اخبارعلمی

گام به گام فصل اول تحلیل فرهنگی دوازدهم ⚡️ درس ۱، ۲ و ۳

پاسخ سوالات درس اول، دوم و سوم فصل «مفاهیم و کلیات» کتاب تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی

پاسخ فصل اول تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی : در این بخش به سوالات درس اول «چیستی فرهنگ»، درس دوم «چرایی شناخت فرهنگ و تحلیل فرهنگی» و درس سوم «چگونگی تحلیل فرهنگی» پاسخ داده شده است. برای مشاهده با آموزش و پروش ماگرتا همراه باشید.

مطلب پیشنهادی: گام به گام تمام دروس پایه دوازدهم

گام به گام فصل اول تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی

گام به گام درس اول «چیستی فرهنگ»

در این بخش سه فعالیت در نظر گرفته شده است که پاسخ آن ها به شرح زیر می باشد:

جواب بررسی و گفتگو کنید صفحه ۱۳ تحلیل فرهنگی دوازدهم

به نظر شما حکیم ابوالقاسم فردوسی، در ابیات زیر، چه اهمیت و نقشی را برای فرهنگ در نظر دارد؟

ز دانا بپرسید پس دادگر / که فرهنگ بهتر بود یا گهر
چنین داد پاسخ بدو رهنمون / که فرهنگ باشد ز گوهر فزون
که فرهنگ آرایش جان بود / سخن گفتن از گوهر آسان بود
گهر بی‌هنر زار و خوار است و سست / به فرهنگ باشد روان، تندرست

باید بدانیم که در گذشته کشور، فرهنگ بر همه مظاهر، اندیشه و استعداد و عواطف اطلاق می گردیده؛ به همین دلیل است که معنا و اهمیت فرهنگ بسیار بالا بوده و فردوسی هم جایگاه فرهنگ را بالاتر از ارزش های مادی نمی داند بلکه فرهنگ و ارزش را با آنها قابل قیاس نمی داند. در واقع فرهنگ به عنوان روح جمعی زندگی انسان عاملی است که به تمام پدیده های انسان معنی می بخشد.

جواب بررسی و تحلیل کنید صفحه ۱۴ فصل اول تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی

تصویر زیر، یک پدیده فرهنگی است که در برخی از مناطق کشور ما تولید می‌شود. به نظر شما کدام‌یک از ویژگی‌های فرهنگ در این محصول، وجود دارد؟

جواب سوالات فصل اول تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی

تصویر مذکور، بانویی را در حال حصیربافی نشان می دهد که ویژگی های فرهنگ در این محصول عبارتند از :
۱- معنا بخش و ارزش آفرین است و بیانگر معنا و مفهوم، ارزش ها و آگاهی ها و روش ها سبک زندگی منطقه یا ناحیه ای است که این هنر و صنعت در آن جا رواج دارد.
۲- زمانبند و مکانبند است و بیانگر سبک و روش زندگی مردم یک منطقه در یک زمان و مکان است که با شیوه زندگی مردمان دیگر در مکان ها و زمان های دیگر شباهت ها و تفاوت هایی قابل توجه ای دارد.
۳- یک میراث اجتماعی است که توسط افراد یک ناحیه و کنش ها و تعاملات آن ها با هم به وجود آمده است.
۴- پدیده ای تاریخی است که از انباشت تدریجی تجربه های افراد یک منطقه در طول زمان شکل گرفته است.
۵- پدیده ای آموختنی و اکتسابی است که در طول زندگی کسب می شود.
۶- پدیده ای تحول پذیر است و در طول زمان فنون، روش ها و ابزار آن دچار دگرگونی و پیشرفت شده و بر کارایی آن افزوده گشته است.
۷- پدیده ای نظام مند، به هم پیوسته و منسجم است.

پاسخ بررسی و گفتگو صفحه ۱۶ تحلیل فرهنگی پایه دوازدهم

اگر فردی، لباس یا پیراهنی بپوشد که بر روی آن، تصویری از نمادهای ملی باشد، این نوع پوشش، چه پیامی از فرهنگ محسوس و فرهنگ غیرمحسوس را به دیگران منتقل می‌کند؟ اگر این لباس، حاوی تصاویری از نمادهای بیگانه باشد، دیگران، چه پیامی از آن دریافت خواهند کرد؟

حل سوالات فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی

فرهنگ غیر محسوس، بدنه اصلی فرهنگ یک جامعه است. این بدنه قدرت روحی و نیروی حیاتی یک ملت را مشخص می کند و تمام ابعاد تولید و مصنوعات زندگی فردی و اجتماعی انسان ها ریشه در فرهنگ غیر محسوس و ذهنی جامعه دارد. یعنی کسی که لباسی با نماد ملی به تن می کند حاوی این پیام است که باور عمیقی به رهنگ غیر محسوس دارد و همین دلیل آن را در نمادهای محسوس نشان می دهد. فرد دوم اما معنای عکسی دارد، در واقع فرهنگ غیر محسوس بیگانه در او تاثیر عمیقی به جا گذاشته و علت آن را باید در عوامل درونی و بن بست های خود فرهنگ بومی جست و جو کرد.

گام به گام درس دوم « چرایی شناخت فرهنگ و تحلیل فرهنگی»

در این بخش یک فعالیت در نظر گرفته شده است که پاسخ آن ها به شرح زیر می باشد:

جواب هم اندیشی و گفتگو کنید صفحه ۲۲ تحلیل فرهنگی دوازدهم

تولید و ترویج لطیفه‌های قومی و طنزهای مخرب علیه شخصیت‌ها و قهرمانان ملی و اقوام و گروه‌های مختلف، به‌ویژه در فضای مجازی، چرا و چگونه انجام می‌شود؟ تاثیر منفی آن‌ها بر تضعیف وحدت ملی و انسجام اجتماعی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

گام به گام فصل مفاهیم و کلیات کتاب تحلیل فرهنگی دوازدهم

کشور ایران سرزمینی وسیع و گسترده است که منابع و امکانات فراوانی دارد. همچنین اقوام و گروه های مختلفی در ایران زندگی می کنند که این اقوام علی رغم تفاوت های مذهبی و زبانی به دلیل داشتن فرهنگ مشترک توانسته اند در طول تاریخ وحدت ملی خویش را حفظ کنند و با هم زندگی کنند.

شاید علت ساخت لطیفه های قومی و قبیله ای برای از بین بردن وحدت میان اقوام مختلف باشد که همین وحدت رمز بقای کشور ایران در کل دوران بوده است. ساخت و منتشر کردن این جوک ها عواقبی دارد که عبارتند از : سست شدن وحدت، ایجاد کینه در میان اقوام، از بین رفتن احترام به اقوام و افراد و …

گام به گام درس سوم «چگونگی تحلیل فرهنگی»

در این بخش از شما خواسته شده است که درباره دو موضوع تحقیق کنید که پاسخ آن ها به شرح زیر می باشند:

جواب تحقیق کنید صفحه ۲۶ تحلیل فرهنگی دوازدهم

رشته‌های دانشگاهی در حوزه فرهنگ و موضوعات فرهنگی را، در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه‌های کشور، شناسایی کرده و در کلاس معرفی کنید.

پاسخ سوالات فصل اول مفاهیم و کلیات کتاب تحلیل فرهنگی دوازهم انسانی

این مباحث در رشته جامعه شناسی مطرح می شود و مباحث و دروس این رشته شامل موارد زیر می باشد:
۱- جامعه شناسی فرهنگ
۲- جامعه شناسی خانواده
۳- جامعه شناسی انحرافات
دانشجویان در دوره دکترا مباحث تخصصی جمعیت شناسی، مردم شناسی و … را می خوانند.

پاسخ تحقیق کنید صفحه ۳۱ فصل اول تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی

به چند گروه دانش‌آموزی تقسیم شوید. هر گروه با راهنمایی دبیر محترم، درباره‌ بخش‌هایی از فرهنگ یک کشور تحقیق کرده و نتیجه را در کلاس گزارش دهید.

امروزه «غذا» بخشی از فرهنگ یک کشور محسوب می شود به همین دلیل می خواهم اطلاعاتی درباره کیمچی که یک غذای کره ای می باشد را به شما بدهم. در واقع کیمچی یک غذا نیست بلکه فرهنگ کره ای هاست!

کیمچی غذای کره ای است که از تخمیر کاهوی اسلایس شده، همراه با سس تند تهیه می شود و کمی ترش است. در واقو نقش ترشی های خودمان را دارد که در کنار غذاها خورده می شود. ممکن است معده شما به خوبی کیمچی را هضم نکند، اما اگر یک بار آن را خوردید و از کیمچی خوشتان آمد، مطمئن باشید احترام کره ای ها را نسبت به خود خریده اید. کره ای ها اعتقاد دارند یک کره ای هر جا که باشد باید کیمچی به همراه داشته باشد، این اعتقاد به حدی راسخ است که فضانورد مشهور کره ای در سفر به فضا با خود چند ظرف حاوی کیمچی برد.

⭕️ نکته: دانش آموز عزیز مطالب درسی قرار گرفته شده در این سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارد و شما نباید از آن ها به شیوه نادرست استفاده نمایید، لذا قبل مشاهده جواب ها یکبار خودتان به سوالات پاسخ دهید سپس اگر مشکلی داشتید از این جواب ها کمک بگیرید.

✅ به پایان گام به گام فصل اول تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی رسیدیم، جهت مشاهده گام به گام سایر دروستان کافیست نام آن را به همراه عبارت ماگرتا در گوگل جست و جو کنید. همچنین اگر سوالی داشتید حتما آن را از بخش نظرات بپرسید.

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *