سبک زندگی

جواب فعالیت های درس ۴ چهارم اقتصاد دهم انسانی

پاسخ و حل فعالیت های فردی و گروهی ، تفکر و تمرین و تحلیل کنید درس 4 چهار کتاب اقتصاد پایه دهم

جواب فعالیت های درس ۴ چهارم اقتصاد دهم انسانی ؛ در این مطلب به پاسخ و جواب سوالات گفت و گو در کلاس ، فعالیت فردی در کلاس ، برای تفکر و تمرین و تحلیل کنید صفحه ۳۵ ، ۳۷ ، ۳۸ ، ۴۰ ، ۴۱ و ۴۲ درس چهارم «مرز امکانات تولید» کتاب اقتصاد پایه دهم رشته انسانی پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس سوم اقتصاد دهم انسانی

جواب فعالیت های درس ۴ چهارم اقتصاد دهم انسانی
جواب فعالیت های درس ۴ چهارم اقتصاد دهم انسانی

جواب گفت و گو در کلاس صفحه ۳۵ درس ۴ اقتصاد دهم

۱- به نظر شما، چگونه می‌توان تصمیم گرفت که آقای محمدی از هر محصول چه تعداد تولید کند؟

پاسخ: می تواند با ایجاد یک جدول و نمودار و ارزیابی منابع در اختیار برای ایجاد محصولات جدید، بررسی کند که برای تولید هر محصول به چه مقدار منابع و زمان نیاز دارد، سپس بر این اساس تصمیم بگیرد که از هر محصول به چه تعداد تولید کند تا کارایی کارگاه بالاتر رود.

۲- آیا آقای محمدی باید همه منابعی را که در اختیار دارد صرف تولید کند؟

پاسخ: خیر ؛ او می‌تواند با تغییر در تعداد کارگر ها و همین طور مدیریت زمان، از تمامی منابع خود استفاده نکند.

پاسخ فعالیت فردی در کلاس صفحه ۳۷ درس چهارم اقتصاد دهم

نموداری برای مرز امکانات تولید یک کشور رسم کنید!

فرض کنید کشوری صرفا دو کالای گندم و خودرو تولید می‌کند. در نمودار بالا به جای مقدار بستنی در محور عمودی، مقدار گندم (به کیلوگرم) و به جای مقدار آبمیوه در محور افقی، تعداد خودرو را قرار دهید. با استفاده از همان ارقام جدول صفحه ۳۶، مرز امکانات تولید را برای این کشور رسم کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

پاسخ فعالیت فردی در کلاس صفحه ۳۷ درس چهارم اقتصاد دهم
پاسخ فعالیت فردی در کلاس صفحه ۳۷ درس چهارم اقتصاد دهم

حل فعالیت فردی در کلاس صفحه ۳۸ درس ۴ اقتصاد دهم

فرض معکوس؛ یعنی بده بستان تولید آبمیوه بیشتر و حرکت از نقطه ج به د را تحلیل کنید!

پاسخ: برای تولید آبمیوه بیشتر باید از تولید مقداری بستنی صرف نظر کرد، بستنی های از دست رفته، هزینه فرصت آبمیوه بیشتر است.

جواب برای تفکر و تمرین صفحه ۴۰ درس چهارم اقتصاد دهم

جواب برای تفکر و تمرین صفحه درس چهارم اقتصاد دهم
جواب برای تفکر و تمرین صفحه درس چهارم اقتصاد دهم

۱- کارگاه آقای محمدی، پس از ایده خوب ستایش دو محصول را در خط تولید شماره یک خود، تولید می‌کند. یکی کودهای‌زیستی برای گیاهان آپارتمانی و دیگری سم‌های‌زیستی. این شرکت تولیدی، با مرز امکانات نمودار بالا روبه‌روست. هر کدام از شرایط زیر به کدام یک از موارد: انتقال مرز امکانات، جابه‌جا شدن در طول مرز امکانات یا بدون تغییر اشاره می‌کند؟

– تعداد کارگران تولیدکننده کودزیستی افزایش می‌یابد. پاسخ: جابجا شدن در طول مرز امکانات – نقاط (ج) یا (ب)
– مقدار سم‌زیستی که مشتریان می‌خواهند، افزایش می‌یابد. پاسخ: جابجا شدن در طول مرز امکانات – نقطه (ه)
– بعضی از کارگران خط تولید سم‌زیستی، در حال حاضر بیکارند. پاسخ: بدون تغییر ناکارا – نقطه (ز)
– منابع و مواد اولیه جدید این اجازه را به شرکت می‌دهند تا هر دو محصول، به مقدار بیشتری تولید شود. پاسخ: انتقال مرز امکانات – نقطه (ح)
– یک فناوری جدید، منابع موجود برای تولید هر دو محصول را افزایش داده است. پاسخ: انتقال مرز امکانات – نقطه (ح)

۲- یکی از مهم‌ترین انتخاب‌هایی که معمولاً کشورها با آن روبه‌رو هستند، انتخاب در صرف منابع بیشتر در تولید غذا یا امنیت و دفاع است. این انتخاب با مثال معروف کَره یا اسلحه است که در خلال جنگ‌جهانی دوم مطرح شد. فرض کنید در نمودار قبل (نمودار صفحه ۴۰)در محور عمودی به‌جای کودهای‌زیستی، تعداد اسلحه و در محور افقی به‌جای سم‌زیستی، مقدار کره را جایگزین کنیم (نمودار زیر).

جواب برای تفکر و تمرین صفحه درس ۴ اقتصاد دهم
جواب برای تفکر و تمرین صفحه درس ۴ اقتصاد دهم

با توجه به نمودار فوق، به سؤالات زیر پاسخ دهید.

پاسخ: در زیر پاسخ صحیح را با رنگ آبی مشخص کرده ایم:

– چند واحد کره در نقطه و تولید شده است؟ ..۵۰۰.. چه تعداد اسلحه در این نقطه تولید شده است؟ ۰ (صفر)
– چند واحد کره در نقطه الف تولید شده است؟ .۱۰۰۰. چه تعداد اسلحه در این نقطه تولید شده است؟ .۱۰۰۰.
– با جابه‌جا شدن از نقطه و به نقطه هـ چه تعداد اسلحه بیشتری تولید می‌شود؟ .۳۰۰.
– چقدر کره کمتری در نقطه هـ نسبت به نقطه و تولید شده است؟ .۱۰۰.

– چرا تولید در نقطه ز، ناکاراست؟ ……..

پاسخ: زیرا ممکن است الزامات تولید وجود نداشته باشد و تولید تجهیزات بیشتر باعث کاهش میزان تولید نفت و ایجاد مشکل می شود.

– چرا دستیابی به نقطه ح غیرممکن است؟ ……..

پاسخ: زیرا کشور منابع کافی برای تولید در آن سطح را ندارد.

– اگر مرز امکانات تولید یک خط‌راست با شیب‌منفی بود، آیا بازهم قانون افزایش هزینه فرصت وجود داشت؟ .بله.. توضیح دهید. ……..

پاسخ: زیرا مجموع هزینه های فرصت بر اساس محدودیت امکانات تولید قابل محاسبه است. در صورتی که در یک خط راست با شیب منفی این امکان وجود ندارد.

– در کجای مرز امکانات تولید در نمودار صفحه قبل قرار بگیریم تا در حالت کارایی باشیم؟

پاسخ: روی مرز امکانات تولید – نقاط ب ، ج ، د ، ه × و

پاسخ تحلیل کنید صفحه ۴۲ درس ۴ اقتصاد دهم

چگونه می‌توان بر روی منحنی مرز امکانات تولید، تخصیص بهینه و انتخاب کارا را نشان داد.

پاسخ: کشوری که از منابع موجود خود بیشترین استفاده را می برد در این صورت حداقل بیش از یک کالا یا خدمت می تواند در دسترس مردم قرار دهد بدون آنکه کالاهای خدمات دیگر کاهش پیدا کنند حالا نقاط زیر منحنی، نشان دهنده این است که اقتصاد از بیشترین منابع استفاده نکرده است؛ زیرا حداقل بیشتر از یک کالا می توانست تولید کند بدون اینکه کالاهای دیگر حذف گردند، نقاط در ناحیه خارج از مرز فقط نقاطی هستند که کشور می تواند آرزوی رسیدن به آنها را داشته باشد این نقاط با فرض ثابت ماندن منابع کشور غیر قابل دستیابی هستند زیرا کشور منابع کافی برای تولید در آن سرطان دارد نقاط روی منحنی ترکیب متفاوتی از تولید دو کالای مختلف است است که از امکانات به صورت بهینه در تولید آنها استفاده شده است.

پاسخ دیگر: – با درک بهتر از بده بستان های تولید با توجه به استفاده بهینه از منابع کمیاب.
– با تلاش برای به دست آوردن کارایی یعنی یافتن موقعیت هایی برای پیشرفت.
– با استفاده بیشتر از منابع بدون آنکه وضع تولیدات دیگر بدتر شود و تا به نقاطی که کشور آرزوی رسیدن به آن ها را داشته است برسیم.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس دوم اقتصاد دهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه دهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب اقتصاد دهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله جواب سوالات فعالیت های درس ۴ چهارم کتاب اقتصاد پایه دهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 🌹

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 + 9 =