سرگرمیموزیک

متن و ترجمه آهنگ Earth از Lil

تکست ، متن و معنی موزیک لیل به نام ارث - Earth به معنای زمین

متن و ترجمه آهنگ Earth از Lil ، تکست و معنی اهنگ ارث به معنای زمین از لیل

Lyrics and Translation Music Lil Earth

در ادامه برای خواندن متن انگلیسی و ترجمه فارسی موزیک خارجی Earth از Lil ، با بخش موزیک ماگرتا همراه باشید.

همچنین بخوانید: متن و ترجمه آهنگ I Don’t Care از Ed Sheeran و Justin Bieber

متن و ترجمه آهنگ Earth از Lil Dicky
متن و ترجمه آهنگ Earth از Lil

متن و معنی اهنگ Earth از Lil

[Intro: Lil ]

What up, world?
چه خبر دنیا؟

It′s your boy, just one of the guys down here
این پسرته، فقط یکی از اونایی که این پایین هستن

Well, I could be more specific
خب، میتونستم واضح تر بگم

Uh, I’m a human
اوه، من یه آدمم

And I just wanted to, you know
و فقط میخواستم شما بدونین

For the sake of all of us earthlings out there
بخاطر همه چیز (موجودات دنیا)

Just wanted to say
فقط خاستم بگم که:

[Chorus: Lil]

We love the Earth, it is our planet
ما عاشق زمین ایم، سیاره مونه

We love the Earth, it is our home
ما زمین را دوست داریم، اون سیاره ماست

We love the Earth, it is our planet
ما عاشق زمین ایم، سیاره مونه

We love the Earth, it is our home
ما زمین را دوست داریم، اون سیاره ماست

[Justin Bieber]

Hi, I′m a baboon
سلام من بابون هستم

I’m like a man, just less advanced and my anus is huge
من مثل یک مرد هستم، فقط کمتر پیشرفته و تنبل ترم

[Ariana Grande]

Hey, I’m a zebra
سلوم، من یک گورخر هستم

No one knows what I do, but I look pretty cool
هیچکس نمیدونه من چیکار میکنم، ولی خیلی خوشگلم

Am I white or black?
من سیاه یا سفیدم

[Halsey]

I′m a lion cub, and I′m always getting licked (Meow!)
من یک بچه شیر هستم و همیشه در حال لیس زدنم (میوو)

[Zac Brown]

How’s it going? I′m a cow (Moo!)
چطور پیش میره؟ من یه گاوم (ماا)

You drink milk from my tits (Moo)
تو از پستان های من شیر میخوری (مااا)

متن و ترجمه آهنگ Earth از لیل

[Brendon Urie]

I’m a fat, f—g pig
من چاقم، یک خوک عوضی

[Hailee Steinfeld]

I′m a common fungus
من یک قارچ معمولی هستم

[Wiz Khalifa]

I’m a disgruntled skunk, shoot you out my butthole
من یک راسوی متعفن هستم، تو رو از سوراخ ما تختم، پرت می کنم

[Snoop Dogg]

I′m a ma—na plant, I can get you f—ed up
من یه گیاه هستم که می تونم تو رو فریب بدم

[Kevin Hart]

And I’m Kanye West
و من هم کانیه وست هستم

[Chorus: Lil]

We love the Earth, it is our planet
ما عاشق زمین ایم، سیاره مونه

We love the Earth, it is our home
ما زمین را دوست داریم،اون سیاره ماست

We love the Earth, it is our planet
ما عاشق زمین ایم، سیاره مونه

We love the Earth, it is our home
ما زمین را دوست داریم،اون سیاره ماست

We love the Earth
ما زمین و دوست داریم

[Adam Levine]

Ba-dum-da-dum-dum, ba-dum-da-di
با-دامدادامدامدادادی

We are the vultures, feed on the dead
ما لاشخور هستیم، از مرده ها تغذیه می کنیم

[Shawn Mendes]

We’re just some rhinos, horny as heck
ما یک تعداد کرگدن هستیم، شاخ دار

[Charlie Puth]

I′m just a giraffe, what′s with this neck?
من فقط یک زرافه هستم، این گردن چیه؟

[Sia]

Hippity-hop, I’m a kangaroo
هییپتی_هاپ، من یک کانگورو هستم

I hop all day, up and down with you
من می پرم کل روز، بالا و پایین با تو

[Miley Cyrus]

I′m an elephant, I got junk in my trunk
من یه فیلم، من یه آشغال تو صندوق عقب دارم

[Lil Jon]

What the f–k? I’m a clam
وای پشماام، من یک حلزون ام

[Rita Ora]

I′m a wolf. Howl!
من یه گرگم، هوووو

[Miguel]

I’m a squirrel, lookin′ for my next nut
من یک سنجاب هستم و به دنبال مهره بعدی ام هستم

[Katy Perry & Lil]

And I’m a p–y, just a freak horse, heh-heh-heh
و من یک یابو (قاطر) هستم فقط یک اسب دیوونه، هه هه هه

But, uh, c’mon, get on (Yah)
اما ،آه ،بیا ، بپر بالا (بله)

Giddee-up, let′s ride
حالشو ببر، بیا بریم

متن و معنی آهنگ Earth از لیل

[Lil Yachty]

I′m HPV, don’t let me in
من ویروس اچ پی وی هستم، اجازه نده وارد بشم

[Ed Sheeran]

I′m a koala and I sleep all the time
من یک کوآلا هستم و همیشه می خوابم

So what? It’s cute
خب که چی؟ این بامزه است

[Meghan Trainor]

We love you, India
ما دوستت داریم، هندوستان

[Joel Embiid]

We love you, Africa
ما دوستت داریم، آفریقا

[Tory Lanez]

We love the Chinese
ما دوستت داریم، چین

[Lil]

We forgive you, Germany
ما می بخشیم ات، آلمان

[Chorus: Lil , (Snoop Dogg), Meghan Trainor, Lil & Sia, John Legend]

Earth, it is our planet (It′s our planet)
زمین، این سیاره ما است

We love the Earth (We love the Earth)
ما زمین را دوست داریم (ما زمین را دوست داریم)

It is our home (Home)
این خونه ماست (خانه)

We love the Earth, it is our planet (It is our planet)
ما زمین را دوست داریم، این سیاره ماست (این سیاره ماست)

We love the Earth, it is our home
ما زمین را دوست داریم،اون سیاره ماست

We love the Earth
ما زمین و دوست داریم

[Verse 3: Lil]

I’m a man (Hello?)
من یک مَردَم (سلام؟)

Can you hear me?
میتونی من را بشنویی)

(Anyone out there? Hello?)
(کسی اونجاست؟سلام)

I′ve trudged the Earth for so damn long
من مدتها زمین رو لرزاندم

لیریک و ترجمه آهنگ Earth از Lil

And still don’t know s–t
اما هنوز هیج چی درموردش نمیدونم

(What’s going on?)
(چه اتفاقی داره می افته)

I hope it′s not a simulation (Huh)
امیدوارم شبیه سازی نباشه

Give each other names like Ahmed and Pedro
به هم دیگر اسم هایی میدهیم مثل احمد و پدرو

And, yeah, we like to wear clothes, girls still look beautiful
و بله ، ما دوست داریم لباس بپوشیم، دخترا هنوز هم زیبا هستند

And it covers up our human d– (Woo), eat a lot of tuna fish
و اون عضو بدن مردانه را میپوشون (وای) زیاد از تن ماهی میخوریم

But these days, it′s like we don’t know how to act
اما این روزها، مثل اینه که نمی‌دونیم چگونه عمل کنیم

All these shootings, pollution, we under attack on ourselves
همه این حرفا، آلودگی، ما مورد حمله خودمان قرار گرفته ایم.

Like, let′s all just chill (Hey), respect what we built (Hey)
مثل همه چیز، بیا همه رو به هم بزنیم، و آنچه رو که ساختیم

Like look at the internet! It’s cracking as hell
کاملا مثل اینترنت! داره مثل جهنم، می ترکونه

Fellas, don′t you love the cum when you have s–? (Ayy)
بچه ها، وقتی رابطه دارید، معاشقه رو دوست ندارید؟

And I heard women orgasms are better than a d— (Uh)
و من شنیدم زنان بهتر است از چیزه (آو)

So what we got this land for? What we gotta stand for?
پس ما این زمین را برای چی گرفتیم؟ برای چی اینجا هستیم؟

Love, and we love the Earth (The Earth)
عشق، و ما زمین رو دوست داریم، (زمینو)

[Ariana Grande]

Oh, yeah, baby, I love the Earth
اوه، بله، عزیزم، من زمین را دوست دارم

I love this planet
من این سیاره را دوست دارم

[Lil]

Hey, Russia, we’re cool
هی، روسیه، ما باحالیم

Hey, Asia, all of you, c′mon
سلام ، آسیا ، همه شما ، بیایید

Every one of you from the plains to the Sahara
همه شما از جنگل ها تا صحرای ساهارا

Let’s come together and live
بیاید و با هم دیگر زندگی کنم

[Choir]

Hum-dum-dum-dae-dum, hum-dum-dum-dae-dum
هوم دوم هوم دوم هوم دای دوم هوم دوم هوم دوم هوم دای دوم

[PSY]

우-우-우리는 지구를 사랑해요
ما عاشق زمینیم (کره ایی)

[Bad Bunny]

Amamos la tierra
ما عاشق زمینیم (اسپانیایی)

[Kris Wu]

我们爱地球
ما عاشق زمینیم (ژاپنی)

[Outro: Lil , Ariana Grande & Justin Bieber]

(We love you, we love you)
ما دوستت داریم ما دوستت داریم

C’mon everybody, I know we′re not all the same
بیایید همه، من می دونم که ما همه مثل هم نیستیم

But we′re living on the same Earth
اما ما در یک زمین زندگی می کنیم

(We love you, we love you)
ما دوستت داریم ما دوستت داریم

Have you ever been to Earth?
تاحالا توی زمین بودین؟

Everyone who is listening has been to Earth, Ariana
هرکی داره این اهنگو گوش میده داخل زمین بوده آریانا

(We love you, we love you)
ما دوستت داریم ما دوستت داریم

We’re not making music for aliens here
ما برا فضاییا اهنگ درست نمیکنیم که

Are we gonna die?
قراره بمیریم؟

You know what, Bieber? We might die
میدونی چیه بیبر؟ شایدم بمیریم

(We love you, we love you)
ما دوستت داریم ما دوستت داریم

I′m not going to lie to you
من به شما دروغ نمیگم

I mean, there’s so many people out here who don′t believe Global
منظورم اینه که، آدمای زیادی اینجا هستن که اعتقادی گلوبال ندارن

Warming’s a real thing. You know?
که گرمایش جهانی وجود داشته باشه. میدونی؟

We gotta save this planet. We′re being s—d
باید این سیاره رو نجات بدیم ما داریم احمق بازی در میاریم

Unless we get our s–t together now
مگه اینکه خودمونو جمعو جور کنیم

همچنین بخوانید: متن و ترجمه آهنگ Taki Taki از DJ Snake و Selena

در انتها امیدواریم که از متن و ترجمه آهنگ Lil به نام Earth ، نهایت استفاده و لذت را برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *