سرگرمی

تعبیر خواب زایمان : دیدن خواب زاییدن را چگونه تعبیر کنیم؟

تعبیر خواب زایمان طبیعی چیست؟ انواع تعبیر دیدن خواب زایمان های مختلف

گاهی دیدن برخی خواب ها برای ما و زندگی ما معنا و مفاهیم پنهانی‌ای دارد که با کمک منابع و معبرین مختلف می‌توانیم از آن‌ها آگاه شویم. در این بخش تعبیر خواب ماگرتا سعی کردیم، تعبیر خواب زایمان، حالات مختلف و پرتکرار را به اختصار بیان کنیم. توجه داشته باشید که دیدن خواب زایمان و بچه دار شدن برای افراد باردار عمدتا طبیعی است.

همچنین بخوانید : خواب لباس عروس را چگونه تعبیر کنیم؟

تعبیر خواب زایمان به گفته‌ ی معبرین مختلف

تعبیر خواب زایمان طبیعی به گفته‌ی ابن سیرین

 1. اگر شخص در خواب ببیند زایمان می‌کند و فرزندش دختر است، یعنی اتفاقات خوبی به زودی برایش می‌افتد و زندگی سالم و پرنشاطی خواهد داشت.
 2. اگر شخص در خواب ببیند که زایمان می‌کند و فرزندش پسر است، یعنی به زودی صاحب فرزند دختر خواهد شد.
 3. 3.      اگر شخص در خواب ببیند مانند زن حامله‌ای شکم بزرگی دارد؟ یعنی به مال و اموال فراوانی می‌رسد.

تعبیر خواب زایمان به فرموده‌ی امام صادق(ع)

 • اگر شخص در خواب ببیند زایمان کرده و فرزندش پسر است و این پسر بلافاصله با مادر خود سخن می‌گوید، یعنی به زودی این شخص می‌میرد.
 • اگر شخص در خواب ببیند که زایمان می‌کند و فرزندش دختر است، یعنی به زودی صاحب فرزندی می‌شود که در اینده و جایگاه و مقام والا می‌رسد و شخص بزرگی در خانواده و خاندان او خواهد شد.

تعبیر خواب زایمان به گفته ی منوچهر مطیعی

به طور کلی دیدن زایمان دز خواب یعنی شخص از غم و سختی رهایی می‌یابد اما حالت شخص در خواب، روی تعبیر آن تاثیر دارد.

 1. اگر مردی در خواب بییند که باردار است، یعنی عزت و آبرو و اعتبار خود را از دست خواهد داد.
 2. اگر مردی در خواب بییند حامله است و زایمان می‌کند، به معنی بی شرمی و بی‌آبرویی برای شخص است و شدت آن از زمان که فقط باردار باشد، بیشتر است.

تعبیر خواب زایمان به گفته‌ی لوک اویتنهاو

 1. اگر شخص در خواب زایمان خود یا دیگران را دید، یعنی به اهداف و آرزوهایش به زودی می‌رسد.
 2. اگر زنی در خواب دید که زایمان می‌کند، یعنی
 3. به زودی عزادار خواهد شد.
 4. شیء های با ارزشی را از دست خواهد داد.

تعبیر خواب زایمان به گفته‌ی معبرین غربی

 1. اگر شخص در خواب ببیند، زایمان می‌کند و فرزندش انسان نیست، یعنی نسبت به سلامتی فرزندانش نگران است و احتمال دارد در آینده فرزندی معلول به دنیا آورد.
 2. خواب های این چنینی بیشتر مربوط به زنان بارداری است که در ماه سوم تا ششم بارداری خود قرار دارند.

اگر شخص در خواب ببیند، باردار است و فرزندی که به دنیا می‌آورد، ترسناک و شبیه به یک هیولا است، یعنی شخص انرژی توانایی بالایی دارد و اگر در مسیری درست از آن‌ها استفاده کند، موجب پیشرفت و تعالی او خواهد شد.

تعبیر دیدن خواب زایمان
تعبیر دیدن خواب زایمان

تعبیر خواب زایمان به گفته‌ی کارل گوستاو یونگ

 • اگر شخصی در خواب ببیند خود زایمان می‌کند، یعنی:
 • شخص ایده‌ای جدید دارد یا کار و فعالیت جدیدی را شروع خواهد کرد.
 • نشان از اتفاقی بزرگ برایش دارد.
 • شخص به کودک درون خود توجه بیشتر داشته باشد و نشان از ظرفیت او برای رشد و ترقی است.
 • اگر شخص در خواب ببیند دو قلو به دنیا آورده، به معنی داشتن ایده های متضاد است.
 • اگر شخص در خواب ببیند، یعنی:
 • دوره‌ی جدید زندگی‌اش مثبت خواهد بود و حسی از کامل بودن را تجربه خواهد کرد.
 • می‌تواند نشان دهنده‌ی نگرانی‌های شخص نسبت به زایمان باشد یا نشان از موقعیت جدید برای شخص باشد که به زودی رخ می‌دهد.

تعبیر خواب زایمان به گفته‌ی لیلا برایت

 1. اگر شخصی در خواب دید، بچه ای مرده به دنیا آورده یعنی اتفاقی برایش می‌افتد که او را ناراحت خواهد کرد.
 2. اگر شخصی خواب زایمان حیوانی را ببیند، یعنی روزهای خوب زندگی به زودی برایش می‌رسد.
 3. اگر شخصی در خواب ببیند دختر زاییده، یعنی در انجام کاری به مشکل بر می‌خورد.
 4. اگر شخصی در خواب ببیند پسر زاییده، نماد خوش شانسی برای او است.

تعبیر خواب زایمان به گفته ی کتاب سرزمین رویاها

 1. اگر زنی ازدواج کرده خواب زایمان ببیند، شادی و خوشحالی در زندگی‌اش بیشتر می‌شود.
 2. اگر دختر مجرد یا زن مجردی خواب ببیند که زایمان می‌کند، یعنی کسی که دوست دارد او را ترک خواهد کرد.
 3. اگر زنی مطلقه در خواب ببیند زایمان می‌کند، یعنی به زودی صاحب مال و اموال زیادی خواهد شد.
 4. اگر زنی که همسرش فوت کرده خواب زایمان ببیند، یعنی دست به تصمیمات غیر منطقی خواهد گرفت.
 5. اگر شخصی در خواب ببیند قابله است و بچه ای را به دنیا می‌آورد، یعنی شادی و امید در زندگی‌اش بیشتر خواهد شد.
 6. اگر شخصی در خواب ببیند که چند قلو به دنیا می‌آورد یا کمک به فرد دیگری می‌کند و او چند قلو به دنیا می‌آورد، یعنی در زندگی به موفقیت های بزرگ می‌رسد.
 7. اگر شخصی در خواب ببیند نوزادی مرده را به دنیا آورده یا به زایمان فرد دیگری کمک می‌کند که بچه ای مرده به دنیا می‌آورد، یعنی در انجام کارهایش با شکست مواجه می‌شود.
 8. اگر شخصی در خواب ببیند زایمان سزارین دارد، یعنی مبتلا به بیماری خطرناکی خواهد شد.
تعبیر خواب زایمان به گفته ی کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب زایمان و موارد مرتبط به آن به گفته ی معبرین مختلف

تعبیر خواب به دنیا آوردن بچه‌ای بزرگ

اگر شخص در خواب دید که بچه ای که به دنیا می‌آورد جثه بزرگ دارد و سنگین وزن است،یعنی شخص مدام به دنبال رضایت دیگران است و برای این موضوع نگران است.

شخص از اینکه اطرافیان به او تکیه کنند، می‌ترسد.

اگر شخص در خواب ببیند فرد دیگری زایمان کرده و بچه‌ی او، سنگین وزن و بزرگ است، یعنی آن فرد برای شخص مسئولیتی سنگین ایجاد خواهد کرد.

اگر شخص در خواب شاهد زایمان شخص دیگری باشد، یعنی ثروت و اموال زیادی به دست می‌آورد.

اگر شخصی در خواب ببیند خودش زایمان می‌کند، یعنی

زمان و فرصتی برای شروع دوباره دارد.

تلاش های شخص نتیجه خواهد داد و بی ثمر نمی‌ماند.

اگر شخص در خواب ببیند یکی از نزدیکانش هنگام زایمان از دنیا می‌رود، یعنی شخص تلاش می‌کند روابط خوبی با اطرافیانش داشته باشد ولی تلاش او بی‌ثمر است.

اگر شخصی در خواب ببیند زایمان کرده و فرزندش مرده به دنیا آمده، یعنی

یکی از نزدیکان و اطرافیانش به مشکل بزرگی برمی‌خورد.

اگر یک زن این خواب را ببیند، یعنی از همسرش جدا خواهد شد.

اگر دختری این خواب راببیند، یعنی دیر ازدواج می‌کند.

اگر شخصی در خواب ببیند زایمان کرده و دوقلو به دنیا آورده، یعنی به زودی صاحب مال و اموال زیادی خواهد شد.

اگر شخصی در خواب ببیند دختری در حال زایمان است، یعنی به زودی با او ازدواج خواهد کرد.

اگر مردی در خواب ببیند همسرش در حال زایمان است، یعنی او توانایی اداره‌ی زندگی خود را دارد.

اگر زنی در خواب ببیند دخترش در حال زایمان است، یعنی نگران فرزندانش است و می‌خواهد از آن‌ها بیشتر مراقبت کند.

اگر شخصی در خواب ببیند مادرش در حال زایمان است، یعنی به زودی اتفاقات خوبی برای زندگی والدینش رخ می‌دهد.

اگر شخصی که ازدواج نکرده در خواب ببیند حامله است و زایمان می‌کند، یعنی به زودی اتفاقات بدی برایش می‌افتد و غم و اندوهی فراوان را تحمل می‌کند، اما این دوره کوتاه است و از بین می‌رود.

اگر دختری باکره در خواب ببیند که زایمان کرده یعنی اطرافیان او سعی می‌کنند، آبرو و اعتبارش را از بین ببرند و او باید مراقب اطرافیان خود و رفتارش باشد.

اگر شخصی در خواب ببیند به طور ناگهانی زایمان کرده، یعنی یکی از اطرافیانش به طور ناگهانی و غیر منتظره او را درگیر می‌کند و مشکلاتی برای زندگی‌اش به وجود می‌آورد.

اگر شخصی در خواب فقط صدای زایمان کردن را بشنود، یعنی به زودی اتفاقات خوبی برای زندگی اش رخ می‌دهد.

اگر شخصی درخواب ببیند که روز به دنیا آمدن خودش را به یاد آورده یعنی، خوش‌حالی و اتفاقات خوبی در آینده ی نزدیک برای او به وجود می‌آید.

اگر شخصی در خواب ببیند، خبر به دنیا آمدن بچه‌ای را می‌شنود، یعنی در آینده‌ای نزدیک اتفاقات خوبی برایش می‌افتد.

اگر شخصی در خواب ببیند که هنگام زایمان شخص دیگری به او کمک می‌کند، یعنی

به زودی کاری انجام می‌دهد که بابت انجام آن، احساس شادی و غرور زیادی خواهد کرد.

دیگران او را تحسین خواهند کرد و به او احترام زیادی خواهند گذاشت.

به ثروت و موقعیت کاری و مالی خوبی دست پیدا خواهد کرد و از آن خوش‌حال خواهد شد و به موفقیت‌های زیادی دست پیدا خواهد کرد.

اگر شخصی در خواب ببیند که تولد بچه‌ای را جشن گرفته یعنی، آرامش و شادی و آسایش زندگی او بیشتر می‌شود و هیچ اتفاقی این شرایط خوب را خدشه دار نخواهد کرد.

اگر شخصی در خواب ببیند زایمانی کسالت بار و خسته کننده دارد، یعنی سختی ها و مشکلات زیادی به زودی برایش به وجود می‌آید و باید برای مقابله با این مشکلات تلاش بسیار کند.

اگر شخصی خواب گواهی تولد بچه‌ای را ببیند، یعنی

به زودی قدرت زیادی به دست می‌آورد.

به نبوغ و خلاقیت بالایی می‌رسد و به موفقیت های زیادی دست پیدا می‌کند.

اگر شخصی در خواب ببیند که زودتر از زمان، زایمان کرده، یعنی:

به زور کاری انجام می‌دهد که کامل نشده و نصفه نیمه آن‌ را تحویل می‌دهد.

2.      احساس می‌کند برای کار و تلاشی تازه، آمادگی و توان کافی را ندارد.

اگر شخصی در خواب بییند کودکی در حین زایمان می‌میرد، یعنی شخص برای حامله شدن مشکلات و ترس‌هایی دارد و شاید برای مراقبت از فرزندش نگران است.

اگر شخصی در خواب ببیند زایمانش سخت و دردناک یا طولانی مدت است، یعنی موانعی برسر راهش قرار می‌گیرد اما او با تلاش می‌تواند مشکلات و موانع را از بین ببرد.

تعبیر خواب زایمان حیوانات

به طور کلی زایمان حیوانات در خواب به معنی غلبه به دشمنان است و البته گاهی به معنی فریب و دروغ و توطئه نیز می‌باشد.

زایمان سگ

زایمان سگ سفید: اگر شخصی در خواب زایمان سگ سفیدی را دید، به معنی وعده ی آشنایی است و احتمالا به زودی با شخصی آشنا خواهد شد.

 سگ قرمز: اگر شخصی در خواب زایمان سگ قرمزی را دید، یعنی دیگران او را فریب خواهند داد.

سگ سیاه: اگر شخصی در خواب زایمان سگ سیاهی را دید، یعنی غم و اندوهی فراوان را به زودی تحمل می‌کند.

توله سگ: اگر شخصی خواب توله سگ دید، یعنی مشکلاتی برایش پیش می‌آید.

زایمان گربه

اگر شخصی در خواب زایمان گربه‌ای را ببیند، یعنی مشکلاتی برایش پیش می‌آید و او باید برای مواجه با مشکلات آماده باشد و برای از بین بردن آن‌ها تلاش کند.

زایمان ماهی

اگر شخصی در خواب زایمان ماهی را ببیند، یعنی به زودی باردار خواهد شد.

تعبیر خواب گربه چیست؟

توجه داشته باشید با توجه به شخصی که خواب می‌بیند، موقعیت جغرافیای او و معبر آن، برای خواب زایمان تعابیر مختلفی وجود دارد و همچنین اعتقادات و احساسات شخص نیز در تعبیر خواب های متفاوت موثر است. ما در این مقاله سایت ماگرتا سعی کردیم، این تعابیر را به شما بگوییم تا بتوانید خواب خودتان را سریع‌تر تعبیر کنید.

طهرانی

بنیانگذار مجله اینترنتی ماگرتا و متخصص سئو ، کارشناس تولید محتوا ، هم‌چنین ۱۰ سال تجربه سئو ، تحلیل و آنالیز سایت ها را دارم و رشته من فناوری اطلاعات (IT) است . حدود ۵ سال است که بازاریابی دیجیتال را شروع کردم. هدف من بالا بردن سرانه مطالعه کشور است و اون هدف الان ماگرتا ست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 + یازده =