سبک زندگی

جواب صفحه 96 و 97 و 98 ریاضی دهم انسانی ✏️ حل تمرین

گام به گام صفحه 96 تا 98 ریاضی و آمار (1) کلاس دهم انسانی از درس معیارهای پراکندگی فصل 3

جواب کاردرکلاس صفحه ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ ریاضی و آمار دهم انسانی از فصل سوم کار با داده های آماری و درس «معیارهای پراکندگی» را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز عزیز فراهم کرده‌ایم.

مطلب پیشنهادی: جواب صفحه 95 ریاضی دهم انسانی

جواب صفحه 96 و 97 و 98 ریاضی دهم انسانی

جواب تمرین صفحه 96 ریاضی دهم انسانی

۱- یک نمونه ۲ تایی از اعداد ۱ تا ۶ انتخاب کنید. اگر بخواهید این نمونه حتما تصادفی باشد، چه راهی را پیشنهاد می‌کنید. اگر بخواهید واحدهای انتخابی این نمونه تصادفی، تکراری نباشند، چگونه این کار را انجام می‌دهید؟
جواب : با پرتاب یک تاس سالم در دو مرحله و نوشتن اعداد نمونه به دست می آید و یا می توان اعداد ۱ تا ۶ را روی شش کارت یکسان نوشته و دو کارت را بدون جایگزینی انتخاب کرد. در این حالت نمونه تصادفی تکراری نخواهد شد.

۲- سوال ۱ را برای اعداد ۱ تا ۳۶ تکرار کنید. (راهنمایی: می‌توانید از پرتاب دو تاس به عنوان روشی برای انتخاب اعداد ۱ تا ۳۶ استفاده کنید.)
جواب : اعداد ۱ تا ۳۶ را روی کارت های جداگانه نوشته و از بین آنها دو تا را بدون جایگزینی برداریم، اعداد تکرای نخواهند بود.

۳- مجموعه افراد فامیل درجه اول و درجه دوم خود را بنویسید و آنها را شماره‌گذاری کنید. سپس یک نمونه ۴ تایی از این جامعه انتخاب کنید.
جواب : پس از لیست کردن اسامی فامیل و شماره دادن به آنها، شماره ها را روی گوی یا کاغذ نوشته و بدون جایگذاری ۴ تا از آنها را انتخاب می کنیم.

موضوع‌های زیر را برای نظرخواهی از آنان در نظر بگیرید. درباره بهترین روش گردآوری داده‌ها برای این فرضیه‌ها تصمیم بگیرید:

الف) اکثر مردم فکر می‌کنند «حداکثر سرعت در بزرگراه‌ها باید تعیین شود.» پرسش نامه
ب) آبی، رنگ مورد علاقهٔ بیشتر مردم برای ماشین است. مصاحبه
پ) گوش دادن به موسیقی کلاسیک در زمان مطالعه، به یادگیری کمک می‌کند. پرسش نامه
ت) بیشتر تصادفات اتومبیل‌ها را رانندگان با سن کمتر از ۲۵ سال مرتکب می‌شوند. دادگان
ث) رژیم گرفتن، باعث کاهش هوش می‌شود. دادگان یا پرسش نامه

۴- دو موضوع برای هر یک از روش‌های گردآوری داده‌ها بیان کنید.

الف) از طریق مصاحبه
برنامه تلویزیونی مورد علاقه دانش آموزان
تعداد افراد خانواده ساکن در خانه های یک آپارتمان

ب) از طریق مشاهده
چه تعداد افراد در یک روز از پل عابر پیاده در یک خیابان استفاده می کنند.
چه تعداد از کودکان وارد شده به یک پارک در یک روز از وسایل بازی استفاده می کنند.

پ) از طریق دادگان
مقایسه پیشرفت نمرات دانش آموزان در دو ترم سال
میزان بارندگی در مازندران در ماه های فصل بهار

ت) از طریق پرسش‌نامه
دانش آموزان اوقات فراغت را چگونه می گذرانند؟
زمان برگزاری آزمون صبح بهتر است یا بعد از ظهر؟

۵- کدام یک از نمونه گیری های زیر، یک نمونه‌گیری تصادفی است. در هر یک واحدهای آماری، جامعه و نمونه را مشخص کنید.

الف) با همه ماموران یک پاسگاه پلیس برای آگاهی از نظرشان راجع به تخلفات مصاحبه شد.
جامعه : پلیس های این پاسگاه می باشد و این کار چون با تمام آنها مصاحبه شده نمونه گیری تصادفی نیست و سر شماری است.

ب) با بچه‌هایی که وارد یک پارک بازی می‌شدند، پنج در میان مصاحبه شد تا وسیله بازی مورد علاقه کودکان بررسی شود.
جامعه : کودکانی که وارد پارک بازی می شوند، نمونه : کودکان پنج در میانی که مصاحبه می شوند. این نمونه گیری تصادفی است.

پ) برای بررسی PH شامپوهای تولیدی یک کارخانه، شامپوها را صد در میان مورد آزمایش قرار دادیم.
جامعه : شامپوهای تولیدی کارخانه و نمونه : شامپوهای صد در میان آزمایش شده که در یک نمونه گیری تصادفی است.

۶- برای تحقیقات و بررسی‌های زیر، جامعه را مشخص و روش نمونه‌گیری پیشنهاد کنید.

الف) پیدا کردن درصد بیکاران استان مازندران
جامعه : کسانی که مستعد و آماده کار کردن هستند در استان مازندران. برای نمونه تصادفی، از چندین ناحیه استان مازندران به تصادف افرادی را انتخاب می کنیم.

ب) مردان کدام شامپو را بیشتر ترجیح می‌دهند؟
جامعه : مردانی که شامپو مصرف می کنند انتخاب به صورت تصادفی از این افراد (با دادن شماره و انتخاب تعدادی از آن شماره ها)

۷- می‌خواهیم مدت زمانی را که دانش‌آموزان کلاس شما در طول یک هفته صرف مطالعه کتاب‌های غیر درسی می‌کنند، آمارگیری کنیم.

الف) برای این آمارگیری، جامعه را مشخص کنید.
دانش آموزان کلاس جامعه هستند.

ب) یک روش نمونه‌گیری برای انتخاب نمونه معرفی کنید.
با توجه به لیست شماره گذاری شده دانش آموزان در دفتر کلاس اعداد را به تصادف انتخاب می کنیم.

پ) از چه روشی برای گردآوری اطلاعات استفاده می‌کنید؟
پرسشنامه

ت) اندازه (تعداد واحدهای) این جامعه چقدر است؟
تعداد دانش آموزان کلاس

ث) اندازه نمونه مورد بررسی چقدر است؟ آیا این تعداد برای بررسی مورد نظر مناسب است؟ در صورت مناسب نبودن، روش نمونه‌گیری و نمونه خود را اصلاح کنید.
اندازه نمونه همان تعداد دانش آموزان انتخاب شده است و اگر تعداد مناسب نباشد نمونه و اندازه آن را مجددا انتخاب می کنیم.

ج) متغیر مورد مطالعه در این مسئله چیست؟ توضیح دهید.
متغیر مورد مطالعه : مدت زمانی که صرف مطالعه کتاب های غیر درسی توسط دانش آموزان کلاس می شود، می باشد.

چ) متغیر مورد مطالعه از چه نوعی است؟
کمی فاصله ای

جواب سوالات صفحه 98 ریاضی دهم انسانی

۸- نوع هریک از متغیرهای زیر را مشخص و بهترین مقیاس اندازه‌گیری آنها را ذکر کنید.

الف) رنگ اتومبیل های موجود در یک نمایشگاه اتومبیل کیفی اسمی
ب) درجه حرارت کلاس شما در روزهای سال کمی فاصله ای (بر حسب سلسیوس)
پ) گنجایش آب یک باری مخزنی (تانکر) کمی فاصله ای
ت) تعداد شکایات رسیده به یک پاسگاه پلیس کمی فاصله ای
ث) درآمد دانشجویان شاغل به کار کمی نسبتی
ج) وضعیت تاهل کارمندان یک شرکت کیفی اسمی
چ) سن دانشجویان شرکت‌کننده در یک دوره هنری کمی نسبتی

۹- میزان پرداخت حقوق در یک شرکت خصوصی در جدول زیر آمده است:

پاسخ سوالات صفحه ۹۷ ریاضی دهم انسانی
پاسخ سوالات صفحه ۹۷ ریاضی دهم انسانی

مدیر شرکت در آگهی دعوت به همکاری در روزنامه اعلام می‌دارد که میانگین پرداخت حقوق در این شرکت بیشتر از …۳۵ میلیون… ریال است. آیا این رقم می‌تواند دلیلی برای پرداخت حقوق زیاد در این شرکت باشد؟ چرا؟ کدام یک از معیارهای گرایش به مرکز برای نشان دادن وضع پرداختی کارکنان این شرکت مناسب‌تر است؟

جواب : خیر، زیرا در این جدول دور افتاده (۱۰۰ و ۸) وجود دارد. میانه معیار گرایش به مرکز برای نشان دادن وضع پرداختی کارکنان این شرکت مناسب تر است.

۱۰- نمره‌های درس فیزیک دانش آموزی در طول سال برابر است با:

الف) میانه و میانگین را برای نمره‌های این دانش‌آموز حساب کنید.
ب) کدام یک از شاخص‌های فوق، نشان‌دهنده وضع این دانش‌آموز در درس فیزیک است؟
پ) اگر معلم درس فیزیک این دانش‌آموز، برای جبران نمره ۷، امکان امتحان مجدد را به او بدهد، برای اینکه میانگین وی در این درس، بیشتر از ۱۸ شود، او چه نمره‌ای در این امتحان باید کسب کند؟

پاسخ سوالات صفحه ۹۷ ریاضی دهم انسانی
پاسخ سوالات صفحه ۹۷ ریاضی دهم انسانی

حل تمرین صفحه 98 ریاضی دهم انسانی

۱۱- دو دسته داده زیر، قیمت کالایی را در دو بازار جداگانه بر حسب هزار ریال نشان می دهد.

گام به گام صفحه ۹۸ ریاضی دهم انسانی
گام به گام صفحه ۹۸ ریاضی دهم انسانی

الف) در کدام دسته پراکندگی بیشتر است؟

گام به گام صفحه ۹۸ ریاضی دهم انسانی
گام به گام صفحه ۹۸ ریاضی دهم انسانی

ب) دامنه تغییرات را محاسبه کنید.

پاسخ صفحه ۹۸ ریاضی کلاس دهم انسانی
پاسخ صفحه ۹۸ ریاضی کلاس دهم انسانی

پ) آیا دامنه تغییرات با پراکندگی مشاهده شده در قسمت «الف» همخوانی دارد؟

پاسخ صفحه ۹۸ ریاضی دهم انسانی
پاسخ صفحه ۹۸ ریاضی دهم انسانی

ت) ترجیح می‌دهید از کدام بازار خرید کنید؟ چرا؟

سوالات صفحه ۹۸ ریاضی دهم انسانی
سوالات صفحه ۹۸ ریاضی دهم انسانی

ث) اگر داده‌ها را در اختیار نداشته باشید، آیا فقط با داشتن دامنه تغییرات می‌توانید تصمیم‌گیری کنید؟

تدریس صفحه ۹۸ ریاضی دهم انسانی
تدریس صفحه ۹۸ ریاضی دهم انسانی

⭕️ نکته: دانش آموز عزیز مطالب درسی قرار گرفته شده در این سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارد و شما نباید از آن ها به شیوه نادرست استفاده نمایید، لذا قبل مشاهده جواب ها یکبار خودتان به سوالات پاسخ دهید سپس اگر مشکلی داشتید از این جواب ها کمک بگیرید.

همچنین بخوانید:
جواب صفحه 93 و 94 ریاضی دهم انسانی
و
جواب صفحه 92 ریاضی دهم انسانی

☑️ به پایان پاسخ تمرین صفحه 96 تا 98 ریاضی دهم انسانی رسیدیم، برای مشاهده حل تمرین سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «ماگرتا» جست و جو کنید. همچنین می توانید از بخش نظرات نیز با ما در ارتباط باشید.

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه − چهار =