سبک زندگی

سوالات متن درس ۱۴ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب

گام به گام نمونه سوالات و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 14 چهارده مطالعات اجتماعی هشتم دبیرستان

سوالات متن درس ۱۴ چهاردهم مطالعات اجتماعی هشتم با جواب ؛ در این نوشته به پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس 14 چهاردهم میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی کتاب مطالعات اجتماعی هشتم متوسطه پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس ۱۴ مطالعات هشتم

سوالات متن درس ۱۴ چهاردهم مطالعات اجتماعی هشتم با جواب
سوالات متن درس ۱۴ چهاردهم مطالعات اجتماعی هشتم با جواب

نمونه سوال های متن درس 14 چهاردهم مطالعات اجتماعی هشتم

سوالات متن درس ۱۴ مطالعات اجتماعی هشتم :

۱) در راس حکومت سلجوقی، سلطان قرار داشت.

۲) در دوره سلجوقی، خلیفه عباسی بیشتر ریاست معنوی و دینی داشت.

۳) در دوره سلجوقی رفتار سلطان چگونه بود؟

پاسخ: با ظلم و خودکامگی حکومت می کردند.
منتقدان و مخالفان خود را به سختی مجازات می کردند.
زندگی پرتجملی داشتند و صاحب املاک و ثروت زیادی بودند.

۴) عمیدالملک کندری وزیر که بود؟

پاسخ: طغرل

۵) عمیدالملک کندری وزیر چه دوره ای بود؟

پاسخ: سلجوقیان

۶) خواجه نظام الملک وزیر که بود؟

پاسخ: آلب ارسلان

۷) وظیفه مهم سلجوقیان چه بود؟

پاسخ: تنظیم رابطه سلطان با خلیفه و دیگر فرمانروایان
تدبیر و مدیریت در اداره حکومت سلجوقی

۸) مدارس نظامیه در چه دوره ای به وجود آمد؟

پاسخ: سلجوقیان

۹) مدارس نظامیه را چه کسی ایجاد کرد؟

پاسخ: خواجه نظام الملک

۱۰) مهمترین نظامیه های ما در کدام شهر بودند؟

پاسخ: نیشابور، اصفهان و بغداد

۱۱) ویژگی های نظامیه ها چه بود؟

پاسخ: به مدرسان، مدیران و کارکنان نظامیه ها، حقوق پرداخت می شد.
استادان و شاگردان با دقت خاصی گزینش می شدند.
رقابت شدیدی برای رسیدن به مقام استادی در این مدارس وجود داشت.

۱۲) امام محمد غزالی ، عالم بزرگ ایرانی از استادان نظامیه بود.

۱۳) سعدی شاعر معروف نیز از دانش آموختگان مدارس نظامیه بود.

۱۴) در ابتدای دوره سلجوقی، نامه ها و فرمان های حکومتی و دفترهای دیوانی از عربی به فارسی تغییر کرد.

۱۵) پایتخت های سلجوقیان کدام شهرها بودند؟

پاسخ: ری، نیشابور و اصفهان

۱۶) قرن های پنجم تا هفتم هجری چه اتفاقی افتاده است؟

پاسخ: آجر کاری و کاشی کاری در بناها به اوج زیبایی و شکوفایی رسید.

۱۷) جلوه های مهم هنر دوره سلجوقی چه بود؟

پاسخ: ساختن ظروف سفالین لعاب دار و بدون لعاب و ظروف زرین فام یا طلایی

۱۸) هنر در دوره سلجوقی چگونه بود؟

پاسخ: ساختن ظروف سفالین – فلز کاری – خوشنویسی – تذهیب – ساختن جلد کتاب از چرم

۱۹) چرا از میان سه سلسله ترک تبار ، سلجوقیان مهم تر بودند؟

پاسخ: الف) تأثیر در تحولات ایران و سایر سرزمین های اسلامی
ب) وسعت قلمرو
ج) گسترش علم و دانش هنر و معماری

۲۰) تشکیلات اداری و حکومتی سلجوقیان برگرفته از کدام سلسله ها بود؟

پاسخ: برگرفته از سامانیان و غزنویان – البته تشکیلات آن دوره ها نیز برگرفته از نظام اداری و حکومتی ایران باستان بود

۲۱) در دوره سلجوقیان چه کسی قدرت معنوی و چه کسی قدرت سیاسی و نظامی داشت؟

پاسخ: در رأس حکومت سلجوقی، سلطان قرار داشت. در آن دوره، خلیفهٔ عباسی بیشتر ریاست معنوی و دینی داشت و قدرت سیاسی و نظامی در اختیار سلاطین بود.

۲۲) چرا سلاطین سلجوقی سعی می کردند خود را مطیع و پشتیبان خلیفه نشان دهند؟

پاسخ: سلاطین سعی می کردند برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خود و جلب نظر مردم، خود را مطیع و پشتیبان دستگاه خلافت نشان دهند.

۲۳) ویژگی شاهان دوره سلجوقی چه بود؟

پاسخ: اگر چه شاهان در امور مختلف با وزرا مشورت می کردند اما رأی و نظر آنها مافوق همه بود. در این دوره نیز سلاطین با ظلم و خودکامگی حکومت می کردند و منتقدان و مخالفان خود را به سختی مجازات می کردند. سلاطین زندگی پرتجملی داشتند صاحب املاک و ثروت زیادی بودند.

۲۴) چرا سلجوقیان به وجود وزیران ایرانی برای اداره کشور نیازمند بودند؟

پاسخ: سلجوقیان، مردمانی گله دار (دامدار) و بیابان گرد بودند که با زور شمشیر، امور سیاسی و نظامی را در اختیار گرفتند، آنها از شهرنشینی و کشورداری بی خبر بودند و برای ادارهٔ قلمروِ پهناور خود ناگزیر شدند از وزیران ایرانی استفاده کنند.

۲۵) دو تن از وزیران مهم سلجوقیان را نام ببرید.

پاسخ: عمیدالملک کُندری – وزیر سلطان طغرل نقشی مؤثر در موفقیت های این سلطان داشت.
خواجه نظام الملک – وزیر آلب ارسلان و ملکشاه نیز چنان قدرت و نفوذی داشت که کمتر کاری بدون صلاحدید و مشورت او انجام می گرفت.

۲۶) تنظیم رابطه سلطان با خلیفه ودیگر فرمانروایان از وظایف چه کسی بود؟

پاسخ: از وظایف وزیران

۲۷) دوره سلجوقیان از چه نظر از دوره های برجسته تاریخ ایران محسوب می شود؟

پاسخ: از نظر گسترش دانش و هنر و ادب

۲۸) خواجه نظام الملک چه مدارسی را بنیان گذاشت؟ مهمترین آنها در کدام شهرها بودند؟

پاسخ: مدارس نظامیه مهم ترین آنها نظامیه های نیشابور، اصفهان و بغداد بودند. او اموال و املاک زیادی را وقف این مدارس کرد.

۲۹) ویژگی مدارس نظامیه چه بود؟

پاسخ: به مدرسان، مدیران و کارکنان نظامیه ها، حقوق پرداخت می شد. این مدارس، مقررات خاصی داشتند و استادان و شاگردان با دقت خاصی گزینش می شدند و رقابت شدیدی برای رسیدن به مقام استادی در این مدارس وجود داشت.

۳۰) دو تن از اساتید و دانش آموختگان مدارس نظامیه را نام ببرید.

پاسخ: امام محمد غزالی، عاِلم بزرگ ایرانی از استادان نظامیه بود. سعدی، شاعر معروف نیز از دانش آموختگان مدارس نظامیه بود.

۳۱) در آستانه هجوم مغول ها کدام منطقه بزرگترین مرکز علمی و ادبی و مذهبی ایران بود؟ چرا؟

پاسخ: خراسان – زیرا در آن زمان در شهرهای خراسان بیش از سایر مناطق ایران مدرسه وجود داشت.

۳۲) زبان و ادب فارسی در دوران غزنویان ، سلجوقیان و خوارزمشاهیان چه جایگاهی داشت؟

پاسخ: در هر سه دوره زبان و ادب فارسی مورد توجه و حمایت قرار گرفت و روز به روز علاقه به گسترش این زبان بیشتر شد زبان فارسی با حمله محمود غزنوی در هند، و با توسعه قلمرو توسط سلجوقیان در آسیای صغیر رواج یافت.
به دنبال تغییر زبان از عربی به فارسی برای نوشتن نامه ها و فرمانهای حکومتی در دورهٔ سلجوقی تعداد بیشتری از مورخان و دانشمندان علاقه مند به نوشتن کتاب های خود به زبان فارسی شدند.
(در قرن های پنجم و ششم هجری، زبان ترکی که زبان فرمانروایان بود، نیز در ایران رواج پیدا کرد و برخی از واژه های آن به زبان فارسی راه یافت.)

۳۳) چه چیز سبب گسترش شهر و شهرنشینی در دوره سلجوقی شد ؟ و کدام شهرها پایتخت سلجوقیان بودند؟

پاسخ: آرامش و رونق بازرگانی، سبب گسترش شهر و شهرنشینی و به وجود آمدن شهرهای بزرگ و پرجمعیت شد. پایتختهای سلجوقیان: ری، نیشابور و اصفهان

۳۴) ویژگی معماری در دوره سلجوقی چه بود و چگونه به اوج شکوفایی خود رسید؟

پاسخ: در ساختن مساجد ایرانی، ابتکار خاصی به کار رفت و حیاط و چهار ایوان اطراف آن معمول گردید.
در ساختن انواع گنبدها، برج ها و مناره ها، کاروانسراها و مدارس نیز الگوهای جدیدی در معماری به کار گرفته شد.
در قرنهای پنجم تا هفتم هجری، «آجرکاری» و «کاشی کاری» در بناها به اوج زیبایی و شکوفایی رسید. کاشی کاری از ابتکارات مهم معماران ایرانی برای تزئین بناها بود.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس ۱۳ مطالعات هشتم

سوالات متن درس ۱۴ چهاردهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😉

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *