سبک زندگی

سوالات متن فصل دوم زیست یازدهم تجربی با جواب

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس فصل 2 دو کتاب زیست شناسی 2 پایه یازدهم تجربی با جواب

نمونه سوالات متن فصل درس ۲ دوم گفتار ۱ و ۲ و ۳ «حواس» کتاب زیست شناسی پایه یازدهم رشته تجربی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن فصل اول زیست یازدهم تجربی

سوالات متن فصل دوم زیست یازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل دوم زیست یازدهم تجربی با جواب

نمونه سوال های متن امتحانی فصل 2 دوم زیست شناسی یازدهم تجربی

۱) در ساختار پوست کدام یک از گیرنده های حسی می تواند به سطح پوست نزدیکتر باشد؟

پاسخ: گیرنده درد

۲) در چشم کدام یک از بخش های زیر می تواند انرژی نورانی را به پیام عصبی تبدیل کند؟

پاسخ: سلول مخروطی

۳) کدام بخش از گوش میانی باعث می شود که پرده صماخ به درستی مرتعش شود؟

پاسخ: شیپور استاش

۴) کدام بخش از زبان به مزه نمک طعام بیشترین حساسیت را نشان می دهد؟

پاسخ: کناره ها

۵) مار زنگی به کمک کدام گیرنده ها، موقعیت شکار را در تاریکی مطلق، تشخیص می دهد؟

پاسخ: گیرنده های فروسرخ

۶) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف) در فرد نزدیک بین کره چشم بیش از حد بزرگ است و تصویر اشیای دور در ………… شبکیه تشکیل می شود.

پاسخ: جلو

ب) در گوش درونی بخشی به نام ……………. وجود دارد که در تشخیص موقعیت فضایی انسان نقش دارد.

پاسخ: مجاری نیم دایره

ج) در پوست اغلب ………… گیرنده های حس را پوششی از بافت پیوندی احاطه کرده است.

پاسخ: دندریت های

د) در تشریح چشم گاو کنار عدسی، ……………. شامل عضلات و تارهای آویزی دیده می شوند.

پاسخ: اجسام مژکانی

۷) در قاعده‌ی موهای سبیل خرس و شاخک پروانه ابریشم نر چه نوع گیرنده هایی وجود دارند؟

الف) شیمیایی شیمیایی ب) لمس – شیمیایی ج) بویایی الکتریکی د) بینایی – شیمیایی

پاسخ: ب) لمس – شیمیایی

۸) درباره‌ی اندام‌های حسی به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

سوالات متن فصل دوم زیست یازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل دوم زیست یازدهم تجربی با جواب

الف) در کدام شکل به کمک تحریک سلول های مژکدار مغز می تواند به حفظ تعادل کمک کند؟

پاسخ: شکل ۱

ب) در شکل ۲ شماره ۱ چه نام دارد؟

پاسخ: جسم سلولی

ج) عصب خارج شده از شماره ۳ به کدام بخش مغز می رود؟

پاسخ: لب گیجگاهی مخ

د) کدام شماره در نور قوی بیش تر تحریک می شود؟

پاسخ: شماره ۴

۹) درباره ی اندام های حسی به پرسش های زیر پاسخ دهید.

الف) ماهیچه های کدام بخش از چشم باعث تنگ و گشاد شدن سوراخ مردمک می شود؟

پاسخ: عنبیه

عب) گیرنده های کششی در ماهیچه جلوی ران از چه نوع اند؟

پاسخ: مکانیکی

ج) کدام یک از استخوان های گوش میانی به پرده صماخ نزدیک تر است؟

پاسخ: چکشی

د) سلول های گیرنده چشایی کدام قسمت زبان، بیشترین حساسیت را نسبت به مزه‌ی محلول اسید استیک نشان می دهند؟

پاسخ: کناری جلویی

۱۰) پاسخ کوتاه دهید.

الف) برای اصلاح کدام عیب انکساری چشم از عدسی همگرا استفاده می شود؟

پاسخ: چشم دوربین (یا در حالتی که کره چشم بیش از حد کوچک باشد)

ب) اولین استخوان کوچک گوش میانی که ارتعاشات به آن می رسد، چه نام دارد؟

پاسخ: استخوان چکشی

ج) سیناپس گیرنده های بویایی با نورون های دیگر در کجا انجام می شود؟

پاسخ: پیاز بویایی

۱۱) به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف) نقش ماهیچه های موجود در عنبیه چیست؟

پاسخ: باعث تنگ و گشاد شدن سوراخ مردمک می شود.

ب) در تشریح چشم گاو بخشی که به صورت مخطط در اطراف محل استقرار عدسی قرار گرفته است، چه نامیده می شود؟

پاسخ: اجسام مژگانی

ج) کدام یک از استخوان های کوچک گوش میانی به گوش درونی نزدیکتر است؟

پاسخ: رکابی

د) خط جانبی ماهی، اجسام ساکن را بر چه مبنایی تشخیص می دهد؟

پاسخ: این تشخیص بر مبنای بازتاب حاصل از لرزش ها به جسم ساکن صورت می گیرد.

۱۲) آیا جمله زیر صحیح است؟ چرا؟
«در قسمت نقطه کور چشم، هیچ سلول مخروطی و استوانه ای وجود ندارد.»

پاسخ: صحیح است – زیرا این نقطه محل خروج عصب بینایی از شبکیه می باشد.

۱۳) کدام بخش از گوش، باعث انتقال هوا بین گوش میانی و حلق می شود؟

پاسخ: شیپور استاش

۱۴) پردازش اطلاعات شنوایی در کدام ناحیه از مخ انجام می شود؟

پاسخ: لوب گیجگاهی

۱۵) توانایی دیدن پرتوهای فرابنفش بازتابیده شده از گل‌ها توسط زنبور چه نقش مهمی در زندگی گیاهان ایفا می کند؟

پاسخ: در گرده افشانی توسط حشرات نقش مهمی ایفا می کند.

۱۶) گیرنده های کششی که در ماهیچه جلوی ران قرار دارند و حساس به تغییرات طول ماهیچه هستند، از چه نوع اند؟

پاسخ: گیرنده مکانیکی

۱۷) سلول های مژه دار در خط جانبی ماهیها چگونه تحریک می شوند؟

پاسخ: جریان آب در خط جانبی سبب حرکت ماده ژلاتینی که در تماس با مژه های سلول های مژه دار هستند، می شود و سلول های مژه دار را تحریک می کند.

۱۸) گیرنده حسی چیست؟

پاسخ: یاخته یا بخشی از آن است که اثر محرک را دریافت کرده، می تواند آنرا به پیام عصبی تبدیل کند.

۱۹) انواع محرک هایی که می توانند گیرنده حسی را تحریک نمایند را نام ببرید.

پاسخ: صدا – فشار – اکسیژن – گرما و نور

۲۰) گیرنده های حسی انسان بر چه اساسی طبقه بندی شده اند؟ انواع گیرنده ها را نام ببرید.

پاسخ: نوع محرک – مکانیکی، شیمیایی، دمایی، نوری و درد

۲۱) سازش گیرنده ها به چه معناست؟

پاسخ: وقتی گیرنده ها مدتی در معرض محرک ثابتی قرار گیرند پیام عصبی کمتری ایجاد می کنند یا پیامی ارسال نمی شود. این پدیده را سازش گیرنده ها می نامند.

۲۲) فایده سازش گیرنده ها چیست؟

پاسخ: در این حالت اطلاعات کمتری به مغز ارسال می شود در نتیجه مغز می تواند اطلاعات مهمتری را پردازش نماید.

۲۳) انواع حواس را نام ببرید.

پاسخ: پیکری و ویژه

۲۴) گیرنده های حسی پیکری در کجا واقع شده اند؟

پاسخ: پوست ماهیچه های اسکلتی و زردپی ها

۲۵) حس های پیکری شامل چه مواردی می شوند؟

پاسخ: تماس – دما – وضعیت و درد

۲۶) گیرنده های تماسی چه نوع گیرنده ای هستند و با چه تحریک می شوند؟

پاسخ: مکانیکی – و با تماس فشار و ارتعاش تحریک می شوند.

۲۷) چه بخش هایی از بدن دارای گیرنده های تماسی بیشتری هستند؟

پاسخ: نوک انگشتان و لب ها

۲۸) گیرنده های دمایی در کجا جای دارند؟

پاسخ: در برخی سیاهرگ های بزرگ و پوست

۲۹) گیرنده های حس وضعیت چه نوع گیرنده هایی هستند؟ و فعالیت آنها موجب چه می شود؟

پاسخ: مکانیکی – موجب می شود که مغز از چگونگی قرارگیری قسمت های مختلف بدن نسبت به هم، هنگام سکون و حرکت اطلاع یابد.

۳۰) گیرنده های حس وضعیت در کجا قرار دارند؟

پاسخ: ماهیچه های اسکلتی زردپی ها و کپسول پوشاننده مفصل ها

۳۱) گیرنده های حس وضعیت درن ماهیچه ها چگونه تحریک می شوند؟

پاسخ: با تغییر طول ماهیچه

۳۲) گیرنده های درد در کجا واقع شده اند؟

پاسخ: پوست و دیواره سرخرگ ها

۳۳) گیرنده های درد با چه چیز تحریک می شوند؟

پاسخ: آسیب بافتی

۳۴) آسیب بافتی که موجب تحریک گیرنده های درد می گردد، در اثر چه عواملی ایجاد می گردد؟

پاسخ: عوامل مکانیکی مانند بریدگی سرما یا گرمای شدید – برخی مواد شیمیایی مثل اسید لاکتیک

۳۵) آیا پدیده سازش در مورد همه گیرنده ها صادق است؟

پاسخ: خیر در مورد گیرنده های درد این پدیده را نداریم.

۳۶) گیرنده های حواس ویژه را نام ببرید.

پاسخ: بینایی – شنوایی – بویایی چشایی و تعادل

۳۷) خارجی ترین لایه کره چشم را نام ببرید.

پاسخ: صلبیه و قرنیه

۳۸) لایه میانی چشم شامل چه قسمت هایی است؟

پاسخ: مشیمیه – جسم مژگانی – عنبیه

۳۹) خصوصیات و وظیفه مشیمیه را ذکر کنید.

پاسخ: لایه ای رنگدانه دار و پر از مویرگ های خونی است که وظیفه آن تغذیه شبکیه چشم است.

۴۰) محل قرارگیری جسم مژگانی و جنس آن را بیان کنید.

پاسخ: حلقه ای بین مشیمیه و عنبیه است – جنس آن ماهیچه است.

۴۱) چه بخشی از ساختار چشم باعث تنگ و گشاد شدن مردمک میشود؟ در چه وضعیت نوری تنگ و گشاد شدن اتفاق می افتد؟

پاسخ: ماهیچه صاف – عنبیه در نور زیاد تنگ و در نور کم: گشاد می شود.

۴۲) سوراخ مردمک کجا قرار گرفته است؟

پاسخ: وسط عنبیه

۴۳) رنگ چشم توسط چه بخشی از ساختار چشم مشخص می شود؟ رنگ چشم حاصل چیست؟

پاسخ: عنبیه ملانین

۴۴) عدسی چشم………. انعطاف پذیر و با رشته هایی به نام …………… به ………… متصل است.

پاسخ: همگرا – تارهای آویزان – جسم مژگانی

۴۵) مایع شفاف جلوی عدسی چشم چه نام دارد و از کجا ترشح می شود؟

پاسخ: زلالیه – مویرگ ها

۴۶) وظیفه زلالیه را ذکر کنید.

پاسخ: مواد غذایی و اکسیژن را برای عدسی و قرنیه فراهم می کند و مواد دفعی آنها را جمع آوری می نماید و به خون می دهد.

۴۷) زجاجیه چیست؟ وظیفه آن را بنویسید.

پاسخ: مایعی ژله ای و شفاف در فضای پشت عدسی چشم که وظیفه آن حفظ حالت کروی چشم است.

۴۸) داخلی ترین لایه چشم …………… است که گیرنده های نوری یعنی یاخته های …….…. و ………..… و نیز یاخته های ………… در آن قرار دارند.

پاسخ: شبکیه – مخروطی – استوانه ای – عصبی

۴۹) لکه زرد چیست؟

پاسخ: بخشی از شبکیه را که در امتداد محور نوری کره چشم قرار دارد گویند.

۵۰) اهمیت لکه زرد در چیست؟ و چرا؟

پاسخ: در دقت و ریزبینی اهمیت دارد. زیرا گیرنده های مخروطی در آن فراوانند.

۵۱) در اثر تحریک سلولهای مژکدار در بخشی از محفظه گوش درونی که ……………. نام دارد پیام عصبی بخش شنوایی از طریق عصب شنوایی به لوب گیجگاهی می رود.

پاسخ: حلزون گوش

۵۲) پاسخ کوتاه دهید.

الف) در دیواره برخی از رگهای خونی چه نوع گیرنده هایی به فشار خون حساسند؟

پاسخ: گیرنده های مکانیکی

ب) با حل شدن مولکول های غذا در بزاق چگونه پیام عصبی تولید و به مغز فرستاده می شود؟

پاسخ: این مولکول ها به پروتئین های غشای سلول های گیرنده متصل می شوند.

ج) پردازش اطلاعات شنوایی در کدام لوب مغزی انجام می شود؟

پاسخ: لوب گیجگاهی

د) هر واحد مشتق بینایی در چشم مرکب حشرات، به جز قرنیه و سلول های گیرنده ،نور از چه بخش دیگری تشکیل شده است؟

پاسخ: عدسی

۵۳) نقش موهای ظریف درون مجرای گوش را بنویسید.

پاسخ: تصفیه هوا

۵۴) افراد آستیگماتیسم با چه مشکلی روبرو هستند و برای اصلاح این مشکل چه باید کرد؟

پاسخ: در این افراد سطح عدسی قرنیه کاملا کروی و صاف نیست در نتیجه پرتوهای نور به طور نامنظم به هم می رسند و روی یک نقطه روی شبکیه متمرکز نمی شوند در نتیجه تصویر واضحی تشکیل نمی شود. برای اصلاح دید این افراد از عینکی استفاده می شود که عدسی آن عدم یکنواختی انحنای قرنیه یا عدسی را جبران نماید.

۵۵) پیرچشمی چه بیماری است؟

پاسخ: یکی از بیماری های مربوط به چشم است که در آن با افزایش سن انعطاف پذیری عدسی چشم کاهش یافته و تطابق دشوار می شود.

۵۶) الف) الف کدام گیرنده‌ی مکانیکی نسبت به تغییرات طول ماهیچه حساس می باشد؟
ساده ترین گیرنده‌ی نوری در کدام جانور وجود دارد؟

پاسخ: الف) گیرنده‌ی کششی
ب) پلاناریا

۵۷) زلالیه و زجاجیه را در یک مورد با هم مقایسه کنید.

پاسخ: زلالیه رقیق است در حالی که زجاجیه حالت ژله ای دارد.

۵۸) شیپور استاش هوا را بین کدام بخشهای گوش انتقال می دهد؟

پاسخ: حلق و گوش میانی

۵۹) نوع گیرنده های حسی حساس به فشار خون با کدام یک متفاوت است؟

الف) گیرنده‌ی کششی ماهیچه های اسکلتی
ب) گیرنده‌ی موجود در مجاری نیم دایره‌ی گوش
ج) گیرنده‌های موجود در سقف حفره‌ی بینی
د. گیرنده‌های موجود در قاعده‌ی سبیل خرس

پاسخ: ج) گیرنده‌های موجود در سقف حفره‌ی بینی

۶۰) الف) عدم یکنواختی انحنای قرنیه سبب بروز کدام یک از عیوب انکساری چشم می شود؟
ب) استخوان های گوش میانی، ارتعاشات کدام قسمت را به مایع داخل گوش درونی منتقل می کند؟
ج) گیرنده های درک مزه‌ی محلول آسپرین در کدام قسمت زبان قرار گرفته اند؟
د) پردازش پیام های عصبی تولید شده در گیرنده های نوری ،مخروطی در کدام لوب مغز انسان صورت می گیرد؟

پاسخ: الف) آستیگماتیسم
ب) پرده ی صماخ
ج) عقب زبان
د) لوب پس سری

۶۱) الف) نوع گیرنده سلول های مژکدار گوش میانی را نام ببرید.
ب) پردازش اطلاعات بینایی در کدام بخش قشر مخ انجام می گیرد؟
ج) گیرنده های بویایی بینی در کجا قرار دارند؟

پاسخ: الف) مکانیکی
ب) لوب پس سری

ج) سقف حفره بینی

۶۲) پرده صماخ کجا واقع شده است؟

پاسخ: انتهای مجرای شنوایی و بین گوش بیرونی و میانی

۶۳) استخوانهای گوش میانی را نام ببرید.

پاسخ: چکشی، سندانی و رکابی

۶۴) بخش های گوش درونی را نام برده و وظیفه هر کدام را بنویسید.

پاسخ: حلزونی: شنوایی
دهلیزی: تعادل

۶۵) محل قرارگیری دریچه‌ی بیضی کجاست؟ و لرزش آن باعث چه می شود؟

پاسخ: کف استخوان – رکابی لرزش استخوان رکابی دریچه را می لرزاند و لرزش آن باعث لرزش مایع درون بخش حلزونی می شود که در نتیجه این لرزش پیام عصبی ایجاد می گردد.

۶۶) یاخته های مژکدار حس تعادل کجا قرار گرفته اند؟ و چه چیزی باعث تحریک آنها می شود؟

پاسخ: درون مجاری نیم دایره در گوش داخلی – حرکت سر

۶۷) پیام های بینایی قبل از پردازش در لوب پس سری از چه بخش هایی عبور می کنند؟

پاسخ: نهنج (تالاموس) چلیپای (کیاسمای) بینایی

۶۸) در مگس چه نوع گیرنده هایی روی پاهای آنها قرار دارد؟

پاسخ: شیمیایی و برای تشخیص مزه ها

۶۹) جیرجیرک چگونه صدا را دریافت می کند؟

پاسخ: روی پاهای جلویی جیرجیرک یک محفظه هوا وجود دارد که روی آن پرده ی صماخ کشیده شده لرزش این پرده در اثر امواج صوتی، گیرنده های مکانیکی متصل به پرده را تحریک و جانور صدا را دریافت می کند.

۷۰) چشم مرکب در کدام جانداران دیده می شود؟ هر واحد بینایی از چه بخشهایی تشکیل شده است؟

پاسخ: حشرات – عدسی و تعدادی گیرنده نوری

۷۱) در کدام حشره پرتوهای فرابنفش نیز توسط گیرنده های نوری دریافت می شود؟

پاسخ: زنبور

۷۲) تصویر ایجاد شده در چشم انسان و حشرات چه تفاوتی دارد؟ و چرا؟

پاسخ: در حشرات موزاییکی است به دلیل مرکب بودن چشم.

۷۳) بخش های مشخص شده را نامگذاری نمایید. (مغز ماهی)

پاسخ: از بالا: مخچه – لوب بینایی
از پایین: بصل النخاع – عصب بینایی – عصب بویایی

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل دوم زیست یازدهم تجربی

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته علوم تجربی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب فعالیت ها و سوالات دروس کتاب زیست شناسی یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن فصل ۲ دوم کتاب زیست شناسی ۲ پایه یازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 💖

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *