سبک زندگی

جواب فعالیت های فصل نهم زیست یازدهم تجربی

پاسخ و حل سوال های فعالیت های گفتار 1 و 2 فصل درس 9 نه کتاب زیست شناسی 2 پایه یازدهم تجربی

جواب فعالیت های فصل نهم زیست یازدهم تجربی ؛ در این مطلب به پاسخ و جواب سوالات فعالیت های صفحه ۱۴۲ ، ۱۴۵ ، ۱۴۶ ، ۱۴۷ ، ۱۵۰ و ۱۵۲ گفتار ۱ و ۲ فصل درس ۹ نهم «پاسخ گیاهان به محرک ها» کتاب زیست شناسی ۲ پایه یازدهم رشته تجربی پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل هشتم زیست یازدهم تجربی

جواب فعالیت های فصل نهم زیست یازدهم تجربی
جواب فعالیت های فصل نهم زیست یازدهم تجربی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۴۲ فصل نهم زیست شناسی یازدهم

شکل روبرو تمایز ریشه و ساقه را از یک توده یاخته تمایز نیافته یا همان کال در حضور مقدار متفاوت اکسین و سیتوکینین، در محیط کشت نشان می‌دهد. از این شکل چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

جواب فعالیت صفحه ۱۴۲ فصل نهم زیست شناسی یازدهم
جواب فعالیت صفحه ۱۴۲ فصل نهم زیست شناسی یازدهم

پاسخ: نسبت بالای (اکسین/سیتوکینین) ← تبدیل کال به ریشه
نسبت پایین (اکسین/سیتوکینین) ← تبدیل کال به ساقه

پاسخ فعالیت ۲ صفحه ۱۴۵ فصل ۹ زیست شناسی یازدهم

یکی از دلایل خراب شدن میوه‌ها هنگام ذخیره یا انتقال، تولید اتیلن در آنهاست. برای رفع این مشکل، ترکیباتی به‌کار می‌برند که با اتصال به گیرنده‌های اتیلن که در یاخته وجود دارند، سبب توقف فرایند رسیدگی می‌شوند. اکنون زیست‌شناسان در تلاش‌اند با تغییر در ژن، گیاهان را نسبت به اتیلن غیرحساس کنند. به نظر شما این ایده برای گیاهان میوه‌دار مناسب است؟ برای پاسخ خود دلیل ارائه دهید.

پاسخ: این ایده برای درختان میوه دار به خصوص آن گیاهانی که از میوه آن ها استفاده می کنیم، مناسب نیست. اگر بتوان با تغییر ژن سلول های گیاه را نسبت به اتیلن غیر حساس کرد، به این معنی است که در فرآیند رسیدگی میوه اختلال ایجاد کرده‌ایم.

حل فعالیت ۳ صفحه ۱۴۵ فصل نهم زیست شناسی یازدهم

با توجه به اینکه فرمول شیمیایی تنظیم کننده‌های رشد گیاهی شناخته شده است، این ترکیبات به‌طور مصنوعی ساخته می‌شوند و برای تولید و نگهداری محصولات کشاورزی به‌کار می‌روند. به‌نظر شما آیا این ترکیبات می‌توانند سلامت انسان و محیط زیست را تهدید کنند؟

پاسخ: این مواد با بعضی ترکیبات در بدن انسان و جانداران دیگر شباهت داند و به همین دلیل ممکن است اثرات نامطلوبی بر سلامت محیط زیست و انسان بگذارند. مثلا ممکن است سیتوکینین‌ها سرعت تکثیر سلول‌ها را در بدن ما افزایش دهند. این ترکیبات در گیاهان به طور طبیعی به مقدار کم وجود دارند. اما ممکن است توسط انسان‌ها به مقدار کم وجود دارند اما ممکن است توسط انسان ها به مقدار قراوان و بدون رعایت استانداردهای لازم به کار روند.

جواب فعالیت ۴ صفحه ۱۴۶ فصل ۹ زیست شناسی یازدهم

الف) پیش‌بینی می‌کنید که پاسخ ریشه به نور یک جانبه چه باشد؟

پاسخ: از آن جایی که ریشه به سمت اعماق زمین و تاریکی رشد می کند، ریشه نوگرایی منفی دارد.

ب) برای بررسی درستی پیش‌بینی خود، آزمایشی طراحی کنید.

پ) آزمایشی را که طراحی کرده‌اید با چند گیاه انجام و نتیجه را گزارش دهید.

پاسخ: در طراحی آزمایش باید متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته را مشخص کنند. متغیر مستقل در اینجا نور و متغیر وابسته پاسخ ریشه است. بنابراین پاسخ ریشه به متغیر مستقل در دو حالت وجود نور و نبود نور بررسی می شود. در این آزمایش برای کنترل بهتر شرایط باید پاسخ ریشه اولیه به نور یک جانبه بررسی شود. نتایج این آزمایش به صورت کیفی و در سه حالت ممکن ارائه می شود: گرایش مثبت به سمت نور، گرایش منفی به سمت نور، بی تفاوت (منظور از بی تفاوت در اینجا این است که ریشه خم نشود).

پاسخ فعالیت ۵ صفحه ۱۴۷ فصل نهم زیست شناسی یازدهم

با توجه به شکل زیر و شکل ۱۲- ب توضیح دهید که شکستن شب با یک جرقه نوری چه تأثیری بر گل‌دهی گیاه روز کوتاه دارد.

پاسخ فعالیت ۵ صفحه ۱۴۷ فصل نهم زیست شناسی یازدهم
پاسخ فعالیت ۵ صفحه ۱۴۷ فصل نهم زیست شناسی یازدهم

پاسخ: تصاویر نشان می‌دهد که شکستن شب با یک جرقه نوری سبب می‌شود که گیاه روز کوتاه داوودی گل ندهد.

حل فعالیت ۶ صفحه ۱۵۰ فصل ۹ زیست شناسی یازدهم

بعضی گیاهان با تولید موادی که برای گیاهان دیگر سمّی‌اند، از رویش دانه یا رشد گیاهان دیگر در اطراف خود جلوگیری می‌کنند. به‌ نظر شما این ویژگی چه نقشی در ماندگاری چنین گیاهانی دارد؟

پاسخ: گیاهان بر سر بدست آوردن منابع با هم رقابت دارند. این گیاهان با حذف گیاهان اطراف، به منابع بیشتری دست یافته و در رقابت موفق‌ترند.

پاسخ دیگر: می‌دانیم که رقابت بین همه جانداران بر سر دست‌یابی به منابعی مانند مواد مغذی و جا وجود دارد. بنابراین گیاهی که بتواند مانع از رشد گیاه دیگر در طرف خود شود، و به منابع بیشتری دست می‌یابد و حتما در رقابت با گیاهان دیگر در ماندگاری، موفق‌تر عمل می‌کند. این پدیده آللوپاتی (Allelopathy) نامیده می‌شود.

جواب فعالیت ۷ صفحه ۱۵۲ فصل نهم زیست شناسی یازدهم

الف) فردی بر این باور است که امواج صوتی بر رشد و میزان محصول گیاهان تأثیر دارد. آیا شما با این نظر موافق‌اید؟ برای تأیید یا ردّ این نظر چه آزمایشی طراحی می‌کنید؟

پاسخ: باید بر روی دو گروه آزمودنی و شاهد در شرایط یکسان اثر موسیقی را بررسی کرد. برخی آزمایشات این موضوع را تایید می‌کنند.

طرح آموزش باید دارای فرضیه، مشخص کردن متغیر‌ها و نیز روش کار باشد. چنین آزمایشی می‌تواند بین دانش زیستی و فیزیک دانش‌آموزان ارتباط برقرار کند. مثبت یا منفی بودن پاسخ دانش‌آموزان به این پرسش، تاثیر چندانی در طرح آزمایش ندارد. زیرا این طرح باید شامل یک گروه تیمار و حداقل یک گروه آزمودنی باشد. گروه تیمار باید در محیطی بدون صدا و گروه آزمودنی باید در محیطی با صدایی با ویژگی‌های مشخص و کنترل شده قرار داشته باشد. سایر عوامل نیز باید برای گروه تیمار و آزمودنی یکسان باشد. می‌توان اثر صوت را مثلا روی رویش دانه بررسی کرد.

ب) نمونه‌هایی از سازوکارهای دفاعی در گیاهان محل زندگی خود و نیز ارتباط‌هایی که بین آنها و جانوران وجود دارد گزارش کنید.

پاسخ: این بخش از فعالیت از فعالیت‌هایی است که باید قبل از شروع آموزش فصل از دانش‌آموزان بخواهید تا آن را انجام دهند و سپس با استفاده از ارائه دانش‌آموزان به مبحث سازو کار‌های دفاعی در گیاهان بپردازید. دانش‌آموزان با توجه به فصل ایمنی در جانوران و تجارب خود می‌توانند ارائه ساده‌ای از این مفهوم در گیاهان داشته باشند.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل هفتم زیست یازدهم تجربی

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته علوم تجربی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب فعالیت‌ها و سوالات دروس کتاب زیست شناسی یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله حل سوالات فعالیت های فصل ۹ نهم کتاب زیست شناسی ۲ پایه یازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 💕

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *