اخبارعلمی

سوالات متن فصل هفتم زیست دوازدهم تجربی با جواب

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس فصل 7 هفت کتاب زیست شناسی 3 پایه دوازدهم تجربی با جواب

نمونه سوالات متن فصل درس ۷ هفتم گفتار ۱ و ۲ و ۳ «فناوری های نوین زیستی» کتاب زیست شناسی پایه دوازدهم رشته تجربی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن فصل ششم زیست دوازدهم تجربی با جواب

سوالات متن فصل هفتم زیست دوازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل هفتم زیست دوازدهم تجربی با جواب

نمونه سوال های متن امتحانی فصل 7 هفتم زیست شناسی دوازدهم تجربی

۱) چرا تشخیص زودهنگام آلودگی با ویروس ایدز اهمیت زیادی دارد؟

پاسخ: زیرا باعث می شود که بدون اتلاف وقت اقدامات درمانی و پیشگیری لازم برای جلوگیری از انتقال ویروس به سایر افراد صورت گیرد.

۲) ژن درمانی را تعریف کنید.

پاسخ: قرار دادن نسخه سالم یک ژن در یاخته های فردی که دارای نسخه ای ناقص از همان ژن است.

۳) مهم ترین مرحله در ساخت انسولین به روش مهندسی ژنتیک چیست؟

پاسخ: تبدیل انسولین غیر فعال به انسولین فعال است.

۴) لخته ها به طور طبیعی در بدن توسط کدام آنزیم تجزیه می شوند؟

پاسخ: آنزیم پلاسمین

۵) برای وارد کردن دنای نوترکیب به باکتری با چه روشی در دیواره باکتری منافذی ایجاد می شود؟ (یک مورد)

پاسخ: با کمک شوک الکتریکی و یا شوک حرارتی همراه با مواد شیمیایی ایجاد کرد.

۶) دو آنزیم مورد استفاده در مهندسی ژنتیک را نام ببرید.

پاسخ: آنزیم های برش دهنده و آنزیم لیگاز

۷) سه مرحله اول ژن درمانی را شرح دهید.

پاسخ: ۱- یاخته ها را از بدن بیمار خارج می کنند.
۲- ویروس را در آزمایشگاه طوری تغییر می دهند که نتواند تکثیر شود.
۳- ژن درون ویروس جاسازی می شود.

۸) یاخته های بنیادی بالغ در خون به چه یاخته هایی تمایز پیدا می کنند؟

پاسخ: یاخته های استخوانی، یاخته های خونی اندام ها، یاخته های ماهیچه ای و یاخته های عصبی.

۹) پیش انسولین را رسم کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید:

سوالات متن فصل هفتم زیست دوازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل هفتم زیست دوازدهم تجربی با جواب

۱۰) مزیت قانون ایمنی زیستی چیست؟

پاسخ: قانون ایمنی زیستی به منظور استفاده مناسب از مزایای زیست فناوری و پیشگیری از خطرات احتمالی آن در همه کشورها از جمله ایران به تصویب رسیده است.

۱۱) ایمنی زیستی شامل چیست؟

پاسخ: ایمنی زیستی شامل مجموعه ای از تدابیر مقررات و روش هایی برای تضمین بهره برداری از زیست فناوری است.

۱۲) جنبه های مختلف ملاحظات زیست فناوری چیست؟

پاسخ: این ملاحظات جنبه های مختلف اخلاقی، اجتماعی و ایمنی زیستی را دربر می گیرند.

۱۳) برای تولید پروتئین های انسانی توسط جانوران تراژنی مثال بزنید.

پاسخ: به عنوان مثال گاوهای تراژنی می توانند شیر غنی از نوعی پروتئین انسانی تولید کنند که برای انسان نسبت به شیر طبیعی گاو مناسب تر است.

۱۴) دو مورد از دلایل تولید جانوران تراژنی چیست؟

پاسخ: ۱) مطالعه عملکرد ژن های حاصل در بدن. مثل ژن های عوامل رشد و نقش آنها در رشد بهتر دام ها
۲) کاربرد آنها به عنوان مدلی برای مطالعه بیماری های انسانی از قبیل سرطان، آلزایمر و بیماری ام اس

۱۵) از دیگر کاربردهای زیست فناوری را نام ببرید.

پاسخ: تشخیص ژن های جهش یافته در بیماران مستعد به سرطان در مسائل پزشکی قانونی و تحقیقاتی همچون مطالعه در مورد دنای فسیل ها.

۱۶) چرا تشخیص زود هنگام آلودگی با ویروس ایدز اهمیت زیادی دارد؟

پاسخ: زیرا باعث می شود که بدون اتلاف وقت اقدامات درمانی و پیشگیری لازم برای جلوگیری از انتقال ویروس به سایر افراد صورت گیرد.

۱۷) جای خالی را با کلمه مناسب کنید.
بر فرد مبتلا به بیماری ………… توانایی دفاع در مقابل عوامل بیماری زا را از دست می دهد.

پاسخ: ایدز

۱۸) امروزه با کمک روش های …………. و شناسایی ……………. عامل بیماری زا می توان به وجود آن در بدن پی برد.

پاسخ: زیست فناوری – نوکلئیک اسید

۱۹) چه روش هایی در تشخیص بیماری نقش مهمی دارند؟

پاسخ: روش های تشخیصی مثل آزمایش خون و ادرار و روش های دیگر مانند فناوری های مبتنی بر دنا

۲۰) دومین مرحله از مراحل ژن درمانی چیست؟

پاسخ: ویروس را در آزمایشگاه طوری تغییر می دهند که نتواند تکثیر شود.

۲۱) چهارمین مرحله از مراحل ژن درمانی چیست؟

پاسخ: ویروس تغییر یافته به درون یاخته بیمار منتقل و ژنوم آن با ژنوم یاخته بیمار ترکیب می شود.

۲۲) از دیگر روش هایی که برای درمان افراد با نقص ژنی دستگاه ایمنی به کار می رود، چیست؟

پاسخ: پیوند مغز استخوان و یا تزریق آنزیم

۲۳) چالش اولین ژن درمانی موفقیت آمیز چه بود؟

پاسخ: اگر چه یاخته ها توانستند آنزیم مورد نیاز بدن را بسازند ولی چون قدرت بقای زیادی نداشتند لازم بود بیمار به طور متناوب لنفوسیت های مهندسی شده را دریافت کند.

۲۴) اولین ژن درمانی موفقیت آمیز را توضیح دهید.

پاسخ: ابتدا لنفوسیت ها را از خون بیمار جدا کردند و در خارج از بدن کشت دادند، سپس نسخه ای از ژن کارآمد را به لنفوسيت ها منتقل و آنها را وارد بدن بیمار کردند.

۲۵) در اولین ژن درمانی ژن جهش یافته چه مشکلی را ایجاد می کرد؟

پاسخ: این ژن جهش یافته نمی توانست یک آنزیم هم دستگاه ایمنی را بسازد.

۲۶) اولین ژن درمانی موفقیت آمیز چه بود؟

پاسخ: اولین ژن درمانی موفقیت آمیز برای یک دختر بچه ۴ ساله دارای نوعی نقص ژنی، انجام شد.

۲۷) ژن درمانی چگونه انجام می شود؟

پاسخ: در این روش یاخته هایی را از بدن بیمار خارج و ژن سالم را با کمک ناقل وارد آن می کنند. سپس یاخته تغییر یافته را به بدن بیمار بازمی گردانند.

۲۸) ژن درمانی را تعریف کنید.

پاسخ: ژن درمانی یعنی قرار دادن نسخه سالم یک ژن در یاخته های فردی که دارای نسخه ای ناقص از همان ژن است.

۲۹) جای خالی را پر کنید.
واکسن ترکیب ضد هپاتیت …… با روش مهندسی ژنتیک تولید شده است.

پاسخ: B

۳۰) تولید واکسن با روش مهندسی ژنتیک چگونه است؟

پاسخ: در این روش ژن مربوط به آنتی ژن سطحی عامل بیماری زا به یک باکتری یا ویروس غیر بیماری زا منتقل می شود.

۳۱) تولید واکسن با مهندسی ژنتیک چه مزیتی دارد؟

پاسخ: در مورد روش های قبلی اگر در مراحل تولید واکسن خطایی رخ دهد، احتمال بروز بیماری در صورت مصرف آن وجود دارد. ولی واکسن های تولید شده با روش مهندسی ژنتیک چنین خطری ندارند.

۳۲) واکسن تولید شده لازم است دارای چه ویژگی باشد؟

پاسخ: باید بتواند دستگاه ایمنی را برای مقابله با عامل بیماری زا تحریک کند اما منجر به ایجاد بیماری نشود.

۳۳) روش های قبلی تولید واکسن چه بود؟

پاسخ: ضعیف کردن میکروب ها، کشتن آنها و یا غیر فعال کردن سموم خالص شده آنها با روش های خاص.

۳۴) سومین مرحله ساخت انسولین در مهندسی ژنتیک چیست؟

پاسخ: خالص کردن زنجیره ها

۳۵) دو مرحله اول ساخت انسولین در مهندسی ژنتیک چیست؟

پاسخ: ۱) انتقال ژن زنجیره های A و B انسولین به طور جداگانه به دیسک
۲) انتقال دیسک های نوترکیب به باکتری و انتخاب یاخته های دریافت کننده به کمک پادزیست

۳۶) آخرین مرحله در ساخت انسولین در مهندسی ژنتیک چیست؟

پاسخ: ترکیب زنجیره های A و B برای تولید انسولین فعال.

۳۷) جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.
برای اولین بار دو توالی دنا به صورت جداگانه برای رمز کردن زنجیره های …….. و …….. انسولین تولید و توسط دیسک به نوعی باکتری منتقل شدند.

پاسخ: A و B

۳۸) مهمترین مرحله در ساخت انسولین به روش مهندسی ژنتیک کدام است؟ چرا؟

پاسخ: تبدیل انسولین غیر فعال به انسولین فعال مهمترین مرحله است. زیرا تبدیل پیش هورمون به هورمون در باکتری انجام نمی شود.

۳۹) تبدیل پیش هورمون به هورمون فعال به چه صورت است؟

پاسخ: پیش هورمون به صورت یک زنجیره پلی پپتیدی است و با جدا شدن بخشی از توالی به نام زنجیره C به هورمون فعال تبدیل می شود.

۴۰) ساختار مولکول انسولین فعال چگونه است؟

پاسخ: مولکول انسولین فعال، از دو زنجیره کوتاه پلی پتیدی به نام های A و B تشکیل شده است که به یک دیگر متصل هستند.

۴۱) جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.
باکتری در صورت داشتن ط…………. انسولین انسانی می تواند آن را بسازد.

پاسخ: ژن

۴۲) چگونه میت وان نیاز افراد نیازمند به انسولین را تأمین کرد؟

پاسخ: یکی از روش های تهیه انسولین جداسازی و خالص کردن آن از لوزالمعده جانورانی مثل گاو است. روش دیگر استفاده از مهندسی ژنتیک است.

۴۳) برای داروهایی که توسط زیست فناوری تولید می شود مثال بزنید.

پاسخ: انسولین

۴۴) مزیت تولید دارو با استفاده از فناوری دنای نوترکیب چیست؟

پاسخ: این داروها برخلاف فرآورده های مشابهی که از منابع غیرانسانی تهیه می شوند، پاسخ های ایمنی ایجاد نمی کنند.

۴۵) ۳ مورد از کاربردهای زیست فناوری پزشکی را نام ببرید.

پاسخ: ۱- تولید دارو ۲- تولید واکسن ۳- ژن درمانی

۴۶) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
کشت گیاهان مقاوم به علف کش‌ها باعث کاهش ……….. خاک های سطحی و از بین رفتن علفهای هرز بدون آسیب به …………. می شود.

پاسخ: فرسایش – گیاه اصلی

۴۷) کشت گیاهان مقاوم به علف ک شها چه نتیجه ای دارد؟

پاسخ: کشت چنین گیاهانی باعث می شود که علف های هرز را با استفاده از علف کش‌هایی که راحت در طبیعت تجزیه می شوند بدون آسیب به گیاه اصلی از بین برد، همچنین به علت عدم شخم زدن زمین، خاک های سطحی نیز کمتر دستخوش فرسایش می شوند.

۴۸) سه مورد از نتایج زیست فناوری در زمینه کشاورزی را نام ببرید.

پاسخ: تولید گیاهان مقاوم به خشکی و شوری، تنظیم سرعت رسیدن میوه ها و افزایش ارزش غذایی محصولات.

۴۹) با تولید پنبه مقاوم به آفت چرا نیاز به سمپاشی مزرعه کاهش یافته است؟

پاسخ: حشره در اثر خوردن گیاه مقاوم شده از بین می رود و فرصت ورود به درون غوزه نارس پنبه را از دست می دهد.

۵۰) تولید گیاه مقاوم به آفت در رابطه با چه گیاهانی صورت گرفته است؟

پاسخ: در مورد گیاهانی مثل ذرت، پنبه و سویا

۵۱) تولید گیاه مقام به آفت چگونه صورت می گیرد؟

پاسخ: برای تولید گیاه مقاوم به آفت ابتدا ژن مربوط به سم از ژنوم باکتری جداسازی و پس از همسانه سازی به گیاه مورد نظر انتقال داده می شود.

۵۲) سم باکتری ها چگونه باعث مرگ حشره می شود؟

پاسخ: پیش سم غیر فعال تحت تأثیر آنزیم های گوارشی موجود در لوله گوارشی حشره شکسته و فعال می شود. سم فعال شده باعث تخریب یاخته های لوله گوارش و سرانجام مرگ حشره می شود.

۵۳) تولید گیاهان مقاوم در برابر آفت ها چگونه است؟

پاسخ: برخی از باکتری های خاکزی پروتئین تولید می کنند که حشرات مضر برای گیاهان زراعی را می کشند. این باکتری ها در مرحله ای از رشد خود نوعی پروتئین سمی می سازند که ابتدا به صورت مولکولی چند فعال است. این مولکول در بدن حشره فعال شده حشره را از بین می برد.

۵۴) مزیت تولید گیاهان مقاوم در برابر بعضی آفت ها چه بود؟

پاسخ: کاهش مصرف آفت کش‌ها

۵۵) عواقب زیان‌بار تحول در کشاورزی چیست؟

پاسخ: آلودگی محیط زیست، کاهش تنوع ژنی و تخریب جنگل ها و مراتع

۵۶) از نتایج تحول کشاورزی چه بود؟

پاسخ: استفاده از کودها و سموم شیمیایی، کشت انواع محصول استفاده از ماشین ها در کشاورزی و افزایش سطح زیرکشت از نتایج این تحول بود.

۵۷) تحول در کشاورزی نوین در چه محصولاتی توانست افزایش ایجاد کند؟

پاسخ: محصولاتی مانند گندم، برنج و ذرت

۵۸) یاخته های بنیادی مورولا به چه یاخته هایی متمایز می شوند؟

پاسخ: یاخته های بنیادی مورولا به همه انواع یاخته های جنینی و خارج جنینی جفت و پرده ها متمایز می شوند.

۵۹) توانایی تکثیر یاخته های بنیادی جنینی چگونه است؟

پاسخ: چنین یاخته هایی نه تنها قادر به تشکیل همه ی بافته های بدن جنین هستند، بلکه اگر در مراحل اولیه ی جنینی جداسازی شوند می توانند یک جنین کامل را تشکیل دهند.

۶۰) یاخته های بنیادی مغز استخوان به چه بافت هایی تمایز پیدا می کنند؟

پاسخ: یاخته های بنیادی در مغز استخوان وجود دارند که می توانند به رگ های خونی، ماهیچه اسکلتی و قلبی تمایز پیدا کنند.

۶۱) یاخته های بنیادی کبدی به چه یاخته هایی می توانند تبدیل شوند؟

پاسخ: یاخته های بنیادی کبدی می توانند تکثیر شوند و به یاخته کبدی یا یاخته مجرای صفراوی تمایز پیدا کنند.

۶۲) چرا در مهندسی بافت از یاخته های بنیادی استفاده می شود؟

پاسخ: یاخته های بنیادی توانایی تکثیر و به وجود آوردن یاخته های مشابه خود و نیز توانایی تبدیل شدن به سایر یاخته ها را دارند.

۶۳) پاسخ کوتاه دهید.
«یاخته های بنیادی بالغ در کجا یافت می شوند؟»

پاسخ: در بافت ها

۶۴) پاسخ کوتاه دهید.
«یاخته های بنیادی حنینی چیست؟»

پاسخ: یاخته های بنیادی جنینی، همان یاخته های توده داخلی بلاستولا هستند.

۶۵) چه هنگام از یاخته های بنیادی استفاده می کنند؟

پاسخ: یاخته های تمایز یافته ای مانند یاخته های ماهیچه ای در محیط کشت به مقدار کم تکثیر می شوند و یا اصلاً تکثیر نمی شوند. به همین دلیل در چنین مواردی از منابع یاخته ای که سریع تکثیر می شوند، مثل یاخته های بنیادی جنینی یا یاخته های بنیادی بالغ استفاده می کنند.

۶۶) با کمک روش های مهندسی بافت لاله گوش را چگونه بازسازی می کنند؟

پاسخ: جراحان بازسازی کننده چهره می توانند به کمک روش های مهندسی از بافت غضروف برای بازسازی لاله گوش و بینی استفاده کنند. در این روش یاخته های غضروفی را در محیط کشت روی داربست مناسب تکثیر و غضروف جدید را برای بازسازی اندام آسیب دیده تولید می کنند.

۶۷) اگر شخصی دچار سوختگی باشد و اهدا کننده مناسب وجود نداشته باشد یا به علت وسعت سوختگی برداشت پوست از بدن بیمار ممکن نباشد بهترین راه چیست؟

پاسخ: کشت بافت و پیوند پوست

۶۸) چگونه مدت زمان فعالیت پلاسمایی و اثرات درمانی پلاسمین را افزایش می دهند؟

پاسخ: با جانشینی یک آمینواسید پلاسمین با آمینواسید دیگری در توالی باعث می شوند که مدت زمان فعالیت پلاسمایی و اثرات درمانی پلاسمین بیشتر شود.

۶۹) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
«به طور طبیعی در بدن لخته ها توسط آنزیم ……….. تجزیه می شوند ولی مدت اثر این آنزیم در پلاسما خیلی …….. است.»

پاسخ: پلاسمین – کوتاه

۷۰) تشکیل لخته در کدام رگ ها خطرناک تر است؟

پاسخ: تشکیل لخته در سرخ رگ های شش، مغز و ماهیچه قلب به ترتیب منجر به بسته شدن رگ های شش، سکته مغزی و قلبی می شود که بسیار خطرناک است و می تواند باعث مرگ شود.

۷۱) چگونه فعالیت ضد ویروسی اینترفرون ساخته شده را به اندازه پروتئین طبیعی افزایش می دهند؟

پاسخ: به کمک فرآیند مهندسی پروتئین، توالی آمینواسیدهای اینترفرون را طوری تغییر می دهند که یکی از آمینواسیدهای آنجا آمینواسید دیگری می شود. این تغییر فعالیت ضد ویروسی اینترفرون ساخته شده را به اندازه پروتئین طبیعی افزایش می دهد.

۷۲) چرا فعالیت اینترفرونی که با مهندسی ژنتیک ساخته می شود از اینترفرون طبیعی کمتر است؟

پاسخ: علت آن، تشکیل پیوندهای نادرست در هنگام ساخته شدن آن در یاخته باکتری است. پیوندهای نادرست باعث تغییر در شکل مولکول و در نتیجه کاهش فعالیت آن می شوند.

۷۳) اینترفرونی که با مهندسی ژنتیک ساخته می شود را با اینترفرون طبیعی مقایسه کنید.

پاسخ: فعالیتی بسیار کمتر از اینترفرون طبیعی دارد.

۷۴) در طبیعت آمیلازهای مقاوم به گرما وجود دارد؟ مثال بزنید.

پاسخ: بله، مثلاً باکتری های گرمادوست در چشمه های آب گرم دارای آمیلازهایی هستند که پایداری بیشتری در مقابل گرما دارند.

۷۵) جاهای خالی را پر کنید.
«استفاده از آمیلازهای مقاوم به گرما باعث ……… زمان واکنش صرفه جویی اقتصادی و در نتیجه …………. صنعتی می شود.»

پاسخ: کاهش – افزایش بهره وری

۷۶) چرا استفاده از آمیلاز پایدار در برابر گرما ضرورت دارد؟

پاسخ: آمیلاز در بخش های مختلف صنعتی کاربرد دارد و بسیاری از مراحل تولید صنعتی در دماهای بالا انجام می شود. بنابراین استفاده از آمیلاز پایدار در برابر گرما ضرورت دارد.

۷۷) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
«از کاربردهای صنعتی آمیلاز در صنایع …………. ، ………….. و تولید ………… است.»

پاسخ: صنایع غذایی – نساجی – شوینده ها

۷۸) کاربرد آمیلاز چیست؟

پاسخ: این آنزیم ها که آنزیم های پرکاربرد در صنعت هستند، مولکول های نشاسته را به قطعات کوچکتری تجزیه می کنند. آمیلازها در بخش های مختلف صنعتی مانند صنایع غذایی نساجی و تولید شوینده ها کاربرد دارند.

۷۹) از تغییرات و اصطلاحات مفید در مهندسی پروتئین نام ببرید.

پاسخ: افزایش پایداری پروتئین در مقابل گرما و تغییر pH افزایش حداکثری سرعت واکنش و تمایل آنزیم برای اتصال به پیش ماده.

۸۰) تغییرات عمده در مهندسی پروتئین چگونه است؟

پاسخ: تغییرات عمده می تواند شامل برداشتن قسمتی از ژن یک پروتئین تا ترکیب بخش هایی از ژن های مربوط به پروتئین های متفاوت باشد.

۸۱) تغییرات جزئی و توالی آمینواسیدهای یک پروتئین چیست؟

پاسخ: تغییرات جزئی در حد یک یا چند آمینواسید در مقایسه با پروتئین طبیعی است.

۸۲) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
«مهندسی پروتئین نیازمند شناخت مکمل از ………… و …………. آن پروتئین است.»

پاسخ: ساختار – عملکرد

۸۳) ایجاد تغییرات دلخواه در توالی آمینواسیدهای یک پروتئین چه کاربردی دارد؟

پاسخ: تغییر در ویژگی های یک پروتئین و بهبود عملکرد آن

۸۴) چگونه تعداد زیادی باکتری دارای دنای خارجی خواهیم داشت؟

پاسخ: در شرایط مناسب باکتری های تراژنی با سرعت بالایی تکثیر می شوند. همچنین از دناهای نوترکیب نیز به صورت مستقل از فامتن اصلی، یاخته نسخه های متعددی ساخته می شود که در نتیجه آن دنای خارجی به سرعت تکثیر می شود. بنابراین تعداد زیادی باکتری دارای دنای خارجی آماده خواهد شد.

۸۵) کدام باکتری در محیط حاوی پادزیست رشد می کند؟ چرا؟

پاسخ: اگر باکتری دنای نوترکیب را دریافت کرده باشد، در محیط حاوی پادزیست رشد می کند. باکتری های فاقد دنای نوترکیب به دلیل حساسیت به پادزیست در چنین محیطی از بین می روند.

۸۶) یکی از روش های جداسازی یاخته های تراژنی چیست؟

پاسخ: یکی از این روش ها استفاده از دیسکی است که دارای ژن مقاومت به پادزیستی مثل آمپی سیلین است.

۸۷) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
«جهت ایجاد منفذ در دیواره ی باکتری می توان از …………. و یا …………. همراه با مواد …………. استفاده کرد.»

پاسخ: شوک الکتریکی – شوک حرارتی – شیمیایی

۸۸) وارد کردن دنای نوترکیب به یاخته میزبان چگونه انجام می شود؟

پاسخ: به این منظور باید در دیواره یاخته مثلاً باکتری منافذی ایجاد شود، این منافذ را می توان به کمک شوک الکتریکی و یا شوک حرارتی همراه با مواد شیمیایی ایجاد کرد.

۸۹) آنزیم لیگاز چه کاربردی دارد؟

پاسخ: برای اتصال رنای مورد نظر به دیسک از آنزیم لیگاز (اتصال دهنده) استفاده می شود. این آنزیم پیوند فسفودی استر بین دو انتهای مکمل را ایجاد می کند.

۹۰) دنای نوترکیب را تعریف کنید.

پاسخ: به مجموعه دنای ناقل و ژن جاگذاری شده در آن دنای نوترکیب گفته می شود.

۹۱) جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.
«آنزیم مورد استفاده برای برش دادن دیسک، باید همان آنزیمی باشد که در ………………………… استفاده شده است.»

پاسخ: جداسازی دنای موردنظر

۹۲) جای خالی را با کلمه ی مناسب پر کنید.
«در ساخت یک دنای نوترکیب قطعه ی دنای حاوی توالی مورد نظر در …………. جاسازی می شود.»

پاسخ: دنای ناقل

۹۳) ژن های مقاومت به پادزیست ها چه کاربردی برای باکتری دارند؟

پاسخ: چنین ژنهایی به باکتری این توانایی را می دهند که پادزیست ها را به موادی غیر کشنده و قابل استفاده برای خود تبدیل کنند.

۹۴) برای ژن هایی که در دیسک ها وجود دارند یک مثال بزنید.

پاسخ: ژن مقاومت به پادزیست در دیسک قرار دارد.

۹۵) چرا به دیسک ها، فامتن های کمکی می گویند؟

پاسخ: چون حاوی ژن هایی هستند که در فامتن اصلی باکتری وجود ندارد.

۹۶) جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.
«دیسک ها را …………… نیز می نامند.»

پاسخ: فامتن های کمکی

۹۷) دیسک یا پلازمید را شرح دهید.

پاسخ: دیسک یک مولکول دنای ۲ رشته ای و حلقوی خارج فامتنی است که معمولاً درون باکتری ها و بعضی قارچ ها مثل مخمرها وجود دارد و می تواند مستقل از ژنوم میزبان همانندسازی کنند.

۹۸) ناقل همسانه سازی را تعریف کنید.

پاسخ: این ناقلین توالی های دنایی هستند که در خارج از فامتن اصلی قرار دارند و می توانند مستقل از آن تکثیر شوند.

۹۹) برای تشکیل انتهای چسبنده چه پیوندهایی در منطقه تشخیص شکسته می شود؟

پاسخ: پیوندهای فسفودی استر و پیوندهای هیدروژنی

۱۰۰) انتهای چسبنده را تعریف کنید.

پاسخ: پس از برش خوردن دنا توسط آنزیم برش دهنده انتهایی از مولکول دنا ایجاد می شود که یک رشته آن بلندتر از رشته مقابل است و به آن انتهای چسبنده می گویند.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن فصل پنجم زیست دوازدهم تجربی با جواب

توجه: شما دانش آموز پایه دوازدهم رشته علوم تجربی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب فعالیت ها و سوالات دروس کتاب زیست شناسی دوازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن فصل ۷ هفتم کتاب زیست شناسی ۳ پایه دوازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 💕

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − 9 =