عربی دهم علوم انسانی

کتاب عربی دهم در رشته علوم انسانی شامل ۸ درس است و برای دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه منتشر شده است. این کتاب شامل زبان قرآن و مباحث عربی است و معمولاً جزء دروس نیمه تخصصی رشته علوم انسانی محسوب می‌شود.