سرگرمی

تعبیر خواب بغل کردن مرده چیست؟ تعابیر کامل بغل کردن مرده در خواب

تعبیر خواب بغل کردن مرده و گریه کردن چیست؟ معانی در آغوش گرفتن مرده در خواب

تعبیر خواب بغل کردن مرده چیست؟ ممکن است شما تازگی یکی از دوستان و یا آشنایان و یا حتی یکی از اعضای خانواده خود را از دست داده باشید و آن شخص به خواب شما آمده و شما آن شخص را بغل کردید.

حال، تعبیر خواب بغل کردن مرده چیست و چه معنایی دارد. امروز در سری مقاله‌های مجله ماگرتا، قرار است تا به طور کلی درباره تعبیر خواب بغل کردن مرده به شما بگوییم و بدانید که تعبیر آن چیست. با تعبیر خواب ماگرتا همراه باشید.

همچنین بخوانید : تعبیر خواب زایمان

تعبیر خواب بغل کردن مرده

تعبیر خواب بغل کردن مرده

در وهله اول، شما باید بدانید که این خواب ناشی از استرس است. همانطور که در ابتدا ذکر شد، ممکن است شما به تازگی یک شخصی را از دست داده باشید و آن شخص را نیز خیلی دوست داشتید. به همین علت، شما خواب این را می‌بینید که آن شخص را در خواب بغل می‌کنید و حتی ممکن است آگاه باشید که در حال دیدن خواب هستید.

ممکن است به هنگامی که در حال بردن جنازه به سمت قبرستان بوده است، شما آن جنازه را قبل از بلند کردن، بغل کرده باشید و یا خودتان اقدام به غسل میت کرده باشید. یا حتی ممکن است شما جنازه را لمس کرده باشید و همین یک رعب و وحشتی در درون شما ایجاد کرده باشد و باعث شده که شما خواب ببینید.

به هر حال، باید بدانید که تعبیر چنین خوابی چیست و چه معنایی دارد.

تعبیر خواب بغل کردن مرده، در چندین حالت مختلف است. اول اینکه شما در چه جایگاهی آن شخص از دنیا رفته را بغل کردید و سپس اینکه آیا آن شخص در خواب گریه کرده است یا نه.

پاسخ به تمامی این موارد، باعث می‌شود تا تعبیر خواب شما راحت تر صورت بگیرد.

امروز در مجله ماگرتا، قرار است تا حالات کلی تعبیر خواب بغل کردن مرده را برای شما ذکر کنیم تا با تطبیق دادن به یکی از موارد، بدانید که قرار است در زندگی شما چه اتفاقی رخ دهد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود تا این مقاله را به طور کامل مطالعه کنید و حتی اگر جواب سوال خود را گرفتید و به اصطلاح تعبیر را به درستی انجام دادید، با این حال پیشنهاد می‌شود تا مقاله را کامل مطالعه کنید.

زیرا ممکن است موردی در پایین مقاله ذکر شده باشد که دقیقا آن مورد شما باشد و به اشتباه یک تعبیر را مطالعه کردید.

به طور کلی، تعبیر خواب بغل کردن مرده آشنا مانند پدر، برادر، خواهر، مادر و یا دوستان خود، نشانه‌های خوبی است. البته به شرطی که آنان را در حالت گریه کردن نبینید. و یا بهتر است بگوییم که حالت گریه کردن نیز تعبیرات مختلفی دارد که در این مقاله به طور کامل به آن می‌پردازیم.

اگر شما در خواب ببینید که یک شخصی که از دنیا رفته، اقدام به بغل کردن شما می‌کند، این نشانه خیلی خوبی است. تعبیر خواب بغل کردن مرده در این صورت، به این معنی است که عمر شما طولانی خواهد شد و در گذر زمان، شما ناراحتی، غم و اندوهی که در رابطه با مردن آن شخص دارید، فراموش خواهید کرد و به زندگی خود نیز ادامه می‌دهید.

خالد بن مهد و خالد اصفهانی، نظرات متفاوتی نسبت به همدیگر دارند. این دو شخص که در تعبیر خواب مهارت بسیار زیادی دارند، خالد بن مهد می‌گوید که اگر شما در خواب ببینید که یک شخص مرده را بغل کردید، به این معنی خواهد بود که شما نیز بزودی از این دنیا خواهید رفت و جمیع را ترک می‌کنید.

بر خلاف خالد بن مهد، خالد اصفهانی می‌گوید که اگر شما در خواب ببینید که یک شخص مرده را بغل کردید، تعبیر خواب بغل کردن مرده شما به این صورت خواهد بود که عمر شما افزایش پیدا می‌کند و شاهد سلامتی خواهید بود.

جابر مغربی، از دیگر اندیشمندان معبر اسلامی می‌گوید که اگر شما در خواب ببینید که یک شخص مرده را بغل کردید، تعبیر خواب بغل کردن مرده شما به این صورت خواهد بود که بزودی یک شخصی وارد زندگی شما خواهد شد و آن شخص باعث می‌شود تا زندگی شما از هم بپاشد و یا اینکه دردسرهایی در زندگی شما به وجود بیاید و آرامشی را که دارید از بین می‌برد.

بنابراین باید در انتخاب کردن افراد نزدیک خود، دقت لازم را داشته باشید تا افرادی که افکار شوم را در سر خود پرورش داده اند، از شما دور باشند. به طور کلی شما باید از هوش خود استفاده کنید و اجازه ندهید تا شخص بدی وارد زندگی شما شود و به شما آسیبی بزند.

ممکن است شما در خواب ببینید که یک شخص مرده را، بغل کردید و در این بغل کردن نیز شما خودتان پیش قدم شدید، حال باید دانست که تعبیر این خواب چیست.

امام صادق (ع) می‌فرماید که اگر شما در خواب ببینید یک شخص مرده را بغل کردید و شما خودتان برای بغل کردن آن شخص پیشگام شدید، به این معنی است که عمر شما افزایش پیدا می‌کند و بغل کردن مرده این خواب، معنای بسیار خوبی دارد.

تعبیر خواب بغل گرفته شدن توسط مرده

همچنین بخوانید : تعبیر خواب موش

تعبیر خواب بغل کردن مرده از زبان ابن سیرین

ابن سیرین، از دیگر تعبیر کنندگان خواب حرفه ای، می‌گوید که اگر شما در خواب ببینید یک مرده را بغل کردید، به این معنی خواهد بود که بزودی یک کار زشت را انجام می‌دهید و همین کار زشت، باعث رسوایی شما خواهد شد.

مولف نیز یکی از اشخاص مهم در تعبیر خواب اسلامی است که می‌گوید، اگر در خواب ببینید که یک شخص مرده را بغل کردید، این خواب به این معنی است که شما با آن شخص، رابطه بسیار خوبی داشتید و عشق و محبت میان شما و آن شخص از دنیا رفته، پا برجاست.

اگر شما در خواب ببینید که یک شخص مرده و یک شخص زنده که شما آن شخص را می‌شناسید، همدیگر را بغل کردند، به این منظور خواهد بود که شما بزودی مورد انتقاد افراد دیگر در جامعه قرار می‌گیرید و این نشانه خوبی برای شما نخواهد بود.

اگر در خواب ببینید که یک مرده از پشت شما را بغل کرده است، می‌تواند به این معنی باشد که به زودی در سطح جامعه و یا خانواده، به شما اتهام‌های مختلفی می‌زنند و شما باید خود را برای چنین روزی آماده کنید.

اگر در خواب ببینید که برای یک شخص مرده، بغل خود را باز کردید و قصد دارید تا آن شخص شما را بغل کند، معنی این خواب، محبت و دوستی میان شما و آن شخص از دنیا رفته است.

اگر در خواب ببینید که یک شخص از دنیا رفته، آغوش خود را برای شما باز کرده است تا آن شخص را بغل کنید، تعبیر خواب بغل کردن مرده در چنین حالتی، به معنی محبت آن شخص به شما است.

ابراهیم کرمانی، از دیگر اشخاص مهم ایرانی در زمینه تعبیر خواب است که برای این مورد نیز، مسائل بسیار مهمی را مطرح کرده است.

تعبیر خواب بغل کردن مرده از زبان ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی می‌گوید اگر شما در خواب ببینید که یک شخص مرده را بغل کردید و از بغل شما، بوی بدی به مشام افراد مختلف در خواب می‌رسد، به این معنی خواهد بود که شما بزودی مال حرامی را به دست می‌آورید که به صورت ناحق به دست شما رسیده است و باید خود را از آینده آگاه سازید که چنین اشتباه بدی را مرتکب نشوید.

ابراهیم کرمانی ادامه می‌دهد و می‌گوید که اگر شما در خواب ببینید که یک شخص ناآشنا را بغل کردید و او را در آغوش خود گرفتید، به این معنی خواهد بود که بزودی خبر بسیار بد و ناراحت کننده ای را به گوش شما می‌رسانند و این خبر می‌تواند مانند بیمار شدن کسی از اعضای خانواده و یا دوستان شما باشد. برعکس این موضوع، اگر شما در خواب ببینید که یک شخص آشنا را در خواب بغل کردید، معنی بسیار خوبی دارد و این نشان دهنده عمر طولانی شما در این دنیا است.

اگر شما مرد باشید و ببینید که در خواب، یک زن زیبا و مومن را بغل کردید و آن زن از آشناهای شما بود، به این معنی است که دین شما در حال تکمیل شدن است و شما نزد خانواده و خداوند متعال، یک شخص عزیز شناخته شده اید.

ابراهیم کرمانی ادامه می‌دهد و می‌گوید که اگر در خواب ببینید که یک شخص آشنا را بغل کردید و آن شخص از دنیا رفته است، می‌تواند خبرهای خوشایندی را برای شما به ارمغان بیاورد. این خبر خوش می‌تواند خبر موفق شدن شما در این دنیا و یا ازدواج زودهنگام شما باشد که خداوند نعمت‌های فراوانی را در راه شما فدا می‌کند.

اگر شما ازدواج کردید و صاحب یک فرزند شدید و در خواب دیدید که یک کودک را بغل کرده، به این معنی است که فرزند کوچک شما، نیازمند مهر و محبت است و باید به او عشق ورزید.

ابراهیم کرمانی که پیشتر به آن پرداخته بودیم، می‌گوید اگر شما در خواب ببینید که یک شخص مرده شما را بغل می‌کند و آن شخص مرده آشنای شما نباشد یعنی اینکه آن شخص مرده، یک شخص غریبه باشد، بزودی خبرهای بدی مانند تصادف اشخاص نزدیک و یا فوت افراد را به چشم خود می‌بینید.

ابراهیم کرمانی ادامه داد و گفت اگر در خواب خود ببینید که شما یک شخص مرده را بغل کردید و آن شخص مرده از آشناهای شما است، تعبیر خواب بغل کردن مرده در این مورد، یعنی خبرهای خوب به شما رسیدن و اینکه عمر شما در این دنیا طولانی خواهد شد. بنابراین برای دیدن این خواب نباید نگران باشید و به خدا توکل کنید.

بغل کردن شخص بزرگسال از دنیا رفته چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید که یک شخص بزرگسال که از دنیا رفته است را بغل کردید، به این معنی است که از وی، یک چیزی به دین شما اضافه خواهد شد و شما نزد خداوند متعال نسبت به قبل، عزیزتر هستید.

برخی اوقات ممکن است ما خواب ببینیم که یک حیوان را بغل کردیم. و ممکن بلافاصله پس از بیدار شدن به این فکر کنیم که آن خواب، خواب بسیار  بدی بوده و یا دلمان نمی آید تا آن خواب را برای شخص خاصی تعریف کنیم.

اگر شما در خواب دیدید که شتری را بغل کردید، تعبیر خواب بغل کردن شتر به این معنی خواهد بود که به زودی با دشمنان خود صلح خواهید کرد.

اگر شما در زندگی خود دشمن و یا بدخواهی ندارید، ممکن است شما متوجه این موضوع نشده باشید و به هر حال، اگر دل کسی نسبت به شما بدبین است، بزودی خوب می‌شود و شما با آن شخص نیز صلح می‌کنید.

تعابیر معبران اسلامی نیز دارای مسائل خاص خود در این زمینه هستند.

از آن جایی که ما همه ممکن است در طول زندگی خودمان، شخص عزیزی را از دست دهیم، باید به معبران اسلامی نیز توجه خاص داشته باشیم تا خواب‌هایمان به درستی تعبیر شود.

منوچهر مطیعی تهرانی نیز یکی از معبران اسلامی معتبر در زمینه تعبیر خواب است.

مطیعی تهرانی می‌گوید که اگر شما در خواب ببینید که یک شخص مرده را بغل کردید و آن مرده در حال گریه کردن است، تعبیر خواب بغل کردن مرده شما به این صورت خواهد بود که به زودی خبر بسیار خوبی را دریافت خواهید کرد.

در کل، به گفته مطیعی تهرانی، اگر در خواب ببینید که یک شخصی از دنیا رفته است و دارد گریه می‌کند، نباید به دل بگیرید و این خواب به این معنا است که بزودی شما خبر خوبی را دریافت خواهید کرد و به هیچ وجه نباید به دل خود بد راه داد.

تعبير خواب بغل كردن و بوسيدن مرده

همچنین بخوانید : تعبیر خواب گربه چیست

تعبیر خواب بغل کردن مرده از زبان شیخ طوسی

شیخ طوسی نیز از دیگر معبران معتبر اسلام است که باید به نکات این بزرگوار نیز توجه خاص داشت.

شیخ طوسی می‌گوید که اگر شما خواب ببینید که یک شخص مرده ناراحت است و یا اینکه در حال گریه کردن است، نباید ناراحت شد و تعبیر خواب در این زمینه بسیار خوب است و بزودی خبر خوبی به شما داده می‌شود.

اما اگر مرده در ابتدا در حال خوش و بش کردن با شما است و بلافاصله پس از آن اقدام به گریه کردن کند، می‌تواند نشانه بدی باشد و معنی خوبی برای شما در پی نخواهد داشت. بنابراین اگر شما چنین خوابی را دیدید، خود را آماده هر نوع اتفاقی کنید.

شیخ طوسی ادامه می‌دهد و میگوید که اگر شما در خواب یک شخص مرده را دیدید که مدام در حال گریه کردن است و شما به آن شخص مرده نگاه می‌کنید، می‌تواند نشانه خوبی باشد. در کل، بهتر است تا این مورد را به فال نیک گرفت و زیاد نمی توان در مورد چنین خوابی اظهار نظر کرد.

امام صادق می‌فرماید، روزی یک عطار به سراغ او می‌آید و می‌گوید که ای پیامبر خدا، خواب بسیار بدی دیدم که کل وجودم را به وحشت انداخته است و خواب دیدم که دامادم که از دنیا رفته است، مرا بغل کرده است و می‌ترسم که بزودی از این دنیا بروم. امام صادق فرمود، باید هر لحظه در این دنیا منتظر مرگ بود و نباید از مرگ هراسی داشت، اما اگر خواب دیدی که یک مرده با شما هم آغوشی کرده است، باید بدانید که باعث می‌شود عمر شما در این دنیا افزایش پیدا کند.

خالد اصفهانی در رابطه با تعبیر خواب بغل کردن مرده چه می‌گوید؟

در واقع، خالد اصفهانی معتقد است که بغل کردن مرده در خواب می‌تواند به این معنا باشد که شر و بدی از شما و خانواده محترم دور شده است و شما از هر نوع شر و بلا در امان هستید.

خالد اصفهانی ذکر کرده است که اگر شما خواب ببینید که یک شخص مرده را بغل کردید، به این معنی خواهد بود که خانواده شما در صحت و سلامت قرار گرفته اند و جانشان در برابر خطرات مختلف، در امان است.

خالد اصفهانی معتقد است که تعبیر خواب بغل کردن مرده به این معنی است که بزودی شما صاحب مال و ثروت کلانی خواهید شد و باید ثروت خود را در راه خیر و انجام امورات اسلامی خرج کنید. البته نه به طوری که خود را گشنه نگه دارید، بلکه باید حفظ امت اسلامی را رعایت کرد.

اگر شما در خواب ببینید که یک مرد جوان تازه از دنیا رفته را بغل کردید، باعث می‌شود تا بزودی از طرف یک زن به شما یک خبر بسیار بدی داده شود و این خبر می‌تواند خبر مرگ یکی از دوستان و یا آشنایان شما باشد. بنابراین بهتر است خود را برای هر نوع اتفاقی آماده کنید.

اگر شما پسر هستید و هنوز ازدواج نکردید و خواب ببینید که یک شخص مرده را بغل کردید، می‌تواند تعبیر خوبی برای شما نداشته باشد. بنابراین نیازی به هیچ گونه هراسی نیست. کافی است زمانی که از خواب بیدار می‌شوید، صدقه دهید و یا در محله ای که فقیران نشسته اند، خیرات پخش کنید.

اگر شما یک پسر جوان هستید که هنوز ازدواج نکرده و خواب ببینید که یک زن و یا یک دختری که از دنیا رفته است را بغل کردید، معنی بسیار خوبی دارد. تعبیر خواب بغل کردن مرده در چنین وضعیتی، یعنی اینکه خیر و ثواب‌های آن زن و یا دختر، به شما خواهد رسید و ممکن است در آینده نچندان دور، ازدواج کنید و یا در زمینه کاری و یا در زمینه تحصیلی، پیشرفت کنید.

خالد اصفهانی معتقد است که دیدن خواب بغل کردن مرده، تعبیر بسیار خوبی دارد. خالد اصفهانی می‌گوید که اگر شما در خواب ببینید که یک شخص مرده را بغل کردید و برای آن شخص مرده یک کار خوب انجام دادید، به این معنی خواهد بود که بزودی خبرهای بسیار خوبی به شما خواهد رسید و عمر شما در این دنیا طولانی تر خواهد شد.

تعبير بغل كردن مرده در خواب

همچنین بخوانید : خواب لباس عروس را چگونه تعبیر کنیم؟

تعبیر خواب بغل کردن مرده از نظر خالد بن علی بن محد العنبری

خالد بن علی بن محد العنبری می‌گوید که اگر شما در خواب ببینید که یک شخصی از دنیا رفته است و آن شخص را بغل کردید، ممکن است شما نیز از این دنیا بروید و باید خود و خانواده تان را از هرگونه اتفاقی، آماده سازید.

ممکن است شما خواب ببینید که یک شخص زنده، مرده است و بر سر قبر آن شخص زنده نشستید، این می‌تواند به این معنی باشد که بزودی شما صاحب یک خانه مجلل خواهید شد و زندگی خود را آغاز می‌کنید. بنابراین نباید نگران چنین خوابی باشید و از آن شخص بخواهید زمانی که صاحب خانه شدید، اندکی پول از شما به عنوان هدیه دریافت کند.

اگر شما در خواب ببینید که یک شخصی که به تازگی از دنیا رفته است و اقوام و آشنایان آن مرحوم در حال گریه و زاری بر سر مزار آن شخص هستند، تعبیر خواب بغل کردن مرده در این مورد، به این معنی است که بزودی گناهان شخصی که از دنیا رفته، پاک می‌شود و راهی بهشت می‌شود.

اگر شما در خواب ببینید که یک شخصی که از دنیا رفته است را بغل کردید و در حال گریه کردن هستید، می‌تواند به معنی این باشد که مشکلی در سلامتی شما به وجود می‌آید و باید خود را آماده هر اتفاقی کنید. به شما پیشنهاد می‌شود برای اینکه سلامتی شما حفظ شود، صدقه دهید.صدقه دادن می‌تواند هر نوع بلایی را از شما دور نگه دارد.

اگر شما خواب ببینید که یک شخصی از دنیا رفته است و آن شخص در حال گریه‌کردن است، ممکن است شما در آینده نزدیک با برخی افراد به مشکل بر بخورید و در مسائل مختلفی گرفتار شوید. لذا از این جهت مهم است که خود را آماده هر نوع گرفتاری کنید و درک کنید که مشکلی در زندگی شما وجود دارد.

همچنین بخوانید : تعبیر خواب سگ

خواب بغل کردن مرده خودتان را تعبیر کنید

اگر شما در خواب ببینید که یک شخص مرده را بغل کردید، معنای مختلفی در پیش خواهد داشت.

در برخی اوقات تعبیر این خواب می‌تواند خوب باشد و در برخی موارد نیز نشان دهنده گرفتار شدن شما در مشکلات خاص است.

بنابراین با خواندن این مقاله کامل در زمینه تعبیر خواب بغل کردن مرده، قادر خواهید بود تا تشخیص دهید که چرا شما چنین خوابی را دیدید و تعبیر آن خوابی که دیدید چیست.

برخی افراد به خواب اعتقاد ندارند که این کاملا اشتباه است. کلمه خواب دیدن و رویا دیدن بارها در قرآن کریم که یک کتاب آسمانی است، آماده است و کاملا واقعی است. در این سری از مقاله‌ های دینی و تعبیر خواب مجله ماگرتا، برای شما تمام تعبیر خواب بغل کردن مرده را ذکر کردیم. در قسمت نظرات سوالات خودتان را از ما بپرسید.

طهرانی

بنیانگذار مجله اینترنتی ماگرتا و متخصص سئو ، کارشناس تولید محتوا ، هم‌چنین ۱۰ سال تجربه سئو ، تحلیل و آنالیز سایت ها را دارم و رشته من فناوری اطلاعات (IT) است . حدود ۵ سال است که بازاریابی دیجیتال را شروع کردم. هدف من بالا بردن سرانه مطالعه کشور است و اون هدف الان ماگرتا ست.

26 دیدگاه

 1. سلام وقتتون بخیر
  همین ۱ ساعت پیش من یه خوابی دیدم که بعد از اون دلم نخواست بخوابم .
  من پدرمو ۹ سال پیش از دست دادم و کمتر پیش میومد که تو خوابم ببینمش
  شاید بگم همه وی دیدن تو خواباش به جزمن.
  اما دیدم تو خونه دارم راه میرم
  بقیه اعضای خانواده هم بودن.بعد بابام اومد ، تو. تو خواب زبونم بند اومده بود ، می خواستم به بقیه بگم بابا است
  اما زبونم بند اومد ،بعد این زبونم که بند اومده بود خیلی واقعی بود ، حسش کردم اصن
  بعد دستاشو واسم باز کرد ، منم محکم بغلش کردم
  بعد این بغل کردن خیلی طبیعی و واقعی بود
  یعنی حس کردم به طور کامل انگار
  من وقتی ۱۳ سالم بود پدرم فوت کرده و از اون روز شاید بگم این طبیعی ترین و واقعی ترین خوابی بود که دیدم
  بعد من شبا بعضی اوقات کابوس می بینم
  اما تو این چند روزه خیلی راحت می خوابم
  ببخشید طولانی شد مانم
  می خواستم بدونم تعبیرش چیه ؟
  خیلی ممنون

 2. سلام درخواب دیدم خاله ام که درسن بالا فوت شده رادربغل گرفتم وبعداز خوش وبش درمورد پدر مرحومم پرسیدم گفت که او بامن است وهمینجا است/گفتم دیگه کی باهاته گفت پسرعمه ات هم هست که بعدازاینکه سه روز سخت براوگذشت حالا همینجاست/وبعدش گفت به من یک درخت انگور داده اند که زیر همون درخت هستم وگاهی هوا سرد است که ازاین برگهای انگور برای پوشش استفاده میکنم وخبری دیگر هم داد وگفت دختر همین پسرعمه ام فوت شده ام آنجاست ولی این دختر زنده است وبعدش هم برای پدرم مرحومم قدری چشمانم پراز اشک شد

 3. خالم رو ک یکسال پیش فوت کرده بود رو تو خواب دیدم و اولین بار بود ک خواب مرده میدیدم و تو خواب می‌فهمیدم ک اون مرده و خیلی تعجب کرده بودم و اون بهم لبخند میزد و بعد رفتم تو بغلش و هی گریه کردم

  1. سلام من خواب دیدم مادر بزرگم که چن ساله فوت شده منو بغل کرد و گریه کرد و بعدش که یه پسر عمو داشتم اونم فوت شده را من بغل کردم گریه کردم تعبیرش چیه

 4. سلام خسته نباشید ۴ماه دوسپرسم فوت کرده
  و ارامش ندارم شبا استرس و فشار سنگینی روم هستش
  و دیشب خواب دیدم چند عدد جنازه پشت ماشین هستن و من یکی رو ک کفن سفید بود بغل کردم و از ماشین اومدم پایین
  و دیدم جنازه افتاده رو زمین با کفن
  تعبیر خوابم چه میشه
  و بعضی شبا ک فکر دوسپرسمو میکنم شبش خوابشو میبینم

  1. برای مرحوم طلب آمرزش کنید وقبل از خوابیدن سوره یاسین و حمد وتوحید بخوانید/اگرنکاز میخوانید که هیچ /واگر نمیخوانید سعی کنید نماز بخوانید حتی اگر شده دورکعت قبل از خواب /بعد از مدتی شبها راانقدر راحت میخوابید ونمیدانید که چگونه صبح شد/امتحان کنید وبعد از یک هفته جوابش رابه من بدهید/ذکر صلوات برمحمد وخاندانش فراموش نشود

 5. سلام من پدرم یک سال پیش فوت کرده، ساعتای چهار بود خوابیدم و خواب دیدم که پدرم نشسته پیشم همونجا توی همون حالت همون ساعتا همون لباسا همون عطر پدرم…. خیلی واقعی تر از این دنیا بود ، ازش پرسیدم بابا اون جایی که هستی خوبه؟ بعدش نمیدونم چجوری فهمیدم که فقط ده ثانیه فرصت داره جواب بده ولی نمیتونست حرف بزنه من خیلی ضربان قلبم با ثانیه های اخر داشت بالا میرفت که از خواب پریدم و دنبال پدرم میگشتم خیلی حس بدی بود…

  1. خواب میدم ب دیدن خاله مریض مادرم رفتیه ام شوهرش ک ۵سالی میشه مرده اومده و هی میخواهد بامادرم دست بدهد من هم مانع دست دادن اومیشود و او باز دست میدهد هی دستشو ب سوی مادرم ب قصد دست دادن میاورد مادرهم دست میدهد تا او دست بردارد ولی او بازتکرار میکند منم هم دادوبیداد میکنم ک پاشین بریم دست دادن با شخص مرده خوب نیس ولی مادربرزگم نشسته است و پانمیشود دراخر دیدم ک درازکشیده اند و مادرمو از پشت بغل کرده است من هم گریه میکنم داد میزنم ب مادربزرگم ک چرا بلند نمیشوی برویم

 6. سلام چند روز پیش خواب دیدم یکی از دوستانم که حامله بود جنینش اومده در رحم من و من که یک دختر مجرد هستم از این اتفاق ناراحتم حالا با خبر شدم که چند هفته پیش بچه ش مرده به دنیا اومده ممنون میشم تعبیرش رو بگید

 7. خواب دیدم مادر بزرگم با مادرم حرف میزنن تو خواب میدونستم مادربزرگم مرده ولی دوباره زنده شده بود و من خوشحال بودم او را بغل کردم من و مادربزرگم هردو همدیگرو بغل کرده بودیم و گریه میکردیم من خوشحال بودم که دوباره زنده شده و در همین میون یادم افتاد که همه لباس هاشو دادیم فقرا من میخاستم برم براش لباس بگیرم تنها راه افتادم برم شب بود که ناگهان وسط های راه صدای زوزه ی گرگ اومد و صداهایی می اومد ک مردم جیغ میزدن میگفتن فرار کنید گرگ و من فرار کردم و به پشت در خونه رسیدم از خاب پریدم خیلی ترسیده بودم ن بابت مادر بزرگم بلکه بخاطر گرگه ممنون میشم تعبیرشو بگید سپاس

 8. سلام.اگه ممکنه تعبیر خوابی که دیدم رو بفرمایید از فکر وخیال بیرون میام.شب پنجشنبه خواب دیدم.که خواب دیدم .درون جلسه ای هستم که تمام اعضا برای من دست میزنن.وشادی میکنن.ناگهان ازپشت سرم.دستی به شانه ام خورد برگشتم پدرم که از دنیا رفته بود.انچنان منو بغل کرد و مدام منو می‌بوسید.که تو کل عمر درآید حیاتش سابقه نداشت.ودست منو گرفت گفت دیگه لازم نیست بمونی توجلسه بیا بریم .من خیلی التماس کردم که بابا من نمیام من هنوز دامادشدن پسرم رو آرزو دارم.تازه میخوام زندگی کنم.ولی نزاشت .و با گفتن پسرم به دردت نمیخوره بیا بریم بالاخره همراه شدم ولی همینکه از پله ها بالا میرفتم برگشتم با فریاد به یکی از اساتید گفتم به خانومم بگو نگران نباش من با پدرم رفتم.پله ها تموم شد خارج شدیم از جلسه از خواب بیدارشدم ساعت ۵صبح بود پنجشنبه صبح .با فاتحه و خوندن سوره یاسین .بغضم ترکید و تا امروز هرکسی یه حرفی میزنه.اگه ممکنه تعبیر این خواب بفرمایید

 9. خواب دیدم اموزش دهنده قرانم که بچه بودم تو خونش وقتی دختر بچه بودم بهم درس می داد در واقعیت ایشون اموزش دهندم که خانم بود به خوابم اومده بود با پسرم رفتم دم درش باز کردن گفتم ملا خانم هستن صداشون می کنین گفتن خودت بیا تو ببینش رفتم صورتش و بدنش تپل تر شده بود منو دید خیلی خوشحال شد بغلم کرد گفت فدات شم

 10. من خواب عموم رو که پنج ساله فوت شدن دیدم، اینو بگم که ما خیلی صمیمی بودیم و هرموقع هم یادشون میوفتم میشینم گریه میکنم، دیدم رفتم خونه مامان بزرگم و یهو دیدم که عموم وسط حال خوابیده رفتم نزدیکش یهو سرشو بلند کرد اول تعجب کرد بعد همدیگرو بغل گرفتیم گریه کردیم، میشه بگین تعبیرش چیه؟

 11. سلام خواب یکی از اقوامم که چندسال پیش فوت شده رو دیدم که با هم رو بوسی کردیم وهمدیگرو محکم بغل کردیم وبه من گفت بریم خونتون چند قدم که باهم راه رفتیم دیدم پاهام برهنس وبرگشتم

 12. سلام .مادر شوهرم هفت ماه پیش فوت کردن .از وقتی که فوت کردن تقریبا هر شب خوابشون رو میبینم اولاش تو خوابم نمیدونستم که مرده همیشه با خنده می اومد پیشم و برام در مورد بیمارستان تعریف میکرد وقتی که زنده بودن و مریض بودن اونجا..الان تو خوابم هر شب میاد و من گریه میکنم و بغلش میکنم ایشون چیزی نمیگن فقط نگاهم میکنن ..من هر هفته میرم سر خاکش و براش صدقه میدم و فاتحه میخوانم ..لطفا تعبیرش رو بهم بگید ..ممنونم

  1. سلام منم که عموم فوت کرده بود هر شب خوابشو می‌دیدم از یه نفر پرسیدم گفت تا یکسال هر خوابی که در مورد شخص فوت شده که نسبت فامیلی نزدیکی داره ببینی هیچ تعبیری نداره چون این نوع خواب تحت تاثیر عواطف خودمونه

 13. سلام . مادر خانومم چند سال پیش به رحمت خدا رفته و تا به امروز اصلا خوابشو ندیده بودم . ساعت حدود شش صبح خوابیدم حدود ساعت یازده دیدم در یک حمام عمومی هستم فردی اونجا هست که کمی عقلش ناقص بود با مصیبت برای ثوابش استحمامش کردم که به هیچ کس حتی اجازه نگاه کردن هم نمیداد بعد وارد یک مجلسی شدم به خیالم مجلس عزای امام حسین علیه السلام بود با همه سلام و علیک کردم که یکباره مادر خانمم رو با چادر و لباس مناسب دیدم که به طرفم اومد نمی دونستم که مرده . با خوشحالی به طرفش رفتم و بغلش کردم یه دست از ناحیه مچ نداشت ولی خنده رو بود و به اسم صدام کرد . تو این حال از خواب بیدار شدم . ممنون میشم تعبییرشو بفرمایید .

 14. من خواب دیدم همسرم که به تازگی فوت شده را بغل کردم و پیشانی اش را بوسیدم. معنی این خواب چیست؟ ازش پرسیدم حالت اونجا چطوره؟ که حرفهای مبهمی زد و در انتها گفت روزه هام و بعد با ناراحتی گفت آخر لوله رو گذاشتن . منظورش لوله تنفسی که روزهای آخر عمرش براش گذاشتن بود.

   1. سلام من در خواب دیدم ک در میخوام از آشپزخانه خونمون بیام بیرون ک میبینم عموم ک الان ‌‌ ساله فوت شده داره قه قه میخنده ولی من زود اون رو بغل میکنم و گریه میکنیم و هیشکی هم حواسش بهمون نیس نشانه چیه

  1. سلام مادر من ۳ ماهه به رحمت خدا رفته .خوابش رو دیدم ک میدونستم رفته از فرصت استفاده کردم که بغلش کنم و ببوسمش خودم توی خواب میفهمیدم که خواب هستم .مادرم رو سفت بغل کردم و میبوسیدم و همش خدا خدا میکردم که بیدار نشوم .بعد ازش پرسیدم دوست داری بیایی پیش ما یا برگردی که گفت نه اصلا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *