اخبارعلمی

جواب فعالیت صفحه ۱۱۶ ریاضی هفتم

پاسخ گام به گام فعالیت صفحه 116 ریاضی کلاس هفتم از فصل 9 آمار و احتمال با جواب و راه حل کامل

جواب صفحه ۱۱۶ ریاضی هفتم : در این قسمت به حل گام به گام جواب فعالیت صفحه 116 ریاضی هفتم متوسطه اول مربوط به نمودارها و تفسیر نتیجه ها از فصل ۹ آمار و احتمال است را برای تان کامل در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز فعال و ارزشمند آماده کرده ایم.

مطلب پیشنهادی : جواب فعالیت صفحه ۱۱۵ ریاضی هفتم

گام به گام صفحه ۱۱۶ ریاضی هفتم
گام به گام صفحه ۱۱۶ ریاضی هفتم

جواب فعالیت صفحه ۱۱۶ ریاضی هفتم

در جواب فعالیت صفحه 116 ریاضی هفتم داریم :

در جدول زیر جمعیت برخی از استان‌های کشور در یکی از سال‌های گذشته آمده است.

استانآذربایجان شرقیالبرزخراسان شمالیهرمزگانایلام
جمعیت372462024125138677271578183557599
مقدار تقریبی۴۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰

ابتدا مقدار تقریبی هر عدد را با تقریب کمتر از ۱۰۰۰۰۰۰ گرد کنید.

مانند نمونه با رسم یک آدمک برای هر ۲۰۰۰۰۰۰ نفر، نمودار تصویری آن را رسم کنید.

۱- هر نیم آدمک نشان دهندهٔ چند نفر است؟ ۱۰۰۰۰۰۰ نفر

۲- از نمودار تصویری چه اطّلاعات جدیدی را می‌توان به دست آورد؟ استان‌های کم جمعیت و پر جمعیت مشخص می‌شود.

۳- این نمودار در چه مواردی کاربرد دارد؟ سرشماری نفوس و مسکن

جواب سوال ۱ فعالیت صفحه ۱۱۶ ریاضی هفتم

بعضی از داده‌ها و اطّلاعات جمع آوری شده نشان می‌دهد که یک مقدار مشخّص به چه نسبتی به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم شده است. در این موارد می‌توان تقسیم شدن را روی یک شکل مثل دایره نشان داد و سهم هر بخش را روی دایره مشخّص کرد. در نمودار دایره‌ای به طور معمول نسبت و سهم هر بخش را به صورت درصد محاسبه کرده؛ و سپس روی نمودار نمایش می‌دهند.
چرا بعد از محاسبۀ درصد ممکن است نیاز باشد از عدد‌های تقریبی استفاده کنیم؟
%۸۳ را با کسری با مخرج ۱۰ تقریب بزنید.

ادامه پاسخ فعالیت صفحه ۱۱۶ ریاضی هفتم

در مدرسهٔ راهنمایی شهید مؤذن پور تعداد کتاب‌هایی که دانش آموزان امانت گرفته‌اند، بررسی شده و آمار و اطّلاعات زیر به دست آمده است. جدول داده‌ها را کامل کنید. با توجّه به کسر‌های با مخرج ۱۰، نمودار دایره‌ای را کامل کنید.

نوع کتابمذهبیداستانیعلمیکمک درسیسایر موارد
تعداد۳۹۰۲۱۰۸۱۰۴۰۰۱۹۰
درصد تقریبی%۲۰%۱۰%۴۰%۲۰%۱۰
کسر تقریبی با مخرج ۱۰۲/۱۰۱/۱۰۴/۱۰۲/۱۰۱/۱۰
جواب فعالیت صفحه ۱۱۶ ریاضی هفتم

۱- چگونه درصد مربوط به هر نوع کتاب را به دست می‌آورید؟ مجموع کتاب‌ها را به دست آورده و با توجه به آن و اطلاعات داده شده در جدول درصد هر نوع را به دست می‌آوریم.

۲- با توجّه به نمودار، دانش آموزان این مدرسه بیشتر به چه نوع کتابی علاقه دارند؟ علمی

۳- اگر مسئول کتابخانه بخواهد کتاب‌های جدیدی برای مدرسه بخرد، باید به کدام نوع کتاب بیشتر توجّه کند؟ چرا؟ کتاب های علمی، چون دانش آموزان به این کتاب ها علاقه بیشتری دارند.

۴- اگر اطلّاعات دیگری از کتابخانهٔ این مدرسه داشتید، تفسیر و توصیف بهتری از نتیجهٔ نمودار بالا به دست می‌‌آوردید؟ بله

💥 اگر در هر صفحه ای از کتاب ریاضی هفتم دبیرستان مشکل و یا ایراد درسی داشتید حتما برای ما در قسمت دیدگاه بنویسید تا ما در اسرع وقت بتوانیم به سوال شما پاسخ بدهیم و مشکلات درسی شما دانش آموزان پایه هفتمی های گرامی را حل نماییم.

⚠ نکته : برای حل مسائل ریاضی حتما قلم و کاغذ کنار در خود داشته باشید تا به تمرین کردن بپردازید تا کامل کتاب ریاضی را یاد بگیرید. این یکی از بهترین روش های یادگیری ریاضی هفتم است.

مطلب پیشنهادی : جواب تمرین صفحه ۱۱۴ ریاضی هفتم

🔍 در این بخش جواب فعالیت صفحه ۱۱۶ ریاضی هفتم را مرور کردیم. به یاد داشته باشید که حتما اول خودتان جواب سوال ها را بدهید و برای بررسی درست یا نادرست بودن آن به این پاسخ ها مراجعه کنید. شما می توانید با اضافه کردن عبارت ماگرتا در آخر جستجوهای درسی تان در گوگل به بهترین پاسخ ها دسترسی پیدا کنید. اگر سوالی دارید آن را از قسمت دیدگاه بپرسید تا معلمان به آن پاسخ بدهند. 🧐🔥

طهرانی

بنیانگذار مجله اینترنتی ماگرتا و متخصص سئو ، کارشناس تولید محتوا ، هم‌چنین ۱۰ سال تجربه سئو ، تحلیل و آنالیز سایت ها را دارم و رشته من فناوری اطلاعات (IT) است . حدود ۵ سال است که بازاریابی دیجیتال را شروع کردم. هدف من بالا بردن سرانه مطالعه کشور است و اون هدف الان ماگرتا ست.