اخبارعلمی

سوالات متن فصل هشتم زیست دوازدهم تجربی با جواب

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس فصل 8 هشت کتاب زیست شناسی 3 پایه دوازدهم تجربی با جواب

نمونه سوالات متن فصل درس ۸ هشتم گفتار ۱ و ۲ و ۳ «رفتارهای جانوران» کتاب زیست شناسی پایه دوازدهم رشته تجربی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن فصل هفتم زیست دوازدهم تجربی با جواب

سوالات متن فصل هشتم زیست دوازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل هشتم زیست دوازدهم تجربی با جواب

نمونه سوال های متن امتحانی فصل 8 هشتم زیست شناسی دوازدهم تجربی

۱) رام کنندگان جانوران چگونه انجام حرکات نمایشی در سیرک را به آنها می آموزند؟

پاسخ: رام کنندگان به جانوران می آموزند رفتار ویژه ای به دریافت پاداش یا تنبیه منجر می شود.

۲) شقایق دریایی با تحریک مکانیکی (تماس)، بازوهای خود را منقبض می کند اما به حرکت مداوم آب پاسخی نمی دهد. چرا؟

پاسخ: حرکت مداوم آب موجب خوگیری جانور شده، ولی تماس موج پاسخ می شود.

۳) در برخی کشتزارها قوطی های فلزی را به مترسک آویزان می کنند. این کار چه فایده ای دارد؟

پاسخ: قوطی های فلزی با وزش باد تکان می خورند و صدا ایجاد می کنند و موجب ترس پرنده ها می شوند. از آنجا که این متحرک دائمی نیست استفاده از مترسک را موثرتر می کند.

۴) در رفتار دگرخواهی خفاش های خون آشام چه زمانی یک خفاش از اشتراک غذا کنار گذاشته می شود؟

پاسخ: خفاشی که غذا دریافت کرده، کار خفاش دگرخواه را در آینده جبران می کند. اگر جبران انجام نشود، این خفاش از اشتراک غذا کنار گذاشته می شود.

۵) چرا طاووس نر نظام جفت گیری چند همسری دارد؟

پاسخ: در این نظام یکی از والدین پرورش و نگهداری زاده ها را انجام می دهد.

۶) با توجه به توضیحات داده شده نوع یادگیری موردنظر را در برگه پاسخ نامه بنویسید.

سوالات متن فصل هشتم زیست دوازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل هشتم زیست دوازدهم تجربی با جواب

پاسخ: الف) خوگیری (عادی شدن)
ب) حل مسئله
ج) نقش پذیری

۷) چگونه مشخص شد رفتار مراقبت مادری در موش اساس ژنی دارد؟

پاسخ: با ایجاد جهش در ژن B آن را غیر فعال کردند، موش های ماده ای که ژن های جهش یافته داشتند، ابتدا بچه موش های تازه متولد شده را وارسی کردند، ولی بعد آنها را نادیده گرفتند و رفتار مراقبت نشان ندادند.

۸) در زنبورهای نازا رفتار دگر خواهی چه فایده ای برای آنها دارد؟

پاسخ: گرچه این جانوران خود زاده ای نخواهند داشت ولی خویشاوندان آنها می توانند زادآوری کرده و ژن های مشترک را به نسل بعد منتقل کنند.

۹) خفاش هایی که دگر خواهی انجام می دهند لزوماً …………… نیستند.

پاسخ: خویشاوند

۱۰) افراد یاریگر چگونه به پرندگان دیگر کمک می کنند؟

پاسخ: یاریگرها پرنده های جوانی هستند که با کمک به والدین صاحب لانه، تجربه کسب می کنند و هنگام زادآوری می توانند از این تجربه ها برای پرورش زاده های خود استفاده کنند.

۱۱) نمونه ای از دگر خواهی که به نفع خود فرد می باشد را بیان کنید.

پاسخ: در میان پرندگان افراد یاریگری هستند که در پرورش زاده ها به والدین آنها یاری می دهند، اگر والدین پرنده بمیرند افراد یاریگر قلمرو آنها را تصاحب و خود زادآوری می کنند.

۱۲) رفتار دگر خواهی در خفاش بر اثر انتخاب طبیعی برگزیده می شود به ………. جانور منجر می شود.

پاسخ: بقای

۱۳) در چه موقعی خفاش از اشتراک غذا کنار گذاشته می شود؟

پاسخ: خفاش گرسنه ای که خون دریافت کرده اگر کار خفاش دگر خواه را در آینده جبران نکند، این خفاش از اشتراک غذا کنار گذاشته می شود.

۱۴) غذای خفاش های خون آشام چیست؟

پاسخ: خون پستانداران بزرگ، مثل دام ها

۱۵) یک نمونه از دگر خواهی که به صورت گروه همکاری هستند را شرح دهید.

پاسخ: خفاش های خون آشام به طور گروهی درون غارها یا سوراخ درختان زندگی می کنند. این خفاش ها خونی را که خورده اند با یکدیگر به اشتراک می گذارند.

۱۶) بر اساس ………….. رفتار دگر خواهی برگزیده شده است.

پاسخ: انتخاب طبیعی

۱۷) چرا جانوران رفتار دگر خواهی انجام می دهند؟

پاسخ: افراد نگهبان در گروه جانوران رفتار دگرخواهی را نسبت به خویشاوندان خود انجام دهند. زیرا ژن های مشترکی دارند.

۱۸) رفتار دگرخواهی را تعریف کنید.

پاسخ: رفتاری است که در آن یک جانور بقا و موفقیت تولید مثلی جانور دیگری را با هزینه کاسته شدن از احتمال بقا و تولید مثل خود افزایش می دهد.

۱۹) زنبورهای عسل کارگر ………. هستند و نگهداری و پرورش …………… را انجام می دهند.

پاسخ: نازا – زاده های ملکه

۲۰) رفتار دگرخواهی در زنبورها را توضیح دهید.

پاسخ: افراد نگهبانی هستند که با تولید صدا حضور شکارچی را به دیگران هشدار می دهند تا به موقع فرار کنند. با این کار توجه شکارچی را به خود جلب می کنند و احتمال بقای خود را کاهش می دهند.

۲۱) مورچه ها قطعه های برگ را به عنوان ……….. برای پرورش نوعی ………. که از آن تغذیه می کنند به کار می برند.

پاسخ: کود – قارچ

۲۲) اندازه و نوع کار مورچه ها در گروه چه تفاوت هایی دارند؟

پاسخ: اجتماع مورچه های برگ بر کارگرها اندازه های متفاوتی دارند. تعدادی از آنها برگ ها را برش دهند و به لانه حمل می کنند و گروهی دیگر کار دفاع را انجام می دهند.

۲۳) اجتماع مورچه ها در چه چیزهایی با هم تفاوت دارند؟

پاسخ: در اندازه، شکل و کارهایی که انجام می دهند.

۲۴) در زندگی گروهی جانور می تواند درباره ی محل …………… از جانوران دیگر گروه اطلاعات کسب کند.

پاسخ: منبع غذا

۲۵) چرا شکار گروهی موفقیت بیشتری دارد؟

پاسخ: زیرا افراد یک گروه می توانند شکار بزرگتری را به دام بیندازند.

۲۶) چرا در زندگی گروهی احتمال شکار شدن جانور در گروه کمتر است؟

پاسخ: زیرا نگهبان های گروه محیط اطراف را زیر نظر می گیرند.

۲۷) زندگی گروهی چه فایده ای دارد؟

پاسخ: جانوران از زندگی گروهی سود می برند. برای مثال احتمال شکار شدن جانور در گروه کمتر است. دسترسی به منابع غذایی نیز ممکن است افزایش یابد.

۲۸) کمک زنبور یابنده به بقیه چه مزیتی دارد؟

پاسخ: با صرف انرژی کمتر و در زمان کوتاه تری محل دقیق آن را پیدا می کنند.

۲۹) زنبور یابنده چگونه زنبورهای دیگر را خبر می کند؟

پاسخ: این زنبور با انجام حرکات ویژه ای اطلاعات خود را به زنبورهای دیگر نشان می دهد. هر چه حرکات طولانی تر باشد منبع غذایی دورتر است. هنگام انجام حرکات زنبور یابنده صدای وز وز متفاوتی نیز دارد.

۳۰) ارتباط برای یافتن غذا در زنبورهای عسل را توضیح دهید.

پاسخ: زنبورهای کارگر شهد و گرده های گل ها را جمع آوری کرده و به کندو می آورند. وقتی زنبور کارگر منبع غذایی جدیدی پیدا می کند و به کندو باز میگردد خیلی طول نمی کشد که تعداد زیادی زنبور کارگر در محل دیده می شوند.

۳۱) صدای جیرجیرک نر چه اطلاعاتی را به اطلاع جیرجیرک ماده می رساند؟

پاسخ: گونه و جنسیت

۳۲) در نتیجه ارتباط بین جانوران ………. آنها تغییر می کنند.

پاسخ: رفتار

۳۳) چند نمونه از ارتباط جانوران مثال بزنید.

پاسخ: جانوران از راه های گوناگون مانند تولید صدا، علامت های دیداری، بو و لمس کردن با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.

۳۴) برخی از جانوران مانند زنبورها با استفاده از …………… با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.

پاسخ: فرومون

۳۵) برخی از جانوران زندگی گروهی دارند برای زندگی در گروه جانوران باید بتوانند …………… برقرار کنند.

پاسخ: با هم ارتباط

۳۶) چرا رکود تابستانی را رفتاری ژنی می دانند؟

پاسخ: زیرا جانوری مثل لاک پشت حتی وقتی در آزمایشگاه قرار دارد و غذا و آب کافی دریافت می کند رکود تابستانی را نشان می دهد.

۳۷) رکود تابستانی در چه جانورانی دیده می شود؟

پاسخ: در جانورانی که در جاهای به شدت گرم مانند بیابان زندگی می کنند. این جانوران در پاسخ به نبود غذا یا دوره های خشک سالی رکود تابستانی انجام می دهند.

۳۸) رکود تابستانی چیست؟

پاسخ: یک دوره کاهش فعالیت است که در آن سوخت و ساز جانور کاهش پیدا می کند.

۳۹) جانوران چه فعالیتی برای خواب زمستانی انجام می دهند؟

پاسخ: جانور مقدار زیادی غذا مصرف می کند و در بدن آن چربی لازم به مقدار کافی ذخیره می شود تا هنگام خواب به مصرف برسد.

۴۰) در خواب زمستانی سیستم بدن چگونه می شود؟

پاسخ: جانور به خواب عمیقی فرو می رود و یک دوره ی کاهش فعالیت را طی می کند که در آن دمای بدن، مصرف اکسیژن، تعداد تنفس جانور و نیاز جانور به انرژی کاهش می یابد.

۴۱) چگونه میدان مغناطیسی در جهت یابی لاک پشت ها موثر است؟

پاسخ: لاک پشت های دریایی ماده پس از طی مسافت های طولانی برای تخم گذاری به ساحل دریا می آیند و پس از تخم گذاری دوباره به دریا باز می گردند.

۴۲) پژوهشگران چگونه پی بردند که کبوتر خانگی با استفاده از میدان مغناطیسی جهت یابی کند؟

پاسخ: پژوهشگران در یک روز ابری آهنربای کوچکی را روی سر کبوتر خانگی قرار دادند پرنده نتوانست مسیر درست را بیابد و به لانه بازگردد.

۴۳) چگونه جانوران در مسیر مهاجرت راه خود را پیدا می کنند؟

پاسخ: جانوران برای جهت یابی از نشانه های محیطی استفاده می کنند. مثلاً جهت یابی هنگام روز با استفاده از موقعیت خورشید و در شب با استفاده از موقعیت ستاره ها در آسمان انجام می شود.

۴۴) چرا جانوران زیستگاه های مناسب تر را انتخاب می کنند؟

پاسخ: برای تغذیه، بقاء و زادآوری به زیستگاه های مناسب تر مهاجرت می کنند.

۴۵) یک مهاجرت جانوران به ایران را شرح دهید.

پاسخ: هر ساله با آغاز فصل پاییز پرندگان مهاجر از سیبری و اروپا به تالاب ها و آبگیرهای شمال ایران مهاجرت می کنند، این پرنده ها پس از زمستان گذرانی در اوایل بهار به سرزمین خود بازمی گردند.

۴۶) مهاجرت را تعریف کنید.

پاسخ: جا به جایی طولانی و رفت و برگشتی جانوران مهاجرت نام دارد.

۴۷) چرا پرنده هزینه های دفاع از قلمرو را می پردازد؟

پاسخ: قلمرو خواهی در پرندگان فایده هایی دارد. استفاده اختصاصی از منابع قلمرو می تواند غذا و انرژی دریافتی جانور را افزایش دهد. امکان جفت یابی جانور و دسترسی به پناهگاه برای در امان ماندن از شکارچی نیز افزایش می یابد.

۴۸) رفتار قلمرو خواهی پرنده چگونه است؟

پاسخ: یک پرنده با آواز خواندن سعی می کند از ورود پرنده مزاحم به قلمرو خود جلوگیری کند. اگر آواز مؤثر نباشد، ممکن است به پرنده مزاحم حمله کند.

۴۹) در قلمرو خواهی جانور چه رفتارهایی را نشان می دهد؟

پاسخ: جانور با رفتارهایی مانند اجرای نمایش و یا تهاجم به جانوران دیگر اعلام می کند که قلمرو متعلق به آن است.

۵۰) قلمرو خواهی را توضیح دهید.

پاسخ: جانوران در برابر افراد هم گونه یا افراد گونه های دیگر از قلمرو خود دفاع می کنند.

۵۱) قلمرو را تعریف کنید.

پاسخ: قلمرو یک جانور بخشی از محدوده جغرافیایی است که جانور در آن زندگی می کند.

۵۲) چرا طوطی ها خاک رس مصرف می کنند؟

پاسخ: تا مواد سمی حاصل از غذاهای گیاهی را در لوله گوارش آنها خنثی کند.

۵۳) هنگام غذایابی جانوران به چه مسائلی باید اهمیت بدهند؟

پاسخ: هنگام غذایابی ممکن است جانور خود در خطر شکار شدن قرار گیرد، بنابراین رفتار برگزیده باید موازنه ای بین کسب بیشترین انرژی و کمترین خطر را نشان دهد.

۵۴) غذایابی بهینه خرچنگ ساحلی را شرح دهید.

پاسخ: خرچنگ های ساحلی صدف هایی با اندازه متوسط را ترجیح می دهند. زیرا آنها بیشترین انرژی خالص را تأمین می کنند. صدف های بزرگتر انرژی بیشتری دارند اما برای شکستن آنها باید انرژی بیشتری صرف شود.

۵۵) اساس انتخاب طبیعی چه نوع غذایابی برگزیده می شود؟

پاسخ: از نظر میزان انرژی دریافتی کارآمدتر باشد یعنی این که جانور در هر بار غذایابی بیشترین انرژی خالص را دریافت کند.

۵۶) در به دست آوردن غذا چه مواردی برای جانور اهمیت دارد؟

پاسخ: برای جانوران میزان سود یعنی میزان انرژی موجود در غذا و هزینه به دست آوردن غذا و مصرف آن اهمیت دارد.

۵۷) غذایابی چیست؟

پاسخ: مجموعه رفتارهای جانور برای جست و جو و به دست آوردن غذا است.

۵۸) نظام تک همسری چگونه است؟ مثال بزنید.

پاسخ: در این نظام هر دو والد هزینه های پرورش زاده ها را می پردازند همچنین در این نظام جانور نر و ماده در انتخاب جفت سهم مساوی دارند. مانند قمری خانگی

۵۹) طاووس نر چگونه به ماده در زاد و ولد کمک کنند؟

پاسخ: با نگه داری از قلمرو – منابع غذایی – محل لانه و پناهگاه ایمن از شکارچی ها، به طوری غیر مستقیم به ماده ها کمک می کند.

۶۰) بخش سفید رنگ کیسه ای که جیرجیرک ماده دریافت می کند دارای چه چیزی است؟

پاسخ: اسپرم و مواد مغذی

۶۱) چرا جیرجیرک نر، ماده بزرگتری را انتخاب می کند؟

پاسخ: زیرا بزرگتر بودن جیرجیرک ماده نشانه آن است که تخمک های بیشتری دارد و می تواند زاده های بیشتری تولید می کند.

۶۲) روش جفت‌گیری و زاد و ولد جیرجیرک را توضیح دهید.

پاسخ: جیرجیرک نر زاده های خود را درون کیسه ای به همراه مقداری مواد مغذی به جانور ماده منتقل می کند. جانور نر جیرجیرک ماده ای را انتخاب می کند که بزرگتر باشد.

۶۳) صفات ثانویه جنسی در جانوران چه هنگامی به کار می روند؟

پاسخ: هنگام جفت یابی و رقابت با نرهای دیگر

۶۴) از صفات ثانویه جنس طاوس نر مثال بزنید.

پاسخ: ویژگی های ظاهری مانند دم زینتی طاووس نر

۶۵) دم بلند و زینتی طاووس نر چه فواید و چه ضررهایی برای او دارد؟

پاسخ: ضررها: حرکت جانور را دشوار و آن را در مقابل شکارچی ها آسیب پذیرتر می کند و احتمال بقای آن را کاهش می دهد.
فواید: بقای جانور با این ویژگی هنگام تولید مثل سازگارتر بوده و آن را نشان می دهد.

۶۶) ویژگی های ظاهری جانور نر نشانه چیست؟

پاسخ: نشانه ای از داشتن ژن های مربوط به صفات سازگارکننده نیز هستند.

۶۷) پرهای زینتی دم طاووس نر با موفقیت زادآوری جانور ماده چه ارتباطی دارد؟

پاسخ: جانور ماده در انتخاب جفت به ویژگی های ظاهری نرها توجه می کنند. درخشان بودن رنگ پرنده یکی از این ویژگی هایی است که نشانه سلامت و کیفیت رژیم غذایی آن است.

۶۸) چرا جانوران ماده باید جفت انتخاب کنند؟

پاسخ: تا موفقیت تولید مثلی آنها تضمین شود زیرا تولید مثل برای آنها هزینه بیشتری دارد.

۶۹) جانوران ماده بیشتر از نرها رفتار انتخاب جفت را انجام می دهند. چرا؟

پاسخ: جانوران ماده معمولاً زمان و انرژی بیشتری صرف می کنند. برای مثال نگه داری از تخم ها و جوجه ها در پرندگان و بارداری و شیردادن به نوزادان در پستانداران فعالیته ای پرهزینه ای هستند که جانوران ماده آنها را انجام می دهند.

۷۰) رفتار انتخاب جفت طاووس را شرح دهید.

پاسخ: طاووس نر برای جلب جفت دم خود را مانند بادبزن میگستراند تا بهتر در معرض دید جانور ماده قرار گیرد. طاووس ماده نری را انتخاب می کند که رنگ درخشان و کله های چشم مانند بیشتر روی پرهای دم نر وجود داشته باشد.

۷۱) یکی از رفتارهای زادآوری را نام ببرید.

پاسخ: انتخاب جفت

۷۲) انتخاب جفت را توضیح دهید.

پاسخ: جانور ابتدا ویژگی های جفت را بررسی می کند و بعد تصمیم می گیرد با آن جفت گیری کند یا نه.

۷۳) جانوران برای دستیابی به موفقیت در زادآوری چه رفتارهایی انجام می دهند؟

پاسخ: رفتارهای زادآوری

۷۴) معیار موفقیت زادآوری در جانوران چیست؟

پاسخ: داشتن بیشترین تعداد زاده های سالم

۷۵) پژوهشگران برای پاسخ به پرسش چرایی رفتارهای جانوران چه می کنند؟

پاسخ: آنها نقش سازگارکنندگی رفتارهای گوناگون و به عبارتی نقش رفتارها را در بقا و زادآوری بیشتر جانوران بررسی می کنند.

۷۶) رفتارهای سازگارکننده چگونه برگزیده می شوند؟

پاسخ: با سازوکار انتخاب طبیعی برگزیده می شوند.

۷۷) رفتار بیرون انداختن پوسته های تخم در کاکایی چه نوع رفتاری است؟

پاسخ: این رفتار کاکایی نقش حیاتی دارد و سازگار کننده است و برای کاهش احتمال شکار شدن جوجه ها می باشد.

۷۸) چرا کاکایی پوسته های تخم را از لانه خارج می کند؟

پاسخ: طبق آزمایش پژوهشگران پی بردند که رنگ سفید داخل پوسته های تخم کلاغ ها را بیشتر راهنمایی می کند برای پیدا کردن تخم ها.

۷۹) پرنده کاکایی برای استتار جوجه هایش چه عملی را انجام می دهد؟

پاسخ: پوسته های تخم را از لانه خارج می کند.

۸۰) پرسش چرا جانور رفتاری را انجام می دهد به چه چیزی مربوط می شود؟

پاسخ: به دیدگاه انتخاب طبیعی مربوط است.

۸۱) پژوهشگران برای پاسخ به پرسش جانور چگونه رفتاری را انجام دهد چه مواردی را بررسی می کنند؟

پاسخ: فرآیندهای ژنی رشد و نمو و عملکرد بدن جانور را بررسی می کنند.

۸۲) پژوهشگران در بررسی یک رفتار تلاش می کنند به چه پرسش هایی پاسخ دهند؟

پاسخ: ۱- جانور چگونه رفتاری را انجام می دهد؟
۲- چرا جانور رفتاری را انجام می دهد؟

۸۳) شقایق دریایی بر اساس کدام فعالیت یادگیری به حرکت مداوم آب پاسخ نمی دهد؟

پاسخ: شقایق دریایی بر اساس خوگیری به حرکت مداوم آب پاسخ نمی دهد، ولی با تحریک مکانیکی (تماس) بازوهای خود را منقبض می کند.

۸۴) رام کنندگان جانوران با چه فعالیتی انجام حرکات نمایشی در سیرک را به آنها می آموزند؟

پاسخ: آنها با شرطی شدن به جانوران می آموزند تا فعالیت های خاصی را انجام دهند.

۸۵) رفتار غریزی کسب غذا توسط جوجه به چه عواملی بستگی دارد؟

پاسخ: این رفتار غریزی به طور کامل در جوجه ای که از تخم بیرون آمده بروز پیدا نمی کند. برای شکل گیری کامل آن بر هم کنش جوجه و والدین و کسب تجربه لازم است.

۸۶) برهم کنش ژن ها و یادگیری امکان چه چیزی را به جانور می دهد؟

پاسخ: امکان سازگار شدن جانور با تغییرات محیط را می دهد.

۸۷) چرا یادگیری برای بقای جانوران لازم است؟

پاسخ: زیرا محیط جانوران همواره در حال تغییر است.

۸۸) بیشتر رفتارهای جانوران محصول چه چیزهایی است؟

پاسخ: محصول برهم کنش ژن ها و اثرهای محیطی است که جانور در آن زندگی می کند.

۸۹) پخش صدای پرندگان برای جوجه هایی که والدین خود را از دست داده اند چه نوع فعالیتی می باشد؟

پاسخ: نقش پذیری یکی از فعالیت های یادگیری

۹۰) یک نمونه نقش پذیری در پستانداران را بیان کنید.

پاسخ: بره هایی که مادر خود را از دست داده اند و انسان آنها را پرورش داده است. دنبال او راه می افتند و تمایلی برای ارتباط با گوسفندهای دیگر نشان نمی دهند.

۹۱) جانوران با نقش پذیری چه رفتارهای اساسی دیگران را یاد می گیرند؟

پاسخ: رفتارهای اساسی مانند جست و جوی غذا نیز از مادر یاد می گیرند.

۹۲) کدام یک از انواع یادگیری برای جانوران نقش حیاتی دارد؟

پاسخ: جوجه غازها با نقش پذیری مادر خود را می شناسند، این شناسایی برای آنها حیاتی است.

۹۳) در چه دوره ای نقش پذیری با بیشترین موفقیت انجام می شود؟

پاسخ: چند ساعت پس از خروج از تخم

۹۴) نقش پذیری را تعریف کنید.

پاسخ: نوعی یادگیری است که در دوره مشخصی از زندگی جانور انجام می شود.

۹۵) یک نمونه از حل مسئله جانوران در محیط طبیعی را بیان کنید.

پاسخ: شامپانزه ها فهمیده اند که با تکه های چوب یا سنگ به شکل سندان و چکش استفاده کرده و پوسته سفت میوه ها را بشکند.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل هشتم زیست دوازدهم تجربی
و
سوالات متن فصل ششم زیست دوازدهم تجربی با جواب

توجه: شما دانش آموز پایه دوازدهم رشته علوم تجربی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب فعالیت ها و سوالات دروس کتاب زیست شناسی دوازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن فصل ۸ هشتم کتاب زیست شناسی ۳ پایه دوازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 💖

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

‫7 دیدگاه ها

  1. من شیشمی ام اومدم ببینم شما هشتم ها درساتون سخته یا نه که دیم افتضاح سخته آخه ۹۵ تا سوال
    اول خرداد روز امتحان علومم
    ۷:۴۱

  2. سلام
    من در همین درس ضرب عدد در بردار اشکال دارم اصلا به ذهنم نمیره
    میشه به طور کلی یک فیلم از همه ی سوالات درس (ضرب عدد در بردار) و به طور کلی توضیح بدین🙏🙏🙏🙏

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 − هشت =