سبک زندگی

جواب درس 3 کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم ✔️ Art and Culture

پاسخ سوال صفحه های 44 تا 59 درس سوم 3 کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم متوسطه دوم

جواب درس 3 کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم : این درس با Get Ready شروع شده و در ادامه حاوی 5 بخش دیگر می باشد. پاسخ گام به گام درس سوم ۳ کتاب کار زبان یازدهم را می توانید به صورت کامل در ادامه ی مقاله ببینید؛ با آموزش و پرورش ماگرتا همراه باشید.

جواب درس 2 کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم  A Healthy Lifestyle

جواب درس 3 کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم
جواب درس 3 کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم

جواب بخش Get Ready درس 3 کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم

پاسخ تمرین A:

کلمات را به تصویر مربوطه وصل کنید.

1: handshaking ( تصویر دست دادن )

2: bowing ( تصویر احترام گذاشتن )

3: hugging ( تصویر بغل کردن )

4: pressing one’s palms together ( تصویر اول  )

پاسخ تمرین B:

موارد گفته شده در تمرین قبل را در کجا می توانیم ببینیم.

Handshaking: Germany- The United Kingdom- The United States

Bowing: Japan

Hugging: Iran- Argentina

Pressing one’s palms together: India

جواب درس 1 کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم Understanding People

جواب بخش اول درس سوم کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم

پاسخ تمرین A:

1: Culture is only a combination of food, clothing and holidays. False

2: Different people of the world may have different cultures and lifestyles. True

3: Respecting other cultures often makes our lives easier. True

پاسخ تمرین B:

1: How many countries are there in the world?

پاسخ: There are more than 190 countries in the world.

2: What are the elements of culture?

پاسخ: Food, music, clothing, holidays, customs, values, behaviors, and artifacts are some of the elements of culture.

3: How can we start learning about other cultures?

پاسخ: We can read about the other cultures.

پاسخ تمرین C:

1: society

2: People around the world

3: other cultures

جواب بخش دوم درس 3 کتاب کار زبان انگلیسی پایه یازدهم

پاسخ تمرین A:

خواسته شده تا متن را بخوانیم و برای کلمات داده شده متضاد پیدا کنیم.

similar – different

false – right

finish – start

unimportant – important

پاسخ تمرین B:

در هر گروه از کلمات یک کلمه اضافه بوده و باید آن را پیدا کنید.

1: economy

2: collect

3: beauty

4: wrong

پاسخ تمرین C:

Cultural

Simply

Skillful

Diversity

Iranian

tourist

پاسخ تمرین D:

Feeling – living – usually – According – Learning – having – Simply – reflecting – reading

پاسخ تمرین E:

1: respect the rights/ the law

2: reflecton your opinion/your experience

3: weave a rug/ a carpet

4: appreciate the art/its culture/ your honesty

5: name a foreign country/ the handicrafts of your country / Iranian hand-made products

جواب بخش سوم درس 3 کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم

پاسخ تمرین A:

جملات را کامل کنید.

1: If my brother (go) goes out with his friends tonight, I (watch) will watch the football match on TV.

2: I (earn) will earn a lot of money if I (get) get a good job.

3: If Kate (hurry / not) doesn’t hurry, she (miss) will miss the bus.

4: If we (meet) meet them tomorrow, we (say) will say your hello.

5: The air (be) will be clean if people (use) use public transportation.

پاسخ تمرین B:

1: If I learn English well, I can find a good job.

2: If I see my first English teacher, I’ll be happy.

3: I won’t pass my exam if I don’t study my lessons.

4: I will go to Mashhad if I have enough money.

جواب بخش چهارم درس 3 کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم

این بخش بصورت گفتاری میباشد و در آزمون های کتبی ذکر نخواهد شد.

جواب بخش پنجم درس 3 کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم

پاسخ تمرین A:

جملات را با استفاده از شکل صحیح افعال پر کنید.

Mark began to learn Spanish when he was 40.

I am planning to go to Ardebil.

The bank has agreed to lend him fifty million Rials.

Maryam is seventeen and she will hope to be a translator.

پاسخ تمرین B:

It is not dangerous to swim in the pool.

I am surprised to see my teacher again.

My brother was really sorry to use that mistake.

It is easy to make this machine.

پاسخ تمرین C:

جملات را تکمیل کنید.

The teacher told Amir to write an essay.

His little brother asked him to turn on the computer.

His parents advised him not to eat fast food.

His grandmother wants him to go to the market with her.

پاسخ تمرین D:

1: They want me to study my lessons.

2: They want me to learn about other cultures.

3: They want me to keep my room as neat as possible.

4: They want me to visit my grandparents.

5: They want me to read science books.

6: They want me to save money.

پاسخ تمرین E:

Culture is a system of shared beliefs that are common in a society. Often, we think of the food, music, clothing, and holidays that are common in a society as its culture, but these are only some of the elements. Other elements include customs, values, behaviors, and artifacts. Culture is, therefore, a combination of thoughts, feelings, attitudes, and beliefs.

With more than 190 countries and 7 billion people on earth, it is not hard to imagine that many cultures exist. No matter where you go around the world, you will face people, lifestyles and cultures that are different to what you have. People around the world have very different lives and ways of living. They have different beliefs and customs. So they usually live and behave according to what they believe to be right and wrong.

Learning to respect other cultures is important for having new experiences and learning about the world. One of the first steps to learn about other cultures is to simply accept that there are many different cultures exist other than our own culture. One of the most important ways to learn to become respectful of other cultures is to spend some time reflecting on our own. Then it is important to understand something about other cultures.

For those who want to learn about other cultures, but do not know where to start, a great place to start is reading about the cultures that interest them. In today’s world if we all are able to know about other cultures, and respect them, life would be easier for most of us.

این بود از گاه به گام پاسخ درس 3 کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم برای دسترسی و استفاده از جواب دروس ، رشته ها و پایه های دیگر می توانید در وبسایت ماگرتا جستجو کنید و به راحتی به آرشیو کاملی از این موارد دسترسی داشته باشید.

طهرانی

بنیانگذار مجله اینترنتی ماگرتا و متخصص سئو ، کارشناس تولید محتوا ، هم‌چنین ۱۰ سال تجربه سئو ، تحلیل و آنالیز سایت ها را دارم و رشته من فناوری اطلاعات (IT) است . حدود ۵ سال است که بازاریابی دیجیتال را شروع کردم. هدف من بالا بردن سرانه مطالعه کشور است و اون هدف الان ماگرتا ست.

1 دیدگاه

  1. هاشم بقال گفت:

    دم و بازدمتون گرم 🙏🏻🌹🙏🏻

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *