سبک زندگی

جواب فعالیت صفحه ۱۳۲ و ۱۳۳ ریاضی ششم ، تقریب

پاسخ فعالیت صفحه 87 فصل 7 ریاضی ششم : تقریب و گام به گام سوال های فعالیت صفحه هشتاد و هفت

جواب صفحه ۱۳۲ و ۱۳۳ ریاضی ششم : برای مشاهده پاسخ سوال های فعالیت صفحه 132 و 133 فصل هفت ریاضی پایه ششم در ادامه با آموزش و پرورش ماگرتا همراه باشید.

بخوانید : جواب صفحه ۱۲۸ و ۱۲۹ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۳۲ و ۱۳۳ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۳۲ و ۱۳۳ ریاضی ششم

در فعالیت صفحه 132 و 133 ریاضی پایه هفتم از فصل 7 از شما خواسته شده است که مانند نمونه :

الف) جدول را کامل کنید و مقدار تقریبی اعداد را به روش قطع کردن به دست آورید. در سطر آخر خودتان یک عدد بنویسید و آن را کامل کنید.

اختلاف با مقدار واقعیمقدار تقریبیبا تقریب رقمعدد
421 = 29000 – 2942129000هزارگان29421
21 = 29400 – 2942129400صدگان29421
7 = 530 – 537530دهگان537
0/03 = 45/2 – 45/2345/2دهم45/23
0/4 = 7100 – 7100/47100یکان7100/4
0/002 = 26/45 – 26/45226/45صدم26/452

در تقریب اعداد به روش قطع کردن، رقم های سمت راست رقم مورد تقریب را با صفر جایگزین می کنیم.

ب) با توجه به قسمت الف، عبارت های زیر را کامل کنید.

در تقریب رقم صدگان، اختلاف هر عدد با مقدار تقریبی آن کوچک تر از 100 است.

در تقریب رقم دهگان، اختلاف هر عدد با مقدار تقریبی آن کوچک تر ..10.. از است.

در تقریب رقم ..یکان.. ، اختلاف هر عدد با مقدار تقریبی آن کوچک تر از 1 است. چه نتیجه ای می گیرید؟

پاسخ : در تقریب به روش قطع کردن، همیشه اختلاف هر عدد با مقدار تقریب آن کوچک تر از مقدار رقم تقریب است.

به همین دلیل از این پس به جای عبارات «با تقریب رقم صدگان، دهگان، یکان، دهم و …» از عبارات «با تقریب کمتر از 100، 10 ،1 ،0/1 و …» استفاده می کنیم.

نکته مهم : برای دیدن پاسخ سایر صفحه های ریاضی 6 ام، مانند گذشته آن را در گوگل سرچ کنید اما این بار عبارت ماگرتا را نیز به انتهای آن اضافه کنید.

✅ به پایان سوال های فعالیت صفحه ۱۳۲ و ۱۳۳ ریاضی ششم رسیدیم، اگر نظری در این رابطه دارید از قسمت دیدگاه برای ما آن را بنویسید.

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.