشون تو یه گروه

Hit my eses, I need the booch
به عسلی من ضربه بزنید، من به بووچ نیاز دارم

Bout to turn this function to Bonnaroo
می خوام این قابلیت رو تبدیل کنم به بونارو (فستیوال موسیقی)

Told her “hop in, you coming too”
بهش گفتم بپر بالا، تو هم میای

In the 305,
داخل سيصدو پنج

B—-s treat me like I’m Uncle Luke (don’t stop, pop that p—y)
بدکاره ها جوری باهام رفتار می کنن انگار عمو لوک هستم

Had to slop the top off, it’s just a roof
مجبور شدم بالا رو خاموش کنم، فقط یه سقفه (سانروف)

She said “where we going?”
اون گفت کجا میریم؟

I said “the moon”, we ain’t even make it to the room
گفتم ماه، ما حتی به اتاق هم نرسیدیم

She thought it was the ocean, it’s just the pool
فکر کرد اقیانوس هست، فقط استخره

Now I got her open, it’s just the Goose
حالا دختره رو آماده کردم، فقط با گوس (برند نوشیدنی)

Who put this s–t together, I’m the glue
کی این لعنتی رو به هم چسبوند، من چسب هستم[Bridge: Travis Scott, Swae Lee & Big Hawk]

(Someone said)
یکی گفت

Shorty FaceTime me out the blue
رفیق باهام تماس تصویری (فِیس تایم) گرفت به خاطر افسردگی

(Someone said) player,
يكى گفت بازى ميكنيم

Player for keeps, (someone said, m——r)
می جنگیم برای داشته هامون، (یکی گفت، مادر…)

(Someone said)
یکی گفت

Don’t play us for weak
با ما مثل ضعیفا برخورد نکن

متن و معنی آهنگ SICKO MODE از تراویس اسکات و دریک

[Intro: Travis Scott, Drake & Lil Juice]

(Yeah)
(آره)

Astro
اَسترو

Yeah, yeah
آره، آره

Tay Keith, f–k these niggas up
تی کیث، این کاکا سیاهارو به اوج برسون

Ay, ay
آی آی

[Chorus: Drake & Travis Scott]

She’s in love with who I am
اون تو عشق با كسى که من هستم

Back in high school, I used to bust it to the dance (yeah)
برميگردم ب دبيرستان، من عادت داشتم اونو با رقص بپوشونم

Now I hit that epi O with duffles in my hand
حالا من زدم اپى او رو با پارچه پشمى تو دستم

I did half a Xan, thirteen hours til I land
من نصف قرصو انداختم، سيزده ساعت تا نشستن

Had me out like a light ehh
منو بيرون اورد مثل نور

Like a light ehh, like a light ehh
مثل نور مثل نور

[Verse 3: Drake & Travis Scott]

Slept through the flight eh
خوابيدم ميان پرواز

Not for the night eh
نه برای يه شب

Seven-sixty seven, man
767 پسر

This s–t got double bedroom, man
اين لعنتى دوتا اتاق خواب گرفت

I still got scores to settle, man
من هنوز امتياز ميگيرم تا اروم شم پسر

I crept down the block (down the block)
من بلاک رو فرو ريختم

Made a right (yeah), cut the lights (yeah)
کار درست رو انجام بده روشنايي رو ببر

Pay the price (yeah)
هزينه رو بپرداز

Niggas think it’s sweet, it’s on sight (yeah), nothing nice (yeah)
نيگاها فک ميكنن اين شيرينه، اين يه نشونس، هيچى خوب نيست

Baguettes in my ice, Jesus Christ (yeah)
باگت ها تو فريزر

Checks over stripes (yeah)
چک کردن بیش از راه راه (آره)

That’s what I like (yeah), that’s what we like (yeah)
اون چيزى که من دوست دارم، اون چيزى که ما دوست داریم

متن و ترجمه آهنگ SICKO MODE از Travis Scott و Drake

Lost my respect, you not a threat
احتراممو از دست دادم، تو تهديدى نيستى

When I shoot my shot, that s–t wetty like I’m Sheck
زمانى که من شليكم شليک كنم، اين لعنتى خيسه مثله اينكه من مثل شیک هستم

See the shots that I took, wet like I’m Book
اون عكسى که من گرفتمو ببينم، خيس مثه اين كه من كتابم

Wet like I’m Lizzy, I be spending finally
خيس مثله اين که من ليزيم، من سرانجام هزينه ميكنم

Circle blocks ’til I’m dizzy (yeah, what)
تا من دزى هستم بلاک ها دايره اى هست

Like where is he, no one seen him (yeah, what)
مثل جايى که اون هست هيچكس اونو نديده

I’m tryna clean ’em (yeah)
من سعى ميكنم اونا رو تميز كنم

[Chorus: Drake & Travis Scott]

She’s in love with who I am
اون تو عشق با كسى که من هستم

Back in high school, I used to bust it to the dance
برگشت به دبیرستان، من عادت داشتم به رقص

Now I hit that epi-o with duffles in my hand (whoo!)
حالا من این اپی-او را با دست و پا در دستم

I did half a Xan, thirteen hours til I land
من نصف قرصو انداختم، سيزده ساعت تا نشستن

Had me out like a light
مثل نور بیرونم اورد

Like a light, like a light, like a light
مثل نور، مثل نور، مثل نور

Like a light, like a light, like a light
مثل نور، مثل نور، مثل نور

[Verse 4: Travis Scott]

Yeah, pass the dozen celly
بله، دهولز را گذراندید

He sending text ain’t sendin’ kites, yeah
اون متن فرستاد كايتى نفرستاد

He said “keep that on lock”
اونو قفل كن

I said “you know this s–t is tight”, yeah
من گفتم ميدونى اين لعنتى تنگه

It’s absolute (yeah), I’m back rebute (it’s lit!)
اين محضه، منو به عقب برگردونید

LaFerrari to Jamba juice, yeah (skrr, skrr)
لافراری به جامبا آب، آره

We back on the road, they jumping off, no parachute, yeah
ما برگشتيم به مسير، اونا بيرون پريدن، چتر نجاتى نيست

Shorty in the back
كوتوله پشت سر

She said she working on her glutes, yeah (oh my God)
اون ميگه كار ميكنه رو شيرينيش كار ميكنه، آره، يا خدا

Ain’t by the book (yeah), this how it look (yeah)
كنار كتاب نيست، اين طورى هست نگاه ميكنه

Bout a check, just check the foot
چک ميكشم، فقط چک غذا

Passes to my daughter, I’ma show her what it took (yeah)
پاس ميدم ب دخترم، نشون ميدم بهش چيزيو که گرفتم

Baby mama cover Forbes, got these other b—-s shook, yeah
مامانه عزيزم فاربسو ميپوشونه و بقيه بدکاره ها شوكه ميشن

در انتها امیدواریم که از متن و ترجمه آهنگ Travis Scott و Drake به نام SICKO MODE نهایت استفاده و لذت را برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

یک دیدگاه

  1. Saman گفت:

    بابا تروخدا درست ترجمه کنین سایت بازدید بالا داره به خاطر مخاطباتون لطفااا
    Baguettes in my ice,
    باگت(به الماس های ریز و گرون قیمت گفته میشه)
    روی ساعتم ع (منظورش اینه ساعتش پر از الماسه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.