سرگرمیموزیک

متن و ترجمه آهنگ LALISA از LISA عضو گروه بلک پینک

لیریک ، متن و معنی موزیک جدید لیسا به نام لالیسا - LALISA

متن و ترجمه آهنگ LALISA از LISA عضو گروه BLACKPINK ؛ تلفظ ، تکست و معنی اهنگ لالیسا از لیسا عضو گروه کره ای بلک پینک

Lyrics and Translation Music BLACKPINK LISA LALISA

در ادامه برای خواندن متن اصلی ، تلفظ ، ترجمه فارسی و انگلیسی موزیک خارجی کره ای جدید LALISA از LISA عضو گروه بلک پینک ، با بخش موزیک ماگرتا همراه باشید.

همچنین بخوانید: متن و ترجمه آهنگ MONEY از LISA عضو گروه BLACKPINK

متن و ترجمه آهنگ LALISA از لیسا - LISA عضو گروه BLACKPINK
متن و ترجمه آهنگ LALISA از لیسا – LISA عضو گروه BLACKPINK

متن و معنی اهنگ LALISA از LISA عضو گروه بلک پینک

[Intro]

내 뒷모습만 봐도 알잖아
با نگاه کردن ب پشتم منو میشناسی

어두워질 때 분홍빛이나
وقتی هوا تاریک بشه، چراغ ها به رنگ صورتی میدرخشن

새하얀 조명이 날 깨우면
وقتی چراغ های روشن منو بیدار میکنن

번쩍번쩍 세상을 흔들어 (Hey!)
من دنیارو به لرزه در میارم

La, la-la-la, la, la-la-la
لا، لا لا لا، لا، لا لا لا

La, la-la-la, la, la-la-la
لا، لا لا لا، لا، لا لا لا

What’s my name? What’s my name? (Hey!)
اسم من چیه؟ اسم من چیه؟

La, la-la-la, la, la-la-la
لا، لا لا لا، لا، لا لا لا

La, la-la-la, la, la-la-la
لا، لا لا لا، لا، لا لا لا

What’s my name? What’s my name?
اسم من چیه؟ اسم من چیه؟

[Verse 1]

머리를 하얗게 비운채
من سرمو کاملا خالی میکنم

시끄런 감정은 태울래
و احساسات پر سر صدامو به آتش میکشم

Burn, burn, burn
میسوزونم، میسوزونم، میسوزونم

그때 난 네 갈증을 해소할 champagne
من شامپاینی هستم که تشنگی تو رو فروکش میکنم

Sip, sip, 나를 들이켜
بچش، بچش، منو سر بکش

그래 더 저 높이 내 body 받들어
آره بدن منو بالاتر بلند کن و سر بکش

[Pre-Chorus]

Want you to ring the alarm, 세상에게 알려
ازت میخوام تا آلارم رو به صدا در بیاری

내 이름에다 입맞춰
اینو ب دنیا بگو، اسم منو ببوسن

متن و ترجمه آهنگ LALISA از لیسا عضو گروه BLACKPINK

[Chorus]

Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
بگین “لالیسا، دوسم داشته باشین، لالیسا، دوسم داشته باشین”

Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
صدام بزنین “لالیسا، دوسم داشته باشین، لالیسا، دوسم داشته باشین”

Oh-ooh, 알잖아 attitude
اوووه، شما این روشو بلدین

뭘 더 어쩌라구, the loudest in the room (Hoo! Hoo!)
هر چقدر بیشتر میخواین، باید بلندتر صدا بزنین در این اتاق

Just say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
فقط بگین “لالیسا، دوسم داشته باشین، لالیسا، دوسم داشته باشین”

Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
صدام بزنین “لالیسا، دوسم داشته باشین، لالیسا، دوسم داشته باشین”

Oh-ooh, 알잖아 attitude
اوووه، شما این روشو بلدین

뭘 더 어쩌라구, the loudest in the room (Hoo!)
هر چقدر بیشتر میخواین، باید بلندتر صدا بزنین در این اتاق

[Verse 2]

Baby, get the megaphone, put it on speaker
عزیزم میکروفونو بردار بزن به بلندگو

I said I can’t hear you, so you need to speak up
گفتم نمیتونم صداتو بشنوم، پس باید بلندتر حرف بزنی

Put that s–t on stereo, everyone else on very low
اونو در حالت استوریو قرار بده، صدای اشخاص دیگه رو کم کن

Protect it like a barrier, promise there’s nothing scarier
مثل حصار ازش مراقبت کن، قول میدم چیز ترسناکتری از من وجود نداره

Than me if anybody coming gunnin’ for my man
اگه کسی بیاد و به افراد من تیرندازی کنه

Gonna catch a case, gun up in my hand
دچار حمله از طرف من میشه، تفنگ در دست من

Bam, bam, bam! Hit after hit though
بام بام بام، گوله پشت گلوله

Rocks in my wrist, so I call ’em the Flintstones
سنگ هایی دور مچمن، پس من اونارو سنگ عصر حجر مینامم

متن و معنی آهنگ LALISA از لیسا عضو گروه BLACKPINK

[Pre-Chorus]

Ring the alarm, 세상에게 알려
آلارم رو به صدا در بیار

내 이름에다 입맞춰
اینو به دنیا بگو، اسم منو ببوسن

[Chorus]

Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
بگین “لالیسا، دوسم داشته باشین، لالیسا، دوسم داشته باشین”

Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
صدام بزنین “لالیسا، دوسم داشته باشین، لالیسا، دوسم داشته باشین”

Oh-ooh, 알잖아 attitude
اوووه، شما این روشو بلدین

뭘 더 어쩌라구, the loudest in the room (Hoo! Hoo!)
هر چقدر بیشتر میخواین، باید بلندتر صدا بزنین در این اتاق

Just say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
فقط بگین “لالیسا، دوسم داشته باشین، لالیسا، دوسم داشته باشین”

Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
صدام بزنین “لالیسا، دوسم داشته باشین، لالیسا، دوسم داشته باشین”

Oh-ooh, 알잖아 attitude
اوووه، شما این روشو بلدین

뭘 더 어쩌라구, the loudest in the room (Hoo!)
هر چقدر بیشتر میخواین، باید بلندتر صدا بزنین در این اتاق

[Bridge]

누구와도 비교 못해 그래봤자
کسی با من قابل مقایسه نیست، ، با این وجود

You gon’ still love me
تو هنوزم منو دوست داری

You need some L-A-L-I-S-A
تو نیاز به کمی لالیسا داری

지금 너의 두 눈 앞에 서있는
اسم منو در ذهنت نگه دار

내 이름을 기억해
اون در جلوی تو ایستاده

Love you some L-A-L-I-S-A
دوست دارم کمی لالیسا

(Hoo!)
هوووو

لیریک و ترجمه آهنگ LALISA از LISA عضو گروه بلک پینک

[Verse 3]

You cannot see me, 어떻게 하는지 다 보여줘도 (No)
تو نمیتونی منو ببینی، حتی اگه من تمام راه هامو ب تو نشون بدم

태국에서 한국 거쳐 여기까지, went for the throat (The throat)
از تایلند تا کره، و حالا اینجا، به هیچکس رحم نکردم

Being the greatest of all time ain’t fantasy (Woo!)
بهترین تمام ادوار بودن یک خیال پردازی نیست

새까만 핑크빛 왕관 belongs to we (BLACKPINK)
تاج مشکی و صورتی متعلق به ماست

Lalisa, Lalisa, Lalisa, 하늘 위 당당해
لالیسا، لالیسا، لالیسا، من بالا در آسمان ایستادم

Lalisa, Lalisa, Lalisa, 저들은 날 원해
لالیسا، لالیسا، لالیسا، اونا منو میخوان

Lalisa, Lalisa, Lalisa, catch me if you can
لالیسا، لالیسا، لالیسا، اگه میتونی منو بگیر

Lalisa, Lalisa, Lalisa, Lalisa, Lalisa
لالیسا، لالیسا، لالیسا، لالیسا، لالیسا

[Chorus]

Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
بگین “لالیسا، دوسم داشته باشین، لالیسا، دوسم داشته باشین”

Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
صدام بزنین “لالیسا، دوسم داشته باشین، لالیسا، دوسم داشته باشین”

Oh-ooh, 알잖아 attitude
اوووه، شما این روشو بلدین

뭘 더 어쩌라구, the loudest in the room (Hoo! Hoo!)
هر چقدر بیشتر میخواین، باید بلندتر صدا بزنین در این اتاق

Just say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
فقط بگین “لالیسا، دوسم داشته باشین، لالیسا، دوسم داشته باشین”

Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
صدام بزنین “لالیسا، دوسم داشته باشین، لالیسا، دوسم داشته باشین”

Oh-ooh, 알잖아 attitude
اوووه، شما این روشو بلدین

뭘 더 어쩌라구, the loudest in the room (Hoo!)
هر چقدر بیشتر میخواین، باید بلندتر صدا بزنین در این اتاق

تلفظ انگلیسی لیریک و متن آهنگ LALISA از LISA عضو گروه BLACKPINK

[Intro]

Nae dwinmoseumman bwado aljana
Eoduwojil ttae bunhongbichina
Saehayan jomyeongi nal kkaeumyeon
Beonjjeokbeonjjeok sesangeul heundeureo (Hey!)
La, la-la-la, la, la-la-la
La, la-la-la, la, la-la-la
What’s my name? What’s my name? (Hey!)
La, la-la-la, la, la-la-la
La, la-la-la, la, la-la-la
What’s my name? What’s my name?

[Verse 1]

Meorireul hayake biunchae
Sikkeureon gamjeongeun taeullae
Burn, burn, burn
Geuttae nan ne galjeungeul haesohal champagne
Sip, sip, nareul deurikyeo
Gеurae deo jeo nopi naе body batdeureo

[Pre-Chorus]

Want you to ring the alarm, sesangege allyeo
Nae ireumeda immatchwo

[Chorus]

Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, aljana attitude
Mwol deo eojjeoragu, the loudest in the room (Hoo! Hoo!)
Just say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, aljana attitude
Mwol deo eojjeoragu, the loudest in the room (Hoo!)

[Verse 2]

Baby, get the megaphone, put it on speaker
I said I can’t hear you, so you need to speak up
Put that s–t on stereo, everyone else on very low
Protect it like a barrier, promise there’s nothing scarier
Than me if anybody coming gunnin’ for my man
Gonna catch a case, gun up in my hand
Bam, bam, bam! Hit after hit though
Rocks in my wrist, so I call ’em the Flintstones

[Pre-Chorus]

Ring the alarm, sesangege allyeo
Nae ireumeda immatchwo

[Chorus]

Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, aljana attitude
Mwol deo eojjeoragu, the loudest in the room (Hoo! Hoo!)
Just say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, aljana attitude
Mwol deo eojjeoragu, the loudest in the room (Hoo!)

[Bridge]

Nuguwado bigyo mothae geuraebwatja
You gon’ still love me
You need some L-A-L-I-S-A
Jigeum neoui du nun ape seoinneun
Nae ireumeul gieokae
Love you some L-A-L-I-S-A
(Hoo!)

[Verse 3]

You cannot see me, eotteoke haneunji da boyeojwodo (No)
Taegugeseo hanguk geochyeo yeogikkaji, went for the throat (The throat)
Being the greatest of all time ain’t fantasy (Woo!)
Saekkaman pingkeubit wanggwan belongs to we (BLACKPINK!)
Lalisa, Lalisa, Lalisa, haneul wi dangdanghae
Lalisa, Lalisa, Lalisa, jeodeureun nal wonhae
Lalisa, Lalisa, Lalisa, catch me if you can
Lalisa, Lalisa, Lalisa, Lalisa, Lalisa

[Chorus]

Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, aljana attitude
Mwol deo eojjeoragu, the loudest in the room (Hoo! Hoo!)
Just say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, aljana attitude
Mwol deo eojjeoragu, the loudest in the room (Hoo!)

ترجمه و معنی انگلیسی آهنگ LALISA از LISA عضو گروه BLACKPINK

[Intro]

You know just from looking at my back
When it gets dark, the light shines pink
When the bright light wakes me up
I shake up the world (Hey!)
La, la-la-la, la, la-la-la
La, la-la-la, la, la-la-la
What’s my name? What’s my name? (Hey!)
La, la-la-la, la, la-la-la
La, la-la-la, la, la-la-la
What’s my name? What’s my name?

[Verse 1]

I empty my head completely
And burn the loud emotions
Burn, burn, burn
I’m the champagne that’ll quench your thirst at that moment
Sip, sip, drink me up
Yes, lift up my body higher

[Pre-Chorus]

Want you to ring the alarm
Tell it to the world, kiss my name

[Chorus]

Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, you know the attitude
What more do you want?
The loudest in the room (Hoo! Hoo!)
Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, you know the attitude
What more do you want?
The loudest in the room (Hoo!)

[Verse 2]

Baby, get the megaphone, put it on speaker
I said I can’t hear you, so you need to speak up
Put that s–t on stereo, everyone else on very low
Protect it like a barrier, promise there’s nothing scarier
Than me if anybody coming gunnin’ for my man
Gonna catch a case, gun up in my hand
Bam, bam, bam! Hit after hit though
Rocks in my wrist, so I call ’em the Flintstones

ترجمه انگلیسی آهنگ LALISA از LISA

[Pre-Chorus]

Ring the alarm
Tell it to the world, kiss my name

[Chorus]

Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, you know the attitude
What more do you want?
The loudest in the room (Hoo! Hoo!)
Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, you know the attitude
What more do you want?
The loudest in the room (Hoo!)

[Bridge]

I’m incomparable, you gon’ still love me nonetheless
You gon’ still love me
You need some L-A-L-I-S-A
Remember my name that’s standing right in front of you
Love you some L-A-L-I-S-A
(Hoo!)

[Verse 3]

You cannot see me, even though I show you all my ways (No)
From Thailand to Korea, and now here, went for the throat (The throat)
Being the greatest of all time ain’t fantasy (Woo!)
Jet black and pink crown belongs to we (BLACKPINK!)
Lalisa, Lalisa, Lalisa, I am standing above the sky
Lalisa, Lalisa, Lalisa, they want me
Lalisa, Lalisa, Lalisa, catch me if you can
Lalisa, Lalisa, Lalisa, Lalisa, Lalisa

[Chorus]

Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, you know the attitude
What more do you want?
The loudest in the room (Hoo! Hoo!)
Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, you know the attitude
What more do you want?
The loudest in the room (Hoo!)

همچنین بخوانید: متن و ترجمه آهنگ Shivers از Ed Sheeran

در انتها امیدواریم که از متن و ترجمه آهنگ LISA به نام LALISA ، نهایت استفاده و لذت را برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !