اخبارعلمی

جواب با هم بیندیشیم صفحه ۳۷ و ۳۸ شیمی دهم تجربی و ریاضی

توضیح و حل سوال های باهم بیندیشیم صفحه ی 37 و 38 فصل اول کتاب شیمی دهم رشته تجربی و ریاضی فیزیک

جواب با هم بیندیشیم صفحه ۳۷ و ۳۸ شیمی دهم تجربی و ریاضی ؛ در این مقاله به پاسخ و جواب سوالات تمرین باهم بیندیشیم صفحه ی 37 و 38 فصل اول کیهان زادگاه الفبای هستی کتاب شیمی دهم تجربی و ریاضی فیزیک متوسطه دوم پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب خود را بیازمایید صفحه ۳۵ شیمی دهم

جواب با هم بیندیشیم صفحه ۳۷ و ۳۸ شیمی دهم تجربی و ریاضی
جواب با هم بیندیشیم صفحه ۳۷ و ۳۸ شیمی دهم تجربی و ریاضی

پاسخ و حل با هم بیندیشیم صفحه ۳۷ و ۳۸ شیمی دهم تجربی و ریاضی

١) جدول زیر را در نظر بگیرید:

پاسخ و حل با هم بیندیشیم صفحه ۳۷ و ۳۸ شیمی دهم
پاسخ و حل با هم بیندیشیم صفحه ۳۷ و ۳۸ شیمی دهم

آ) آرایش الکترون-نقطه ای اتم‌های داده شده را با آرایش الکترون نقطه‌ای اتم گازهای نجیب، مقایسه و پیش بینی کنید هر یک از این اتم‌ها در واکنش‌های شیمیایی چه رفتاری خواهد داشت؟

پاسخ: آرایش الکترون نقطه‌ای گازهای نجیب همگی جفت و کامل و هشتایی می‌باشند. عناصر گروه 1 و 2 و 13 الکترون از دست می‌دهند و عناصر گروه 15 و 16 و 17 الکترون می‌گیرند.

برای مثال گروه (16) دارای 2 تک الکترون است و می‌تواند 2 پیوند تشکیل دهد و یا اینکه 2 الکترون دریافت کرده و به آرایش الکترونی گاز نجیب بعد از خود برسد.

ب) بررسی‌ها نشان می‌دهد که اغلب این اتم‌ها در طبیعت به صورت یون در ترکیب های گوناگون یافت می‌شود. جدول زیر یون‌های شناخته شده از این اتم‌ها را نشان می‌دهد. اکنون با توجه به آن، درستی پیش بینی‌های خود را بررسی کنید.

پاسخ: عناصر فلزی گروه‌های 1 و 2 و 3، الکترون از دست می‌دهند و به گاز نجیب قبل خود می‌رسند و عناصر نافلزی با گرفتن 1 و 2 و 3 الکترون به گاز نجیب بعد از خود می‌رسند.
عناصر نافلزی (گروه‌های 15 تا 17) با گرفتن الکترون به آرایش الکترونی گاز نجیب بعد از خود می‌رسند.
عناصر گروه 14 به طور معمول با به اشتراک گذاشتن الکترون به پایداری می‌رسند.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 37 و 38 شیمی دهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه 37 و 38 شیمی دهم

٢- با توجه به جدول بالا در هر مورد با خط زدن واژۀ نادرست، عبارت داده شده را کامل کنید. (پاسخ صحیح را به صورت رنگ آبی مشخص کرده ایم و شما باید واژه مشخص نشده را خط بزنید.).

آ) اگر تعداد الکترون‌های ظرفیت اتمی کمتر یا برابر با (سه / چهار) باشد، آن اتم در شرایط مناسب تمایل دارد که (شماری از / همۀ) الکترون‌های ظرفیت خود را از دست بدهد و به (کاتیون / آنیون) تبدیل شود.

ب) اتم عنصرهای گروه 1 و 2 در شرایط مناسب با (از دست دادن / گرفتن) الکترون به (کاتیون / آنیون) تبدیل می‌شوند که آرایشی همانند آرایش الکترونی گاز نجیب (پیش / پس) از خود را دارند.

پ) اتم عنصرهای گروه 15 و 16، 17 در شرایط مناسب با (از دست دادن / به دست آوردن) الکترون به (کاتیون / آنیون) هایی تبدیل می‌شوند که آرایشی همانند آرایش الکترونی گاز نجیب هم دوره خود را دارد.

٣- پیش بینی کنید اتم عنصرهایی که به ترتیب در خانه‌های شمارۀ 7 و 12 جدول دوره‌ای جای دارد، در شرایط مناسب به چه یون‌هایی تبدیل می‌شود؟

پاسخ: عنصر خانه شماره 7 با گرفتن الکترون به آنیون تبدیل می‌شود. و عنصر خانه شماره 12 با از دست دادن الکترون به کاتیون تبدیل می‌شود.
توضیح بیشتر: عنصر خانه (7) در گروه (15) قرار دارد؛ بنابراین برای رسیدن به آرایش الکترونی گاز نجیب هم دوره‌ی پس از خود 3 الکترون دریافت می-کند و به یون X3 تبدیل می‌شود.
عنصری خانه 12 در گروه (2) قرار دارد؛ بنابراین برای رسیدن به آرایش الکترونی گاز نجیب دوره قبل از خود 2 الکترون از دست می‌دهد و به یون +X3 تبدیل می‌شود.

همچنین بخوانید: جواب خود را بیازمایید صفحه ۳۳ و ۳۴ شیمی دهم
و
جواب خود را بیازمایید صفحه ۳۲ شیمی دهم

توجه: شما دانش آموز پایه دهم رشته های نظری ریاضی فیزیک و تجربی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و سوالات فصل های اول و دوم و سوم کتاب شیمی دهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله توضیح و جواب سوال های با هم بیندیشیم صفحه ۳۷ و ۳۸ فصل اول شیمی دهم تجربی و ریاضی ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.