سرگرمی

تعبیر خواب موش ✔️ چگونه خوابی در مورد موشی دیدیم را تعبیر کنیم؟

تعبیر خواب موش چیست؟ تعابیر مختلف درباره دیدن انواع موش در خواب

گاهی اوقات خواب‌های ما می‌تواند نماد و مفاهیمی پنهانی را برای ما و زندگی‌مان داشته باشد که با توجه به معانی و تفاسیر مختلف می‌توانیم از آن‌ها آگاه شویم. در این بخش تعبیر خواب ماگرتا، تعبیر خواب موش را بررسی می‌کنیم و از دید معبرین و منابع مختلف انواع پرتکرار آن ‌را به اختصار بیان می‌کنیم.

همچنین بخوانید : تعبیر خواب گربه چیست؟

تعبیر خواب موش چیست؟
تعبیر خواب موش چیست؟

تعبیر خواب موش بر اساس رنگ آن‌ها

موش سفید
 اگر شخصی در خواب موش سفیدی دید، به معانی زیر است:

ازدواج خوب و موفق خواهد داشت.

زندگی خوب و سالم به همراه سلامتی و عمر بلندی خواهد داشت.

اگر موش سفید در خواب شخص را راهنمایی کند، یعنی شخص به زودی با افرادی همکاری می‌کند که سود بسیار زیادی برا او دارند و از نظر مالی رشد می‌کند.

اگر شخص موش سفید را در قفس ببیند، یعنی به زودی می‌تواند مشکلاتش را حل کند.

موش سیاه
اگر شخصی در خواب موش را سیاه بییند، یعنی با مشکلات روحی و جسمی به زودی مواجه می‌شود.

موش صورتی
اگر شخص در خواب، موش را صورتی دید، یعنی در آینده‌ای نزدیک ازدواجی موفق خواهد داشت یا اتفاقات خوب و امیدوار کننده‌ای برای او پیش می‌‌آید.

موش خاکستری
اگر شخص در خواب، موش را به رنگ خاکستری دید، یعنی باید بر ترس‌های زیاد زندگی خود غلبه کند و آن‌ها را از بین ببرد.

موش آبی
اگر شخص در خواب، موش را آبی دید، یعنی در تصمیم‌گیری و برخورد با مشکلات و موانع زندگی خودش برخورد درستی ندارد و باید از دیگران کمک بگیرد.

تعبیر خواب مدفوع یا ادرار موش

 • ادرار موش
  اگر شخصی در خواب، ادرار موش را دید، یعنی درگیر احساسات نادرست و افکاری آزاردهنده و منفی است که باید سعی کند از آن‌ها رهایی یابد.
 • مدفوع موش
  اگر شخصی در خواب، فضله یا مدفوع موش را دید، یعنی به زودی نتیجه‌ی زحمات خود را می‌بیند و اموال و ثروتش بیشتر خواهد شد.

تعبیر خواب موش به گفته ی معبرین مختلف

تعبیر خواب موش به فرموده ی حضرت یوسف (ع)

 • اگر شخص در خواب موش ببیند، یعنی با زنی به جنگ و درگیری دچار می‌شود. همچنین ایشان موش را به دزد تعبیر کرده است.
 • اگر شخصی خواب موش ببیند، ممکن است از او یا خانه‌اش دزدی شود.

تعبیر خواب موش به گفته ی ابن سیرین

اگر شخصی در خواب ببیند از آلت مردانه‌اش موش بیرون آمد، صاحب فرزندی دختر خواهد شد که این فرزند در آخر، فرزند صالح و درست‌کاری نخواهد شد. این دختر برای شخص مشکلات زیادی به وجود می‌آورد و آبروی شخص را خواهد برد.

تعبیر خواب موش به گفته‌ی لوک اویتنهاو

 1. اگر شخصی در خواب، موش سفید ببیند، نماد ازدواجی موفق است.
 2. اگر دختری در خواب، موش سفید ببیند، یعنی ازدواجی موفق خواهد کرد و سعادتمند و خوشبخت خواهد شد.
 3. اگر شخص در خواب، موش را در تله موش دید، یعنی دشمنی ضعیف از او شکست خواهد خورد.

تعبیر خواب موش به گفته ی منوچهر مطیعی تهرانی

 1. به طور کلی دیدن موش در خواب می‌تواند نماد دزد، زنی خائن یا کسی باشد که تلاش می‌کند، به شخص و زندگی او آسیب بزند.
 2. اگر شخص در خواب، لانه یا سوراخ موش را ببیند، یعنی از اموال و دارایی او دزدی خواهد شد و شخص می‌داند دزد چه کسی است اما نمی‌تواند این را اثبات کند و اگر شخص نمی‌داند این دزد کیست، احتمالا خواب او بیانگر این است که دزد مال شما یک زن خائن و فاسد است.
 3. اگر شخص در خواب، موش را در اتاق خود دید، یعنی زنی دزد و غیر قابل اعتماد اهل خانه او است.
 4. اگر شخص در خواب، موشی را ببیند که از پاچه شلوارش می‌افتد و فرار می‌کند، یعنی شخص، زنی مفسد و خائن را از خود دور می‌کند.
تعبیر خواب موش گازت بگیره
تعبیر خواب موش گازت بگیره

همچنین بخوانید : خواب لباس عروس را چگونه تعبیر کنیم؟

تعبیر خواب موش به گفته ی ابراهیم کرمانی

 1. اگر شخص در خواب ببیند که از گلوی او موشی بیرون می‌آید، یعنی دارای فرزندی پسر خواهد شد.
 2. اگر شخص در خواب ببیند که از سوراخ گوش یا سوراخ بینی یا سوراخ مقعد او، موشی بیرون می‌آید، یعنی صاحب فرزند دختری بدسرشت و بد کردار خواهد شد.

تعبیر خواب موش به گفته ی جابر مغربی

تعبیر دیدن موش صحرایی و موش خانگی در خواب، همانند یکدیگر است.

 1. اگر شخص در خواب ببیند که موش گرفته، یعنی با زن فاسدی ازدواج خواهد کرد.
 2. اگر شخص در خواب، موش را در رختخواب خود ببیند، یعنی با زنی قصد فساد خواهد کرد.
 3. اگر مردی در خواب ببیند رختخوابش را موش جویده، یعنی بین زن او و شخصی نادرست رابطه‌ای شکل می‌گیرد و همسرش به فساد راضی خواهد شد.
 4. اگر شخص در خواب ببیند که گوشت موشی را می‌خورد، یعنی اموال و دارایی زن فاسدی را استفاده خواهد کرد.

تعبیر خواب موش به گفته ی کارل گوستاو یانگ

 1. اگر شخص در خواب، تله موش ببیند، یعنی باید محتاطانه تر رفتار کند و مراقب اطراف خود باشد. به راحتی اعتماد نکند و زود باور نباشد.
 2. اگر شخص در خواب موش ببیند معنی دیگرش این است که باید به دنبال راه‌های جدید و مفیدتر برای حل مساله ای باشد چون تله موش می‌تواند نماد بینش و آگاهی،نبوغ و خلاقت باشد.
 3. اگر شخص در خواب ببیند، تله موشی کار می‌گذارد، یعنی از دشمنانش زرنگ‌تر خواهد بود و آن‌ها را دور زده و شکست می‌دهد.
 4. اگر شخص در خواب ببیند با تله موشی، موش گرفته، یعنی از او سو استفاده خواهد شد.
 5. اگر شخص در خواب سوراخ موشی ببیند، به معنی وجه‌های مخفی و پنهان او است که نمی‌خواهد با آن‌ها مواجه شود و آن‌ها را بپذیرد. اگر شخص این مساله را حل نکند، از کنترل او خارج خواهد شد.
 6. اگر شخص در خواب، موشی را بکشد یا او را بگیرد، یعنی اطرافیان او پشت سرش مسائل زندگی‌اش را بزرگ جلوه می‌دهند و حرف می‌زنند.

تعبیر خواب موش به گفته ی اچ میلر

 1. اگر شخص موش سفیدی را در خواب ببیند، برای یکی از مسائل زندگی خودش نگران است.
 2. اگر شخص موشی صحرایی را در خواب بگیرد، یعنی با یکی از آشنایان و دوستانش به مشکل می‌خورد.
 3. اگر شخص در خواب، موش کوری را بکشد، یعنی نگرانی و غمی برای او پیش می‌آید.

تعبیر خواب آنلی بیتون

 • اگر شخص خواب موش ببیند، به معانی زیر است:
 • در خانواده‌اش مشکلات و اختلاف و جدایی رخ خواهد داد.
 • دوستانش نسبت به او وفادار نخواهند ماند.
 • کارها و مسائل او اوضاع نابه‌سامان و ناامیدکننده ای خواهد شد.
 • اگر شخص در خواب ببیند که موشی از او فرار می‌کند، یعنی زحمت او بی فایده خواهد شد و نتیجه ای نخواهد داشت.
 • اگر دختری خواب موش ببیند،یعنی
 • دشمنانی دارد که نمی‌داند و او را گول خواهند زد.
 • اگر موش را در لباسش ببیند، یعنی کاری انجام می‌دهد که در اخر او را بی آبرو و رسوا خواهد کرد.
تعابیر مختلف دیدن خواب موش

همچنین بخوانید : تعبیر خواب سگ

تعابیر متفاوت خواب موش

اگر شخص در خواب، بچه موشی را ببیند، یعنی شخصیت ضعیف و سستی دارد.

اگر شخص در خواب موش کوچکی دید، احتمالا نشان‌دهنده نظر شخص نسبت به خودش است. شاید شخص فروتن یا خجالتی و آرام باشد.

اگر شخص در خواب موش بزرگی دید، یعنی مشکلات و مسائل کوچک زندگی‌اش را نادیده می‌گیرد و به آن‌ها بی توجه است(این مشکلات به مرور بزرگ و عمیق خواهند شد).

اگر شخص در خواب دید که به موشی غذا می‌دهد، یعنی شخصی مغرور و از خود راضی است و رفتارش با بقیه نادرست است.

اگر شخص در خواب، موشی را در حال غذا خوردن دید، یعنی برای او اتفاقات خوبی خواهد افتاد و مشکلاتش حل خواهد شد.

اگر شخص در خواب دید موشی را می‌خورد، یعنی:

مساله ای موجب آزار او شده و باید آن را با فردی مطمئن در میان بگذارد.

پیامی برای دوری از اتفاقات و مکان‌های خطر ناک است.

اگر شخص در خواب دید، موشی دنبال او می‌کند و او از دست موش در حال فرار است، یعنی شخص مستقل نیست و وابستگی‌های بسیاری دارد که می‌تواند در زندگی او مشکل ساز شود.

اگر شخص در خواب ببیند، گربه ای دنبال یک موش است، یعنی اطرافیان در زندگی شخص دخالت می‌کنند و شخص باید آن‌ها را متوقف کند.

اگر شخص در خواب دید، موشی به تله می‌افتد، یعنی ثروت او بیشتر و موقعیت مالی او ارتقاء می‌یابد.

اگر شخص در خواب ببیند، موشی را می‌گیرد و موش را می‌کشد، یعنی:

اطرافیان شخص در حال توطئه چینی پشت سرش هستند و سعی در زمین زدن او را دارند.

شخص سعی در دور کردن افراد نادرست و مکار را از زندگی خود دارد.

احتمالا از دوست یا یکی از نزدیکانش، خبر بدی خواهد شنید.

اگر شخص در خواب ببیند که از موشی می‌ترسد، یعنی خجل و شرمنده خواهد شد. پس باید سعی کند مراقب رفتار ها و عکس العمل های خود باشد.

اگر شخص در خواب موشی را ببیند که به او اجازه می‌دهد برود و او را نمی‌گیرد، یعنی از نظر مالی ضعیف می‌شود و مشکلاتی برایش پیش می‌آید.

اگر شخص در خواب موشی را در حال فرار دید، یعنی:

یکی از نزدیکانش به او خیانت خواهد کرد.

شخص فشار کاری زیادی را تحمل می‌کند.

اگر شخص در خواب، موشی را در اتاق خود ببیند، بین او و اعضای خانواده اش، مشکلات و اختلافاتی به وجود خواهد آمد.

اگر شخص در خواب، تعداد زیادی موش را در خانه خود دید، یعنی

در کاری که در حال انجام آن است گره و مشکلی ایجاد می‌شود.

کسانی سعی می‌کنند مشکلاتی برای او به وجود آوردند.

اگر شخص در خواب، موشی را در خانه‌اش دید که چیزی را خراب می‌کند، یعنی او بی‌رویه اموالش را خرج می‌کند و به زودی با مشکل مواجه می‌شود.

اگر شخص در خواب، تله موش ببیند، یعنی اطرافیان او پشت سرش حرف می‌زنند و شایعاتی را پخش می‌کنند.

اگر شخص در خواب لانه موش دید، یعنی شخص راز و اسراری را از دیگران پنهان می‌کند و سعی دارد جلوی فاش شدن آن را بگیرد.

اگر شخص در خواب، موش مرده ای را دید، یعنی:

بسیار قوی و مقاوم در برابر سختی‌ها و دشواری‌های زندگی است.

کسی که در گذشته و مدتی قبل به او بی‌توجه بوده و او را نادیده گرفته را ملاقات خواهد کرد و با او روبرو خواهد شد.

اگر شخص در خواب، ببیند تعداد زیادی موش روی هم افتاده اند، یعنی نزدیکان او در ظاهر با او خوب هستند و پشت سر به او خیانت می‌کنند و افراد دورو اطرافش را پر کرده اند.

اگر شخص در خواب، فقط صدای موش را شنید، یعنی مشکلات و اتفاقات بدی برایش پیش می‌آید و شاید از او دزدی شود.

اگر شخصی در خواب ببیند که موش به او حمله می‌کند، یعنی در برقراری ارتباط با اطرافیان خود دچار مشکل است و شاید این حس را دارد که توسط دیگران درک نمی‌شود.

اگر شخص در خواب، موشی را روی لباسش دید، یعنی به زودی آبرویش می‌رود و رسوا خواهد شد.

اگر شخص در خواب، موشی را دید که حرف می‌زند، یعنی اتفاقاتی برای او خواهد افتاد که باید با آن‌ها مواجه و درگیر شود تا بتواند آن‌ها را حل کند.

اگر شخص در خواب ببیند ماری یک موش را می‌خورد، یعنی تلاش خود را می‌کند و سعی در حل مشکلات و بهتر کردن اوضاع خواهد داشت و ترسیدن می‌تواند آینده ی او را خراب کند.

اگر شخص در خواب، دم موش را ببیند، یعنی به زودی در بعضی معاملات و مسائل کاری اش با مشکل مواجه می‌شود.

اگر زنی در خواب موشی را ببیند که لابه‌لای موهایش است، یعنی به زودی مشکلات زیادی در زندگی‌اش به وجود می‌آید.

اگر شخص در خواب، موشی را در حال پرواز ببیند، یعنی تصمیماتی که در مواجه با مسائلش می‌گیرد اشتباه است.

همچنین بخوانید : تعبیر خواب سوسک

خواب موش خودتان را تعبیر کنید

در آخر توجه داشته باشید که احساسات و اعتقادات ما در تعبیر و مفاهیم خواب‌هایمان موثر است. همچنین هر خواب با توجه به شخصی که خواب دیده، موقعیت جغرافیایی او و معبر آن، می‌تواند تعابیر گوناگونی داشته باشد و خواب موش نیز از این قاعده مستثنا نیست. در قسمت نظرات سایت ماگرتا سوالات خودتان از ما را بپرسید.

طهرانی

بنیانگذار مجله اینترنتی ماگرتا و متخصص سئو ، کارشناس تولید محتوا ، هم‌چنین ۱۰ سال تجربه سئو ، تحلیل و آنالیز سایت ها را دارم و رشته من فناوری اطلاعات (IT) است . حدود ۵ سال است که بازاریابی دیجیتال را شروع کردم. هدف من بالا بردن سرانه مطالعه کشور است و اون هدف الان ماگرتا ست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *