اخبارعلمی

جواب درس ۵ علوم پنجم ☑️ حرکت بدن

پاسخ فعالیت های درس 5 علوم پنجم و حل سوال های کاوشگری و فعالیت و جمع آوری اطلاعات درس حرکت بدن

پاسخ سوال های درس پنجم و فصل ۵ علوم کلاس پنجم که شامل کاوشگری ها، فکر کنید و گفت و گو و آزمایش کنید صفحه ۳۶ – ۳۷ – ۳۸ – ۳۹ – ۴۰ – ۴۱ – ۴۲ – ۴۳ و ۴۴ بخش حرکت بدن می باشد را در ادامه در آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز عزیز فراهم کرده ایم.

پاسخ کاوشگری ها و فکر کنید درس پنجم علوم پایه پنجم

جواب درس ۵ علوم پنجم ، حرکت بدن
جواب درس ۵ علوم پنجم ، حرکت بدن

جواب کاوشگری صفحه ۳۶ و ۳۷ علوم پنجم ابتدایی

مدلی برای حرکت، وسایل و مواد لازم: دو تکه مقوای سفید و زردرنگ به طول ۱۲ و عرض ۴ سانتی متر، دو تکه نخ کاموای آبی و قرمز رنگ به اندازه ۳۰ سانتی متر، یک میخ برای سوراخ کردن مقوا و یک عدد دکمه فشاری.

حل کاوشگری صفحه 36 علوم پنجم ابتدایی
حل کاوشگری صفحه 36 علوم پنجم ابتدایی

روش اجرا:
۱- هر یک از تکه مقواها را مانند شکل، به اندازه های داده شده ببرید و در جاهایی که با عدد مشخص شده است، با استفاده از میخ سوراخ کنید.
۲- سر نخ قرمز را در سوراخ ۱ گره بزنید و دنباله‌ آن را از سوراخ شماره ۴ عبور دهید.
۳- نخ آبی را در سوراخ ۳ گره بزنید و از سوراخ شماره ۵ مقوای دیگر، عبور دهید.
۴- دو مقوا را مانند شکل روی هم قرار دهید؛ به طوری که سوراخ های ۲ و ۶ روی هم قرار گیرند. با استفاده از دکمه‌ فشاری آنها را به هم وصل کنید.
۵- اکنون دو مقوا را در حالت عمود روی هم قرار دهید و به ترتیب، نخ های قرمز و آبی را بکشید. وقتی هر یک از نخ ها را می کشید، مقوای زردرنگ چگونه حرکت می کند؟ مشاهده‌ خود را در جدول زیر یادداشت کنید.

کشیدن نخمقوای زرد چگونه حرکت می کند؟
قرمزساعت به طرف بالا حرکت می کند و نخ جمع می شود.
آبیساعت به طرف پایین حرکت می کند و از بازو دور می شود.

مطلب پیشنهادی: جواب درس ۴ علوم پنجم

شکل های رو به رو، ماهیچه های بازو را در دو حالت نشان می دهند. ماهیچه ای که روی استخوان بازو قرار دارد، در شکل ۲ نسبت به شکل ۱ چه تغییری کرده است؟ ماهیچه پشت بازو چه تغییری کرده است؟

سفت تر و برجسته تر می باشد – صاف تر شده و برآمدگی آن کمتر شده است.

پاسخ گفت و گو صفحه ۳۸ درس پنجم علوم پنجم

شکل ماهیچه ها را با مدلی که ساخته اید، مقایسه کنید.

۱- کدام مقوا استخوان بازو و کدام مقوا استخوان های ساعد را نشان می دهد؟
مقدای سفید : استخوان بازو
مقوای زرد : استخوان ساعد

۲- نخ قرمز نشان دهنده‌ی کدام ماهیچه‌ی بازوست؟
ماهیچه روی بازو

۳- نخ آبی کدام ماهیچه‌ی بازو را نشان می دهد؟
ماهیچه پشت بازو

۴- وقتی ساعد روی بازو خم می شود، کدام ماهیچه کوتاه شده است؟
ماهیچه روی بازو

۵- وقتی ساعد در حالت راست قرار می گیرد، کدام ماهیچه کوتاه شده است؟
ماهیچه پشت بازو

پاسخ فکر کنید صفحه ۳۸ علوم درس ۵

آیا می توانید مدلی را که ساخته اید، طوری به کار ببرید که خم و راست کردن ساق پا را نشان دهد؟ چگونه؟
نخ آبی را به عنوان ماهیچه روی ران و نخ قرمز را به عنوان ماهیچه پشت ران، مقوای سفید را به عنوان استخوان های ران، مقوای زرد را به عنوان استخوان ها ساق پا در نظر می گیریم.

حل فکر کنید صفحه ۳۹ درس حرکت بدن کلاس پنجم

کدام ماهیچه های زیر با اراده‌ی ما کار می کنند؟ «ماهیچه های قلب، معده، دست و پا و صورت»
دست و پا و صورت

جواب فعالیت صفحه ۴۰ علوم پنجم فصل ۵

حل فعالیت های صفحه 40 علوم پنجم
حل فعالیت های صفحه 40 علوم پنجم

۱- دو چوب بستنی را بردارید و یکی از انگشتان خود را میان آنها قرار دهید.
۲- از دوستتان بخواهید که چوب بستنی ها را با نخ کاموا محکم به دور انگشت شما ببندد.
۳- مرحله‌ی یک و دو را برای هر پنج انگشتتان انجام دهید. اکنون سعی کنید انگشتان خود را به حرکت درآورید و کاری انجام دهید. آیا میتوانید انگشتان دستتان را مانند قبل حرکت دهید؟

خیر، اگر هر انگشت ما فقط یک استخوان داشت آنوقت نمی توانستیم آن را خم کنیم.

جواب گفت و گو صفحه ۴۰ علوم پایه پنجم ابتدایی

بار دیگر مدل ابتدای درس را ببینید. چرا در این مدل از دکمه‌ی فشاری استفاده کردید؟ اگر مقواها را به جای دکمه، با چسب به هم می چسباندید، چه اتفاقی می افتاد؟

در محل اتصال دو استخوان از دکمه فشاری استفاده کردیم برای این که استخوان ها بتوانند حرکت کنند. اگر با چسب می چسباندیم حرکت استخوان ها امکان پذیر نبود.

پاسخ فعالیت صفحه ۴۱ فصل حرکت بدن علوم پنجم

مدلی بسازید که مفصل استخوان های انگشت نشانه و حرکت آن را نشان دهد.

برای ساختن مدل از ۳ مقوا و شش نخ استفاده می کنیم. آن ها را مثل مدل بازو و ساعد به هم متصل می کنیم.

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۴۲ علوم کلاس پنجم دبستان

برای اینکه استخوان آسیب دیده درست جوش بخورد و ترمیم شود، چه باید کرد؟

گام به گام درس 5 علوم پایه پنجم دبستان
گام به گام درس 5 علوم پایه پنجم دبستان

تحت نظر پزشک بودن و انجام حرکات صحیح ورزشی برای درمان زودتر، خوردن غذاهای مفید برای شکستگی مثل غذاهای سفید و کلسیم دار، ثابت نگه داشتن پا با آتل یا گچ تا زودتر جوش بخورد و ترمیم شود.

پاسخ سوال گفت و گو صفحه ۴۲ کتاب علوم پنجم

در هر یک از فعالیت های زیر، چگونه باید مراقب سلامتی خود باشیم؟

حل سوالات فصل 5 حرکت بدن کتاب علوم پنجم ابتدایی
حل سوالات فصل 5 حرکت بدن کتاب علوم پنجم ابتدایی

در شماره ۱ و ۲ باید فاصله دید از مانیتور درست باشد، بالا یا پایین بودن صندلی نسبت به میز تنظیم باشد تا زیاد خم نشیم و به استخوان ها و ستون فقرات فشار بیش از حد وارد نشود.

در شماره ۳ و ۴ باید روی میز تحریر قشنگ به صندلی تکیه دهیم و صاف بشینیم تا حالت بدن ما دچار مشکل نشود.

همچنین بخوانید‌: جواب درس ۳ علوم پنجم ☑️ پاسخ فعالیت ها و کاوشگری

در شماره ۵ و ۶ باید کوله پشتی را روی هر دو کتفمان بیندازیم و بندهای جلو آن را نیز ببندیم تا وزن آن در دو طرف بدن تقسیم شود و فشار بیش از حد به یک طرف وارد نشود.

جواب فکر کنید صفحه ۴۳ درس حرکت بدن کلاس پنجم

مغز و نخاع نرم و آسیب پذیرند. چرا مغز درون جمجمه و نخاع درون ستون مهره قرار گرفته است؟
مغز و نخاع دو قسمت خیلی مهم دستگاه عصبی انسان هستند و هر دو جسم نرم و اسفنجی هستند و خیلی آسیب پذیر می باشند لذا درون ستون مهره قرار گرفته اند تا به خوبی از آن ها محافظت شود تا در برابر آسیب ها و ضربات بیرونی دچار مشکل نشوند.

پاسخ گفت و گو صفحه ۴۴ درس ۵ علوم پایه پنجم ابتدایی

همانطور که دیدید برای اینکه بتوانید ساعد خود را خم کنید، ماهیچه‌ی روی بازویتان باید کوتاه شود. شکل رو به رو را به دقت نگاه کنید و توضیح دهید که وقتی تصمیم می گیرید ساعد خود را خم کنید، دستور کوتاه شدن چگونه به ماهیچه میرسد.

پاسخنامه سوالات علوم پنجم دبستان فصل حرکت بدن
پاسخنامه سوالات علوم پنجم دبستان فصل حرکت بدن

مطلب پیشنهادی: جواب درس دوم علوم پنجم ، ماده تغییر می کند

دستگاه های عصبی پیام های حرکتی بدن انسان را دریافت می کنند. هنگامی که ما می خواهیم ساعدمان را خم کنیم مغز فرمان حرکت و کوتاه شدن به ماهیچه را داده و این فرمان از طریق نخاع به ماهیچه های بازو رسیده و ما می توانیم خود را خم کنیم.

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.