سبک زندگی

جواب فعالیت های فصل هشتم زیست یازدهم تجربی

پاسخ و حل سوال های فعالیت های گفتار 1 و 2 و 3 فصل درس 8 هشت کتاب زیست شناسی 2 پایه یازدهم تجربی

جواب فعالیت های فصل هشتم زیست یازدهم تجربی ؛ در این مطلب به پاسخ و جواب سوالات فعالیت های صفحه ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۳ ، ۱۲۴ ، ۱۲۹ ، ۱۳۱ ، ۱۳۳ ، ۱۳۴ و ۱۳۶ گفتار ۱ و ۲ و ۳ فصل درس ۸ هشتم «تولید مثل نهاندانگان» کتاب زیست شناسی ۲ پایه یازدهم رشته تجربی پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل هفتم زیست یازدهم تجربی

جواب فعالیت های فصل هشتم زیست یازدهم تجربی
جواب فعالیت های فصل هشتم زیست یازدهم تجربی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۲۱ فصل هشتم زیست شناسی یازدهم

با مراجعه به یک مرکز پرورش گل، یا گل فروشی درباره روش تکثیر رویشی گیاهان متفاوت، گزارش تصویری تهیه و در کلاس ارائه دهید.

پاسخ: برعهده دانش آموز می باشد – این فعالیت به منظور جمع‌بندی آموخته‌ها و نیز گسترش یادگیری و برقراری ارتباط با زندگی طراحی شده است. دانش‌آموزان در چنین فعالیت‌هایی این فرصت را دارند تا از نزدیک با مشاغل و تجارب صاحبان مشاغل و نیز انواعی از فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با موضوع مورد مطالعه آشنا شوند.

پاسخ فعالیت ۲ صفحه ۱۲۲ فصل ۸ زیست شناسی یازدهم

الف) نمونه‌هایی از ساقه‌های زیر زمینی را به کلاس بیاورید و در گروه خود مقایسه کنید.

پاسخ: می‌توانید پیاز گل‌ها، زمین ساقه زنجبیل و سیب زمینی را به کلاس ببرید. در صورت در اختیار نداشتن گیاه توت فرنگی از تصویر آن استفاده کنید. در این فعالیت مواردی مانند شکل ظاهری، ذخیره‌ای یا ذخیره‌ای نبودن ساقه و محل ذخیره را مقایسه کنید.

ب) شلغم و سیب‌زمینی را با هم مقایسه کنید. آیا شلغم همانند سیب‌زمینی ساقه است؟ چه استدلالی برای پاسخ خود دارید؟

پاسخ: بخش خوراکی شلغم، ریشه است. یکی از شواهد، وجود ریشه های فرعی و تارهای کشنده در سطح بخش خوراکی شلغم است در حالی که غده سیب زمینی دارای جوانه است که نشان می دهد ساقه می باشد.

حل فعالیت ۳ صفحه ۱۲۳ فصل هشتم زیست شناسی یازدهم

فرض کنید از شما خواسته‌اند که با استفاده از یاخته‌های مجزای پارانشیمی، گیاهی را به روش کشت بافت تکثیر دهید. توضیح دهید این یاخته‌ها را از چه سامانهٔ بافتی جدا می‌کنید و چگونه این کار را انجام می‌دهید؟

پاسخ: سلول های پارانشیمی در بافت های زمینه ای وجود دارند. برای جداسازی سلول ها می توان از آنزیم ها استفاده کرد.

جواب فعالیت ۴ صفحه ۱۲۴ فصل ۸ زیست شناسی یازدهم

چند نوع گل را با تعداد گلبرگ‌های چهار تا شش به کلاس بیاورید.

الف) تک لپه یا دو لپه‌ای بودن آن‌ها را مشخص کنید.

ب) تعداد هر یک از اجزای دیگر گل چیست؟ پ) گل‌ها را به دقت با ذره‌بین مشاهده و ویژگی‌های هر یک از اجزا را یادداشت کنید. ت) با استفاده از تیغ برش‌های طولی و عرضی از مادگی گل، تهیه و آن چه را می‌بینید یادداشت و ترسیم کنید.

ث) با استفاده از داده‌هایی که به دست آورده‌اید، ساختار هر گل را گزارش کنید.

پاسخ: برعهده دانش آموز می باشد. – طبق دستورالعمل گفته شده اجرا کنید. همچنین منظور از گزارش ساختار گل، توصیف گل از جنبه تعداد، شکل، رنگ و … و به عبارتی همه صفاتی است که گل دارد.

پاسخ فعالیت ۵ صفحه ۱۲۹ فصل هشتم زیست شناسی یازدهم

الف) بعضی گرده افشان‌ها، مانند خفاش در شب تغذیه می‌کنند. به‌ نظر شما گل‌هایی که به‌ وسیله این جانوران گرده‌افشانی می‌شوند، چه ویژگی‌هایی دارند؟ با مراجعه به منابع معتبر درستی نظر خود را بررسی و نتیجه را گزارش کنید.

پاسخ: رنگ برای گرده افشان‌هایی که در شب فعال‌اند، معنی دار نیست. این گل‌ها سفید رنگ و دارای بو‌های قوی هستند.

ب) با توجه به ویژگی گل‌ها در گیاهانی که با جانوران یا باد گرده افشانی می‌شوند، نوع گرده‌افشانی را در گیاهان محیط پیرامون خود پیش‌بینی و گزارش کنید.

پاسخ: در انجام این قسمت از فعالیت، دانش‌آموزان با توجه به رنگی بودن یا نبودن گلبرگ‌ها، وجود شهد یا بو در باره نوع گرده افشانی گیاهان پیرامون خود قضاوت می‌کنند.

حل فعالیت ۶ صفحه ۱۳۱ فصل ۸ زیست شناسی یازدهم

الف) دانه‌هایی مانند لوبیا و ذرت را در شرایط مناسب قرار دهید تا رویش یابند. این کار را چگونه انجام می‌دهید؟ با مشاهدهٔ دانه‌های در حال رویش، مشخص کنید ابتدا کدام یک از اندام‌های رویشی از دانه خارج می‌شوند. این مشاهده را برای انواعی از دانه‌های دیگر نیز انجام دهید. نتیجه را به صورت یک گزاره بنویسید.

پاسخ: دانش‌آموزان بدانند که برای رویاندن دانه‌ها باید آن‌ها را ابتدا یک یا دو روز در آب بخیسانند سپس مرطوب نگه دارند تا رشد کنند.

ب) دانه‌های لوبیا و ذرت را در فواصل زمانی دو روزه، بعد از خیس خوردن از وسط نصف و با استفاده از شکل زیر آنچه را می‌بینید، نام‌گذاری کنید.

حل فعالیت ۶ صفحه ۱۳۱ فصل ۸ زیست شناسی یازدهم
حل فعالیت ۶ صفحه ۱۳۱ فصل ۸ زیست شناسی یازدهم

پاسخ: انتظار داریم که دانش‌آموزان با مشاهده رویش انواع دانه‌ها پی ببرند که ابتدا ریشه خارج می‌شود و نتایج مشاهده‌های خود را با چنین گزاره‌ای ارائه دهند: هنگام رویش دانه، ریشه اولین اندامی است که خارج می‌شود.

جواب فعالیت ۷ صفحه فصل هشتم زیست شناسی یازدهم

برچه‌ها را در میوه‌ها نیز می‌توانیم تشخیص دهیم. در شکل زیر تعدادی میوه از عرض برش خورده‌اند. تعدادی میوه را انتخاب و به‌ طور عرضی برش دهید. در کدام میوه فضای تخمدان با دیوارهٔ برچه‌ها به‌ طور کامل تقسیم شده است؟

جواب فعالیت ۷ صفحه فصل هشتم زیست شناسی یازدهم
جواب فعالیت ۷ صفحه فصل هشتم زیست شناسی یازدهم

پاسخ: در پرتقال و فلفل دلمه ای و خیار مرز برچه‌ها مشخص است.

توضیح بیشتر: این فعالیت برای مشاهده برچه در میوه طراحی شده است. هر یک از پره‌های پرتقال یک برچه را نشان می‌دهد. همچنین در فلفل دلمه‌ای و خیار می‌توانیم مرز برچه‌ها را مشاهده کنیم. دانش‌آموزان با ایجاد برش عرضی در میوه‌ها مفهوم بر چه را که در گفتار ۲ آمده است، بهتر درک می‌کنند. ممکن است در فلفل دلمه‌ای بر چه‌ها کاملا از هم جدا نشده باشند.

پاسخ فعالیت ۸ صفحه فصل ۸ زیست شناسی یازدهم

شکل زیر انواعی میوه را نشان می‌دهد. ویژگی‌های هر یک از این میوه‌ها را فهرست و براساس این ویژگی‌ها پیش‌بینی کنید که پراکنش آنها با کمک چه عاملی (باد/ جانور) انجام می‌شود. با مراجعه به منابع معتبر درستی نظر گروه را بررسی و نتیجه را گزارش کنید.

پاسخ فعالیت ۸ صفحه فصل ۸ زیست شناسی یازدهم
پاسخ فعالیت ۸ صفحه فصل ۸ زیست شناسی یازدهم

پاسخ: میوه‌هایی مانند شماره ۱ و ۴ که دارای کرک یا بال هستند با باد و میوه‌هایی مانند شماره ۲ و ۳ که دارای زوائد خار مانند هستند با چسبیدن به مو یا پشم جانوران در محیط پراکنده می شوند.

حل فعالیت ۹ صفحه فصل هشتم زیست شناسی یازدهم

الف) اکثر گرده‌افشان‌ها، حشره‌اند و گرده‌افشانی بسیاری از گیاهان کشاورزی و درختان میوه به کمک آنها انجام می‌شود. درباره عواملی که زندگی حشره‌های گرده‌افشان را تهدید می‌کند، تحقیق و نتیجه را گزارش کنید.

پاسخ: باید اثرات سوء به کارگیری حشره کش‌ها و سموم دفع آفات بر حشراتی که مضر نیستند و نیز امواج رادیویی مانند امواج تلفن همراه بر زندگی حشرات گرده افشان مفید در نظر گرفته شود.

مشکلات رایج گرده‌افشانی در زنبور های عسل و زنبور های وحشی

در سال­ های اخیر یکی از مسائل عمده مربوط به گرده افشانی، کاهش امنیت زنبور های عسل و کاهش جمعیت زنبور های درشت (bumblebee) است. زنبورداران و زیست شناسان به مشکلاتی اشاره می ­کند که در تداوم فعالیت این حشرات گرده افشان بسیار مهم و ضروری می­ باشد. ارائه این مشکلات در سازمان­ های بین المللی و دولت ­ها سبب افزایش سرمایه گذاری برای تحقیقات و پیشرفت­ های مرتبط با این زمینه شده است.

زنبور دران همیشه باید در مورد تهدید های زیستی که جمعیت زنبور های عسل با آن مواجه هستند، هوشیار باشند. در سال‌­های اخیر، مشکلات جدیدی ایجاد شده که تاکنون راه حلی برای آن­ها ارائه نشده است. یکی از مهم‌­ترین مشکلات در این زمینه بی نظمی ناگهانی کلونی (CCD) است.

در صورت بروز این اختلال در کندوی زنبور ها، جمعیت آن­ها به شدت کاهش می­ یابد. علائم این اخلال شامل عدم وجود زنبور های بالغ (هرچند با حضور ملکه)، افزایش نسبت به زنبور های کارگر جوان و عدم حضور زنبو رهای کارگر مرده حتی در درون کندو و یا در نزدیکی آن است که نشان م ی­دهد زنبورهای غایب جایی دورتر از کندو از بین رفته اند. فرضیات زیادی در مورد عامل یا عوامل این اختلال وجود دارد که عبارتند از:

ویروس فلج حاد اسرائیلی، آفت کش­ ها، تشعشع الکترومغناطیسی، تلفن­ های همراه، آفات و عوامل بیماری زای شناخته نشده، فعالیت ­های معمولی زنبورداران مانند استفاده از آنتی بیوتیک ­ها در محافظت از کندو و موجودات تراریخته ژنتیکی (GMO) فرضیات مطرح شده در رابطه با این اختلال هستند. با این حال، باید خاطر نشان کرد که هیچ یک از این فرضیات هنوز به اثبات نرسیده­ اند.

همچنین نباید فراموش کرد که بی نظمی کلونی مشخصا در کشورهایی رخ داده است که هیچ شکلی از موجودات تراریخته ژنتیکی در آن­ها پرورش داده نشده است. توضیحات مختلفی برای این موضوع وجود دارد, انجام تحقیقات مستمر در این زمینه ضمن پشتیبانی مالی مناسب، برای شناسایی دلیل یا دلایل بروز چنین بی نظمی و در نهایت کنترل آن ضروری به نظر می­ رسد. این مشکل در آمریکا، کانادا و برخی از نواحی اروپا گزارش شده است. با این حال مشخص نیست که آیا برای بروز همه این بی نظمی­ ها یک دلیل مشابه وجود دارد یا خیر؟

کنه واروآ (varroa spp) آفتی است که باعث تغیر شکل لارورها طی دوره جنینی در کندو می ­شود. همچنین انتقال قارچ nosema ceranea (عامل ایجاد اسهال در زنبوران بالغ کندو) بین کندوها و درون کندو توسط آن نیز گزارش شده است.

ب) شکل زیر چرخه زندگی یک گیاه نهان دانه را نشان می‌دهد. جاهای خالی را با کلمه‌های مناسب پر کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید:

حل فعالیت ۹ صفحه فصل هشتم زیست شناسی یازدهم
حل فعالیت ۹ صفحه فصل هشتم زیست شناسی یازدهم

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل ششم زیست یازدهم تجربی

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته علوم تجربی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب فعالیت‌ها و سوالات دروس کتاب زیست شناسی یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله حل سوالات فعالیت های فصل ۸ هشتم کتاب زیست شناسی ۲ پایه یازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 💖

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *