زبان انگلیسی یازدهم

در کتاب زبان انگلیسی یازدهم، موضوعات مختلفی مانند انواع فعل‌ها و زمان‌های آنها، گرامر پیشرفته، واژگان پیچیده‌تر و متنوع‌تر، مهارت‌های شنیداری و گفتاری پیشرفته و مهارت خواندن و نوشتن تقویت می‌شوند.