سبک زندگی

جواب درس 2 کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم ☑️ A Healthy Lifestyle

پاسخ سوال صفحه های 26 تا 41 درس دوم 2 کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم متوسطه دوم

جواب درس 2 کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم : این درس با Get Ready شروع شده و در ادامه حاوی 5 بخش دیگر می باشد. پاسخ گام به گام درس دوم کتاب کار زبان یازدهم را می توانید به صورت کامل در ادامه ی مقاله ببینید؛ بخش اعظم این مقاله را بخش پنجم در بر گرفته است. با آموزش و پرورش ماگرتا همراه باشید.

جواب درس 1 کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم Understanding People

جواب درس 2 کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم
جواب درس 2 کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم

جواب بخش Get Ready درس 2 کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم

از ما خواسته شده تا جملات داده شده را به تصاویر مربوطه متصل کنیم:

1: Eat balanced proportion of food. ( به تصویری که حاوی چنگال و قاشق بوده و یک چهارم آن پررنگ میباشد )

2: Drink enough water a day. ( تصویری که کاراکتر یک لیوان در دست دارد )

3: Quit bad habits. ( تصویر فردی که در حال مصرف دخانیات است )

4: Eat dinner before 7:30 ( ساعت را انتخاب کنید )

5: Sleep enough. ( تصویر فردی که خوابیده است را انتخاب کنید )

پاسخ تمرین A:

از ما خواسته شده تا 5 نوع غذای سالم بنویسیم:

Fruits (apple, orange, banana)

vegetables (spinach, broccoli)

grains (wheat, rice)

Protein foods (chicken, meat, fish)

low-fat dairy (milk, yogurt, cheese)

پاسخ تمرین B:

در این بخش خواسته شده تا نام 5 ورزش را بنویسیم:

Cycling , boxing , racing , swimming و riding

جواب بخش اول درس دوم کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم

پاسخ تمرین A:

1: Technology has only negative effects. False

2: Listening to music is harmful. False

3: Technology may cause depression. True

پاسخ تمرین B:

از ما خواسته شده تا به سوالات پرسیده شده پاسخ دهیم:

1: Who is a technology addict?

پاسخ: Technology addicts are people with serious problems to control themselves to use various kinds of technology, in particular the Internet, smartphones, tablets and laptops.

2: Are there any cure for technology addicts?

پاسخ: Yes, Specialists have found different ways to cure technology addicts.

3: What types of technologies do you use?

پاسخ: I use mobile phone and surf the Internet. I use laptop and sometimes play video games.

پاسخ تمرین C:

در این سوال خواسته شده تا برای پاراگراف های خواسته شده موضوع مشخص کنید:

2: The harmful effects of using new technologies

3: Addiction to technology

پاسخ تمرین D:

The Effects of Modern Lifestyle on People’s Lives

جواب بخش دوم درس ۲ کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم

پاسخ تمرین A:

در این سوال خواسته شده تا جملات را به کلمات داده شده متصل کنید و بگویید هر توضیح مربوط به چه کلمه ای میباشد.

1: relating to the emotions = emotional

2: without worry = calm

3: with all parts existing in the correct amounts = balanced

4: happening or starting a short time ago = recently

5: relating to the body = physical

پاسخ تمرین B:

در هر گروه از کلمات داده شده یکی اضافه می باشد و باید آن را جدا کنید:

1: prevent

2: harmful

3: society

4: diet

5: rarely

پاسخ تمرین C:

پسوند های داده شده در ستون A را به کلمات مرتبط در ستون B متصل کنید:

1: re + do

2: un + happy

3: im + possible

4: in + direct

5: dis + able

6: mid + night

پاسخ تمرین D:

چند نوع فعالیت در این سوال آورده شده و از ما خواسته تا آن هارا در دو دسته ی سبک زندگی سالم ( Healthy Lifesyle ) و سبک زندگی ناسالم ( UnHealthy Lifesyle ) مرتب کنیم.

Healthy Lifesyle :

checking general health

praying

hanging out with friends

doing daily exercise

Unhealthy lifestyle :

Smoking

playing too much video games

eating junk food

gaining weight

پاسخ تمرین E:

باید با استفاده از کلمات داده شده جاهای خالی در متن را پر کنیم:

1: You need to have vitamins and minerals in your diet.

2: The dish has about 250 calories per serving.

3: The nurse will take your blood pressure.

4: You almost gave me a heart attack there!

5: I was depressed at the thought of all the hard work ahead.

پاسخ تمرین F:

باید در جای خالی اسم ، صفت یا … مناسب را قرار بدهیم:

1: gain – weight

2: increase – the risk of heart attack / health risks

3: measure – height and weight / blood pressure

4: live – longer / healthy

5: check – your general health/your blood pressure

جواب بخش سوم درس 2 کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم

پاسخ تمرین A:

جای خالی را با استفاده از شکل صحیح فعل تکمیل کنید.

1: Sheida has not finished (finish) reading the book yet.

2: Have you ever read (read) that storybook?

3: The workers have worked (work) in this factory for 25 years.

4: Reza hasn’t found (find) a job yet.

5: I have gone (go) to school since ten years ago.

پاسخ تمرین B:

1: Amir has bought groceries. He hasn’t called Ahmad yet.

2: Amir has done math exercises. He has not cleaned his room yet.

پاسخ تمرین C:

از ما خواسته شده تا به سوالات داده شده پاسخ بدهیم.

1: Have you ever traveled to Yazd? No, I have not ever traveled to Yazd.

2: Have you ever read Shahnameh? Yes, I have read it.

3: Has your mother ever cooked any Indian food? Yes, she has cooked some Indian food. / No, she has not ever cooked any Indian food.

4: Has your father ever been to Bushehr? Yes, he has been to Bushehr for two weeks. / He has been to Bushehr since Mehr.

پاسخ تمرین D:

با توجه به تصاویر کلمه ی مناسب در جای خالی قرار دهید.

1: They have not given up smoking

2: I have given back the key of the room.

3: He has listened to the radio.

4: My brother has not got up yet.

جواب بخش چهارم درس 2 کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم

این بخش مربوط به Pronunciation بوده و در امتحانات کتبی سوالی ازش طرح نخواهد شد.

جواب بخش پنجم درس 2 کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم

پاسخ تمرین A:

باید به دور gerunds خط بکشید:

1: hearing

2: ندارد

3: washing

4: coming

5: ندارد

پاسخ تمرین B:

جملات را تکمیل کنید.

1: Jane enjoys (plan) planning for the future.

2: He is good at (change) changing flat tires.

3: She goes (swim) swimming every other week.

4: Thank you for (come) coming soon.

5: Our teacher can speak two hours without (use) Using notes.

پاسخ تمرین C:

افعال بصورت ساده به شما داده شده است و باید بصورت gerund و در جای خالی مناسب قرار بدهید.

1: My uncle is thinking of painting his house.

2: Reading that book was very interesting.

3: Do you mind shutting the window, please?

4: He drove two hundred miles without stopping .

5: I’ve really enjoyed meeting you.

پاسخ تمرین D:

این سوال برای هر دانش آموز بهتر است که جدا باشد. از شما خواسته متنی را بنویسید ( بدون دادن موضوع خاصی ) و فعل Gerund در آن را مشخص کنید.

برای دسترسی و استفاده از جواب دروس ، رشته ها و پایه های دیگر می توانید در وبسایت ماگرتا جستجو کنید و به راحتی به آرشیو کاملی از این موارد دسترسی داشته باشید.

طهرانی

بنیانگذار مجله اینترنتی ماگرتا و متخصص سئو ، کارشناس تولید محتوا ، هم‌چنین ۱۰ سال تجربه سئو ، تحلیل و آنالیز سایت ها را دارم و رشته من فناوری اطلاعات (IT) است . حدود ۵ سال است که بازاریابی دیجیتال را شروع کردم. هدف من بالا بردن سرانه مطالعه کشور است و اون هدف الان ماگرتا ست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *