فرهنگ و هنر

جواب درس ۱۱ تاریخ یازدهم انسانی ♨️ حکومت، جامعه و اقتصاد در عصر مغول

گام به گام درس یازدهم تاریخ یازدهم انسانی و پاسخ پرسش های نمونه و فعالیت های درس 11 یازدهم حکومت، جامعه و اقتصاد در عصر مغول - تیموری تاریخ 2 انسانی یازدهم

جواب درس ۱۱ یازدهم تاریخ یازدهم انسانی ؛ گام به گام درس یازدهم تاریخ (۲) از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه پایه یازدهم رشته انسانی که شامل جواب فعالیت ها و پرسش های نمونه درس 11 یازدهم حکومت، جامعه و اقتصاد در عصر مغول – تیموری از فصل سوم ایران از ورود اسلام تا پایان صفویه در صفحه های ۱۱۵ ، ۱۱۹ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ،‌۱۲۳ و ۱۲۴ است را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا آماده کرده ایم.

همچنین بخوانید: جواب درس ۱۰ تاریخ یازدهم انسانی

جواب درس ۱۱ تاریخ یازدهم انسانی
جواب درس ۱۱ تاریخ یازدهم انسانی

جواب فکر کنیم و پاسخ دهیم صفحه ۱۱۵ درس ۱۱ تاریخ یازدهم انسانی

یکی از نتایج مهم لشکرکشی هولاکوخان، فتح بغداد و برانداختن خلافت عباسیان بود (۶۵۶ ق). به نظر شما این رویداد از نظر سیاسی و مذهبی چه آثار و پیامدهایی برای ایران داشت؟

پاسخ: ۱) قتل و غارت شهرها و روستاهای ایران: نخستین و بدیهی‌ترین نتیجه تهاجم مغولان به ایران کاهش جمعیت شهری و روستایی ایران به سبب قتل عام، برده و اسیر و گرفتن مردم و فرار بقایای آنان و ترک مناطقی که در گذشته پر جمعیت بود.

۲) انهدام زیرساخت های اقتصادی: به گزارش تاریخ نگاران، ایران در آغاز حمله مغول کشوری آباد و اقتصادش پررونق بوده است. لشکر کشی مغول، در زمان کوتاه، موجب سقوط و از بین رفتن نیروهای تولید و در عوض افزایش میزان اقطاعات نظامی و نفوذ سران نظامی شد. یورش آنها در زمانی اتفاق افتاد که اقتصاد ایران نیازمند ابزارهای تقویتی بود، این قضیه باعث شد که کل فرایند رو به رشد اقتصاد ایران از هم بپاشد.

۳) تخریب مراکز فرهنگی و تمدنی و کشتار عملی: یکی از بلایای سخت و مصائب سنگین با حمله ی مغول بر مردم ایران،قتل و کشتار بزرگان و از میان رفتن سرمایه های فکری و علمی کشور ایران بود. وقفه طولانی میان عصر حمله ی مغول و نابودی زیربنای علمی کشور تا اصلاحات عهد ایلخانی سبب قطع ارتباط ایرانیان با مبانی اقتصادی-فکری پیشینیان شد.دسترسی نداشتن به وسایل و امکانات برگشت به میراث گذشته و ناتوانی اقتصادی که در اثر حمله ی مغولان ایجاد شده بود باعث شود نتوانند راه را برای هموار کردن فعالیت های فکری و فرهنگی ایجاد کنند و ضربه ی کاری بر روند عادی سیر فرهنگ و علم در ایران شد.

۴) برقراری موقت سنت برده داری: جنگ همواره منبع اصلی و مطمئن برای به دست آوردن کنیز بود.زندگی صحرانوردی مغولان هم که با غارت و چپاول و دزدی از ایلات می گذشت،آنها زنان بسیاری را هم به چنگ می آوردند و به خدمت می گرفتند،آنها سعی می کردند زنان و یا دخترانی که به اسارت گرفته کاملا از خاندان خود قطع امید و فقط به اسارت تن دردهند؛از این رو،شوهر و نامزد آنها را به قتل می رساندند.

۵) وضع مالیات سنگین: در دوران حمله ی مغول علاوه بر خراج و مالیات رسمی،بیش از چهل نوع مالیات و عوارض دیگر هم دریافت می شد. برای دریافت میزان تاثیرات سوء این شیوه ی مالیات گیری باعث به وجود آمدن نابسامانی های بسیار بود.

جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۱۹ درس یازدهم تاریخ یازدهم انسانی

برداشت خود را از این جمله ی معروف طنزآمیز که «تیمور دنیایی را ویران کرد تا شهری را آباد کند»، بیان نمایید.

پاسخ: منظور این جمله، این است که تیمور ایران و بسیاری از سرزمین های دیگر را به نابودی کشید و کشتار و ویرانگری بزرگی به راه انداخت؛ اما با این حال، صنعتگران و هنرمندان هر منطقه را سمرقند می فرستاد تا موجبات رفاه و شکوفایی آن شهر را فراهم آورد.

پاسخ فعالیت ۲ صفحه ۱۲۱ درس ۱۱ تاریخ یازدهم انسانی

قشرهای اجتماعی از منظر خواجه نصیرالدین توسی از نظر خواجه نصیرالدین توسی، دانش مند و عالم شیعه ی عصر مغول، اجتماعات انسانی با چهار صنف: اهل قلم، اهل شمشیر، اهل معامله و اهل مزارعه موجودیت می یابند و هر صنف را مشتمل گروه های مختلف می شمارد (اخلاق ناصری، ص 305).

با راهنمایی دبیر گروه ها و قشرهای زیر را در چهار صنف مورد نظر خواجه نصیرالدین طبقه بندی كنید و در جدول بنویسید.

ارباب علوم و معارف، مقاتلان و مجاهدان، تجّار، اهل حرث و فلاحت، مطوعان و غازیان، اطبّا و شعرا، برزگران و دهقانان، فقها و قضات، اعوان مُلک و حارسان دولت، مهندسان و منجمان، محترفه و ارباب صناعات.
اهل قلم اطبا و شعرا ، منجمان – مهندسان – اهل معرفت
اهل شمشیر مطوعان و غازیان – حارسان دولت – اعوان ملک – مقاتلان و مجاهدان
اهل معامله تجار – محترقه – ارباب صناعات
اهل مزارعه اهل حرث و فلاحت – دهقانان و بزرگان

پاسخ فعالیت ۳ صفحه ۱۲۲ درس یازدهم تاریخ یازدهم انسانی

با راهنمایی دبیر و هم فكری، آسیب هایی را كه هجوم مغول به بخش كشاورزی ایران وارد آورد فهرست نمایید.

۱- زیاده خواهی مأموران مغول و اخذ مالیات های بی رویه و طاقت فرسا از كشاورزان؛
پاسخ: ۲- کشتن نیروی انسانی بر اثر کشتار جمعی
۳- از بین رفتن زیر ساخت های آبرسانی مثل قنات
۴- نابودی بخشی از محصولات کشاورزی به دلیل عدم آشنایی مغولان به یکجا نشینی

جواب فعالیت ۴ صفحه ۱۲۳ درس ۱۱ تاریخ یازدهم انسانی

بررسی شواهد و مدارک
با راهنمایی دبیر متن زیر را بخوانید و به پرسش های مربوط به آن پاسخ دهید.
«و این هرمز كه آن را جرون گویند در میان دریا بندری است كه در روی زمین بدل ندارد. 
تجّار اقالیم سبعه از مصر و شام و روم و آذربایجان و عراق عرب و عجم و ممالک فارس و خراسان و ماوراءالنهر و تركستان و مملكت دشت قبچاق (دشتی در مغرب كشور كنونی قزاقستان ) و نواحی قلماق و تمام بلاد شرق و چین و ماچین و خان بالیق (نام قدیمی پكن) روی توجه به آن بندر دارند و مردم دریابار از حدود چین و جاوه و بنگاله و سیلان و …. جزایر دیوه محل تا دیار بلیبار (احتمالاً مالابار باشد كه ناحیه ای در جنوب غربی هندوستان است.) و حبش [حبشه] و زنگ بار و بندرهای بیجان گر و گلبرگه و گجرات و كنبات (از بلاد معروف هند ) (كنبایت) و سواحل برّ عرب تا عدن و جده و ینبوع (  بندری در ساحل دریای سرخ در حجاز) نفایس و ظرایف كه ماه و آفتاب و فیض سحاب آن را آب و تاب داده و بر روی دریا توان آورد به آن بلده آرند و مسافران عالم از هر جا آیند و هر چه آرند در برابر هر چه خواهند بی زیادت جست و جوی در آن شهر یابند. هم نقد دهند و هم معاوضه كنند و دیوانیان از همه چیز غیر از نقود زر و نقره عُشر ستانند و اصحاب ادیان مختلفه بل كفار در آن شهر بسیارند و بیرون از عدل با هیچ آفریده معامله ای ندارند و به این سبب آن بلده را دارالامان گویند» (سمرقندی، مطل ع سعدین و مجمع بحرین، جلد ۳، ص ۵۱۳ – ۵۱۴).

۱- متن بالا بیان گر چه اطلاعاتی درباره وضعیت تجارت خارجی ایران و شُركای بین المللی آن در عصر تیموری است؟

پاسخ: گستردگی تجارت را با شرکای تجاری اعم از اروپا و آفریقا بیان می دارد.

۲- از متن بالا چه برداشتی می توان در خصوص شرایط بنادر و حمل و نقل دریایی ایران در دوره تیموری كرد؟

پاسخ: پر رونق بودن حمل و نقل از طریق کالا را می توان برداشت نمود.

۳- متن بالا دلالت بر آن دارد كه تجار ایرانی در زمان تیموریان با چه كشور و سرزمین هایی روابط تجاری داشته اند؟ (۵ كشور یا سرزمین را نام ببرید). 

پاسخ: شام ، مصر ،‌ روم ، چین ، ترکمنستان

جواب پرسش های نمونه صفحه ۱۲۴ درس یازدهم تاریخ یازدهم انسانی

۱- موج اول حمله ی مغول به ایران چه پیامدهایی داشت؟

پاسخ: کاهش جمعیت بدلیل مهاجرت های گسترده – تخریب زیرساخت های اقتصادی و فرهنگی از بین رفتن موقعیت اجتماعی مالکان، بازرگانان، عالمان و مردم عادی و همچنین جمعیت قابل توجهی از اقوام ترک و مغول وارد ایران شدند.

۲- مهم ترین رسالتی که دیوان سالاران و عالمان ایرانی در دوره ی نامسلمانی مغول ها به عهده گرفتند چه بود؟ توضیح دهید.

پاسخ: این گروه از عالمان سعی کردن تا جلوی خشونت و رفتارهای خودسرانه آنان را بگیرند و اینکار را با آشنایی آنها با فرهنگ ایرانی و آداب کشاورزی انجام می دانند. از معروف ترین عالمان می توان به خواجه نصیرالدین طوسی و شمس الدين محمد جوینی اشاره کرد.

۳- فراز و فرود شهر و شهرنشینی را در دوره ی ایل خانان بررسی و تحلیل کنید.

پاسخ: پس از استقرار حکومت ایلخانی و با تلاش دیوان سالاران و عالمان برای مهار رفتار غیر اجتماعی به تدریج شهر و شهرنشینی رونق پیدا کرد و همین روند با مسلمان شدن مغول ها و اصلاحاتی که توسط ایلخان غازان برای بازسازی ویرانی انجام شد، سرعت بیشتری گرفت و شهرک ها و شهرهای جدیدی همچون شهرک رشیدیه، شام (شنب) غازان و سلطانیه ایجاد شد.

۴- قشربندی اجتماعی ایران در عصر ایل خانی چه وضعیتی داشت؟

پاسخ: با مسلمان شدن مغول ها به تدریج عالمان دیوان سالاران و مشایخ صوفی اعتبار و نفوذ خود را پیدا کردند و تلاش کردند خودسری اشرافیت مغول را مهار کنند. همچنین بازرگانان و اهل صنعت و هنر نیز مورد احترام قرار گرفتند.

۵- وضعیت تجارت ایران در عصر ایل خانان و عوامل مؤثر بر آن را شرح دهید.

پاسخ: وضعیت اقتصاد شهری و تجاری در عصر مغول و تیموری وضعیت به مراتب بهتری داشت. کشور گشایی های چنگیز و تیمور موجب شد که سرزمین های وسیعی در قاره پهناور آسیا به لحاظ سیاسی یکپارچه و متحد شود و زمینه تجارت بین المللی افزایش یافت و باعث ارتباط جزایر ایرانی به هند و چین شده بود و بازاریان و صنعتگران زندگی بهتری نسبت به غیر شهریان داشتند.

همچنین بخوانید: جواب درس ۹ تاریخ یازدهم انسانی

اگر سوالی در رابطه با جواب پرسش های نمونه و فعالیت های درس ۱۱ یازدهم کتاب تاریخ انسانی یازدهم دارید آن را از قسمت دیدگاه بپرسید. همچنین جهت مشاهده گام به گام سایر درس های کتاب کافیست شماره درس را به همراه عبارت ماگرتا در گوگل جست و جو کنید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *