سبک زندگی

سوالات متن درس ششم انسان و محیط زیست یازدهم

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس 6 ششم کتاب انسان و محیط زیست یازدهم با جواب

نمونه سوالات متن درس ۶ ششم «تنوع زیستی، تابلوی زیبای آفرینش» کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم با جواب را می توانید در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس پنجم انسان و محیط زیست یازدهم

سوالات متن درس ششم انسان و محیط زیست یازدهم
سوالات متن درس ششم انسان و محیط زیست یازدهم

نمونه سوال های امتحانی متن درس ۶ ششم انسان و محیط زیست یازدهم

۱) سنجاب ایرانی چه تاثیری بر درختان بلوط دارد؟

پاسخ: سنجاب ها که از میوه بلوط استفاده می کنند تعدادی از دانه ها را (برای زمستان) در جاهای متفاوت دفن می کنند که تعدادی از آن‌ها در فصل بهار روییده و سبب گسترش جنگل بلوط می شود.

۲) نتیجه استفاده از سم د.د.ت (DDT) در کشور برونئی برای کاهش جمعیت پشه مالاریا که موجب مرگ زنبورهای وحشی هم شد، چه بود؟

پاسخ: فرو ریختن سقف کاهگلی خانه ها (چون زنبورها لاروهایی که کاهگل سقف خانه را می خورند را شکار می کردند و این زنبورها هم در اثر سم مردند) و شیوع بیماری طاعون بود.

۳) شناخت ……………………………. مهم ترین گام برای پیشگیری از اقدام نادرست در ارتباط با محیط زیست است.

پاسخ: تنوع زیستی

۴) برای توصیف گوناگونی حیات واژه …………………………. را به کار می برند.

پاسخ: تنوع زیستی

۵) علت کاربرد واژه تنوع زیستی را بنویسید.

پاسخ: برای توصیف گوناگونی حیات، واژه تنوع زیستی را به کار می برند.

۶) تنوع زیستی در چند سطح بررسی می شود؟

پاسخ: سه سطح بوم سازگان، گونه، ژن (تنوع زیستی معمولا در سه سطح بوم سازگان، گونه و ژن بررسی می شود)

۷) تعریف گونه را بنویسید؟

پاسخ: به مجموعه ای از جانداران شبیه به هم می گویند که با یکدیگر آمیزش می کنند و زاده های زیستا و بارور به وجود می آورند.

۸) عامل تعیین کننده صفات چیست؟

پاسخ: ژن

۹) اهمیت تنوع ژن چیست؟

پاسخ: در سازگاری افراد گونه با شرایط محیطی نقش دارد و در نتیجه باعث حفظ گونه می شود.

۱۰) بوم سازگان چیست؟ (با مثال)

پاسخ: به مجموع جانداران، عوامل غیر زنده و ارتباط متقابل آنها که در یک محیط زندگی می کنند بوم سازگان می گویند مثل یک گلدان یا یک اقیانوس.

۱۱) چه فعالیتهایی (مشاغلی) به تنوع زیستی وابستگی دارند؟

پاسخ: صیادی، جمع آوری گیاهان دارویی و چرای دام در مراتع

۱۲) اهمیت تنوع زیستی را بنویسید.

پاسخ: مشاغل یا فعالیت هایی مانند صیادی، جمع آوری گیاهان دارویی و چرای دام در مراتع، وابسته به تنوع زیستی است.

۱۳) نتیجه از بین رفتن هر گونه جاندار چیست؟

پاسخ: با از بین رفتن هر گونه جاندار، بهره و آنچه را می توانستیم از آن بیاموزیم از دست می‌دهیم.

۱۴) وظیفه انسان در مقابل هر جاندار چیست؟

پاسخ: هر جانداری به خودی خود حق زندگی دارد و انسان به عنوان اشرف مخلوقات وظیفه دارد از حیات آنها حمایت کند.

۱۵) کاربرد زالو درمانی در چیست؟

پاسخ: زالو ماده ضد انعقاد خون دارد و می تواند در رفع لخته های خونی به کار رود.

۱۶) برای ساخت افشانه ها در صنایع متفاوت از کدام موجود زنده الگو برداری شده است؟

پاسخ: از سوسک بمباران کننده (که ترکیب داغ و سمی را به شدت به سوی دشمن پرتاب می کند)

۱۷) کاربرد کفشدوزک در زندگی ما چیست؟

پاسخ: استفاده از کفشدوزک ها که حشره های آفت را می خورند سبب کاهش مصرف مواد شیمیایی در مبارزه با آفات می شود.

۱۸) ۸۰۰۰ گونه گیاهی آوندار که در ایران شناسایی شده معادل چه نسبتی از گونه های گیاهی قاره اروپاست؟

پاسخ: معادل ۸۰ درصد گونه های گیاهی قاره اروپاست.

۱۹) تنوع زیستی بالا و ارزشمند ایران را توضیح دهید.

پاسخ: حدود ۸۰۰۰ گونه گیاه آونددار در ایران شناسایی شده اند. این تعداد، معادل ۸۰ درصد گونه های گیاهی قاره اروپاست. بسیاری از این گونه ها، بومزاد یا انحصاری ایران و عناصر با ارزش و سرمایه های ملی محسوب می شوند.

۲۰) گونه بوم زاد چیست؟

پاسخ: به گونه هایی که منحصر به یک منطقه جغرافیایی خاص اند و در جای دیگر وجود ندارند، گونه های بومزاد گویند.

۲۱) تعداد جانوران مهره دار و بی مهره در ایران را بنویسید.

پاسخ: در ایران بیش از ۱۴۰۰ گونه جانور مهره دار و تعداد فراوانی جانور بی مهره وجود دارد.

۲۲) نقاط داغ تنوع زیستی به چه مفهومی به کار می رود؟

پاسخ: مناطقی در کره زمین وجود دارند که علاوه بر داشتن تنوع گونه ای زیاد، زیستگاه تعداد فراوانی از گونه های بوم زادند که بعضی از آنها در خطر انقراض اند به این مناطق نقاط داغ تنوع زیستی می گویند. مثل جنگل ارسباران – البرز – کوه های شمال شرق ایران و رشته کوههای زاگرس

۲۳) مهمترین نقاط داغ ایران در کجای ایران قرار دارد؟

پاسخ: جنگل های ارسباران، البرز، کوه های شمال شرق ایران و رشته کوههای زاگرس، در بخشی از این نقاط قرار دارند.

۲۴) انقراض چیست؟

پاسخ: اگر محیط زیست برای حیات جانداران مناسب نباشد ممکن است گونه به طور کامل نابود شود به این پدیده انقراض می گویند.

۲۵) وضعیت انقراض گونه های گیاهی و جانوری در جهان امروزی را بنویسید.

پاسخ: انقراض از ابتدای شکل گیری حیات روی کره زمین وجود داشته است؛ اما امروزه سرعت از بین رفتن گونه ها افزایش یافته است.

۲۶) مور خوش یا مهر خوش از گونه های بوم زاد ایران در استان …………………………….. است.

پاسخ: هرمزگان

۲۷) از کمیاب ترین افعی های جهان که در ایران زندگی می کند کدام است و در کدام قسمت ایران زندگی می کند؟

پاسخ: افعی لطیفی یا دماوندی است که در بخش کوچکی از البرز مرکزی زندگی می کند.

۲۸) چند مورد از جانوران در حال انقراض را نام ببرید.

پاسخ: تمساح تالابی یا پوزه کوتاه، گوزن زرد ایرانی، لاک پشت پوزه عقابی، خرس سیاه، افعی لطیفی یا دماوندی

۲۹) عوامل تهدید کننده تنوع زیستی را نام ببرید؟

پاسخ: تخریب زیستگاه؛ برداشت بی رویه و استفاده ناپایدار؛ آلودگی محیط زیست؛ گونه های بیگانه مهاجم؛ تغییر اقلیم

۳۰) مهمترین عامل از دست رفتن تنوع زیستی، ……………………………. است.

پاسخ: تخریب زیستگاه

۳۱) تخریب زیستگاه به چه شکل هایی انجام می شود؟

پاسخ: به صورت قطعه قطعه شدن، کاهش کیفیت، تغییر شکل کامل یا حذف زیستگاه

۳۲) عوامل موثر در تخریب زیستگاه را نام ببرید؟

پاسخ: تبدیل محیط‌های طبیعی به زمین های کشاورزی یا مسکونی، خشک کردن تالاب‌ها و دریاها برای احداث سازه‌ها، جاده و سدسازی از عوامل تخریب زیستگاه‌ها هستند.

۳۳) برداشت بی رویه از تنوع زیستی چیست؟

پاسخ: منظور از برداشت بی رویه این است که سرعت برداشت و بهره برداری از تنوع زیستی بیش از سرعت بازسازی آن باشد.

۳۴) در چه حالتی استفاده ما از تنوع زیستی ناپایدار است؟

پاسخ: در صورت برداشت بی رویه

۳۵) نمونه هایی از برداشت بی رویه را نام ببرید؟

پاسخ: چرای بی رویه دام‌ها، شکار غیرقانونی و صید انبوه.

۳۶) پیامدهای صید انبوه ماهی را بنویسید.

پاسخ: صید انبوه ماهی، افزون بر کاهش جمعیت ماهیها، حیات گونه های غیر خوراکی را نیز تهدید می کند.

۳۷) آلودگی محیط زیست به سه شکل زندگی جانداران را تهدید می کند آنها را نام ببرید؟

پاسخ: الف) باعث مرگ افراد گونه
ب) تاثیر بر شرایط تولیدمثلی و کاهش جمعیت گونه
ج) باعث تولید جانداران با ناهنجاری های مادرزادی.

۳۸) گونه بیگانه مهاجم به چه گونه هایی می گویند؟ (گونه بیگانه چیست؟)

پاسخ: اگر گونه ای وارد زیستگاهی شود که به طور طبیعی در آنجا زندگی نمی کند برای آن زیستگاه گونه بیگانه محسوب می شود که در بسیاری از موارد این گونه های بیگانه به گونه مهاجم تبدیل می شوند.

۳۹) کدام یک از گونه های زیر در زیستگاه با سرعت بیشتری رشد و تکثیر می یابند؟
الف) گونه های بومی
ب) گونه بیگانه مهاجم

پاسخ: ب) گونه بیگانه مهاجم

۴۰) کدام یک از گونه های زیر در زیستگاه ها در استفاده از منابع موفق تر عمل می کنند؟
الف) گونه های بومی
ب) گونه بیگانه مهاجم

پاسخ: ب) گونه بیگانه مهاجم

۴۱) نتیجه تبدیل گونه بیگانه به گونه مهاجم چیست؟

پاسخ: گونه های بیگانه به سرعت در زیستگاه جدید رشد و تکثیر می یابند و حیات گونه های بومی را به خطر می اندازند.

۴۲) تغییر اقلیم چه تاثیری بر تنوع زیستی دارد؟

پاسخ: تغییر اقلیم باعث تغییر محدوده جغرافیایی پراکنش گونه ها ؛ زمان تولیدمثل جانوران ؛ طول دوره رشد ؛ فراوانی آفات و بیماری‌ها و زمان مهاجرت گونه های جانوری می شود.

۴۳) تغییر دما و الگوهای بارشی، باعث تغییر …………………………… می شود.

پاسخ: اقلیم

۴۴) از جمله گونه هایی که به علت تکثیر آسان، تنوع زیستی تالاب‌های شمال کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد کدام است؟

پاسخ: گیاه سنبل آبی

۴۵) راکن، بومی ایران (است – نیست)

پاسخ: نیست

۴۶) علل تکثیر سریع راکن در استان های شمال ایران چیست؟

پاسخ: نداشتن دشمن طبیعی در منطقه و همه چیز خوار بودن

۴۷) از پرندگان نادر ایرانی در معرض انقراض ……………………. است.

پاسخ: هربره

۴۸) بهره برداری پایدار یعنی چه؟

پاسخ: یعنی هم نیازهای ساکنین کنونی زمین تامین شود و هم تنوع زیستی به بهترین شکل به آیندگان منتقل شود تا پاسخگوی نیاز آنها باشد.

۴۹) راه کارهای حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی آن کدامند؟

پاسخ: ایجاد مناطق حفاظت شده ؛ ایجاد بانک ذخایر زیستی ؛ استفاده از تجربه های موفق در حفاظت ؛ داشتن باور سازگار با محیط زیست

۵۰) اینکه در سراسر دنیا مناطقی مناسب برای زیست جانوران و رستنی‌ها تحت حفاظت قرار می گیرند، به چه نامی معروف است؟

پاسخ: مناطق حفاظت شده

۵۱) در ایجاد بانک ذخایر زیستی چه عملی صورت می گیرد؟

پاسخ: حفظ می شوند تا در صورت لزوم امکان بخش هایی از جانداران مثل دانه گیاهان یا بخشی از بافت های بدن جانوران در شرایط خاص تحقیق یا حتی احیای آن جانداران فراهم شود.

۵۲) از تجربه های موفق در حفظ تنوع زیستی در ایران کدام مورد است؟

پاسخ: احیای گوزن زرد ایرانی

۵۳) چرا جمعیت گوزن زرد ایرانی به شدت کاهش یافته بود؟

پاسخ: به دلایل متفاوت از جمله کاهش زیستگاه و شکار

۵۴) مردم استان سیستان و بلوچستان تمساح تالابی یا پوزه کوتاه را ……………………… می نامند.

پاسخ: گاندو

۵۵) چه عاملی باعث شده، تمساح تالابی در ایران نسبت به پاکستان و هند زندگی بهتری داشته باشد؟

پاسخ: به دلیل باور (سازگار با محیط زیست) روستاییان سیستان و بلوچستان که باور دارند گاندو آب را پاکیزه نگه می دارد و نباید به آن آسیب برسانند.

۵۶) وظیفه من در حفظ تنوع زیستی چیست؟

پاسخ: ۱- تلاش می کنم کاری انجام ندهم که به تنوع زیستی آسیب برساند.
۲- آنچه از تنوع زیستی می دانم به دیگران نیز می گویم.

٣- تنوع زیستی محل زندگی ام را مطالعه می کنم.

۵۷) مسئولان، برای حفظ تنوع زیستی چه باید انجام دهند؟

پاسخ: از ورود و خروج گونه های گیاهان و جانوران به کشور به طور غیر قانونی جلوگیری کنند.
اقدام مناسب برای حفظ تنوع زیستی را انجام دهند.
در اجرای طرح های عمرانی از آسیب به تنوع زیستی بپرهیزند.

۵۸) درستی یا نادرستی عبارت های زیر را تعیین کنید.
الف) گونه های بوم زاد، منحصر به یک منطقه جغرافیایی خاص اند و در جای دیگری وجود ندارند.
ب) مهم ترین عامل از دست رفتن تنوع زیستی، تخریب زیستگاه است.
ج) تغییر دما و الگوهای بارشی، هیچ تاثیری روی اقلیم ندارد.

پاسخ: الف: درست
ب: درست
ج: نادرست

۵۹) پیامدهای تغییر اقلیم بر گونه های گیاهی و جانوری را بنویسید.

پاسخ: تغییر دما و الگوهای بارشی، باعث تغییر اقلیم و در نتیجه تغییر محدوده جغرافیایی پراکنش گونه ها می شوند.همچنین زمان تولید مثل جانوران، طول دوره رشد، فراوانی آفات و بیماری ها، و زمان مهاجرت گونه های جانوری نیز با تغییر اقلیم، تغییر می کند.

۶۰) پیامدهای صید انبوه ماهی را بنویسید.

پاسخ: صید انبوه ماهی، افزون بر کاهش جمعیت ماهی ها، حیات گونه های غیر خوراکی را نیز تهدید می کند.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم

✅ نمونه سوالات متن درس 6 ششم انسان و محیط زیست یازدهم را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از این مطلب استفاده کرده باشید و پیشنهاد می کنیم که از صفحات دیگر ماگرتا نیز دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجوی خود داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 🌹

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

یک دیدگاه

  1. سلام
    صرفا خواستم از زحمات شما و همکاران محترم بابت سوالات انسان محیط زیست تشکر نمایم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − 13 =