سبک زندگی

سوالات متن درس اول انسان و محیط زیست یازدهم

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس 1 اول کتاب انسان و محیط زیست یازدهم با جواب

نمونه سوالات متن درس ۱ اول «آب، سرچشمه زندگی» کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم را می توانید در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس اول انسان و محیط زیست یازدهم

سوالات متن درس اول انسان و محیط زیست یازدهم
سوالات متن درس اول انسان و محیط زیست یازدهم

نمونه سوال های امتحانی متن درس ۱ اول انسان و محیط زیست یازدهم

نمونه سوالات امتحانی متن درس اول انسان و محیط زیست یازدهم

۱) چرا در خاورمیانه احتمال جنگ پنهان وجود دارد؟

پاسخ: زیرا تحقیقات سازمان ملل نشان می دهد تا سال ۲۰۲۵ تعداد کشورهایی که از کمبود آب رنج می برند، به ۳۰ کشور می رسد. این تحقیقات حتی از احتمال بروز “جنگ پنهان” در آینده ای نه چندان دور و با شروع بحران شدید آب در این کشورها خبر داده و اعلام کرده جنگ‌های بعدی در خاورمیانه، نه بر سر نفت که بر سر آب خواهد بود.

۲) چرا زمین سیاره ای بی همتاست؟

پاسخ: زمین در کیهان و منظومه شمسی، تا جایی که ما می دانیم سیاره ای بی همتاست. یکی از دلایل اصلی این پدیده، وجود آب در این سیاره است.

۳) یکی از دلایل اصلی این پدیده، وجود ….. در این سیاره است.

پاسخ: آب

۴) اهمیت آب را بنویسید.

پاسخ: آب اساس زندگی روی زمین است و سرچشمه حیات از آب آغاز شده است. ما می توانیم تا چند هفته بدون غذا زنده بمانیم، اما بدون آب، تنها برای چند روز دوام می آوریم.

۵) مقدار کل آب های کره زمین به چند بخش تقسیم می شود؟

پاسخ: آب های جهان را می توان به دو گروه آب های شور و آب های شیرین تقسیم کرد.

۶) میزان آب شور و شیرین در جهان به چه نسبت است؟

پاسخ: شیرین ۲/۵ درصد و شور حدود ۹۷/۵ درصد.

۷) چه میزان از آب های شور موجود در جهان در اقیانوس ها قرار دارد؟

پاسخ: ۹۶/۵ درصد

۸) بالاترین درصد آب شیرین جهان مربوط به کدام منابع می باشد؟

پاسخ: مربوط به یخچال ها و توده های یخی است که ۶۸/۷ درصد می باشد. (البته در رتبه دوم نیز آب های زیرزمینی با ۳۰/۱ درصد قرار دارد).

۹) ۱/۲ درصد آب های شیرین جهان در آب های ….. است.

پاسخ: سطحی

۱۰) حدود …….. درصد سطح کره زمین از آب پوشیده شده است.

پاسخ: ۷۱ درصد

۱۱) فراوانی آب در قسمت های مختلف کره زمین توسط …… تأمین می شود و حجم آن ثابت است.

پاسخ: چرخه آب

۱۲) توزیع آب شیرین موجود در قاره ها یکسان نیست. (ص ؛ غ)

پاسخ: صحیح

۱۳) ایران از نظر جغرافیایی در بخش بیابانی و نیمه بیابانی جهان قرار گرفته است. (ص ؛ غ)

پاسخ: صحیح

۱۴) ایران از نظر جغرافیایی در بخش ….. و …… جهان قرار گرفته و تنها …… درصد آن دارای پوشش گیاهی است.

پاسخ: بیابانی – نیمه بیابانی – ۱۵ درصد

۱۵) وضعیت آب (و مشکلات آن) در ایران را توضیح دهید.

پاسخ: ایران از نظر جغرافیایی در بخش بیابانی و نیمه بیابانی جهان قرار گرفته و بیش از ۸۵ درصد کشور ما جزو مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود از سوی دیگر و با توجه به نوع آب و هوای ایران، از مجموع بارش ها فقط بخش اندکی از آن قابل استفاده است. مشکل دیگر توزیع غیریکنواخت منابع آب در ایران است.

۱۶) دلایل دشوار بودن تامین آب در کشورهای مختلف جهان را بنویسید.

پاسخ: توزیع غیریکنواخت منابع آب شیرین در جهان و افزایش شدید جمعیت در برخی مناطق، تأمین آب را برای این کشورها دشوارتر کرده است. منابع آب زمین افزایش نمی یابد؛ در حالی که در صد سال گذشته جمعیت جهان سه برابر و مصرف سرانه آب به ازای هر فرد، چهار برابر شده است.

۱۷) در ۱۰۰ سال گذشته جمعیت جهان ……. برابر و مصرف سرانه آب به ازای هر فرد برابر ….. شده است.

پاسخ: ۳ برابر – ۴ برابر

۱۸) چند مورد از مصارف آب را نام ببرید.

پاسخ: خانگی، دامپروری، کشاورزی، صنعتی، خدماتی

۱۹) آب مورد نیاز در هر منطقه در چه بخش هایی به مصرف می رسد؟

پاسخ: در بخش های کشاورزی، آشامیدنی و فعالیت های صنعتی و خدماتی

۲۰) کشاورزی در ایران عمدتا وابسته به ……… است.

پاسخ: آب

۲۱) علت وابستگی زیاد کشاورزی به آبیاری در ایران را بنویسید.

پاسخ: بارش باران در بسیاری از نقاط کشور ما به اندازه کافی نیست. علاوه بر این، بخش عمده همین بارش ها نیز در فصول مورد نیاز برای کشاورزی اتفاق نمی افتد و به همین علت، کشاورزی در ایران عمدتا وابسته به آبیاری است.

۲۲) بیشترین مقدار آب مصرفی یک کشور مربوط به مصارف خانگی است. (ص ؛ غ)

پاسخ: غلط (شکل صفحه ۶)

۲۳) بیشترین مصرف آب در ایران در بخش ………… صورت می پذیرد.

پاسخ: کشاورزی

۲۴) اهمیت بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی در چیست؟

پاسخ: با توجه به اینکه حجم بزرگی از آب در کشور ما در بخش کشاورزی استفاده می شود، می توان به اهمیت بهینه سازی مصرف آب در این بخش، پی برد.

۲۵) آیا شیوه های نوین آبیاری برای همه مناطق کشور ما مناسب است؟

پاسخ: خیر، روش های نوین آبیاری، نظیر آبیاری های تحت فشار، برای همه مناطق کشور مناسب نیست.

۲۶) شیوه های مختلف آبیاری بر چه اساسی باید انتخاب شود؟

پاسخ: بر اساس: ۱- شرایط آب و هوایی و ۲- نوع کشت.

۲۷) چند درصد از آب در کشور ما در بخش آشامیدنی و شهری استفاده می شود؟

پاسخ: ۶ درصد

۲۸) برای بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی رعایت چه مواردی لازم است؟

پاسخ: ۱- اجرای صحیح و اصولی روش های آبیاری؛
۲- رعایت الگوی کشت، متناسب با وضعیت آب و هوایی و ظرفیت آبی هر منطقه؛
۳- بهره گیری از فناوری هایی که به افزایش بهره‌وری آب در مزرعه یا باغ می انجامد.

۲۹) به طور متوسط هر فرد در طول روز، بیش از (۲۰۰ – ۳۰۰) لیتر آب برای مصارفی مانند آشامیدن، نظافت و …. به طور مستقیم مصرف می کند.

پاسخ: ۲۰۰ لیتر

۳۰) از چه نظر آب آشامیدنی حائز اهمیت است؟ (ویژگی مهم آب آشامیدنی را بنویسید)

پاسخ: سطح بالایی از نظر کیفیت دارد.

۳۱) مکان یابی صحیح صنایع فولاد از چه نظر یک ضرورت مهم می باشد؟

پاسخ: برخی از صنایع نظیر صنایع فولاد عموما به آب زیادی نیاز دارند و به همین دلیل است که در تعیین مکان مربوط به احداث این دست صنایع، توجه به دسترسی مناسب به منابع آبی، یک ضرورت مهم به شمار می رود.

۳۲) در کشورهای توسعه یافته جهت کاهش مصرف آب در هر بخش چه اقدامی صورت گرفته:
«دو مورد از اقداماتی که کشورهای توسعه یافته به منظور پیشگیری از عواقب کمبود آب انجام داده اند را نام برید؟»

الف) کارواش‌ها و استخر
ب) دستشویی‌ها و حمام‌ها
ج) شستشوی ماشین و آبیاری چمن
د) اماکن عمومی
ه) کشاورزی

پاسخ: الف: نصب دستگاه تصفیه
ب: استفاده از شیرآلات با حجم آب کمتر
د: استفاده از چشم‌های الکترونیکی
ج: هزینه زیاد و جریمه سنگین
ه: تحقیق و استفاده از شیوه جدید آبیاری (۴۱٪ کاهش)

۳۳) وقتی یک کشور می گوید با خطر خشکسالی روبه روست، معنی اش چیست؟

پاسخ: این است که تأثیرش روی همه خوراکی‌ها و لباس‌ها و حتی نمایشگر رایانه و کتاب و یک لیوان شیر روی میز شماست.

۳۴) آب مجازی را تعریف کنید.

پاسخ: مقدار آبی که در تولید یک کالا یا محصول استفاده می شود.

۳۵) از مفهوم آب مجازی چه استفاده ای می شود؟

پاسخ: با استفاده از آب مجازی مقدار مصرف واقعی آب یک کشور را به دست می آورند.

۳۶) دلیل سدسازی چیست؟

پاسخ: تغییرات میزان آب، فصلی بودن رودها و چشمه‌ها

۳۷) با سدسازی چه مواردی کنترل خواهد شد؟

پاسخ: مدیریت منابع آب؛ کنترل سیلاب‌ها؛ توزیع مناسب آب در سطح کشور؛ ایجاد ذخیره انرژی پاک.

۳۸) در سدسازی توجه به چه مواردی ضروری است؟

پاسخ: توجه به پایین دست رود، تشدید تبخیر از سطوح آبی سدها، مکان یابی نادرست سد.

۳۹) آب‌های زیرزمینی چند درصد از نیاز ما را به مصارف خانگی، کشاورزی و صنعتی تامین می کند؟

پاسخ: ۵۵ درصد

۴۰) آبخوان چیست؟

پاسخ: به سفره های آب زیرزمینی آبخوان می گویند.

۴۱) دشت ممنوعه چیست؟

پاسخ: دشت‌هایی که حفر چاه جدید در آن دشت ممنوع اعلام می شود.

۴۲) نتایج برداشت بی رویه آب های زیرزمینی و پایین آمدن (افت) سطح آب های زیرزمینی چیست؟

پاسخ: خشک شدن سفره آب زیرزمینی و از بین رفتن چاه‌ها، قنات‌ها، چشمه‌ها، تغییر کیفیت آب و فرونشست زمین است.

۴۳) فرونشست زمین به علت اضافه برداشت و برهم خوردن تعادل آب‌های زیر زمینی ایجاد می شود. (ص ؛ غ)

پاسخ: صحیح

۴۴) فرونشست زمین را شرح دهید.

پاسخ: در این پدیده، پس از خروج آب از فضای خالی میان دانه های خاک در اعماق زمین، به دلیل وزن ستون خاک بالای آن به تدریج نشست زمین اتفاق می افتد که در نتیجه آن درزها و شکاف هایی روی سطح زمین ایجاد می شود.

۴۵) عوامل مهم در مکان یابی صنایع سنگین را نام ببرید.

پاسخ: توجه به محدودیت آب در ایران و توجه به شرایط محیط زیستی

۴۶) پیامدهای وقوع فرونشست زمین را بنویسید.

پاسخ: فرونشست می تواند منجر به درزها و شکاف‌هایی گاهی طولانی روی سطح زمین شود و منجر به خرابی و خسارت سازه‌هایی که بر روی آن بنا شده است، گردد.

۴۷) آلودگی آب چیست؟

پاسخ: هر گونه تغییری که موجب تغییر شرایط فیزیکی، شیمیایی و زیستی آب شود به طوری که از حد استاندارد آن خارج شود را آلودگی آب گویند.

۴۸) مواد تشکیل دهنده فاضلاب چیست؟

پاسخ: فاضلاب از ۹۹/۹ درصد آب و ۰/۱ درصد مواد جامد (آلی و معدنی) تشکیل شده است.

۴۹) انواع آب در خانه را نام ببرید.

پاسخ: آب سفید، آب خاکستری و آب سیاه.

۵۰) بازیافت (بازچرخانی) آب چیست؟

پاسخ: یعنی استفاده مجدد از فاضلاب.

۵۱) فاضلاب چیست؟

پاسخ: بعد از آن که آب در بخش های مختلف مثل شبکه آب آشامیدنی، شهری و فعالیت های صنعتی مورد استفاده قرار گرفت، به میزان زیادی آلوده می شود که به آن فاضلاب گفته می شود.

۵۲) فاضلاب ناشی از استحمام و یا شست و شوی ظروف یا میوه، چه نام دارد؟

پاسخ: آب خاکستری

۵۳) در بیشتر کشورها از آب خاکستری چه استفاده ای می شود؟

پاسخ: در مصارفی نظیر آبیاری فضای سبز

۵۴) قسمتی از زمین های اطراف رودخانه ها، تالاب ها و برکه ها را ………… می گویند.

پاسخ: حریم آن‌ها

۵۵) عوامل آلودگی آبهای زیرزمینی در روستاها و شهرها را نام ببرید.

پاسخ: دفع فاضلاب های خانگی از طریق چاههای جذبی؛ شیرابه های ناشی از فضولات دامی

۵۶) شیرابه های ناشی از فضولات دامی دارای چه چیزهایی (موادی) هستند؟

پاسخ: دارای مقدار زیادی ازت و موجودات ریز زنده.

۵۷) چرا باید برای منابع آبی حریم قایل شویم؟

پاسخ: برای جلوگیری از بروز آلودگی و تخریب سازه‌ها

۵۸) ما برای حل مشکلات آب باید چکار کنیم؟

پاسخ: کاهش زمان استحمام؛ بستن آب هنگام مسواک زدن یا وضو گرفتن؛ استفاده از ظرفیت کامل ماشین لباسشویی و ظرفشویی

۵۹) برای حل مشکلات آب مسئولان باید چکار کنند؟

پاسخ: توجه بیشتر به بازیافت آب؛ مدیریت صحیح بهره برداری از آب؛ آموزش مصرف بهینه آب از طریق رسانه ها.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

مطلب پیشنهادی: گام به گام کلیه دروس پایه یازدهم

✅ نمونه سوالات متن درس اول انسان و محیط زیست یازدهم را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از این مطلب استفاده کرده باشید و پیشنهاد می کنیم که از صفحات دیگر ماگرتا نیز دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجوی خود داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 💖

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *