سبک زندگیمهارت های زندگی

سوالات متن درس اول هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 1 اول کنش های ما کتاب هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

سوالات متن درس اول هویت اجتماعی دوازدهم ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۱ یک کنش های ما کتاب هویت اجتماعی پایه دوازدهم متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب درس اول هویت اجتماعی دوازدهم

سوالات متن درس اول هویت اجتماعی دوازدهم با جواب
سوالات متن درس اول هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

نمونه سوال های امتحانی متن درس 1 اول هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

سوالات متن درس اول هویت اجتماعی دوازدهم :

۱) کنش و کنشگر را تعریف کنید.

پاسخ: فعالیتی آگاهانه و ارادی که انسان انجام می دهد کنش انسانی است. انسانی که کنش انجام می دهد، کنشگر است.

۲) در زبان فارسی چه نام‌هایی برای فعالیت‌های انسان و انجام دهندگان آن وجود دارد؟

پاسخ: فعالیت: کار، عمل، فعل، رفتار، کردار، کنش
انجام دهندگان فعالیت: کارگر، کارمند، کارفرما، کارگزار و عامل

۳) مهمترین ویژگی های کنش انسانی را نام ببرید.

پاسخ: ۱- آگاهانه بودن ۲- ارادی بودن ۳- هدف دار بودن ۴- معنادار بودن

۴) مثالی ذکر کنید که در آن، فردی بدون آگاهی قادر به انجام کنش انسانی نیست.

پاسخ: اگر آدمی نسبت به کلمات و معانی آنها ناآگاه باشد. قادر به سختن گفتن نخواهد بود. فردی که به واژگان و دستور یک زبان آگاهی ندارد، نمی تواند با آن زبان سخن بگوید.

۵) چرا برای انجام کنش انسانی علاوه بر آگاهی، اراده نیز ضروری است؟

پاسخ: زیرا ممکن است فردی از کاری آگاه باشد، اما تصمیم به انجام آن نگیرد.

۶) چرا می توان پرسش «چرا چنین کاری کردی»؟ را از هر کنشگری پرسید؟

پاسخ: زیرا انسان فعالیت های خود را با قصد و هدف خاصی انجام می دهد،‌ اگر چه ممکن است همیشه به آن هدف نرسد.

۷) جای خالی جمله زیر را با کلمه مناسب پر کنید.
«انسان ها با توجه به …… کنش خود، آن را انجام می دهند.»

پاسخ: معنای

۸) پیامدهای کنش را چگونه می توان تقسیم بندی کرد؟ در قالب مثالی آن را توضیح دهید.

پاسخ: پیامدهای کنش را می توان به ارادی و غیرارادی (طبیعی) تقسیم نمود.
پیامدهای ارادی خودشان کنش هستند و باید کنشگری آنها را انجام دهد. اما پیامدهای غیرارادی کنش نیستند، بلکه نتیجه طبیعی کنش‌اند.
به عنوان مثال دانشجویی کتاب درسی خود را می خواند و در نتیجه آن به سوالات امتحانی پاسخ می دهد و استاد متناسب با تلاش او به وی نمره می دهد. پاسخ به سوالات امتحانی و نمره دادن استاد به او، پیامدهای ارادی کنش مطالعه کردن است (که اولی به اراده کنشگر و دومی به اراده دیگری وابسته است).

۹) چه تفاوتی بین پیامدهای ارادی و غیرارادی انسان وجود دارد؟

پاسخ: پیامد های غیر ارادی کنش قطعی هستند،یعنی حتما انجام می شوند ولی پیامد های ارادی کنش احتمالی اند؛یعنی ممکن است انجام بشوند یا نشوند.اگر فرد آنها را اراده کند،انجام می شوند و اگر آنها را نخواهد و اراده نکند،انجام نمی گیرند.

۱۰) به نظر شما فعالیت های انسان چه تفاوتی با فعالیت های مخلوقات دیگر دارد؟

پاسخ: فعالیت ای انسانی ارادی،‌ آگاهانه و از روی تعقل و تدبر است، اما دیگر موجودات بر اساس غریزه به انجام کاری می پردازند.

۱۱) کنش ویژگی هایی دارد که آن را از فعالیت سایر مخلوقات متمایز می کند. ب نظر شما این ویژگی ها کدام اند؟

پاسخ: ارادی بودن،‌ آگاهانه بودن، هدف دار بودن، معنادار بودن و ….

۱۲) وقتی برای اولین بار می خواهید از کالایی پیچیده مانند دوربین عکاسی یا تلفن همراه استفاده کنید، به دفترچه راهنمای آن مراجعه می کنید ولی پس از آن، دیگر سراغی از دفترچه راهنما نمی گیرید؛ مگر اینکه مشکلی پیش بیاید. چرا؟

پاسخ: زیرا نسبت به عملکرد آن آگاهی پیدا کرده ایم و لذا خود را بی نیاز از دفترچه راهنما می بینیم.

۱۳) قرار گرفتن بر سر دوراهی، یکی از ویژگی های کنش را نشان می‌دهد. آن ویژگی کدام است؟

پاسخ: اینکه انسان در انجام کار و فعالیت صاحب اراده و اختیار است.

۱۴) فردی از میان جمع برمی خیزد و پنجره اتاق را باز می‌کند. اگر از او بپرسید چرا چنین کاری کردی، چه می‌گوید؟

پاسخ: می‌گوید برای عوض شدن هوای اتاق و ورود هوای تازه، پنجره را گشوده است. (در اینجا هدف کنش مورد نظر قرار می‌گیرد).

۱۵) آیا کنش انسان همواره بر اساس آگاهی صحیح صورت می گیرد؟

پاسخ: خیر، گاهی آدمی کنش را بدون آنکه نسبت به آن آگاه باشد، انجام می دهد و فعلی را تقلید گونه تکرار می‌کند.

۱۶) آیا فعالیت هایی مانند ضربان قلب، گردش خون، بسته شدن ناخودآگاه چشم در مواجهه با خطر، کنش محسوب می شوند؟ چرا؟

پاسخ: خیر، این گونه فعالیت ها طبیعی بوده و از اراده آدمی خارج اند.

۱۷) آیا انسان های مختلف از انجام کنش هایشان، هدف های یکسانی دارند؟

پاسخ: خیر، انسان ها بسته به عقاید، باورها، شرایط اجتماعی و… از انجام کنش ها، حتی یک کنش واحد، اهداف یکسانی را دنبال نمی کنند. به عنوان مثال هدف کسی از کمک به دیگران رضایت خداست و همین کنش را دیگری برای خودنمایی انجام می‌دهد.

۱۸) مدتی از شروع کلاس سپری شده است. همه به درس توجه دارند. ناگهان دانش آموزی در می‌زند و اجازهٔ ورود می‌خواهد. کنش او چه تغییراتی در کلاس ایجاد می‌کند؟ دربارهٔ آثار و پیامدهای کنش او گفت‌وگو کنید. آیا می‌توانید این پیامدها را دسته بندی کنید؟ به نظر شما، شناخت آثار و پیامدهای کنش انسان چه اهمیتی دارد؟

پاسخ: ورود دانش آموزی به کلاس درس هنگامی که معلم و دانش آموزان سرگرم کار آموزشی می باشند. می تواند در امر آموزش اختلال ایجاد کند. به عنوان مثال می تواند رشته کلام معلم را پاره کند یا تمرکز دانش آموزان را بر هم زند و این خود می‌تواند سبب ایجاد نوعی بی نظمی در کلاس باشد.
در شکل گیری این جریان پیامدهای ارادی و غیر ارادی پیش می آید.
شناخت پیامدهای کنش انسانی از آن حیث قابل اهمیت است که آدمی می‌تواند با آگاهی و اراده خویش افعالش را چنان ساماندهی کند که بار دیگر گرفتار پیامدهای منفی کنشی نگردد و خود و دیگران را در معرض آسیبی قرار ندهد. یار اگر کنشی بیامد یا پیامدهای مثبتی دارد، آن را تکرار کرده و دیگران را تشویق به انجام آن نماید.

۱۹) کنش انسانی با کنش غیرانسانی چه تفاوت هایی دارد؟

پاسخ: کنش طبیعی با اراده ،آگاهی و برنامه ریزی انسان بدست نمی آید و خارج از کنترل اوست، ولی کنش انسانی آگاهانه ، ارادی،هدف دار،معنا دار و متناسب با زمان و مکان و اجتماع است.

ادامه سوالات متن درس اول کتاب هویت اجتماعی دوازدهم :

۲۰) پیامدهای ارادی یک کنش انسانی با پیامد های غیر ارادی کنش انسانی چه تفاوت هایی دارد؟

پاسخ: پیامدهای کنش انسانی از قبل مشخص،هدف گذاری شده، با برنامه و انسانی است. ولی پیامد های غیر ارادی غیر انسانی، قطعی، طبیعی و خود به خود می باشد و از قبل نسبت به آن‌ها شناسایی صورت نگرفته است.

۲۱) کنش فردی با کنش اجتماعی چه تفاوتی دارد؟

پاسخ: کنشی که دیگران را تحت تاثیر و واکنش قرار می دهد کنش اجتماعی است و کنشی که تاثیری در دیگران نداشته و شخصی است کنش فردی به حساب می آید.

۲۲) شک و تردید هنگام اتخاذ تصمیم ،نشان دهنده کدام یک از ویژگی های کنش انسانی است؟

پاسخ: وجود اراده

۲۴) کنش انسانی با آگاهی چه ارتباطی دارد؟

پاسخ: تا آگاهی وجود نداشته باشد کنشی انسانی صورت نمی گیرد. کنش هایی که خارج از آگاهی و نیت هستند جزء کنش‌های غیرانسانی به حساب می آیند مثلا اگر ضربه چکش به انگشتمان برخورد کند و ناگهان صدایی درد آلود سر دهیم، این نغمه دردآلود کنشی انسانی نیست بلکه بازتابی طبیعی و غیرارادی است.

۲۳) آیا ممکن است یک کنش انسانی چندین معنا داشته باشد؟ مثال بزنید.

پاسخ: بله گاهی ظاهر کنش یکسان است ولی اطرافیان معانی متفاوتی از آن برداشت می کنند. هر کنش انسانی در طرف زمانی و مکانی ،معنای خاصی ممکن است داشته باشد.
مثلا دانش آموز در کلاس انگشت اشاره خود را بالا می برد ممکن است سوال داشته باشد.ممکن است درخواست خروج از کلاس داشته باشد و ممکن است قصد دیگری داشته باشد. لبخند گاهی معنای تشکر دارد گاهی معنای ترحم و گاهی معنای تمسخر و..

یا هنگامی رانندگی بوق می زنیم و معانی متفاوتی از بوق زدن ما ایجاد می شود: اعلام خطر، تشکر، خداحافظی، ابراز شادی کردن، اعتراض کردن و…

۲۵) آیا همه پیامدهای کنش وابسته به آگاهی و اراده‌ی انسان ها است؟

پاسخ: خیر – برخی از پیامدهای کنش های انسان، جنبه غیرارادی و غیر انسانی(طبیعی) دارند. مثلا کنش سیگار کشیدن پیامد بیماری را به دنبال دارد که کنشگر به دنبال رسیدن به آن نبوده و اراده‌ی در خصوص آن پیامد طراحی نکرده است.

۲۶) انواع پیامدهای کنش های انسانی را بنویسید

پاسخ: ۱- پیامدهای ارادی وابسته به اراده کنشگر که توسط کنشگر قابل کنترل است ولی احتمالی است و ممکن است تحقق پیدا نکند.
۲- پیامد ارادی وابسته به اراده دیگران که دیگران با واکنش نسبت به کنش کنشگر ،ایجاد می کنند.البته احتمالی هستند و ممکن است اتفاق نیفتند.
۳- پیامدهای غیرارادی که جنبه طبیعی و قطعی دارند و کنشگر در صدد ایجاد آن نبوده است ولی حتما اتفاق می افتند.

۲۷) در فعالیت های پزشکی کنشی ارادی مثال بزنید که پیامد های غیر ارادی به دنبال داشته باشد؟

پاسخ: عمل جراحی بینی کنشی ارادی است که ممکن است عفونت و بدشکل شدن بینی از پیامد های غیر ارادی آن باشد.

۲۸) در نظام اقتصادی کنشی ارادی مثال بزنید که پیامدی غیرارادی به دنبال داشته باشد؟

پاسخ: خرید خانه کنشی ارادی است که منجر به پیامد غیر ارادی افزایش تقاضا و افزایش قیمت می شود.

۲۹) پیامدهای کنش حضور شما در کلاس در شکل ارادی و غیرارادی (قطعی) آن را بنویسید.

پاسخ: کسب اطلاعات علمی، پیامدی ارادی و نگاه به قاب عکس کنار تابلو کنش طبیعی است.

۳۰) کنش انسانی در کلاس مثال بزنید که معنای متفاوتی داشته باشد؟

پاسخ: بالا بردن انگشت اشاره: معنای اجازه گرفتن جهت خروج از کلاس، سوال پرسیدن از دبیر، اعتراض نسبت به موضوعی و ….

۳۱) اجزا و ویژگی های یک کنش انسانی را در قالب یک مثال توضیح دهید.

پاسخ: چون احساس تشنگی می کنم برای رفع آن اجازه می گیرم از کلاس خارج می شوم. به حیاط مدرسه رفته آب می نوشم و به کلاس باز می گردم. رفع تشنگی هدف من است. اراده می کنم تشنگی خود را در حین تدریس معلم رفع کنم (ارادی بودن) با انگشت اجازه می گیرم (معنا دار بودن) آگاهی دارم که برای رفع تشنگی باید از کلاس خارج شد و چون در حضور معلم هستم بدون اجازه از کلاس خارج نمی شوم (تناسب داشتن با موقعیت زمانی،مکانی و اجتماعی)

۳۲) چگونه ممکن است کنشی از انسان سر زند ولی کنش انسانی به حساب نیاید؟ مثال بزنید.

پاسخ: گاهی ممکن است انسان حرکت و کنشی داشته باشد که نسبت به آن آگاهی و برنامه ریزی ندارد. مثلا: با ضربه ای به انگشت خود بزند و ناخواسته بالانسی ریتمیک یا نغمه ای خاص سر دهد.

۳۳) چند کنش غیرانسانی (طبیعی) در محیط مدرسه مثال بزنید؟

پاسخ: تابش نور خورشید، رشد گیاهان باغچه، بارش باران، نفس کشیدن دانش آموزان

۳۴) در کلاس هویت اجتماعی امروز، انواع کنش های انسانی که از ابتدای جلسه ی امروز انجام داده اید را مشخص کنید.

پاسخ: قدم زدن در کلاس و نشستن: کنش فردی
حضور و غیاب دبیر: کنش اجتماعی
پرسش و پاسخ دبیر با تعدادی از دانش آموزان: کنش اجتماعی
فکر کردن: کنش درونی

۳۵) انواع پیامدهای کنش ورزش کردن را بنویسید.

پاسخ: کسب سلامتی پیامد ارادی وابسته به اراده کنشگر است. کسب مدال ورزشی پیامد ارادی وابسته به اراده دیگران است. سوزاندن چربی و انرژی پیامد غیر ارادی آن است.

۳۶) انواع پیامدهای کنش سیگار کشیدن را بنویسید.

پاسخ: سرگرمی پیامد ارادی وابسته به اراده کنشگر است .جلب توجه پیامد ارادی وابسته به اراده دیگران است. بیمار شدن پیامد غیرارادی آن است.

۳۷) انواع پیامدهای کنش کنترل خشم را بنویسید.

پاسخ: حفظ آرامش شخصی پیامد ارادی وابسته به اراده کنشگر است. میزان پذیرش دیگران یا کاهش پرخاشگری پیامد ارادی وابسته به اراده دیگران است. کنترل ضربان قلب پیامد غیرارادی آن است.

۳۸) مفهوم جمله زیر چیست؟ «آدمی درگرو عمل خویش است.»

پاسخ: معیار آدمی به عاقبت اندیشی در خصوص رفتار و اعمالش است.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب سوالات درس ۲ هویت اجتماعی دوازدهم

✅ سوالات متن درس ۱ اول هویت اجتماعی دوازدهم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 🌹

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *