سبک زندگی

جواب درس 1 کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم 🕵 Understanding People

پاسخ سوال های صفحه های 8 تا 23 درس اول 1 کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم متوسطه دوم

جواب درس 1 کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم : این درس با بخش Get Ready شروع شده و 5 بخش دیگر در ادامه دارد. در این مقاله پاسخ گام به گام و پاسخنامه ی کامل درس 1 کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم آورده شده و خیلی راحت می توانید جواب این درس را وارد کتاب کار خود بکنید. با آموزش و پرورش ماگرتا همراه باشید.

جواب تمارین درس 1 کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم
جواب تمارین درس 1 کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم

جواب بخش Get Ready درس 1 کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم

پاسخ تمرین A:

در این سوال خواسته شده که زبان های موجود را پیدا کرده و مشخص کنید:

European , Arabic , Persian , American , Spanish و Russian

پاسخ تمرین B:

در این بخش از شما خواسته شده تا با استفاده از زبان های داده شده در سوال یک کشور هایی که با این زبان صحبت میکنند رو تعیین کنید. ( بر روی نقشه )

جواب بخش اول درس 1 کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم

پاسخ تمرین A:

1: Classroom is the only place to learn a foreign language. False

2: You can improve your English if you use different types of media. True

3: Writing the name of things on them is a useful way to learn new words. True

پاسخ تمرین B:

1: How many learning hints are suggested in this text? Nine hints are suggested

2: Name two house parts mentioned in the text. phone – window

3: How many times did the word ‘language’ appear in the text? Seven times – 7

پاسخ تمرین C:

1: What is your best friend in learning a foreign language?

پاسخ: My best friend is dictionary.

2: Which places are better to learn English?

پاسخ:  Classroom and any other places are good.

3: Find four language skills in the text.

پاسخ: Reading , Writing , Speaking , Listening

جواب بخش دوم درس 1 کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم

پاسخ تمرین A:

یک کلمه در هر بخش اضافه می باشد:

1: part

2: Europe

3: brain

4: moon

5: many

پاسخ تمرین B:

کلمات ستون A را به کلمات مرتبط در ستون B وصل کنید:

Exchange – knowledge

Native – speakers

Vary – greatly

Understand – the language

Farming – region

Meet – the needs

پاسخ تمرین C:

باید کلمات را بر حسب معنی به سه گروه تقسیم کرده و بنویسید:

Email – Letter – telephone – mobile phone

Arabic – French – Persian – Spanish

Africa – Europe – America – Asia

پاسخ تمرین D:

کلمه ی hello (سلام) به 6 زبان متفاوت گفته شده که ما باید مشخص کنیم هر کدام مربوط به چه زبانی میباشد:

Bonjur = French

Hallo, guten tug = German

Namaste = Indian

Hola = Spanish

Ciao = Italian

Konnichiwa = Japanese

پاسخ تمرین E:

جای خالی را با کلمات داده شده پر کنید:

1: In this shop, prices range from 10 to 50 dollars.

2: This artist is quite popular among young people.

3: In winter, birds fly to Southern region of the country.

4: More than 80 percent of people have access to the Internet.

5: There is no sign that life exists on other planets.

جواب بخش سوم درس 1 کتاب کار زبان انگلیسی پایه یازدهم

پاسخ تمرین A:

تصاویر را نگاه کنید و سپس جملات را تکمیل کنید:

1: I bought fifteen kilos of rice.

2: There are four shelves of bookcases.

3: There is a glass of water.

4: Mahsa is going to eat two pieces of cheese.

پاسخ تمرین B:

طبق کلمات داخل پرانتز جای خالی را بصورت مناسب پر کنید:

1: I should drink eight glasses of water every day. (water)

2: I eat a pieces of cake every week. (cake)

3: My father buys a kilo of meat every month. (meat)

4: I eat two loaves of bread for breakfast. (bread)

5: She ate two slices of melon yesterday. (melon)

جواب بخش 4 درس 1 کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم

این بخش بصورت گفتاری بوده و در امتحانات کتبی طرح نمی شود.

جواب بخش پنجم درس یکم کتاب کار زبان یازدهم

پاسخ تمرین A:

باید جملات را بخوانید و نقش های خواسته شده در هر جمله را مشخص کنید:

1: ( The man )= S

( eating ) = V

( lunch ) = O

( quickly ) = Adv

2: ( We )= S

( study ) = V

( English ) = O

( hard ) = Adv

3: ( The old woman ) = S

( fell down ) = V

4: ( The baby ) = S

( laughed ) = V

( very loudly ) = Adv

5: ( I )= S

( cooked ) = V

( the cake ) = O

( in the kitchen ) = Adv

( last Sunday ) = Adv

پاسخ تمرین B:

این تمرین بر عهده دانش آموز بوده و باید موارد خواسته شده را در متن پیدا کرده و طبق روش گفته شده علامتدار کنید.

پاسخ تمرین C:

جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

1: He speaks English very well.

2: Shahin bought some books yesterday.

3: Amir wrote a letter to his brother.

4: Many birds live in rainforests.

پاسخ تمرین D:

کلمات بصورت نامرتب به شما داده شده است؛ کلمات را مرتب کنید و جمله ی ساخته شده را بنویسید:

1: How much bread does your mother need ?

2: I like to drink a glass of water

3: Are there lots of cars in the street ?

4: She has thirty two classmates in her class

5: My friends saw a lot of chickens in the yard

پاسخ تمرین E:

در این تمرین باید به تصاویر نگاه کنید و با توجه به تصویر جملات را تکمیل کنید:

1: She wakes up for pray every morning.

2: I’m learning English now.

3: We went to the Cinema yesterday.

4: I will go to the trip next Friday.

پاسخ درس یک کتاب کار زبان یازدهم به اتمام رسید؛ اگر نیاز به پاسخنامه و جواب باقی دروس و یا باقی پایه ها دارید می توانید با جستجو در وبسایت ماگرتا به راحتی به جواب برسید.

طهرانی

بنیانگذار مجله اینترنتی ماگرتا و متخصص سئو ، کارشناس تولید محتوا ، هم‌چنین ۱۰ سال تجربه سئو ، تحلیل و آنالیز سایت ها را دارم و رشته من فناوری اطلاعات (IT) است . حدود ۵ سال است که بازاریابی دیجیتال را شروع کردم. هدف من بالا بردن سرانه مطالعه کشور است و اون هدف الان ماگرتا ست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *