ادبیاتفرهنگ و هنر

معنی گنج حکمت خاکریز فارسی دوازدهم ⏺+ آرایه ها و واژگان

ترجمه و مفهوم و ارایه های ادبی حکایت خاکریز صفحه 30 درس 3 کتاب ادبیات فارسی پایه دوازدهم متوسطه دوم

معنی گنج حکمت خاکریز درس سوم فارسی دوازدهم ؛ در این نوشته با معنی کلمات و مفهوم و آرایه های ادبی حکایت خاکریز صفحه ۳۰ درس سوم کتاب ادبیات فارسی دوازدهم متوسطه دوم رشته های تجربی و ریاضی و انسانی و فنی حرفه ای آشنا می شوید. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: معنی و پیام گنج حکمت گمان فارسی دوازدهم

معنی گنج حکمت خاکریز فارسی دوازدهم
معنی گنج حکمت خاکریز فارسی دوازدهم

معنی و آرایه های ادبی حکایت خاکریز درس سوم فارسی دوازدهم

بازگردانی و معنی گنج حکمت خاکریز به زبان ساده فارسی دوازدهم :

در لحظات اوّل عملیات که خطوط دشمن شکسته شد، پشت سر نیروهای ما ارتفاعات موسوم به «کلّه قندی» بود که دشمن با استقرار سلاح‌های زیادی قلّه را در دست داشت. شهید ساجدی با توجّه به اینکه نسبت به همهٔ مسائل آگاهی داشت، روحیهٔ خود را نباخته، احداث یک خاکریز دوجداره را تنها راه حل می‌دانست. با توجّه به امکانات محدود مهندسی و دید و تسلّط دشمن، قبول و اجرای این طرح خیلی سخت بود. به ویژه که لازم بود در فاصله زمانی شب تا سپیده دم اجرا و احداث می‌شد ولی ایشان به اجرای این طرح ایمان داشت و با قاطعیّت می‌گفت: «خاکریز را صبح تحویل می‌دهیم.»

قلمرو زبانی: اهمیت املایی کلمات (احداث، مسائل، سلاح ،ارتفاعات، خطوط، قاطعیت) کله قندی: وندی مركبه
(بویژه که.): حرف ربط وابسته ساز، لازم بود، جمله ی وابسته
خطوط دشمن شکسته شد:( شکسته شد) فعل مجهول
ترکیب اضافی: خطوط دشمن، دید دشمن، تسلط دشمن
ترکیب وصفی: لحظات اول، سلاح های زیادی، یک خاکریز، خاکریز دوجداره
اجرای این طرح خیلی سخت بود: سه جزیی با مسند
تنها راه حل می دانست: (تنها راه حل): گروه مسندی

گروه های اسمی:
شهید ساجدی: شهید ، شاخص ، ساجدی هسته
خطوط دشمن: خطوط: هسته، دشمن : وابسته ، مضاف اليه
استقرار سلاح های زیادی استقرار هسته ، سلاح وابسته
زیادی صفت مضاف اليه وابسته ی وابسته
احداث یک خاکریز: احداث هسته، یک: وابسته صفت مضاف اليه، خاکریز: مضاف اليه
اجرای این طرح اجرا : هسته
این: صفت مضاف اليه
طرح: مضاف اليه
پشت سر نیروهای ما؛ پشت :هسته
سر: مضاف اليه
نيروها و ما: مضاف اليه مضاف اليه

ساختمان واژه:
ساده: مسائل
وندی مرکب: دوجداره
مرکب: خاکریز
خطوط: جمع مکسر خط
لحظات جمع لحظه ( عربی)
امکانات محدود مهندسی و دید و تسلط دشمن: (واو) (حرف عطف)
ولی ایشان به اجرای طرح ایمان داشت: ولی: (حرف ربط)

قلمرو ادبی: شب، سپیده دم: تضاد
قله را در دست داشتن ؛ کنایه از مسلط بودن
روحیه خود را نباخته بود؛ کنایه از: امیدوار بودن

قلمرو فکری: خاکریز دوجداره: دو خاکریز به موازات هم ساخته می شود که هم برای پناه گرفتن سربازان در بین آن دو خاکریز است و هم اگر بمب و خمپاره به طرف آنان شلیک شود به خاکریزها اصابت می کند.

عملیات احداث خاکریز شروع شد. آن شب برادران جهاد و در رأس آنها شهید ساجدی، آرام و قرار نداشتند. در اوّلین دقایق صبح، احداث این خاکریز هشت نه کیلومتری به پایان رسید و خاکریزی که به کمک دو نیروی مهندسی شروع شده بود، تقریباً در وسط به هم رسیدند و اتمام خاکریز روحیّهٔ عجیبی در بین برادران جهادگر و رزمنده ایجاد کرد امّا این کار شهید ساجدی را راضی نمی‌کرد.

قلمرو زبانی: اهمیت املایی: راس، روحیه، عملیات
جهادگر: وندی
رزمنده: وندی
ترکیب اضافی: برادران جهاد
ترکیب وصفی: آن شب، اولین دقایق ، این خاکریز، روحیه ی عجیبی، این کار، دو نیروی مهندسی

گروه های اسمی:
عملیات احداث خاکریز: عمليات ،هسته ، احداث ، وابسته ، خاکریز وابسته ( مضاف اليه مضاف اليه)
آن شب؛ آن وابسته
شب: هسته
برادران جهاد: برادر: هسته جهاد: وابسته
اولین دقایق صبح: اولین: وابسته ، صفت – دقایق: هسته – صبح: وابسته، مضاف اليه
شروع شد: فعل مرکب
آن شب: گروه قیدی
آن وابسته پیشین
نهاد: برادران جهاد
شهید ساجدی: معطوف به نهاد
راس آنها: متمم اسم
آرام: مفعول
قرار: معطوف به مفعول
اولین دقایق صبح؛ اولین: وابسته پیشین – دقایق: هسته صبح: مضاف اليه
به پایان می رسید: فعل
احداث این خاکریز: گروه نهادی
این: وابسته وابسته
خاکریز: مضاف اليه
تقریبا: قید
به هم: متمم
رسیدند: فعل
ایجاد کرد: فعل
روحیه عجیبی: گروه مفعولی
روحیه: هسته
عجیبی: صفت
بین برادران جهادگر: گروه متممی (بین: هسته – برادران: مضاف اليه جهادگر: صفت، وابسته وابسته)
رزمنده: صفت، وابسته وابسته
راضی: مسند این کار گروه نهادی (این، وابسته / کار: هسته)

قلمرو ادبی: شب و صبح: تضاد

قلمرو فکری: تلاش و خستگی ناپذیری رزمندگان

او پیش بینی می‌کرد که با توجّه به تسلّط دشمن بر ارتفاعات روبه‌رو و ارتفاعات پشت، امکان زیر آتش گرفتن بچّه‌ها وجود دارد؛ به همین دلیل، مرحلهٔ دوم کار را شروع کرد. خاکریزی به طول چند کیلومتر در پشت خاکریز اوّل که از آن به عنوان خاکریز دو جداره یاد می‌شود، احداث نمود.

آن روز با تدبیر حساب شدهٔ شهید ساجدی، رزمندگان توانستند در برابر نیروهای دشمن مقاومت کنند و به پیروزی رسند.

قلمرو زبانی: تدبير: دوراندیشی ، درایت
تسلط: مسلط بودن
احداث: تاسیس ، ایجاد کردن

او پیش بینی می کرد که با توجه به تسلط دشمن …… امکان زیر آتش گرفتن بچه ها می رفت: (که) حرف ربط وابسته ساز
در برابر نیروهای دشمن مقاومت کرده و به پیروزی برسند: (واو) حرف ربط
خاکریزی به طول چند کیلومتر احداث نمود: احداث ، مسند ، نمود: فعل استادی
ارتفاعات رو به رو: رو به رو: صفت وندی مرکب
ارتفاعات پشت: ترکیب وصفی
ترکیب اضافی: تسلط دشمن، نیروهای دشمن
ترکیب وصفی: خاکریز دوجداره، تدبیر حساب شده، ارتفاعات روبه رو

گروه اسمی:
مرحله ی دوم کار، مرحله :هسته، دوم، وابسته، کار وابسته
پشت خاکریز اول؛ پشت :هسته – خاکریز: مضاف اليه – اول: صفت مضاف اليه

ساختمان واژه:
ساده: احداث، دشمن، ارتفاعات
مرکب: خاکریز
وندی مرکب: دوجداره، پیش بینی

قلمرو ادبی: آتش: استعاره از: گلوله باران
زیر آتش گرفتن: کنایه از گلوله باران شدن

قلمرو فکری: تلاش و پشتکار خستگی ناپذیر رزمندگان و قدرت و صلابت و ترک راحتی و شجاعت رزمندگان حق و پیروزی بر دشمن.

گنج حکمت خاکریز اثر کیست ؟

پاسخ: عیسی سلماتی لطف آبادی

مفهوم و پیام گنج حکمت خاکریز صفحه ۳۰ فارسی دوازدهم

ایثار و پشتکار رزمندگان – خلاقیت – امیدواری و تلاش زیاد و روحیه ی بالا و توکل به خداوند

معنی کلمات و واژه های گنج حکمت خاکریز فارسی دوازدهم

عملیات: اجرای عملیات نظامی
خطوط: ج خط
خطوط دشمن شکسته شد: کنایه از شکست و عقب نشینی
موسوم: نامیده
در دست داشت: کنایه از در اختیار داشت

باختن: از دست داشتن
احداث: پدید آوردن
خاکریز: پشته خاک، سنگر
سپیده دم: پگاه
دقایق: ج دقیقه

راضی: خرسند (هم آوا؛ رازی: اهل ری)
زیر آتش گرفتن: گلوله باران کردن
کله قندی: ارتفاعات کله قندی در شمال دشت استان ایلام قرار دارد که در عملیات والفجر 3، آزاد گردید.
خاکریز دوجداره: به دو ردیف خاکریز که به موازات یکدیگر و در یک امتداد قرار گرفته باشند خاکریز دوجداره می گویند
شهید: شاخص
در راس آنها: مهم تر از بقیه

همچنین بخوانید: معنی گنج حکمت مسافر فارسی دوازدهم

توجه: شما دانش آموزان عزیز و کوشا می توانید برای دسترسی سریع تر و بهتر به مطالب کمک درسی کتاب فارسی پایه دوازدهم متوسطه دوم ، کلمه و عبارت « ماگرتا » را به همراه مطلب مورد نظر خود جستجو کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله معنی و مفهوم گنج حکمت خاکریز صفحه 30 درس سوم کتاب فارسی دوازدهم متوسطه دوم ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. نظرات خود را در بخش دیدگاه به اشتراک بگذارید. 😊

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − پانزده =