فرهنگ و هنر

جواب درس ۹ تاریخ یازدهم انسانی ✏️ ظهور و گسترش تمدن ایرانی – اسلامی

گام به گام درس نهم تاریخ یازدهم انسانی و پاسخ پرسش های نمونه و فعالیت های درس 9 نهم ظهور و گسترش تمدن ایرانی - اسلامی

جواب درس ۹ نهم تاریخ یازدهم انسانی ؛ گام به گام درس نهم تاریخ (۲) از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه پایه یازدهم رشته انسانی که شامل جواب فعالیت ها و پرسش های نمونه درس 9 نهم اسلام ظهور و گسترش تمدن ایرانی – اسلامی از فصل سوم ایران از ورود اسلام تا پایان صفویه در صفحه های ۹۰ ، ۹۱ ، ۹۲ ،‌۹۳ ،‌ ۹۵ و ۱۰۰ است را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا آماده کرده ایم.

همچنین بخوانید: جواب درس ۸ تاریخ یازدهم انسانی

جواب درس ۹ نهم تاریخ یازدهم انسانی
جواب درس ۹ نهم تاریخ یازدهم انسانی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۹۰ درس ۹ تاریخ یازدهم انسانی

ترسیم نمودار خط زمان
با توجه به مندرجات جدول بالا، نمودار خط زمان تاریخ ایران را در سده های سوم تا پنجم هجری ترسیم نمایید.

پاسخ: در جدول زیر می توانید مشاهده کنید:

۴۰۰ الی ۴۵۰ ه ق۳۵۰ الی ۴۰۰ ه ق۳۰۰ الی ۳۵۰ ه ق۲۵۰ الی ۳۰۰ ه ق۲۰۰ الی ۲۵۰ ه ق
تاسیس حکومت روادیان
سقوط حکومت حسنویه
سقوط حکومت صفاریانتاسیس حکومت ساسانیان
تاسیس حکومت زیاریان
تاسیس حکومت آل بویه
تاسیس حکومت حسنویه
سقوط حکومت طاهریان
تاسیس حکومت صفاریان
تاسیس حکومت علویان
تاسیس حکومت طاهریان

جواب فکر کنیم و پاسخ دهیم صفحه ۹۱ درس نهم تاریخ یازدهم انسانی

نسب بیش تر بنیان گذاران سلسله های مسلمان ایرانی از جمله طاهریان، سامانیان، صفاریان، آل بویه و زیاریان را به یکی از شاهان و سرداران ساسانی از قبیل خسرو انوشیروان، خسرو پرویز و بهرام چوبین و یا پهلوانان اساطیری مانند رستم رسانده اند. به نظر شما دلیل این نسب سازی چه بوده است؟

پاسخ: ۱) مشروعیت سیاسی در ذهن بسیاری از ایرانیان، حتی با گذشت صدها سال از سقوط سلسله‌ی ساسانی و پایان دوران ایران باستان، همچنان بر اصالت خون و نسب استوار بود و پادشاهان ایران باستان، همچنان در ذهن بسیاری از ایرانیان، حاکمان اصلی به شمار می رفتند.

۲) پس از ظهور حکومت نژاد پرست اموی (و در مقابل، رواج عقاید شعویی بین ایرانیان) و سرکوب قیام های ایرانی در دوره‌ی اول عباسی، سرخوردگی و نارضایتی از حکومت اعراب و ستایش شکوه ایران باستان، رونق زیادی یافته بود و از این حکومت ها با نسبت دادن خود به سلسله های پیش از اسلام، از محبوبیت و مقبولیت مردمی برخوردار می شدند.

پاسخ فعالیت ۲ صفحه ۹۲ درس ۹ تاریخ یازدهم انسانی

بررسی شواهد و مدارک
متن زیر را بخوانید و بگویید چه دلالتی بر شیوهه ی کسب قدرت توسط یعقوب لیث صفاری دارد؟
«هنگامی که یعقوب به نیشابور، پایتخت طاهریان حمله کرد، محمدبن طاهر، امیر طاهری به او پیغام داد اگر به فرمان امیرالمؤمنین [خلیفه عباسی] آمده ای، عهد و منشور عرضه کن تا ولایت به تو سپارم وگرنه بازگرد. چون رسول به نزد یعقوب رسید و پیغام بگذارد، یعقوب شمشیر از زیر مصلی بیرون آورد و گفت عهد و لوای من این است » (گردیزی، تاریخ گردیزی، ص ۷).

پاسخ: دلالت بر این دارد که یعقوب قدرت خودش را از نیروی انتظامی و قدرت خود می دانست و هیچ اعتنایی به خلیفه عباسی نداشت و نشانگر عدم اعتماد او از خلافت عباسی بود.

پاسخ فعالیت ۳ صفحه ۹۲ درس نهم تاریخ یازدهم انسانی

قضاوت کنید
متن زیر را بخوانید و درباره ی دلیل یعقوب لیث صفاری برای بی اعتمادی به خلافت عباسی، قضاوت کنید.
«یعقوب بسیار گفتی که دولت عباسیان بر غَدر و مَکر بنا کرده اند؛ نبینی که با بوسَلمه [ابوسلمه خلال] و بومسلم [ابومسلم] و آل برامکه و فضل بن سهل چندان نیکویی کایشان را اندر آن دولت بودند، چه کردند؟ کسی مبادا که بر ایشان اعتماد کند» (تاریخ سیستان، ص ۲۶۷)

پاسخ: خلافت عباسی بر پایه مکر و حیله بیان شده بود و هیچ اعتمادی به آنان نیست. زیرا تمام کسانی که در شکل گیری و اوج قدرت آن نقش داشتند،‌ نه تنها قدرشناسی نکردند، بلکه همه را با نیرنگ کشتند.

جواب فکر کنیم و پاسخ دهیم صفحه ۹۳ درس ۹ تاریخ یازدهم انسانی

به نظر شما چرا امیران آل بویه پس از فتح بغداد، خلافت عباسی را از بین نبردند؟

پاسخ: زیرا احترام و مشروعیت دینی خلفای عباسی همچنان بین مردم حفظ شده بود و فضای فکری جامعه آماده‌ی براندازی نهاد خلافت نبود. خلفا نیز از نظر قدرت سیاسی و نظامی به حدی ضعیف شده بودند که خطری برای حکومت آل بویه نداشتند. البته آنان وانمود می کردند که تابع خلیفه هستند و با استفاده از این سیاست، هم قدرت سیاسی و هم قدرت دینی را در اختیار داشتند و خود را حامی تمامی مسلمانان معرفی می کردند.

پاسخ کاوش خارج از کلاس صفحه ۹۵ درس نهم تاریخ انسانی یازدهم

شاهنامه
با استفاده از منابع و محتوایی که دبیر در اختیار شما قرار می دهد، درباره ی زندگی و اقدامات فرهنگی حکیم ابوالقاسم فردوسی تحقیق کنید و به پرسش های زیر پاسخ دهید.

۱- فردوسی چه جایگاه و موقعیت اجتماعی در روزگار خود داشت؟

پاسخ: به دلیل شیعه بودن فردوسی، و قرار گرفتن وی در دوران غزنوی که اهل سنت و ترک بودند،‌ جایگاه خوبی میان شاهان آن دوره نداشت و با مشکلات بسیاری روبرو می شد.

۲- انگیزه ی فردوسی از سرودن شاهنامه چه بود؟

پاسخ: شاهنامه پرآوازه‌ترین سرودهٔ فردوسی و یکی از بزرگ‌ترین نوشته‌های ادبیات فارسی است. فردوسی هنگامی سرودن شاهنامه را آغاز کرد که زبان پارسی دری توانایی‌های بایسته را برای بیان موضوع‌های گوناگون یافته، اما هنوز در سراسر سرزمین‌های پارسی‌زبان به‌گونه‌ای یکدست و یکسان در نیامده بود؛ و در لهجهٔ هر شهر و ناحیه، واژه‌ها و تعبیرهای ویژه وجود داشت، و گردآورندگانِ کتاب مَسالِک و مَمالِک به برخی نکته‌ها در این زمینه اشاره کرده‌اند.

جواب پرسش های نمونه صفحه ۱۰۰ درس نهم تاریخ یازدهم انسانی

۱- زمینه های سیاسی و اجتماعی شکل گیری حکومت های ایرانی را در سده های سوم و چهارم هجری توضیح دهید.

پاسخ: سرآغاز این تغییر زمانی بود که طاهر بن حسین مشهور به ذوالیمینین از طرف مامون به حکومت خراسان منصوب شد، تشدید جنبش های ضد خلافت در ایران مامون را متوجه این نکته کرد که می بایست تغییری در شیوه اداره قلمرو ایجاد کند. به همین دلیل حکومت خراسان را به طاهر سردار ایرانی خود سپرد و بعد از طاهر حکومت خراسان مورانی شد و بدین ترتیب نخستین سلسله مسلمانان ایرانی شکل گرفت و بعد از آن با کم شدن قدرت عباسیان سلسله های دیگری در گوشه و کنار ایران روی کار آمدند، صفاریان -سامانیان – آل بویه … از این جمله سلسله ها هستند.

۲- حکومت های طاهریان و سامانیان را با سلسله های صفاریان و آل بویه از نظر نحوه ی به قدرت رسیدن و نوع رابطه با خلافت عباسی مقایسه کنید.

پاسخ: بنیان‌گزاران برخی از سلسله ها مثل طاهریان و سامانیان به دستور خلیفه عباسی به حکومت رسیدند و انتقال قدرت نیز به دستور خلیفه انجام می گرفت. اما در مقابل این‌ها بسیاری از سلسله های دیگر بدون تایید و اجازه خلیفه به قدرت رسیدند. مانند یعقوب لیث صفاری بنیان گذار حکومت صفاریان، حسین بن زید موسس علویانه پسران بویه بنیانگذاران آل بویه و …

۳- پیامدهای سیاسی و اجتماعی تأسیس حکومت های ایرانی مسلمان در سده های سوم تا پنجم هجری را تجزیه و تحلیل نمایید.

پاسخ: مهم ترین پیامد آن کم شدن قدرت سیاسی و نظامی خلفای عباسی در ایران بود و همین طور وقتی اداره امور برخی مناطق به ایرانیان واگذار شد، آرامش نسبی بر جامعه حاکم شد اما برخی از امیران سلسله ها به دلیل تمایلات توسعه طلبانه به تحریک خلفای عباسی به رقابت می پرداختند.

۴- نقش سلسله های ایرانی را در پیشرفت و شکوفایی علوم و معارف اسلامی در سده های سوم تا پنجم هجری شرح دهید.

پاسخ: در ایران دوران فعالیت های علمی و فکری دو چندان شد، در این دوره دانشمندان بزرگی پا به عرصه گذاشتند و اثرهای فاخر را پدید آوردند. امیران فرهنگ پرور این سلسله ها (به خصوص سلسله آل بویه و سامانیان) عالمان را مورد حمایت مادی و معنوی قرار می دادند و می توانستند بودن تنگ نظری و فارغ از دین و مذهب فعالیت خود را انجام بدهند.

۵- منابع و تحقیقات تاریخی را که در این درس به آن ها استناد شده است، فهرست نمایید.

پاسخ: تاریخ گردی زی – تاریخ سیستان – تاریخ ایران

همچنین بخوانید: جواب درس ۷ تاریخ یازدهم انسانی

 😃 اگر سوالی در رابطه با جواب پرسش های نمونه و فعالیت های درس ۹ نهم کتاب تاریخ انسانی یازدهم دارید آن را از قسمت دیدگاه بپرسید. همچنین جهت مشاهده گام به گام سایر درس های کتاب کافیست شماره درس را به همراه عبارت ماگرتا در گوگل جست و جو کنید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *