سرگرمیموزیک

متن و ترجمه آهنگ Bad Habit از Steve Lacy

تکست ، متن و معنی موزیک استیو لیسی به نام بد هبیت - Bad Habit به معنای عادت بد

متن و ترجمه آهنگ Bad Habit از Steve Lacy ، تکست و معنی اهنگ بد هبیت به معنای عادت بد از جیمز بی

Lyrics and Translation Music Steve Lacy Bad Habit

در ادامه برای خواندن متن انگلیسی و ترجمه فارسی موزیک خارجی Bad Habit از Steve Lacy ، با بخش موزیک ماگرتا همراه باشید.

متن موزیک پیشنهادی: متن و ترجمه آهنگ Pandora’s Box از جیهوپ

متن و ترجمه آهنگ Bad Habit از Steve Lacy
متن و ترجمه آهنگ Bad Habit از Steve Lacy

متن و معنی اهنگ Bad Habit از Steve Lacy

[Intro: Steve Lacy & Fousheé]

(I wish I knew you) wanted me
(کاش می شناختمت) من را می خواست

I wish I knew, I wish I knew you wanted me
کاش می دانستم، کاش می دانستم که تو مرا می خواهی

I wish I knew, I wish I knew you wanted me
کاش می دانستم، کاش می دانستم که تو مرا می خواهی

[Verse 1; Steve Lacy]

What you, ooh, uh, what you do?
چه کار می کنی، اوه، اوه، چه کار می کنی؟

Made a move, coulda made a move
حرکتی کرد، می توانست حرکتی انجام دهد

If I knew I′d be with you
اگه میدونستم که با تو هستم

Is it too late to pursue?
آیا برای پیگیری دیر شده است؟

[Chorus: Steve Lacy]

I bite my tongue, it’s a bad habit
زبانم رو گاز می گیرم، عادت بدیه

Kinda mad that I didn′t take a stab at it
یه جورایی عصبانی بودم که بهش چاقو نزدم

Thought you were too good for me, my dear
فکر کردی برای من خیلی خوب بودی عزیزم

Never gave me time of day, my dear
هیچ وقت به من وقت ندادی عزیزم

It’s okay, things happen for
اشکالی ندارد، همه چیز برای

Reasons that I think are sure, yeah
دلایلی که فکر می کنم مطمئن هستند، بله

[Post-Chorus: Steve Lacy & Fousheé]

I wish I knew, I wish I knew you wanted me
کاش می دانستم، کاش می دانستم که تو مرا می خواهی

I wish I knew (oh), I wish I knew you wanted me
کاش می دانستم (اوه)، کاش می دانستم که تو مرا می خواهی

I wish I knew (yeah), I wish I knew you wanted me (oh)
کاش می دانستم (آره)، کاش می دانستم که تو مرا می خواهی (اوه)

I wish I knew, I wish I knew you wanted me
کاش می دانستم، کاش می دانستم که تو مرا می خواهی

[Verse 2]

Please say to me (please just say to me)
لطفا به من بگو (لطفا فقط به من بگو)

If this could wind up
اگر این می تواند به پایان برسد

I wish you wouldn’t play with me
کاش با من بازی نمیکردی

I wanna know (oh no)
من می خواهم بدانم (اوه نه)

[Chorus]

Uh, can I bite your tongue like my bad habit?
اوه، آیا می تونم مثل عادت بدم تو رو گاز بگیرم؟

Would you mind if I tried to make a pass at it?
آیا برایت مهم نیست که من سعی کنم ازش بگذرم؟

Were you not too good for me, my dear?
تو برای من خیلی خوب نبودی عزیزم؟

Funny you come back to me, my dear
خنده داره به من برگشتی عزیزم

It′s okay, things happen for
اشکالی نداره، اتفاق می‌افته

Reasons that I can′t ignore, yeah
دلایلی که نمی تونم نادیده بگیرم، بله

[Post-Chorus: Steve Lacy & Fousheé]

I wish I knew, I wish I knew you wanted me
کاش می دانستم، کاش می دانستم که تو مرا می خواهی

I wish I knew (wish I knew), I wish I knew you wanted me (oh)
کاش می دانستم (کاش می دانستم)، کاش می دانستم که تو مرا می خواهی (اوه)

[Bridge: Steve Lacy]

You can’t surprise a Gemini
شما نمی توانید یک جوزا را شگفت زده کنید

I′m everywhere, I’m cross-eyed, and
من همه جا هستم، چشم دوخته ام، و

Now that you′re back, I can’t decide
حالا که برگشتی نمیتونم تصمیم بگیرم

If I decide if you′re invited
اگه من تصمیم بگیرم که تو دعوت شدی

You always knew the way to wow me
تو همیشه راه شگفت انگیزی رو برای من بلد بودی

F–k around, get tongue-tied, and
لعنت به اطراف، زبان بند، و

I turn it on, I make it rowdy
روشنش می کنم، غوغا می کنم

Then carry on, but I’m not hidin’
سپس ادامه دهید، اما من پنهان نیستم

You grabbin′ me hard ′cause you know what you found
تو به من سخت گرفتی چون می دونی چی پیدا کردی

Is biscuits, is gravy, babe, ah-ah
بیسکویت است، سس است، عزیزم، آه آه

[Break]

Mm-mm-mm
Mm-mm-mm
Mm-mm-mm, mm-mm-mm-mm
Mm-mm-mm, mm-mm-mm-mm
Mm-mm-mm, mm-mm-mm-mm
Mm-mm-mm, mm-mm-mm-mm
Mm-mm-mm, mm-mm-mm-mm
Mm-mm-mm, mm-mm-mm-mm
امم-امم-مم، مم-مم-مم-مم

[Outro: Steve Lacy]

You can’t surprise a Gemini
شما نمی توانید یک جوزا را شگفت زده کنید

But you know it′s biscuits, is gravy, babe
اما می‌دونی که این بیسکوئیت، گریوی (سسی که از آمیختن آب گوشت و آرد و ادویه درست می شود) است، عزیزم

I knew you’d come back around
میدونستم برمیگردی

′Cause you know it’s biscuits, it′s gravy, babe
چون می دونی که این بیسکوئیت، گریوی (سسی که از آمیختن آب گوشت و آرد و ادویه درست می شود) هست،‌عزیزم

Let’s fuck in the back of the mall, lose control
زن بریم پشت مرکز خرید، کنترل خودمون رو از دست بدهیم

Go stupid, go crazy, babe
احمق شیم، دیوونه شیم، عزیزم

I know I’ll be in your heart ′til the end
می‌دونم که تا آخر عمر در قلب تو خواهم ماند

You′ll miss me, don’t beg me, babe
دلت برام تنگ میشه، التماس نکن عزیزم

متن موزیک پیشنهادی: متن و ترجمه آهنگ Lost Without You از Kygo و Dean Lewis

در انتها امیدواریم که از متن و ترجمه آهنگ Steve Lacy به نام Bad Habit ، نهایت استفاده و لذت را برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.