سرگرمیموزیک

متن و ترجمه آهنگ LALISA از LISA عضو گروه بلک پینک

لیریک ، متن و معنی موزیک جدید لیسا به نام لالیسا - LALISA

متن و ترجمه آهنگ LALISA از LISA عضو گروه BLACKPINK ؛ تلفظ ، تکست و معنی اهنگ لالیسا از لیسا عضو گروه کره ای بلک پینک

Lyrics and Translation Music BLACKPINK LISA LALISA

در ادامه برای خواندن متن اصلی ، تلفظ ، ترجمه فارسی و انگلیسی موزیک خارجی کره ای جدید LALISA از LISA عضو گروه بلک پینک ، با بخش موزیک ماگرتا همراه باشید.

همچنین بخوانید: متن و ترجمه آهنگ MONEY از LISA عضو گروه BLACKPINK

متن و ترجمه آهنگ LALISA از لیسا - LISA عضو گروه BLACKPINK
متن و ترجمه آهنگ LALISA از لیسا – LISA عضو گروه BLACKPINK

متن و معنی اهنگ LALISA از LISA عضو گروه بلک پینک

[Intro]

내 뒷모습만 봐도 알잖아
با نگاه کردن ب پشتم منو میشناسی

어두워질 때 분홍빛이나
وقتی هوا تاریک بشه، چراغ ها به رنگ صورتی میدرخشن

새하얀 조명이 날 깨우면
وقتی چراغ های روشن منو بیدار میکنن

번쩍번쩍 세상을 흔들어 (Hey!)
من دنیارو به لرزه در میارم

La, la-la-la, la, la-la-la
لا، لا لا لا، لا، لا لا لا

La, la-la-la, la, la-la-la
لا، لا لا لا، لا، لا لا لا

What’s my name? What’s my name? (Hey!)
اسم من چیه؟ اسم من چیه؟

La, la-la-la, la, la-la-la
لا، لا لا لا، لا، لا لا لا

La, la-la-la, la, la-la-la
لا، لا لا لا، لا، لا لا لا

What’s my name? What’s my name?
اسم من چیه؟ اسم من چیه؟

[Verse 1]

머리를 하얗게 비운채
من سرمو کاملا خالی میکنم

시끄런 감정은 태울래
و احساسات پر سر صدامو به آتش میکشم

Burn, burn, burn
میسوزونم، میسوزونم، میسوزونم

그때 난 네 갈증을 해소할 champagne
من شامپاینی هستم که تشنگی تو رو فروکش میکنم

Sip, sip, 나를 들이켜
بچش، بچش، منو سر بکش

그래 더 저 높이 내 body 받들어
آره بدن منو بالاتر بلند کن و سر بکش

[Pre-Chorus]

Want you to ring the alarm, 세상에게 알려
ازت میخوام تا آلارم رو به صدا در بیاری

내 이름에다 입맞춰
اینو ب دنیا بگو، اسم منو ببوسن

متن و ترجمه آهنگ LALISA از لیسا عضو گروه BLACKPINK

[Chorus]

Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
بگین “لالیسا، دوسم داشته باشین، لالیسا، دوسم داشته باشین”

Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
صدام بزنین “لالیسا، دوسم داشته باشین، لالیسا، دوسم داشته باشین”

Oh-ooh, 알잖아 attitude
اوووه، شما این روشو بلدین

뭘 더 어쩌라구, the loudest in the room (Hoo! Hoo!)
هر چقدر بیشتر میخواین، باید بلندتر صدا بزنین در این اتاق

Just say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
فقط بگین “لالیسا، دوسم داشته باشین، لالیسا، دوسم داشته باشین”

Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
صدام بزنین “لالیسا، دوسم داشته باشین، لالیسا، دوسم داشته باشین”

Oh-ooh, 알잖아 attitude
اوووه، شما این روشو بلدین

뭘 더 어쩌라구, the loudest in the room (Hoo!)
هر چقدر بیشتر میخواین، باید بلندتر صدا بزنین در این اتاق

[Verse 2]

Baby, get the megaphone, put it on speaker
عزیزم میکروفونو بردار بزن به بلندگو

I said I can’t hear you, so you need to speak up
گفتم نمیتونم صداتو بشنوم، پس باید بلندتر حرف بزنی

Put that s–t on stereo, everyone else on very low
اونو در حالت استوریو قرار بده، صدای اشخاص دیگه رو کم کن

Protect it like a barrier, promise there’s nothing scarier
مثل حصار ازش مراقبت کن، قول میدم چیز ترسناکتری از من وجود نداره

Than me if anybody coming gunnin’ for my man
اگه کسی بیاد و به افراد من تیرندازی کنه

Gonna catch a case, gun up in my hand
دچار حمله از طرف من میشه، تفنگ در دست من

Bam, bam, bam! Hit after hit though
بام بام بام، گوله پشت گلوله

Rocks in my wrist, so I call ’em the Flintstones
سنگ هایی دور مچمن، پس من اونارو سنگ عصر حجر مینامم

متن و معنی آهنگ LALISA از لیسا عضو گروه BLACKPINK

[Pre-Chorus]

Ring the alarm, 세상에게 알려
آلارم رو به صدا در بیار

내 이름에다 입맞춰
اینو به دنیا بگو، اسم منو ببوسن

[Chorus]

Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
بگین “لالیسا، دوسم داشته باشین، لالیسا، دوسم داشته باشین”

Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
صدام بزنین “لالیسا، دوسم داشته باشین، لالیسا، دوسم داشته باشین”

Oh-ooh, 알잖아 attitude
اوووه، شما این روشو بلدین

뭘 더 어쩌라구, the loudest in the room (Hoo! Hoo!)
هر چقدر بیشتر میخواین، باید بلندتر صدا بزنین در این اتاق

Just say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
فقط بگین “لالیسا، دوسم داشته باشین، لالیسا، دوسم داشته باشین”

Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
صدام بزنین “لالیسا، دوسم داشته باشین، لالیسا، دوسم داشته باشین”

Oh-ooh, 알잖아 attitude
اوووه، شما این روشو بلدین

뭘 더 어쩌라구, the loudest in the room (Hoo!)
هر چقدر بیشتر میخواین، باید بلندتر صدا بزنین در این اتاق

[Bridge]

누구와도 비교 못해 그래봤자
کسی با من قابل مقایسه نیست، ، با این وجود

You gon’ still love me
تو هنوزم منو دوست داری

You need some L-A-L-I-S-A
تو نیاز به کمی لالیسا داری

지금 너의 두 눈 앞에 서있는
اسم منو در ذهنت نگه دار

내 이름을 기억해
اون در جلوی تو ایستاده

Love you some L-A-L-I-S-A
دوست دارم کمی لالیسا

(Hoo!)
هوووو

لیریک و ترجمه آهنگ LALISA از LISA عضو گروه بلک پینک

[Verse 3]

You cannot see me, 어떻게 하는지 다 보여줘도 (No)
تو نمیتونی منو ببینی، حتی اگه من تمام راه هامو ب تو نشون بدم

태국에서 한국 거쳐 여기까지, went for the throat (The throat)
از تایلند تا کره، و حالا اینجا، به هیچکس رحم نکردم

Being the greatest of all time ain’t fantasy (Woo!)
بهترین تمام ادوار بودن یک خیال پردازی نیست

새까만 핑크빛 왕관 belongs to we (BLACKPINK)
تاج مشکی و صورتی متعلق به ماست

Lalisa, Lalisa, Lalisa, 하늘 위 당당해
لالیسا، لالیسا، لالیسا، من بالا در آسمان ایستادم

Lalisa, Lalisa, Lalisa, 저들은 날 원해
لالیسا، لالیسا، لالیسا، اونا منو میخوان

Lalisa, Lalisa, Lalisa, catch me if you can
لالیسا، لالیسا، لالیسا، اگه میتونی منو بگیر

Lalisa, Lalisa, Lalisa, Lalisa, Lalisa
لالیسا، لالیسا، لالیسا، لالیسا، لالیسا

[Chorus]

Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
بگین “لالیسا، دوسم داشته باشین، لالیسا، دوسم داشته باشین”

Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
صدام بزنین “لالیسا، دوسم داشته باشین، لالیسا، دوسم داشته باشین”

Oh-ooh, 알잖아 attitude
اوووه، شما این روشو بلدین

뭘 더 어쩌라구, the loudest in the room (Hoo! Hoo!)
هر چقدر بیشتر میخواین، باید بلندتر صدا بزنین در این اتاق

Just say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
فقط بگین “لالیسا، دوسم داشته باشین، لالیسا، دوسم داشته باشین”

Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
صدام بزنین “لالیسا، دوسم داشته باشین، لالیسا، دوسم داشته باشین”

Oh-ooh, 알잖아 attitude
اوووه، شما این روشو بلدین

뭘 더 어쩌라구, the loudest in the room (Hoo!)
هر چقدر بیشتر میخواین، باید بلندتر صدا بزنین در این اتاق

تلفظ انگلیسی لیریک و متن آهنگ LALISA از LISA عضو گروه BLACKPINK

[Intro]

Nae dwinmoseumman bwado aljana
Eoduwojil ttae bunhongbichina
Saehayan jomyeongi nal kkaeumyeon
Beonjjeokbeonjjeok sesangeul heundeureo (Hey!)
La, la-la-la, la, la-la-la
La, la-la-la, la, la-la-la
What’s my name? What’s my name? (Hey!)
La, la-la-la, la, la-la-la
La, la-la-la, la, la-la-la
What’s my name? What’s my name?

[Verse 1]

Meorireul hayake biunchae
Sikkeureon gamjeongeun taeullae
Burn, burn, burn
Geuttae nan ne galjeungeul haesohal champagne
Sip, sip, nareul deurikyeo
Gеurae deo jeo nopi naе body batdeureo

[Pre-Chorus]

Want you to ring the alarm, sesangege allyeo
Nae ireumeda immatchwo

[Chorus]

Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, aljana attitude
Mwol deo eojjeoragu, the loudest in the room (Hoo! Hoo!)
Just say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, aljana attitude
Mwol deo eojjeoragu, the loudest in the room (Hoo!)

[Verse 2]

Baby, get the megaphone, put it on speaker
I said I can’t hear you, so you need to speak up
Put that s–t on stereo, everyone else on very low
Protect it like a barrier, promise there’s nothing scarier
Than me if anybody coming gunnin’ for my man
Gonna catch a case, gun up in my hand
Bam, bam, bam! Hit after hit though
Rocks in my wrist, so I call ’em the Flintstones

[Pre-Chorus]

Ring the alarm, sesangege allyeo
Nae ireumeda immatchwo

[Chorus]

Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, aljana attitude
Mwol deo eojjeoragu, the loudest in the room (Hoo! Hoo!)
Just say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, aljana attitude
Mwol deo eojjeoragu, the loudest in the room (Hoo!)

[Bridge]

Nuguwado bigyo mothae geuraebwatja
You gon’ still love me
You need some L-A-L-I-S-A
Jigeum neoui du nun ape seoinneun
Nae ireumeul gieokae
Love you some L-A-L-I-S-A
(Hoo!)

[Verse 3]

You cannot see me, eotteoke haneunji da boyeojwodo (No)
Taegugeseo hanguk geochyeo yeogikkaji, went for the throat (The throat)
Being the greatest of all time ain’t fantasy (Woo!)
Saekkaman pingkeubit wanggwan belongs to we (BLACKPINK!)
Lalisa, Lalisa, Lalisa, haneul wi dangdanghae
Lalisa, Lalisa, Lalisa, jeodeureun nal wonhae
Lalisa, Lalisa, Lalisa, catch me if you can
Lalisa, Lalisa, Lalisa, Lalisa, Lalisa

[Chorus]

Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, aljana attitude
Mwol deo eojjeoragu, the loudest in the room (Hoo! Hoo!)
Just say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, aljana attitude
Mwol deo eojjeoragu, the loudest in the room (Hoo!)

ترجمه و معنی انگلیسی آهنگ LALISA از LISA عضو گروه BLACKPINK

[Intro]

You know just from looking at my back
When it gets dark, the light shines pink
When the bright light wakes me up
I shake up the world (Hey!)
La, la-la-la, la, la-la-la
La, la-la-la, la, la-la-la
What’s my name? What’s my name? (Hey!)
La, la-la-la, la, la-la-la
La, la-la-la, la, la-la-la
What’s my name? What’s my name?

[Verse 1]

I empty my head completely
And burn the loud emotions
Burn, burn, burn
I’m the champagne that’ll quench your thirst at that moment
Sip, sip, drink me up
Yes, lift up my body higher

[Pre-Chorus]

Want you to ring the alarm
Tell it to the world, kiss my name

[Chorus]

Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, you know the attitude
What more do you want?
The loudest in the room (Hoo! Hoo!)
Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, you know the attitude
What more do you want?
The loudest in the room (Hoo!)

[Verse 2]

Baby, get the megaphone, put it on speaker
I said I can’t hear you, so you need to speak up
Put that s–t on stereo, everyone else on very low
Protect it like a barrier, promise there’s nothing scarier
Than me if anybody coming gunnin’ for my man
Gonna catch a case, gun up in my hand
Bam, bam, bam! Hit after hit though
Rocks in my wrist, so I call ’em the Flintstones

ترجمه انگلیسی آهنگ LALISA از LISA

[Pre-Chorus]

Ring the alarm
Tell it to the world, kiss my name

[Chorus]

Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, you know the attitude
What more do you want?
The loudest in the room (Hoo! Hoo!)
Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, you know the attitude
What more do you want?
The loudest in the room (Hoo!)

[Bridge]

I’m incomparable, you gon’ still love me nonetheless
You gon’ still love me
You need some L-A-L-I-S-A
Remember my name that’s standing right in front of you
Love you some L-A-L-I-S-A
(Hoo!)

[Verse 3]

You cannot see me, even though I show you all my ways (No)
From Thailand to Korea, and now here, went for the throat (The throat)
Being the greatest of all time ain’t fantasy (Woo!)
Jet black and pink crown belongs to we (BLACKPINK!)
Lalisa, Lalisa, Lalisa, I am standing above the sky
Lalisa, Lalisa, Lalisa, they want me
Lalisa, Lalisa, Lalisa, catch me if you can
Lalisa, Lalisa, Lalisa, Lalisa, Lalisa

[Chorus]

Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, you know the attitude
What more do you want?
The loudest in the room (Hoo! Hoo!)
Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, you know the attitude
What more do you want?
The loudest in the room (Hoo!)

همچنین بخوانید: متن و ترجمه آهنگ Shivers از Ed Sheeran

در انتها امیدواریم که از متن و ترجمه آهنگ LISA به نام LALISA ، نهایت استفاده و لذت را برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

42 دیدگاه

 1. ....:) گفت:

  اونی ک اسمشو فرشته نجات بلینکا سیو کرد،اولا فرشته جهنم خودت باش فرشته خانوم! من ک نیاز ب تو ندرم بهتره جمع نبندی و شایعه درس نکنی راحب بلک پینک چون خیلیا غیرتین!:\
  اومم ترجمش خوبع:]☻

 2. انوشا گفت:

  اهن خیلی قشنگیه ولی خیلی بی معنیه

 3. I'm blink گفت:

  تا اینجا اومدم بز بقیه ی حرفمم بگم(فرشته ی نجات بلینکا) شما انقد حسودین که با این حرفاتون میخواین فنای بلک پینکو کم کنین ولی نترسین ما بلینکا عاشقانه دوسشون داریم به حرفای شما حسودای… هم گوش نمیدیم این حرفاتون فقط خودتونو خسته میکنه💔😐

  1. کاربر بی نام گفت:

   ایولاااااااااااااااااااا

 4. I'm blink گفت:

  اونی که اسمتو نوشتی فرشته نجات بلینکا ببین خانوم بلک پینک بهترینه شیطان پرست خودتی که با حرفای نهضت حال هممونو بهم میزنی اگه هیتر نیستی لازم نیس ما بلینکا رو هدایت کنی 😐
  بلک پینک بهترینه بلینک میمونم تا ابد✌🏻😌😎

 5. ناشناس گفت:

  چه مغرورررررر

  1. Ali گفت:

   الان چیش مغرور بود 😐😐😐😐

   1. . گفت:

    همه چیش

 6. آناهیتا گفت:

  عالی بود هر کی بلینکه بگه🥺

 7. ناشناس گفت:

  اعضای بلک پینک و بلینک ها خودشون فرشته هستند و نیازی به شما بهتر ها ندارن اصلا فرض کنیم حرفت درسته پس یک دلیل موجه بجز اینکه میخوای هست بدی بگو

  1. ناشناس گفت:

   بله دقیقا من موافق هستم

  2. سونا (bts) گفت:

   بی تی اس و آرمی ها فرشته هستند تازه بلک پینگ از بی تی اس اصکی میرن 😏😏😏😏هرکی آرمی فایتینگ

   1. BLINK گفت:

    چقد تاثیر گذاربود:)..
    ببین معنی اهنگو خوندی فشار خوردی این اهنک واس هیترای لیسا و بلک پینکه ک هر چقدم بخوان هیت بدن بازم چیزی ارزش بلک پینک کم نمیشه با این حرفت باعث شدی دیدم نسبت ب ارمیا عوض بشه اما بعضیاشون مث تو و چن تا ی دیگه نیستن ارزش بی تی اسو بالا میبرن توهین نمیکنن و ب فندوم احترام میزارن بعد میاید میگید کااااش برم کره برم فلان بسان اول برو رفتار و اخلاقت رو روش کنترل کن بعد برو پیش بی تی اس
    فقط ارمیا نیستن حتی بلینکایی هستن ک
    بین اعضا فرق میزارن و من اثلا اونارو بلینک نمیدونم چون بلینکای واقعی شخصیت و رفتار و مهربونی و اخلاق و تلاش بلک پینک رو الگوی خودشون قرار میدن اما یکی مث تو بویی شخصیت نبردی و این نشون نمیده ک ارمیی چون ارمیای واقعی مثل بی تی اسن احترام حالیشونه..
    پس بی احترام فق ببند

   2. آرمی بلینک گفت:

    الکی زر نزن اعضای بی تی اس اخلاق و رفتارشون خوبه اگه واقعا ارمی هستی باید اخلاقشونو الگو قرار بدی.اونا اسکی نمیرن الکی حرف نزن.

   3. BLINK گفت:

    اره درسته بی تی اسم خیلی کیوتن وای من عاشق ته ته ام ولی هیت بدی هیت میگیری از من گفتن بود

 8. فرشته نجات بلینکا گفت:

  سلام..اهنگ زیبایی بود و ممنونم از سایتتون..
  میخوام با بلینکایی که به اشتباه فن بلک پینک هستن چند کلمه حرف بزنم..عزیزان من هیتر نیستم و به سلیقه همه شما احترام میزارم..اما فن بلک پینک بودن درست نیست..برای اطلاعات بیشتر توی یوتیوب و اینستا پیگیری کنید..بلک پینک ادمای عادی نیستن..انا ش*ی*ط*ا*ن پرست هستن..شاید بگید اینم یه هیتره حسوده ولی زندگی خودتونو نجات بدید و به چیزی که گفتم عمل کنید تا متوجه بشید این دخترا میخوان چه بلایی سرمون بیارن🙃

  1. فاطمه محمدی گفت:

   ببین اگه هیتر نیستی در مورد بلک پینک شایعه سازی نکن بشین سر جات به زندگیت برس و کار به بلک پینک نداشته باش و اینکه نوشته بودی فرشته ی نجات بلینکی ها ببین ما بلینکی کا خودمون میدونیم باید چی کار کنیم و چطوری از خودمون مراقبت کنیم شما هم اگه میخوای به ما کمک کنی به زنگیت ادامه بدهکار به ما نداشته بای

  2. ناشناس گفت:

   شیطان از نظر من چیزی نیست که وجود داشته باشه در هر حال شما که نوشتی فرشته نجات بلینکا اعضای بلک پینک و بلینکا خودشون فرشته هستند و به شما نیاز ندارن

   1. rashana گفت:

    بله دقیقاااااا موافقم

  3. [ Me.!.] گفت:

   اونا تا به امروز لبخند رو به لب همه نشوندن. شما ها از اونا فقط ظاهرشونو میبینین!
   لباسای گرون قیمت و اینکه معروفن و بادیگارد و لبخندشونو وبه ظاهر غرورشونو ..
   اما ما بلینکا خودشونو میبینیم !
   .اونی که هستن و باطنشونو . ما سختی هاشونو میبینیم که با وجود اونا بازم در حال تلاشن:)”
   شیطان؟
   اگر شیطان میتونه فرشته ی نجات مردم باشه.. من میتونم بگم آره .
   “اونا بهترین شیطان های جهانن:(

   1. لیسا گفت:

    لیسا و بلک پینک عشقن حرف مفت هم نزن بلک پینک شیاطانی نیست ما بلینکا از گروهمون دفاع میکنیم و اگر بیشتر پیگیری کنی می بینی بلینکا دلالیلی اوردن که مبگه بلک پینک شیطانی نیست
    شما بهتره فرشته نجات خودت باشی و اشتباهاتی که میکنی
    ما بلینکا فرشته نجاتمون عضوای بلک پینک
    حتی اگه گروهمون هم شیطانی باشه ما باز هم بلینک میمونیم هیتر جان

  4. یه روانی:| گفت:

   من ک حرفتو باور نمیکنم حالا میخوای برا خودت حرف مفت بزن:|
   ب کویینا هم توهین نکن:|
   بعدشم ما خودمون میدونیم چیکار میکنیم لازم نیست برا ما فرشته باشی:|

  5. نیکی گفت:

   چی بگم والا 😶
   خب هرکی یه نظری داره
   به نظر من این حرفتون درسته
   منم هیتر نیستم ولی فقط خدا میدونه چه بلایی می خوان سرمون بیارن

  6. آرمی بلینک گفت:

   از کجا میدونید منم توهین نمیکنم اما تا چیزی رو با چشتون از نزدیک ندیدید باور نکنید این یه نصیحت از من به شما حتی بعضی چیزارو وقتی از تزدیک میبینی هم نباید باور کنی. مثلا ما با چشممون از نزدیک میبینیم یه نفر یکی رو زد اما ما نمیدونیم کدوم مقصره یا اون یکی چیکار کرده که اونم اینو زده. بعضی چیزارو حتی وقتی با چشم میبینی هم نباید باور کنی اون وقت شما بدون اینکه با چشتون از نزدیک ببینید تحمت میزنید. گناهه ها شما که میکید شیطان پرستی گناهه بده تحمت زدنم خیلی گناهه لطفا تا مطمئن نیستید چیزی نگید. با احترام گفتم.

 9. llllllllllllllllll گفت:

  عاااالی من عاشقشمممممم❤

  1. هلینا گفت:

   منم عاشق اهنگ بلک پینک هستم بلک پینک و بی تی اس من قرار فردا برم کره بلک پینک و بی تی اس عشق منن ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻

 10. کاربر گفت:

  اگه واقعا سوادشو ندارید که حتی صورتی رو طلایی ترجمه میکنید ترجمه نکنید خب با ترجمه غلط کلا معنی یه جمله بر عکس و بلکه بی معنی میشه و باعث سوتفاهم برای بقیه میشه اگه قراره اینجوری ترجمه کنید ممنون میشم دیگه از بلک پینک و اعضاش چیزی نذارید

  1. زنجیران گفت:

   سلام، کلمه 분홍빛이 به معنای صورتی هست و مشکلی نداره

 11. pareia گفت:

  قفلی زدم رو ایح، خدایا

 12. Im blink گفت:

  مگه میشه بلینک باشیو این اهنگ و دوس نداشته باشی😍♥️
  عالیه

  1. میراکولرم،بلینکم گفت:

   من عاشق اهنگ لالیسا هستم

 13. به توچه خا گفت:

  اهنگ خیلی خوبی بود واقا😇
  من ارمی ام اما از بلک پینک مخصوصا لیسا خوشم میاد👀💫

 14. LALISA گفت:

  مثلا شما بلینک ین چرا ی جوری میگن که انگار نیستین 😐

 15. LALISA گفت:

  بدک نبود😐

  1. یه آدم:/ گفت:

   عالی بود من عاشق این آهنگم

  1. Army^_^ گفت:

   بنظرم اهنگ مانی قشنگ تر بود ولی خب اینم بد نبود^^

 16. Candy🍭👧🏻 گفت:

  وایی ممنون عاشق این اهنگم مرسی بابت ترجمه و سایت خوبتون👏🏻🌷

 17. black Pink گفت:

  خیلی فوق العاده است🤩🤩
  انقدر گوشش دادم وقتی میخوام حرف بزنم اشتباهی میگم لالیسا😂عاشق لیساعم
  هیترا هم که جایی برای حرف زدنشون نمیمونه…

  1. میراکولرم،بلینکم گفت:

   دقیقا

 18. به تو چه اسمم چیه😐😐 گفت:

  وایییییییییی خیلی اهنگ خوبی بود دارم دیوونه میشم🥲🤝

 19. Tina گفت:

  این اهنگ عالیهههههه مرسی از ترجمه ی خوبتون 💖

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *