سرگرمیفال

معنی ساعت جفت چیست؟ ❤️ راز اعداد رند عاشقانه و فال ساعات برعکس

معنی ساعت های جفت در روزمره و فال مربوط به آن زمان، فال جفت شدن ساعت و معنی ساعات رند آینه ای و فال ساعت

معنی ساعت جفت و فال رند شدن ساعت های عاشقی: اگر با راز اعداد آشنا هستید ، حتماً چیزی در مورد طالع بینی و فال ساعت شنیده اید ، به عنوان مثال ، نحوه قرارگیری ساعت ها روی هم یا در یک ساعت دیجیتال ساعت ها و دقیقه ها با هم یکی می شوند ، با معانی و پیام هایی که در این نوشتار کوشش شده است تا تعبیری از رموز و اسرار ارائه شود. با ساعت جفت فال ماگرتا همراه باشید.

فال ساعت یکی از پرطرفدارترین فال ها می باشد که خیلی ها به فال‌بینی اعتقاد دارند.نکته مهمی را به خاطر بسپارید که همیشه خداوند را در همه امور مد نظر بگیرید و به او توکل کنید و اگر در فال خود نکته منفی می بینید ، ناراحت و ناامید نشوید.

فال ماهانه ماگرتا را حتما پیشنهاد میکنیم مطالعه کنید.

معنی ساعت های جفت عاشقانه

فال ساعت جفتي
فال ساعت جفتي

01:01 بهت فکر میکنه
02:02 بدون تو نمیتونه
03:03 خوابتو میبینه
04:04 همدیگرو میبوسید
05:05 مال خودته
06:06 دوست داره

07:07 عاشقته
08:08 پسری/دختری دوست داره
09:09 اونو میبینی
10:10 دوست داره
11:11 بدون تو ناراحته
12:12 قرار دارید

13:13 آشنایی تازه
14:14 عاشقته
15:15 یه پسر سبزه دوست داره
16:16 به هم میرسید
17:17 راست میگه
18:18 حسود

19:19: احساسات اش را پنهان میکنه
20:20 کسی به تو زنگ میزنه
21:21 نگاهتو دوس داره
22:22 از تو خوشش میاد
23:23 محبت
00:00 یه آرزو کن…

تعبیر ساعات جفت
تعبیر ساعات جفت

فال جفت شدن ساعت و دقیقه

فال ساعت جفت به تعبیر های دیگر :

00:00
محقق شدن امیال و آرزوها و تفکر با قلبی پاک و خالص
01:01
در انتظار خبرهای خوبی باشید.
01:10
افسوس!
شما آن کار را شروع کرده اید اما محقق نخواهد شد.
01:11
در این زمان هیچ پیشنهادی را نپذیرید.
02:02
منتظر یک دعوت یا قرار ملاقات باشید.
02:20
خشمتان را مهار کنید و واژه ها دریابید.
02:22
رازی را کشف خواهید کرد.
03:03
پشت در عشق ایستاده است، آن را بگشایید.
03:30
دریغا، تغییری که احساس می کردید و در انتظارش بودید، بی پاسخ خواهند ماند.
03:33
خوشحالی و خوشبختی را ملاقات خواهید کرد.

04:04
به موقعیتتان از زاویه ای دیگر نگاه کنید.
04:40
امروز روز شما نیست.
04:44
به حسابش برسید.
05:05
دشمنانتان در حال مخفیانه نقشه کشیدن برای شما هستند.
05:50
از آب و آتش حذر کنید.
05:55
از ملاقات با آن مرد خردمند، دوری نکنید.
06:06
ازدواج سریع یا بطور کلی ازدواج
07:07
از مردی که یونیفورم پوشیده است، حذر کنید.
08:08
در شغلتان پیشرفتی حاصل خواهد شد.

09:09
از کیف پول و کیف دستی تان کراقبت بیشتری کنید.
10:01
با مردی تاثیرگذار و مهم آشنا خواهید شد.
10:10
وقتش رسیده است…
11:11
به کسی یا چیزی وابسته خواهید شد.
(همچنین در بسیاری از منابع این زمان را زمانی معنوی می دانند،به این معنا که شما در مسیر درستی هستید و با روح جهان و جریان هستی
موافقید.)
12:12
پیروزی بر عشق از آن شماست.
12:21
با زنی زیبا ملاقات خواهید کرد.

13:13
از چشم و هم چشمی حذر کنید.
13:31
آنچه مدتها در رویایش به سر می بردید، خواهید یافت.
14:14
ایامتان به عشق مزین خواهد شد.

14:41
در دردسری خواهید افتاد
15:15
نصایح مرد خردمند را دنبال کنید.
15:51
برای تازگی و طراوت سریع اما کوتاه، آماده باشید.
16:16
در جاده مراقب باشید و حواس جمع.
17:17
از محله اراذل و اوباش دوری کنید.
18:18
در جاده مراقب باشید و حواس جمع.

19:19
موفقیت در کار
20:02
دعوا و نزاع با شخصی دیگر
20:20
تهمت در خانواده
21:12
تولد نوزاد یا شروع یک پروژه جدید
22:21
داستانی عاشقانه سر خواهد گرفت و گردبادی شکل خواهد گرفت.
22:22
یک آشنایی جدید
23:23
رابطه ای خطرناک
23:32
مشکلات سلامتی

چرا همش ساعت جفت میبینم
چرا همش ساعت جفت میبینم

فال ساعت برعکس

۰۰:۰۰= یه چیزی آرزو کن
۰۱:۰۱= به تو فکر می کنه
۰۲:۰۲= او بدون تو نمیتونه
۰۳:۰۳= خوابت رو می بینه
۰۴:۰۴= یک بوسه ی عاشقی
۰۵:۰۵= همیشه برای هم هستید
۰۶:۰۶= دوستت داره

۰۷:۰۷= صلح و دوستی، عشق
۰۸:۰۸= یک فرد مو مشکی بهت علاقه داره
۰۹:۰۹= میبینیش
۱۰:۱۰= یه نفر به موهای خرمایی دوست داره
۱۱:۱۱= بدون تو ناراحته
۱۲:۱۲= قرار ملاقات

۱۳:۱۳= با یکی بزودی آشنا میشی
۱۴:۱۴= خیلی دوست داره عاشقانه
۱۵:۱۵=یه نفر پوست گندمی بهت نظر داره
۱۶:۱۶= به هم میرسید
۱۷:۱۷= حرفش راسته
۱۸:۱۸= حسوده

۱۹:۱۹= احساسات‌شو قایم میکنه
۲۰:۲۰= یکی بهت میزنگه
۲۱:۲۱= با نگاه دلش رو بقاپ
۲۲:۲۲= ازت خوشش میاد
۲۳:۲۳= محبت و مهربانی

معنی ساعت های جفت عشق
معنی ساعت های جفت عشق

فال ساعت عاشقی

۰۰:۰۰ = عاشق و دلباخته توست
۰۱:۰۱ = خوابتو میبینه
۰۲:۰۲ = همش به فکر توئه
۰۳:۰۳ = داره به خاطراتتون می اندیشه
۰۴:۰۴= تورو محرم دلش میدونه
۰۵:۰۵ = زندگی با تو براش معنی داره
۰۶:۰۶ = میترسه تو رو از دست بده

۰۷:۰۷ = میخواد باهات ازدواج کنه
۰۸:۰۸ = به اخلاق و کارات اهمیت میده
۰۹:۰۹ = تصمیمشو گرفته
۱۰:۱۰ = تو اولین انتخاب شی
۱۱:۱۱ = از ته دلش دوست داره
۱۲:۱۲ = بهت فکر میکنه اما کس دیگه ای رو دوست داره

۱۳:۱۳ = پای یکی این وسط درمیونه
۱۴:۱۴ = خیلی دوست داره
۱۵:۱۵ = عاشقت شده
۱۶:۱۶ = همیشه به تو فکر میکنه
۱۷:۱۷ = میخواد کنارش باشی
۱۸:۱۸ = میخواد باهات توی رابطه ای باشه

۱۹:۱۹ = از آینده ات می ترسه
۲۰:۲۰ = بوس دلش میخواد
۲۱:۲۱ = میخواد عاشقت بشه
۲۲:۲۲ = خیالت تخت که تور میخواد
۲۳:۲۳ = توی خواب دیده تورو

۰۱:۱۰ = انگار یک بار ناراحتش کردی
۰۲:۲۰ = از خیانت کردن هات خسته شده
۰۳:۳۰ = حس میکنه تو مغروری
۰۴:۴۰ = همش آزار و اذیتش میکنی
۰۵:۵۰ = نسبت بهش شکاکی
۱۰:۰۱ = از کارات بیزاره
۱۲:۲۱ = یکی دیگه جز تورو دوست داره

۱۳:۳۱ = سوهان روحش هستی
۱۴:۴۱ = از فکر اینکه بهت علاقه داره بیا بیرون
۱۵:۵۱ = چرا فکر میکنی بهترین هستی؟
۲۰:۰۲ = کمی باهاش مهربانتر باش
۲۱:۱۲ = تحمل تو برایش سخته
۲۳:۳۲ = ولش کن، اصن بهت فکرم نمیکنه

معنی فال جفت شدن ساعت
معنی فال جفت شدن ساعت

فال ساعت رند

۰۰:۰۰= عشق خیلی واقعی
۰۱:۰۱= بهت زیاد فکر میکنه
۰۲:۰۲=براش مهمی
۰۳:۰۳= برای رسیدن بهت همه کاری میکنه
۰۴:۰۴= حس رمانتیک عشقولانه
۰۵:۰۵= دوست داشتن فرازمینی و معنایی
۰۶:۰۶= از یادت غافل نیست

۰۷:۰۷= حس خوب متقابل دارید
۰۸:۰۸= از یاد یکدیگر غرق لذت
۰۹:۰۹= همیشه جلوی چشماشی
۱۰:۱۰= حس عشق متقابل
۱۱:۱۱= خوشحالی
۱۲:۱۲= تورو میخواد فقط

۱۳:۱۳= توی استراحتشم بهت فکر میکنه
۱۴:۱۴= حضور همدیگه رو حس می کنید
۱۵:۱۵= روت غیرت داره
۱۶:۱۶= درک دو طرفه
۱۷:۱۷=دلتنگ توئه
۱۸:۱۸=دلش گرفته باهاش تماس بگیر

۱۹:۱۹= دوست داره پیشش باشی
۲۰:۲۰= احساس عمیق
۲۱:۲۱= به یادت لبخند رو لباشه
۲۲:۲۲= خیلی دوست داره از دستش نده
۲۳:۲۳= کامل همدیگه رو میفهمید

حکمت جفت شدن ساعت
حکمت جفت شدن ساعت

آیا شما هم زیاد جفت شدن ساعت را در طول روز میبینید؟ آیا به فال ساعت های رند عاشقی اعتقاد دارید؟ آیا میدانید اعداد جفت نشانه چیست؟ یک نکته است اینکه فال ساعت باید مربوط به حس اون لحظه رو درک کنید و فال ساعت جفت مربوط به آن را پیدا کنید. حالا نظرتان را درباره ساعت جفت در قسمت دیدگاه برایمان کامنت کنید.

طهرانی

بنیانگذار مجله اینترنتی ماگرتا و متخصص سئو ، کارشناس تولید محتوا ، هم‌چنین ۱۰ سال تجربه سئو ، تحلیل و آنالیز سایت ها را دارم و رشته من فناوری اطلاعات (IT) است . حدود ۵ سال است که بازاریابی دیجیتال را شروع کردم. هدف من بالا بردن سرانه مطالعه کشور است و اون هدف الان ماگرتا ست.

591 دیدگاه

 1. دوستان یه سوال میپرسم ممنون میشم کسایی که تو رابطه بودن یا هستن جواب بدن چون کمک بزرگی میکنه نه فقط به من بلکه به همه
  سوالم :
  اشتباهاتی که توی رابطتتون داشتید و اگر برمیگشتید عقب درستش میکردید چی بود؟ یا تجربتون از رابطه رو بگید که بقیه استفاده کنن❤😊

 2. نمیدونم چرا زندگی بهم انقد سخت میگیره مگه من چیکار کردم که باید انقد عذاب بکشم بخدا آدم بدیم نیستم از خودم تعریف نمیکنم ولی بخدا تا جایی که کشش داشته باشم به کسی آزاری نمیرسونم ولی همه باهام بد کردن همه، انقد تنها موندم واقعا عصبی شدم سره کوچکترین مسئله بهم میریزم حالم بد میشه تا به حالم کسی نبوده کنارم باشه آرومم کنه خیلی تنهام خیلی برام دعا کنید یه کم به آرامش برسم

 3. کاش بشه وقتی که داری ور میری با گوشیت دستت بخوره رو اسمم

  کاش بشه آخر قصه بگم دیدی تونستم

  با اینکه خورد شدم دوست ندارم خورد بشی میدونی گرده زمین
  نزار زندگی برام بیشتر از این سخت بشه 😞
  یه کم ب خودت بیا فکر کنم وقتشه 🙂
  از آسمون سنگ بیاد حتی اگه جنگ بشه دل من تو رو میخواد ❤️

 4. میخوام انقدر با من راحت باشی که وقتی کنار منی به موسیقی مورد علاقه‌ت گوش بدی و جوری که دوست داری لباس بپوشی. وقتی خواستی باهام حرف بزنی فکر نکنی مزاحمی، بدونی که من همیشه باحوصله به تمام حرف‌ها و نگرانی‌هات گوش میدم و براشون ارزش قائلم. چیزهایی که توی سرت میگذره رو بهم بگی. در حالی که دستات توی دستامه ترس‌هات رو باهام قسمت بکنی❤💋

 5. منم کسی دوست دارم اماازبس بهش توجه کردم وهربارخودم رفتم جلو برااشتی مغرورشدحالاازش خبرندارم ودلم بهش تنگ شده بچه ها برام دعا کنین اگه خوشبخت میشم برگرده وبهش برسم

  1. عزیزم این چیزا با دعا کردن درست نمیشه طرف اگه بخوادت میمونه اگه نخواد میره اجبار نکن چون اینجوری ارزش خودتو پایین میاری غرور خودتو برای آدمی که احساساتت براش مهم نیست نشکن چون بعدا خودت ضربه میخوری جوری رفتار کن که اصلا برات مهم نیست اینجوری خود به خود جذبت میشه

 6. امروز میشد یه سال رابطمون ولی خب فوت شد براش از خدا طلب آمرزش کنید ازین یه سال ۵ ماه رفته زیر خاک تا ابد دوست دارم و به یادتم بهت متعهدم😭دوست دارم و به قولایی کبهت دادم عمل میکنم من خوبم توعم خوب باش

 7. سلام بچه ها برام دعا کنید واقعا گرفتارم فقط تنها چشم امیدم به خود خداست دعا کنید نمیدونم خوبم یا بدم ولی شما هم برام دعا کنید تا خدا نگام کنه من واقعا تنها امیدم خودشه اگه نا امیدم کنه بی پناهم کنه واقعا بی کس ترین آدم دنیا میشم بگید هوامو داشته باشه من واقعا تنها پناهم تنها امیدم در رحمت خودش شده ازش بخایین بهم رحم کنه

 8. چ کامنت های جالبی اینجا گذاشتیت مخصوصا باربد بنظرم خیلی خوب نوشتی در مورد مسئله ای ک راجبش گفتی نمیگم طرز نوشتنت شبیه ی نویسنده ی عالی با ی ذهن فوق العاده نمیدونم این کامنت منو میخونی یا ن حتی نمیدونم چ زمانی اینهارو کامنت کردی ولی اگ روزی این متنو خوندی بدون واقعا از شیوه ی جمله نگاریت خوشم اومد ی طورایی ی پا نویسنده ای

 9. سلام سلام من خیلی حالم خوبه 😍😍
  میدونید من وقتی دلم هوای زیارت می‌کنه دلم بی قرار و نا آروم میشه انگار آرامش دیگه ندارم اما الان حالم خیلی خوب شده ممنونم از مامانم ک راضی شد
  قراره ۷ آذر یا ۹ آذر برم امام رضا ب لطف آقا رضا
  ممنونم ازتون
  ممنونم از کشف ک گفت انرژی مثبت بده ب کائنات 😍
  چ قدر دلم هواشو کرده
  برای همه تون دعا میکنم
  ان شاء الله این سختیای کشور تموم بشه
  و امام زمان هم ظهور کنه
  و آرامش قلب همه رو فرا بگیره
  و برم ب امام رضا خواسته های همه تون رو بگم

  1. سلام عزیزم
   ان شاالله که سفرت بی خطر باشه
   برا من دعا کن راحت بتونم این یه مدت رو رد کنم و مشکلی پیش نیاد برام خیلی استرس دارم و میترسم🥺

 10. ب علی بگو آقا جون حواست ب منم باشه

  ب علی بگو دلتنگم حرمم داره دیر میشه
  خیلی وقته ما رو نمیطلبی

  چشماتو ببند خیال کن ی زائری زیر بارون
  ک توی نجف شدی مهمون با چشم های گریون

 11. اگه یه روزی عاشق یه نفر بودیم و روزهایی رو باهم گذروندیم ولی الان پیش هم نیستیم
  من هنوز حس میکنم عشق بهش دارم اما اون دیگه نیست و نمیدونم اونم عاشق من هست یا نه ؟
  چند باری در حد توانم سعی کردم ازش با خبر بشم که برش گردونم به نظرتون باید چیکار کرد ؟
  دیگه نمیشه همش بخوام تلاش کنم ازش خبری بگیرم یا زنگ بزنم چون غرورم یک حدی داره

  1. اگه واقعا دوسش داری باید غرورت رو کنار بذاری . چون اصلا تو عشق ، غرور معنی نداره . اگر واقعا میخوای که بدستش بیاری ، اولش سختی داره . بری جلو خودت متوجه میشی میخوادت یا نه . تو سعی خودتو بکن . بیشترین حدی که میتونی تلاش کنی . که بعدا پشیمون نشی که چرا میتونستم و نکردم . و مطمئن باش اون اگه دوست داشته باشه پس نمیزنه تورو . چون قطعا تو این مدت اونم دلش برا تو تنگ شده . نازشو بکش . اگه عاشقت باشه اوکی میشه باهات مطمئن باش♥️

   1. حرفات درسته ولی یه قسمتشو اشتباه داری میگی
    من یا شما یا هر کی یه حدی داره رفتن به سمت طرف مقابل.
    از یه جا به بعد دیگه این خیلی مسخره میشه که همش یه نفر بخواد تو رابطه بره جلو
    من رفتم جلو اما نتیجه نگرفتم و واکنشی مثبتی ازش ندیدم
    حتی اگه مداوم برم جلو و نظرشو جلب کنم یه جوری منت میشه و کنترل منو به دست میگیره
    به نظر خود من زندگی همینه نباید دیگه بیش از حد تلاش کرد وقتی یه چیزی جوابش منفیه یا نمیاد سمت تو یا واکنشی نسبت بهت انجام نمیده.
    من رها کردم چون انگار تو یه بازی بازنده بودم.
    حس میکنم وقتی رها کردم از بازنده بودن اومدم بیرون
    عشق و غرور مخالف هم هستن اما نباید خودمونو تحقیر کنیم به هر چی خودمونو بزنیم تا برش گردونیم با نظرت مخالف بودم حتی اگه عاشق ترین فرد روی زمین باشیم چون من خودمو جای طرف مقابل میزارم یکی اینطوری هی بخواد پیگیری کنه از چشم من میوفته هر آدمی بخواد هر چیزی رو زیاده روی کنه افتضاح میشه. من اگه بیش از اندازه آب بخورم ممکنه باعث مرگ بشه انقدر آب بدن زیاد میشه داخل خون که تعادل مغز بهم میریزه و درجا شوک مغزی میشه و مرگ

   2. منم با حرفات تا یجایی موافقم باربد اما شخصیت دخترارو بهتر از تو می‌دونم . بازم میگم اگرررر واقعا دوست داشته باشه ، خیلییییی خوشش میاد از اینکه بری جلو
    من نمیگم برو خودتو تحقیر کن جلوش . هی هم نرو بهش اصرار کن . منظورم این نیست . ولی یجوری رفتار کن که بدونه تو دوسش داری . کم کم بهش نزدیک شو . کم کم خودتو تو دلش جا کن . به عنوان یه دوست معمولی برو جلو .

   3. ولی نمی‌دونم دوست دارن یا نه . چون اگه من بودم ، تا یجایی سرد برخورد میکردم . البته نمی‌دونم . قضیه ی من فرق داره . من دوسش دارم باربد حتی دلم نمیاد باهاش سرد برخورد کنم . اصلا نمیتونم سرد برخورد کنم . اما به قدری دلمو شکسته که دوست دارم خیلی بیاد جلو . میدونی انگار دوست ندارم راحت دوباره بدستم بیاره . دوست دارم تلاششو ببینم . به نظر تو چیکار کنم ؟ واقعا نمی‌دونم چجوری رفتار کنم . از طرفی هم واقعا دلم میخواد بیاد جلو هم اینکه فکر میکنم خیلی مغرور شده و اگه بخوام سرد باشم ، می‌ره دوباره

   4. ببین به نظرم نباید اصرار کنی بهش
    و اینکه من دقیقا شرایط تورو نمیدونم ممکنه یه چیزی بگم به شرایط تو نخوره
    ولی اگه اونم مثل طرف من تورو ترک کرده و الان نیست.
    بیش از حد رفتن سمتش یا هر جوری بخوای ازش خبر بگیری کارو خراب میکنه سعی کن در حد چند بار دو یا سه بار مثلا بهش زنگ بزنی اگه جوابی نداد یا منفی بود دیگه ادامه دادن ممکنه باعث تحقیر بشه همین چیزی که خودت و من توی پیام قبلی گفتیم نباید به مرحله تحقیر برسیم

   5. مشکلت حس میکنم اینه که میگی اون نمیاد و نمیخواد بیاد اما تو میخوای اون بیاد و از دلت در بیاره و تو هم میگی چون اون نمیاد نمیتونم سرد باشم من باید کاری کنم
    واقعا نمیشه کاری کرد
    به نظر من اینطوری حتی اگه بری سمتش اوکی بشه باز به راحتی میتونه بره چون کوتاه اومدی و به راحتی میتونه دوباره تورو ترک کنه از این هم باید بترسی که دوباره ترکت کنه
    و یه چیز دیگه هم هست مدت زمانی که رفته هم مهمه اگه تازه رفته فرصت بده یک ماه الی دوماه ببین شاید برگرده اکثرا مثل این بچه کوچولو ها برمیگردن چون گیج میشن و دست و پاشونو گم میکنن و سریع میان اینجور موقع ها خیلی خوبه بترسونیش که بهش بگی که دوباره بری دیگه من برگشتتو قبول نمیکنم
    خلاصه پسرا دوست ندارن کسی بیاد دنبالش سرد تر میشن اگه بفهمن داری تلاش میکنی هم خیالش راحت تره میگه این هنوز هست و یه حس بیخیالی هست و سرد تر هم میشه چون براش گنگ نیستی.
    پسر هارو باید توی خماری بزاری این نصحیت از من داشته باش هر چیزی میخوای بهش بدی هر کاری کنی بهش بده ولی تو خماریش نگه داره که سریع ازت نخواد و عادتش نشه
    امیدوارم حرفام کمکت کنه

  1. بچه ها این واقعیه که میگن اگه گناه انجام بدی دعات برآورده نمیشه؟
   و اگه واقعیه ، اگه گناه رو بذاری کنار دهات برآورده میشه ؟
   لطفاً بگین

   1. اره عزیزم واقعی هست
    ما با گناه هامون و رفتار هامون
    اینجوری بگم کاسه خودمون رو سرازیر میکنیم و شامل لطف خدا بعضی اوقات نمیشیم ،لطف خدا همیشه هست اما این ما هستیم ک با رفتار. هامون از این لطف محروم میشیم چون خدا ک قابل تغییر نیست این ما هستیم ک متغیر هستیم و هی با کارامون از این لطف بهر مند یا بی بهره میشیم
    برای منم دعا کن مورد عنایت خدا قرار بگیرم 😥
    دعا کن بشم ب قلبم از وجودش منور بشه🥺

   2. اره ب شرط این که دلی گناهان بزاری کنار
    و از خدا بخوای
    خدا هم اگه صلاح باشه بهت میده

   3. نه دوست عزیز ،اگه اشتباهی کردی یا گناهی کردی به هیچ عنوان عداب وجدان نداشته باش با خدا حلش کن ،و توبه کن ،چون باید اون موقع اون گناه رو انجام میدادی تا الان به اینجا برسی و به خدا نزدیک بشی،این نطر منه

   4. سه مورده که اولی تقدیره که میگه مثلا اگر از دیوار فلانی بالا رفتی تقدیر میگه از دیوارت بالا خواهند رفت بعد بازگشت از ضد ارزشه و خدمت ب خلق الله یعنی خدمت ب هر چیزی که خداوند خلقش کرده که تقدیرتو عوض میکنه و بعدی فرمان که وقتی این فرمان الهی صادر بشه ب خواستت میرسی

   1. ناشناس
    چ جوری انرژی مثبت بدم
    نمی‌دونم آخه
    دلم امام رضا میخواد 😭😭😭
    پنج ماه دیگه گفتن
    من تحمل ندارم
    امام رضا از همین جا شفاعتم رو بکن از همین جا منو ب آرامش برسون 😭,
    دلم تنگته آقا 😭

 12. صدف من مطمئن هستم تو اینجایی مگه من از بقیه چی کم داشتم که ولم کردی تو از اول منو دوس نداشتی مگرنه بخاطر یه مسئله کوچیک نمیرفتی بهونت بود😐دیوونه شدم از بس خط گرفتم جوابمو ندادی باشه من میرم دیگه اذیتت نمیکنم تو منو نمیخوای زور نیست که ولی هیچ وقت نمیتونم فراموشت کنم😪

  1. اونی که رفته مطمن باش بد یه مدت پشیمون میشه چون اون ادمی که واقعا دوستش داشته رو از دست داده وخدا کسی روجلو راهش قرارمیده مثل رفتاری که با توکرد باهاش میکنه اینقدرغصه نخور قسمت نبوده اون لیاقت محبت تورو نداره

 13. وقتی هوا ابری و بارانی شد،با هر قطره ی باران،آسمان خاطرات تو را به من یادآوری میکند
  صدفم کاش نمیرفتی بدون تو این فصل قشنگ نیست😢🍁🍂

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *