اخبارعلمی

سوالات متن درس دوم روانشناسی یازدهم انسانی با جواب

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس 2 دو کتاب روانشناسی پایه یازدهم انسانی با جواب

نمونه سوالات متن درس ۲ دوم «روان شناسی رشد» کتاب روانشناسی پایه یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس اول روانشناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس دوم روانشناسی یازدهم انسانی با جواب
سوالات متن درس دوم روانشناسی یازدهم انسانی با جواب

نمونه سوال های متن امتحانی درس 2 دوم روانشناسی یازدهم انسانی

۱) روان شناسی رشد را تعریف کنید.

پاسخ: شاخه ای از علم روان شناسی که تالش می کند، تغییراتی را که در طول زندگی ، از زمان تشکیل نطفه تا زمان مرگ، در آدمی رخ می دهد مطالعه کند.

۲) روان شناسان رشد به رشد ………….. اعتقاد دارند.

پاسخ: مرحله ای

۳) فراخنای زندگی یعنی چه؟

پاسخ: شناسایی و پیش‌بینی تغییرات در طول زندگی

۴) حیطه های روان شناسی رشد را نام ببرید.

پاسخ: رشد جسمانی – رشد شناختی – رشد هیجانی – رشد اجتماعی – رشد اخلاقی

۵) عوامل موثر بر رشد را نام ببرید.

پاسخ: عوامل زیستی یا وراثتی
عوامل محیطی یا یادگیری

۶) عوامل زیستی چیست؟

پاسخ: عوامل زیستی ایجاد کننده صفاتی هستند که از قبل در فرد نهفته است.

۷) منظور از عوامل وراثتی چیست؟

پاسخ: عوامل وراثتی، ایجادکننده صفاتی هستند که از قبل در فرد نهفته است. برخی از این صفات از بدو تولد در رفتار نوزاد ظاهر می‌شود.

۸) روان‌شناسان رشد معتقدند ویژگی‌های افراد و تغییراتی که در طول دوره زندگی، از دوره جنینی تا دوره سالمندی، در افراد رخ می‌دهد می‌تواند معلول دو دسته عوامل …….. و ………… باشد.

پاسخ: وراثتی و محیطی

۹) جنبه های مختلف رشد را بنویسید.

پاسخ: جسمانی (قد، وزن و….) – هیجانی (ابراز خشم، عاطفه و محبت) – اجتماعی (روابط با دیگران) – اخلاقی (احترام به حقوق دیگران) – شناختی (تفکر و ویژگی های آن).

۱۰) دوقلوی همسان را تعریف کنید؟

پاسخ: شاید دوقلوهایی را دیده باشید که نه تنها هم جنس بودند (یعنی هر دو دختر و یا هر دو پسر بودند) بلکه از لحاظ ظاهر و رفتار هم بیشتر اوقات قابل تشخیص نبودند. به این دوقلوها، دوقلوی همسان می‌گویند.

۱۱) دوقلوهای همسان دارای ویژگی‌های وراثتی ………. هستند؛ زیرا هر دو از یک ……….. به وجود آمده‌اند.

پاسخ: یکسان – تخمک

۱۲) کدام دوقلوها را ناهمسان می نامند؟

پاسخ: برخی دوقلوها را ناهمسان می‌نامند؛ یعنی از دو تخمک جدا به وجود آمده‌اند.

۱۳) یکی از عوامل مؤثر بر رشد ……….. است.

پاسخ: وراثت

۱۴) رَسِش یا پختگی را تعریف کنید.

پاسخ: در روان‌شناسی به رفتارهایی که وابسته به آمادگی زیستی است «رَسِش یا پختگی» گویند.

۱۵) رسش یا پختگی به معنای چیست؟

پاسخ: رسش یا پختگی به معنای آن دسته از تغییراتی است که به آمادگی زیستی وابسته است و با گذشت زمان طبق یک برنامه طبیعی انجام می‌گیرد.

۱۶) بر اساس ………، آدمی، از دوره جنینی تا مرگ، برخی خصوصیات را در جنبه‌های مختلف رشد نشان خواهد داد.

پاسخ: فرایند رسش

۱۷) برای فرایند رسش مثال بزنید.

پاسخ: مثلاً از لحاظ رشد جسمانی به طور میانگین، کودک در ۱۵ ماهگی بدون کمک می‌تواند راه برود یا به طور میانگین، نوجوان در ۱۱ تا ۱۴ سالگی به بلوغ می‌رسد.

۱۸) مراحل مهم رشد در فراخنای زندگی را بنویسید.

پاسخ: کودکی – نوجوانی – بزرگسالی

۱۹) عوامل محیطی چیست؟

پاسخ: عوامل محیطی در بیرون از فرد وجود دارد و بر نحوه بروز تغییرات در جنبه‌ها و در مراحل مختلف رشد تأثیرگذار است.

۲۰) ……….. یکی از مهم‌ترین عوامل محیطی است که بر روی تغییرات رشدی تأثیر بسزایی دارد.

پاسخ: یادگیری

۲۱) بسیاری از توانمندی‌های جسمانی و شناختی به موازات افزایش سن در کودکان از طرق مختلف به …………. نیاز دارد.

پاسخ: یادگیری

۲۲) عمر انسان بعد از تولد به چه دوره هایی تقسیم می شود؟

پاسخ: عمر انسان بعد از تولد به سه دوره کودکی (طفولیت از تولد تا دو سالگی، کودکی اول از دوسالگی تا هفت سالگی و کودکی دوم هفت تا دوازده سالگی)، نوجوانی و بزرگسالی (جوانی، میان سالی و پیری) تقسیم می‌شود.

۲۳) جدول زیر مهم است:

۲۴) رشد انسان از زمان تشکیل …….. شروع می‌شود.

پاسخ: نطفه

۲۵) ویژگی‌های رشد در دوره قبل از تولد را بنویسید.

پاسخ: وقتی اسپرم پدر، تخمک مادر را بارور می‌کند، نطفه تشکیل می‌شود. تخمک بارور شده طبیعی دارای ۴۶ کروموزوم است (۲۳ کروموزوم از مادر و ۲۳ کروموزوم از پدر). از طریق همین کروموزوم‌ها است که صفات به ارث برده می‌شوند. عواملی همچون سن مادر، کیفیت تغذیه، فشار روانی، آلودگی محیط، حالت‌های هیجانی، آرامش به ویژه ارتباط معنوی با خالق هستی و استفاده از داروها بر چگونگی رشد قبل از تولد تأثیر دارد.

۲۶) ویژگی‌های رشد در دوره کودکی را بنویسید.

پاسخ: رشد در دوره کودکی با سرعت و تغییرات بسیاری همراه است. بسیاری بر این باورند که روان‌شناسی رشد فقط خصوصیات دوره کودکی را بررسی می‌کند، درحالی که روان‌شناسی رشد، مطالعه علمی انسان از زمان انعقاد نطفه تا پایان زندگی اوست. این دوره سنی، نسبت به سایر دوره‌های بعدی رشد، اهمیت زیادی دارد.

۲۷) منظور از رشد در دوره کودکی، از زمان ………. تا ………… است.

پاسخ: تولد – ۱۱-۱۲ سالگی

۲۸) «رشد جسمانی» چیست؟

پاسخ: اگر وزن نوزاد پس از گذشت ۶ ماه از تولد دو برابر و پس از پایان سال اول ۳ برابر شود و قد وی نسبت به تولد بلندتر شود، می‌گوییم رشد جسمانی رخ داده است.

۲۹) ابتدایی‌ترین و شاخص‌ترین جنبه رشد، رشد ……….. – ………. است.

پاسخ: جسمانی – حرکتی

۳۰) از زمان تولد تا نوجوانی، رشد جسمانی – حرکتی با ……… و ……….. بسیاری همراه است.

پاسخ: سرعت و تغییرات

۳۱) رشد شناختی در دوره کودکی چیست؟

پاسخ: رشد شناختی، به رشد توانایی‌های مرتبط با فرایندهایی همچون توجه، ادراک، حافظه، استدلال، قضاوت، حل مسئله، تصمیم‌گیری و توانایی‌های زبانی کودک اطلاق می‌شود.

۳۲) رشد هیجانی در دوره کودکی چیست؟

پاسخ: رشد هیجانی در کودکی، فرایندی پیچیده است که نه تنها مستلزم آگاهی از هیجانات خود کودک، بلکه مستلزم آگاهی از هیجانات اطرافیان اوست.

۳۳) شکل های مختلف هیجان را بنویسید.

پاسخ: اصرار بر خواسته – خشمگین شدن – ابراز محبت و حس آرامش داشتن

۳۴) رشد هیجانی در دوره کودکی، معطوف به سه هیجان ساده ……..، ……….. و ……… است.

پاسخ: ترس، خشم و محبت

نکته: با توجه به رشد آگاهی کودکان از هیجان‌های مختلف و واکنش اطرافیان (به خصوص واکنش مادر) سه هیجان فوق به هیجان‌های مرکب دیگر، همچون احساس پشیمانی، سپاسگزاری و ترحم تعمیم می‌یابد.

۳۵) رشد هیجانی در انسان نسبت به حیوانات، به دلیل ……….. و ………… بازتر و متنوع‌تر، رشد یافته‌تر است.

پاسخ: آگاهی بیشتر و برقراری تعامل با محیط

۳۶) یکی از ابتدایی‌ترین علائم رشد اجتماعی در کودکان، ………… است که در حدود …………. بروز می‌یابد.

پاسخ: لبخند اجتماعی – ۳-۲ ماهگی

۳۷) ترس از غریبه نیز در ………. رخ می‌دهد.

پاسخ: ۸-۷ ماهگی

۳۸) رشد اجتماعی در دوره کودکی چیست؟

پاسخ: بسیاری از کودکان در سنین اولیه دوره کودکی در کنار همدیگر بازی می‌کنند، ولی هر کودک به بازی انفرادی خود می‌پردازد. بازی همین کودکان در سنین بالاتر قاعده‌مند می‌شود و مشترکاً بازی می‌کنند. این تغییر، بیانگر رشد اجتماعی آنهاست.

۳۹) جدول زیر مهم است:

۳-۲ ماهگیاولین علامت رشد اجتماعی در ۳-۲ ماهگی لبخند اجتماعی است.
۸ ماهگیترس از غریبه در ۸ ماهگی است.
۴ یا ۵ سالگیبازی‌های موازی در ۴ یا ۵ سالگی است. در این بازی‌ها کودکان علاقه‌مندند در کنار یکدیگر باشند، ولی به تنهایی بازی کنند.
دوره دبستانکودکان در دوره دبستان با یکدیگر بازی‌های گروهی می‌کنند و علاقه خاصی به بازی با هم جنسان خود دارند. جمله معروف آنها (دخترها با دخترها و پسرها با پسرها) را همگی شنیده‌ایم.

۴۰) فرایند رشد درک اخلاقی در دوره کودکی چیست؟

پاسخ: کودکان در ابتدا، هیچ تصوری از کار خوب و بد ندارند؛ به همین دلیل مسئول رفتار خود نیستند.

۴۱) رشد درک اخلاقی را تعریف کنید.

پاسخ: رشد درک اخلاقی در برگیرنده آن دسته از قوانین و مقررات اجتماعی و اصول شرعی و عرفی است که تعیین می‌کنند.

۴۲) از …………. تا …………. را با نام دوره نوجوانی می‌شناسیم.

پاسخ: دوازده سالگی تا بیست سالگی

۴۳) نوجوانی دوره است که با شدید ترین و گسترده ترین …………… همراه است.

پاسخ: تغییرات زیستی

۴۴) رشد جسمانی و بلوغ جنسی در دوره نوجوانی شامل چه چیزهایی است؟

پاسخ: تغییر در قد و وزن – رشد استخوانی – مغز و سیستم عصبی – اندام های داخلی

۴۵) ویژگی های رشد در دوره نوجوانی را بنویسید.

پاسخ: ۱- ناگهانی بودن
۲- تغییر در اندازه اندام های داخلی بدن
۳- بلوغ جنسی (رسش جنسی)

۴۶) منظور از بلوغ جنسی چیست؟

پاسخ: منظور از بلوغ جنسی ، مرحله ای است که در آن رسش جنسی رخ می دهد.

۴۷) منظور از رسش جنسی چیست؟

پاسخ: منظور از رسش جنسی وقوع تغییرات مربوط به جنس است.

۴۸) ویژگی های رسش جنسی را نام برده و توضیح دهید.

پاسخ: ۱- ویژگی جنسی اولیه: تغییراتی که بر توانایی تولیدمثل تأثیر می‌گذارند که آنها را «ویژگی‌های جنسی اولیه» می‌نامند
۲- ویژگی جنسی ثانویه: تغییراتی که جزئی از علائم رشد و قابل رؤیت‌اند و آنها «ویژگی‌های ثانویه» نامیده می‌شوند مثل رویش موی صورت در پسران.

۴۹) رشد شناختی در دوره نوجوانی شامل چه چیزهایی است؟

پاسخ: بروز قوه استدلال در نوجوانان
تفکر فرضی – تفکر احتمال گرا
رمز گردانی – اندوزش و بازیابی اطلاعات بهتر از کودکان
فراحافظه (یادگیری چگونگی به حافظه سپردن اطلاعات)
پردازش غالب نوجوانان مفهومی است.

۵۰) جدول زیر مهم است:

پیامد تغییرات شناختیتوصیه
حساسیت نسبت به انتقاد دیگرانبهتر است در حضور دیگران از نوجوانان عیب‌جویی نشود.
احساس منحصر به فرد بودن اغراق‌آمیزباید ویژگی‌های منحصر به فرد نوجوانان را پذیرفت تا در زمان مناسب دیدگاه متعادل‌تری ایجاد شود.
آرمان‌گرایی و عیب‌جویینوجوانان نیاز به کمک دارند تا دریابند جوامع و افراد، آمیزه‌ای از محاسن و معایب هستند.
مشکل در تصمیم‌گیری روزمرهبه جای نوجوانان تصمیم‌گیری نشود. تصمیم‌گیری کارآمد، الگوی تصمیم‌گیری نوجوانان باشد.

۵۱) به دلیل تغییرات …………… و …………. در دوره نوجوانی، تحریک‌پذیری نوجوانان افزایش می‌یابد و حالات هیجانی آنان به سرعت تغییر می‌کند.

پاسخ: فیزیولوژیکی و هورمونی

۵۲) انواع مشکلات افراد در سنین نوجوانی و بلوغ را نام ببرید.

پاسخ: ۱- مسائل جنسی
۲- مسائل تکنولوژیک (اینترنت)
۳- اضطراب
۴- افسردگی
۵- وسواس فکری – عملی
۶- رفتارهای پرخطر
۷- مسائل ارتباطی
۸- مشکلات درسی (افت تحصیلی)

۵۳) رشد اجتماعی در دوره نوجوانی را توضیح دهید.

پاسخ: رشد اجتماعی در دوره نوجوانی، مانند دیگر ابعاد رشد، دستخوش تغییر می‌شود. در این دوره هم خود نوجوان و هم اطرافیان وی احساس می‌کنند که گرایش نوجوان به گروه همسالان خیلی بیشتر از سابق شده است و در کنار همسالان بودن برای نوجوان بسیار لذت بخش است. البته این به آن معنی نیست که نوجوان به ارتباط با والدین و یا خواهر و برادرهای خود علاقه‌ای ندارد.

۵۴) یکی از تغییرات در رشد اجتماعی دوره نوجوانی، دستیابی به ……….. است.

پاسخ: «هویت»

۵۵) هویت چیست؟

پاسخ: هویت همان تمایزی است که فرد بین خود و دیگران می‌گذارد. هویت طرز فکر، عقاید و نحوه ارتباط فرد با دیگران را شامل می‌شود. هویت، اجزای متعددی دارد و شامل ویژگی‌های جسمی، جنسی، اجتماعی، شناختی، اخلاقی، هیجانی، آرمانی و شغلی است که در مجموع هویت فرد را می‌سازند.

به این ترتیب، افراد ممکن است به لحاظ ویژگی‌های جسمی (قیافه)، جنسی (دختر یا پسر بودن)، ویژگی‌های روانی (ایفای نقش جنسیتی برای نشان دادن رفتارهای زنانه یا مردانه)، اجتماعی (عضویت در گروه‌ها یا انتخاب شغل و پیشرفت)، سیاسی، مذهبی، اخلاقی، ارزشی و یا قومی، خصوصیات رفتاری و شخصیتی متمایزی را دارا باشند

نکته: نوجوانانی که خود را می‌پذیرند و هویت مثبتی برای خود قائل‌اند، به لحاظ روانی از افرادی که هویتی منفی داشته و به خود علاقه‌ای ندارند، سالم‌ترند.

۵۶) شناخت و تعریف نوجوان از ……….. ، مستلزم نسبت دادن ویژگی های دینی ، ارزشی و اخلاقی به خویشتن است.

پاسخ: هویت خویش

۵۷) تحول اخلاقی و ارزشی در …………. بیش از هر دوره دیگری است.

پاسخ: نوجوانی

۵۸) منظور از خودِ آرمانی و خودِ واقعی چیست؟ مثال بزنید.

پاسخ: همه افراد یک خودِ واقعی و یک خودِ آرمانی دارند. خودِ واقعی همان ویژگی‌های فردی، و خودآرمانی ویژگی‌هایی است که فرد دوست دارد داشته باشد؛ مثلا پسری ۱۴ ساله را در نظر بگیرید که قد بلند، دارای هوش متوسط، عملکرد تحصیلی معمولی، روحیه شاد و استعداد نقاشی عالی و علاقه‌مند به مسائل ارزشی است. اگر این نوجوان ایده آل‌هایی مثل هنرمند و یا فیلسوف شدن برای خود داشته باشد، این ایده آل‌ها خودِ آرمانی او را شکل می‌دهد.

۵۹) برای این که شناخت به اخلاق منتهی شود ، شناخت باید به ……..، ………… و ……………. تبدیل شود.

پاسخ: عقاید ، باورها و ارزش های فرد

۶۰) خود آرمانی چیست؟

پاسخ: ویژگی هایی است که فرد دوست دارد داشته باشد.

این پدیده در دوره نوجوانی غیرطبیعی نیست، ولی استفاده مکرر از آن باعث افت در عملکرد تحصیلی و سایر عملکردها می شود.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس دوم روانشناسی یازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب روانشناسی یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله سوالات متن درس ۲ دوم کتاب روانشناسی پایه یازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 🌹

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *