سبک زندگی

سوالات متن درس اول جامعه شناسی دوازدهم انسانی

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس 1 یک کتاب جامعه شناسی 3 پایه دوازدهم انسانی با جواب

نمونه سوالات متن درس ۱ اول «ذخیره دانشی» کتاب جامعه شناسی ۳ پایه دوازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: جواب درس اول جامعه شناسی دوازدهم انسانی

سوالات متن درس اول جامعه شناسی دوازدهم انسانی
سوالات متن درس اول جامعه شناسی دوازدهم انسانی

نمونه سوال های متن امتحانی درس 1 اول جامعه شناسی دوازدهم

۱) منظور از ذخیره دانشی چیست؟

پاسخ: به کلیه آگاهی ها و تجاربی که انسان به صورت فردی و اجتماعی به دست آورده است ذخیره دانشی می گویند.

۲) ذخیره دانشی چگونه طبقه بندی می شود؟

پاسخ: ذخیره دانشی به دو بخش تقسیم می شود:
۱ -دانش عمومی یا دانش و شناخت حاصل از زندگی
۲ -دانش علمی

۳) دانش عمومی را تعریف کنید؟

پاسخ: دانش عمومی، گسترده‌ترین بخش ذخیره دانشی ماست. ما درباره دانش عمومی کمتر می‌اندیشیم؛ بیشتر از آن استفاده می‌کنیم و در تعامل با یکدیگر آن را به کار می‌بریم. دانش عمومی برای زندگی اجتماعی، مانند هوا برای انسان است. انسان همواره از هوا استفاده می‌کند، اما اغلب متوجه آن نیست و از اهمیت آن غافل است.

۴) راه های آگاه شدن انسان از پدیده های موجود در جهان را نام ببرید.

پاسخ: در حکایت بالا از دو دسته دانش، سخن به میان آمد، دربارۀ آنها تأمل کنید.
آدمی از همان ابتدای تولد صداها را می‌شنود. کم کم چشم باز می‌کند، اطراف خود را می‌بیند و به مرور اشیا و افراد را از هم تشخیص می‌دهد. بعد از مدتی با کلمات آشنا می‌شود، سخن می‌گوید و با سخن گفتن، روند آگاه شدن او از جهان اطرافش سرعتی شگرف می‌یابد.

۵) آدمی قبل از سخن گفتن چگونه از پدیده های موجود در جهان آگاه می شود؟

پاسخ: تا قبل از اینکه بتواند سخن بگوید، از راه حس (لمس کردن، شنیدن، دیدن و…) می‌فهمید؛ اما وقتی زبان می‌گشاید، راه جدیدی برای ارتباط با جهان و فهم آن، پیشِ رویش باز می‌شود.

۶) آگاهی عمیق تر و گسترده تر از معنای پدیده ها و درک آنها چگونه انجام می پذیرد؟

پاسخ: انسان با تفکر و تعقل، از دیده‌ها، شنیده‌ها و خوانده‌هایش فراتر می‌رود، معنای پدیده‌های اطراف خود را درک می‌کند و به آگاهی گسترده‌تر و عمیق‌تری از عالم و آدم می‌رسد و… .

۷) کدام شیوه شناخت است که در میان موجودات دنیا، تنها برای آدمی ممکن شده است؟

پاسخ: تفکر و تعقل

۸) کدام توانایی راه تفکر و تعقل را برای فهم جهان هستی به روی انسان می گشاید؟

پاسخ: پرسش و پاسخ از دیگران

۹) منظور از ذخیره آگاهی یا ذخیره دانشی چیست؟

پاسخ: هرآنچه افراد از تجربه‌های فردی و اجتماعی خود، مطالعات مدرسه‌ای، دانشگاهی و… می‌آموزند، ذخیرۀ آگاهی یا ذخیره دانشی آنها را شکل می‌دهد.

۱۰) هر فرد، گروه، قوم، جامعه و امتی یک ……… دارد.

پاسخ: ذخیره دانشی

۱۱) کنش آدمی وابسته به ……….. است و بدون آگاهی انجام نمی‌شود.

پاسخ: آگاهی

۱۲) کدام عامل باعث می شود آگاهی موجود در کنش های نظیر راه رفتن، غذا خوردن و … از نظر ما پنهان شود؟

پاسخ: در راه رفتن، غذا خوردن و حرف زدنتان آگاهی‌ها و دانش‌هایی وجود دارد که به سبب عادت، از نظر شما پنهان بوده است.

۱۳) اگر آگاهی و دانش نسبت به کنش وجود نداشته باشد چه تاثیری بر زندگی اجتماعی دارد؟

پاسخ: اگر این آگاهی‌ها و دانش‌ها نباشند، زندگی اجتماعی ما مختل می‌شود و جهان اجتماعی فرو می‌پاشد.

۱۴) دانش و آگاهی نسبت به کنش های انسانی چگونه به دست می آید؟

پاسخ: این دانش را انسان‌ها در طول زندگی خود به دست می‌آورند؛ یعنی این دانش، حاصل از زندگی است.

۱۵) ما انسان‌ها با تولد و ورود به جهان اجتماعی، با دیگرانی که در همان جهان اجتماعی زندگی می‌کنند، در مجموعه‌ای از آگاهی‌ها و دانش‌ها سهیم و شریک می‌شویم. این نوع از دانش را …………. می‌نامند.

پاسخ: دانش عمومی

۱۶) فردی که تصمیم می گیرد به تنهایی و بیرون از جامعه زندگی کند، با چه مشکلی مواجه می شود؟

پاسخ: فردی را تصور کنید که تصمیم می‌گیرد به تنهایی و بیرون از جامعه زندگی کند. این فرد در موقعیت‌هایی که از آنها آگاهی ندارد، با مشکل مواجه می‌شود و اگر بخواهد برای انجام دادن هر کاری بیندیشد، زندگی‌اش بسیار پرزحمت می‌شود.

۱۷) فردی که تنها و بیرون از جامعه زندگی کند، چگونه بر ذخیره دانشی خود می افزاید؟

پاسخ: او مجبور است پیش از انجام دادن هر کاری، فکر کند تا آگاهی لازم را برای انجام آن به‌دست آورد و بتواند آن را انجام دهد. در صورتی که آن عمل موفقیت آمیز باشد، دفعات بعد برای انجام دادن آن از همان دانش قبلی استفاده می‌کند، لذا در وقت و انرژی او صرفه‌جویی می‌شود و می‌تواند به فعالیت‌های دیگر بیندیشد و راه انجام آنها را بیابد. بدین ترتیب به سختی بر ذخیره دانشی او افزوده می‌شود.

۱۸) …………؛ یعنی جامعه و فرهنگی که در آن زندگی می‌کنیم، دانش لازم برای زندگی یا همان دانش عمومی را در اختیار ما قرار می‌دهد.

پاسخ: جهان اجتماعی

۱۹) …………، گسترده‌ترین بخش ذخیره دانشی ماست.

پاسخ: دانش عمومی

۲۰) ما درباره ……….. کمتر می‌اندیشیم؛ بیشتر از آن استفاده می‌کنیم.

پاسخ: دانش عمومی

۲۱) چرا دانش عمومی را به هوا برای انسان تشبیه می کنند؟

پاسخ: دانش عمومی برای زندگی اجتماعی، مانند هوا برای انسان است. انسان همواره از هوا استفاده می‌کند، اما اغلب متوجه آن نیست و از اهمیت آن غافل است. او هنگامی متوجه وجود هوا می‌شود که تغییری در آن رخ دهد و تنفس را با مشکل مواجه نماید.

۲۲) ……….. برای زندگی اجتماعی، مانند هوا برای انسان است.

پاسخ: دانش عمومی

۲۳) ذخیره دانشی بشر، چند بخش دارد؟

پاسخ: دو بخش: دانش عمومی – دانش علمی

۲۴) منظور از دانش علمی چیست؟

پاسخ: ذخیره دانشی بخش دیگری نیز دارد که با تأمل و اندیشه در دانش عمومی به‌دست می‌آید. به این دانش عمیق‌تر و دقیق‌تر، «دانش علمی» می‌گویند.

۲۵) زبان یک ………. است.

پاسخ: پدیده اجتماعی

۲۶) کسی که دانش علمی دارد که کدام توانمندی ها دست می یابد، یک مورد را بنویسید.

پاسخ: کسی که دانش علمی دارد، به درک عمیقی از شناخت عمومی جهان اجتماعی خود می‌رسد؛ آسیب‌ها و اشکالاتی را که به شناخت عمومی راه پیدا کرده باشند، شناسایی می‌کند و قدرت پیدا می‌کند که از حقایق موجود در شناخت عمومی دفاع کند.

۲۷) کسی که دانش علمی دارد، به درک عمیقی از ………… جهان اجتماعی خود می‌رسد.

پاسخ: شناخت عمومی

۲۸) تلاش‌های علمی به تدریج بر ذخیره دانش علمی جامعه می‌افزاید و ……….. را غنی‌تر می‌کند.

پاسخ: دانش عمومی

۲۹) هر وقت در یک جامعه، مسئله خاصی مطرح می‌شود، زمینه برای پیدایش و رشد ………. درباره آن نیز فراهم می‌گردد.

پاسخ: دانش علمی

۳۰) انسان در زندگی اجتماعی با مسائل و مشکلات زیادی روبرو می شود، چند مورد نام ببرید.

پاسخ: ناامنی، ترافیک، اعتیاد، آلودگی هوا، بحران آب، بیکاری، فقر، نابرابری، قانون گریزی، بحران هویت، بحران اخلاقی، بحران آگاهی و… .

۳۱) در برخورد با مسائل زندگی اجتماعی، چه تفاوتی بین دانش عمومی و علمی وجود دارد؟

پاسخ: همه کسانی که از دانش عمومی برخوردارند، این مشکلات را می‌شناسند و برای حل برخی از آنها راهکارهایی پیشنهاد می‌دهند. امّا افرادی که درباره این مسائل شناخت علمی دارند، از شناختی دقیق برخوردارند و می‌توانند برای آنها راه حل‌های صحیح پیدا کنند.

۳۲) تعارض های میان دانش عمومی و دانش علمی در یک جهان اجتماعی چگونه حل می شود؟
دو مورد از پیامدهای تعارض در ذخیره دانشی جوامع را بنویسید.
چرا گاهی بخشی از ذخیره دانشی به نفع بخش دیگر رها می شود؟

پاسخ: گاهی میان «دانش عمومی» و «دانش علمی» یک جهان اجتماعی تعارض‌هایی پدید می‌آید. اعضای جهان اجتماعی، برای حل این تعارض‌ها، تلاش می‌کنند. تعارض‌ها، گاهی با رها کردن بخشی از ذخیره دانشی به نفع بخشی دیگر و گاهی با طرح ایده‌های جدید حل می‌شوند.

۳۳) جهان‌های اجتماعی مختلف بر اساس …………….، تعاریف متفاوتی از دانش علمی دارند.

پاسخ: هویت فرهنگی خود

۳۴) …………..، براساس هویت دنیوی خود، فقط علم تجربی را دانش علمی می‌داند.

پاسخ: جهان متجدد

۳۵) جهان متجدد بر اساس رویکرد دنیوی خود، فقط کدام علم را دانش علمی می دانست؟

پاسخ: فقط علم تجربی را.

۳۶) جهان متجدد کدام علوم را علم محسوب نمی کرد؟

پاسخ: علوم عقلانی و وحیانی

۳۷) اگر رویکرد علمی جهان متجدد به جوامع دیگر (که علاوه بر علم تجربی، علوم عقلانی و وحیانی را معتبر می دانند)، سرایت کند، چه پیامدهایی خواهد داشت؟

پاسخ: در چنین شرایطی، ارتباط دو سویه دانش عمومی و دانش علمی قطع می‌شود؛ دانش عمومی به‌طور همه جانبه از دانش علمی حمایت نمی‌کند، دانش علمی از رشد و رونق لازم باز می‌ماند و دغدغه و توان لازم برای حل مسائل و مشکلات دانش عمومی را از دست می‌دهد.

۳۸) ایده علوم انسانی و اجتماعی بومی در کشور ما در ارتباط با چنین مشکلاتی مطرح شده است؟

پاسخ: – همسو با هویت فرهنگی خودمان و ناظر به حل مسائل جامعه ما باشد.
– همچنین دغدغه کشف واقعیت و تشخیص درست و غلط داشته باشد.
یعنی از سویی در حل مسائل و مشکلات بومی ما مفید و کارآمد باشد و از سوی دیگر به زبان و منطق جهان شمول سخن بگوید و در گشودن مرزهای دانش علمی به روی جهانیان مشارکت داشته باشد.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس اول جامعه شناسی یازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه دوازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب جامعه شناسی دوازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن درس ۱ اول کتاب جامعه شناسی پایه دوازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش دیدگاه بیان کنید. 💖

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *