اخبارعلمی

جواب تمرین های دوره ای فصل ۲ دوم شیمی دهم

پاسخ و جواب پرسش های تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل دوم 2 صفحه 83 و 84

جواب تمرین های دوره ای فصل ۲ دوم شیمی دهم صفحه ۸۳ و ۸۴ ؛ در این مقاله به پاسخ و جواب سوالات تمرین های دوره ای صفحه ی 83 و 84 فصل 2 دوم ردپای گازها در زندگی کتاب شیمی دهم تجربی و ریاضی فیزیک متوسطه دوم پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب خود را بیازمایید صفحه ۸۲ شیمی دهم

جواب تمرین های دوره ای فصل ۲ دوم شیمی دهم
جواب تمرین های دوره ای فصل ۲ دوم شیمی دهم

پاسخ و حل سوال های تمرین های دوره ای فصل ۲ دوم شیمی دهم

١) در هریک از واکنش‌های زیر نخست نام مواد شرکت کننده را بنویسید و سپس آن را موازنه کنید.

آ) Si + Cl2 → SiCl4
ب) H2S + O2 → SO2 + H2O
پ) Al + Fe2O3 → Al2O3 + Fe
ت) NH3 + O2 → NO + H2O
ث) CaCl2 + NaF → NaCl + CaF2

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

پاسخ و حل سوال های تمرین های دوره ای فصل ۲ دوم شیمی دهم
پاسخ و حل سوال های تمرین های دوره ای فصل ۲ دوم شیمی دهم

۲) معادله موازنه شده واکنش تولید آمونیاک به صورت زیر است:

N2 (g) + 3H2 (g) → 2NH3 (g)

آ) برای تهیه ۴۲/۵ کیلوگرم آمونیاک به چند مول گاز هیدروژن نیاز است؟

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

جواب تمرین های دوره ای فصل دوم شیمی دهم
جواب تمرین های دوره ای فصل دوم شیمی دهم

ب) برای تولید ٣٣۶٠ لیتر آمونیاک در STP به چند گرم گاز هیدروژن و چند گرم گاز نیتروژن نیاز است؟

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

پاسخ تمرین های دوره ای فصل دوم شیمی دهم
پاسخ تمرین های دوره ای فصل دوم شیمی دهم

٣) شتر جانوری است که می‌تواند چندین روز را بدون نوشیدن آب در هوای گرم بیابان سپری کند. در این شرایط، چربی ذخیره شده در کوهان این جانور مطابق واکنش زیر اکسایش یافته و افزون بر تولید انرژی، آب مورد نیاز جانور را نیز تأمین می‌کند:

پاسخ تمرین های دوره ای فصل 2 شیمی دهم
پاسخ تمرین های دوره ای فصل 2 شیمی دهم

جرم آب تولید شده از اکسایش یک کیلوگرم چربی را حساب کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

جواب تمرین های دوره ای فصل 2 شیمی دهم
جواب تمرین های دوره ای فصل 2 شیمی دهم

۴) آ) جدول زیر را کامل کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

حل تمرین های دوره ای فصل دوم شیمی دهم
حل تمرین های دوره ای فصل دوم شیمی دهم

ب) در بسته‌بندی خوراکی استفاده از کدام گاز مناسب‌تر است؟ چرا؟

پاسخ: گاز نیتروژن، زیرا هم واکنش پذیزی کم و هم قیمت کمتری دارد و در ضمن آلاینده هم نمی‌باشد. نیتروژن از لحاظ شیمیایی واکنش پذیری ناچیزی دارد، بنابراین با مواد غذایی واکنش نمی دهد و از طرفی فراوانی زیادی نیز در اتمسفر دارد.

۵) گاز شهری به طور عمده از متان تشکیل شده و در محیطی که اکسیژن کم است به صورت ناقص می‌سوزد و بخار آب، کربن مونوکسید، نور و گرما تولید می‌کند.

آ) معادله واکنش سوختن ناقص متان را بنویسید و موازنه کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

توضیح تمرین های دوره ای فصل دوم شیمی دهم
توضیح تمرین های دوره ای فصل دوم شیمی دهم

ب) حجم گاز CO حاصل از سوختن ناقص ۴٨ گرم متان در STP چند لیتر است؟

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

پاسخ تمرین های دوره ای فصل ۲ شیمی دهم
پاسخ تمرین های دوره ای فصل ۲ شیمی دهم

۶) در برخی کشورها از اتانول (C2H5OH) به عنوان سوخت سبز به‌ جای سوخت‌های فسیلی (گازوئیل، بنزین و…) استفاده می‌شود.

آ) معادله واکنش سوختن کامل اتانول را بنویسید و موازنه کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

جواب تمرین های دوره ای فصل ۲ شیمی دهم
جواب تمرین های دوره ای فصل ۲ شیمی دهم

ب) استفاده از اتانول به جای سوخت‌های فسیلی چه اثری بر میزان آلاینده‌هایی دارد که به هواکره وارد می‌شود؟ توضیح دهید.

پاسخ: اتانول یک ترکیب آلی اکسیژن دار است که شمار اتم های کربن موجود در هر مولکول آن به مراتب کمتر از هیدروکربن های سازنده گازوییل و بنزین است، از سوی دیگر به دلیل وجود اکسیژن در ساختار آن، O2 کمتری برای سوختن کامل مصرف می کند.

۷) جدول زیر داده‌هایی را درباره خودروهای یک کشور توسعه یافته نشان می‌دهد.

برچسب آلایندگی خودروگستره انتشار گاز کربن دی‌اکسید (گرم) به ازای طی یک کیلومتر
Aکمتر از 120
B140 – 120
C155 – 140
D170 – 155
E190 – 170
F225 – 190
Gبیشتر از 225

آ) نوعی خودرو در این کشور به ازای طی یک کیلومتر، ١٠۵ گرم گاز کربن دی‌اکسید منتشر می‌کند. برچسب این خودرو را تعیین کنید.

پاسخ: برچسب این خودرو A می باشد.

ب) هر خودرو به طور میانگین سالانه مسافتی حدود ١٨٠٠٠ کیلومتر طی می‌کند. حساب کنید سالانه چند کیلوگرم گاز کربن دی‌اکسید بر اثر استفاده از هر خودرو وارد هواکره می‌شود؟

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

حل تمرین های دوره ای فصل ۲ شیمی دهم
حل تمرین های دوره ای فصل ۲ شیمی دهم

ادامه پاسخ: مقدار کربن دی اکسید تولید شده در طی یک سال به طور میانگین برابر با 3290kg می باشد، بنابراین:

3240 – 2160 = 1080 kg → ÷100 km → 10/8 → ×3 → 21/6 یورو

پ) فرض کنید این کشور در راستای توسعه پایدار سالانه دو نوع مالیات از مالکان خودرو دریافت می‌کند. مالیات سالانه برابر با ١٠٠ یورو و مالیات متغیر که به میزان گاز کربن دی‌اکسید تولید شده از خودرو بستگی دارد. اگر خودروهای دارای برچسب A از پرداخت مالیات متغیر معاف باشند، خودرو با برچسب E سالانه چند یورو مالیات می‌پردازد؟ (راهنمایی: هر خودرو به ازای تولید هر صد کیلوگرم CO2 اضافی دو یورو مالیات متغیر می‌پردازد).

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

توضیح تمرین های دوره ای فصل ۲ شیمی دهم
توضیح تمرین های دوره ای فصل ۲ شیمی دهم

همچنین بخوانید: جواب باهم بیندیشیم صفحه ۸۱ شیمی دهم
و
جواب خود را بیازمایید صفحه ۷۹ و ۸۰ شیمی دهم

توجه: شما دانش آموز پایه دهم رشته های نظری ریاضی فیزیک و تجربی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و سوالات فصل های اول و دوم و سوم کتاب شیمی دهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله توضیح و جواب سوال های تمرین های دوره ای فصل ۲ دوم صفحه ۸۳ و ۸۴ فصل دوم شیمی دهم تجربی و ریاضی ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *