سبک زندگی

جواب تمرین صفحه ۱۱۴ ریاضی ششم ، سوال های نسبت و تناسب

گام به گام تمرین های بخش جدول تناسب ریاضی ششم دبستان صفحه 114 فصل پنجم

پاسخ سوال ها صفحه ۱۱۴ ریاضی پایه ششم و تمرین های بخش نسبت و تناسب از فصل پنج، در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا به صورت کامل برای شما فراهم شده است.

همچنین بخوانید :‌ جواب سوالات صفحه ۱۰۳ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۱۱۴ ریاضی ششم
جواب تمرین صفحه ۱۱۴ ریاضی ششم

جواب تمرین های صفحه ۱۱۴ ریاضی ششم

حل سوال اول : برای تهیه ی نوعی دارو سه نوع ماده‌ ی الف، ب و ج را به نسبت ۷، ۵ و ۳ مخلوط می کنند. برای تهیه ۶۰ گرم از این دارو چقدر از هر ماده نیاز داریم؟

۲۸۷ماده الف
۲۰۵ماده ب
۱۲۳ماده ج
۶۰۱۵مجموع

رابطه ای که در ردیف آخر جدول قابل مشاهده می باشد این است که عدد ۶۰ از حاصل ضرب عدد ۴ در ۱۵ به دست آمده است، پس مقدار ماده ها را در عدد ۴ ضرب می کنیم.

جواب سوال دوم تمرین صفحه ۱۱۴ : در مستطیل رو به رو نسبت های خواسته شده را بنویسید.

محیط مستطیل : ۱۴ = ( ۵ + ۲ ) × ۲
مساحت مستطیل : ۱۰ = ۵ × ۲

طول به عرض : ۵ به ۲
طول به محیط : ۵ به ۱۴‌
عرض به طول :‌ ۲ به ۵
عرض به مساحت :‌ ۲ به ۱۰

گام به گام تمرین سوم ریاضی ششم : قرار است برای مهمانی شب یلدا برای هر ۵ نفر ۳ عدد انار دانه کنیم. برای ۲۰ نفر چند عدد انار باید دانه کنیم؟

۲۰۵ نفر
۱۲۳ انار

طبق جدول تناسب فوق، باید ۱۲ عدد انار را برای مهمانی دانه کنیم.

راهنمای حل تمرین چهارم : مشهدی رمضان برای تقویت شالیزارش باید کودهای پتاس، نیتروژن و فسفات را به نسبت ۳، ۲ و ۲ مخلوط کند. اگر در هر هکتار ۳۵ کیلوگرم کود مصرف کند، برای ۴ هکتار چند کیلوگرم از هر نوع کود نیاز دارد؟

۱۵۳کود پتاس
۱۰۲کود نیتروژن
۱۰۲کود فسفات
۳۵۷مجموع

همانطور که در جدول تناسب فوق میبینید مجموع ضرب در پنج شده است، پس مقدار کودها را نیز در این عدد ضرب می کنیم تا برای هر هکتا به دست بیاید.

حال برای محاسبه ۴ هکتار، این مقدار کودهای جدول تناسب را در عدد ۴ ضرب می کنیم، لذا به این مقدار کود نیاز داریم: ۶۰ گرم پتاس ، ۴۰ گرم نیتروژن و ۴۰ گرم فسفات.

پاسخ سوال پنجم تمرین صفحه 114 ریاضی ششم : یک دایره به شعاع دلخواه رسم و محیط آن را محاسبه کنید.

رسم دایره به عهده خود شما، اما محیط آن به صورت زیر محاسبه می شود، به عنوان مثال من شعاع را ۱۰ سانتی متر در نظر گرفته ام.

محیط دایره : ۳.۱۴ × قطر
۶۲.۸ = ۳.۱۴ × ۲۰

شما می توانید هر عددی که دوست دارید را برای شعاع دایره در این سوال در نظر بگیرید.

گام به گام سوال شش : کار دستی رو به رو را با یک نوع سیم ساخته ایم. طول ۲۰ گرم از این نوع سیم ۳ متر است. جرم سیم به کار رفته در این کار دستی ۷۰ گرم شده است. طول سیم به کار رفته در آن چقدر است؟

گام به گام تمرین هفت : یک مسئله بنویسید که با کمک جدول تناسب رو به رو حل شود.

برای حمل ۲۵ تن گندم، ۲۰ وانت نیاز می باشد، برای ۳۵ تن گندم چند وانت نیاز است؟

حل تمرین هشت صفحه 114 ریاضیات :‌ می دانیم که هر ۱۰۰۰ متر برابر یک کیلومتر است. ۷۵۶ متر چند کیلومتر است؟ ۰.۷۵۶

هر متر ۱۰ دسی متر است. ۵۷ دسی متر چند متر است؟ ۵.۷

هر متر ۱۰۰ سانتی متر است. ۱۴۲.۷ سانتی متر چند متر است؟ ۱.۴۲۷

سوال نه : هر کیلوگرم ۱۰۰۰ گرم و هر تن ۱۰۰۰ کیلوگرم است. با استفاده از جدول تناسب جاهای خالی را پر کنید.

۳۲.۸ تن = ۳۲۸۰ کیلوگرم
۸۴۷.۳۵ تن = ۸۴۷۳۵۰ کیلوگرم
۰.۳۲ کیلوگرم = ۳۲۰ گرم

تمرین ده :‌ کدام نسبت با ۳، ۲ و ۵ مساوی نیست؟ گزینه وسط یعنی ۱۰۳، ۱۰۲ و ۱۰۵

✅ به انتهای جواب سوال های صفحه ۱۱۴ ریاضی ششم رسیدیم! اگر سوالی دارید از بخش دیدگاه از ما یا سایر دانش آموزان بپرسید.


موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.