سبک زندگیمهارت های زندگی

سوالات متن درس پنجم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 5 پنج هویت کتاب هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

سوالات متن درس پنجم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۵ پنجم هویت کتاب هویت اجتماعی پایه دوازدهم متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس چهارم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

سوالات متن درس پنجم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب
سوالات متن درس پنجم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

نمونه سوال های امتحانی متن درس ۵ پنجم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

۱) چه چیزی هویت فرد را شکل می دهد؟

پاسخ: آنچه در پاسخ به پرسش کیستی گفته شده و با آن شخص از افراد دیگر متمایز می شود. هویت فرد را شکل می دهد.

۲) نمونه هایی از ویژگی های هویتی را ذکر کنید که خود در پیدایش آنها نقشی نداشته اید.

پاسخ: دختر یا پسر بودن، زمان و مکان تولد، نام و نام خانوادگی

۳) جایگاه فرد در جامعه تابع چیست؟

پاسخ: دانایی، توانایی و دارایی او

۴) موقعیت اجتماعی خود را در زمان تولد چگونه کسب کرده ایم و چگونه قابل تغییر است؟

پاسخ: موقعیت اجتماعی را به هنگام تولد از طریق خانواده کسب کرده ایم و با کنش‌هایمان می توانیم آن را تغییر دهیم.

۵) ابعاد هویتی انسان را نام ببرید.

پاسخ: ۱- بعد جسمانی (بدن)
۲- بعد نفسانی (ویژگی‌های اخلاقی و روانی)
۳- بعد اجتماعی (نقش‌ها و عضویت فرد در جامعه)

۶) هویت اجتماعی هر فرد چگونه شکل می گیرد؟

پاسخ: درون جامعه و بر اساس آنچه برای آن جامعه اهمیت دارد.

۷) جوامع و فرهنگ‌ها بر چه اساس زمینه گسترش یا تضعیف ابعاد هویتی اخلاقی و روانی افراد را فراهم می آورند؟

پاسخ: با توجه به عقاید و ارزش‌هایشان امکان رشد یا تضعیف ابعاد هویتی را فراهم می آورند.

۸) جامعه و فرهنگ غرب با کدام ویژگی های روانی و اخلاقی سازگار و با کدام ویژگی‌ها ناسازگار است؟

پاسخ: جامعه و فرهنگ غرب با بعضی ویژگی‌های اخلاقی مانند فردگرایی، دم غنیمت شماری، فرصت طلبی، انضباط، تجمّل گرایی، تبرّج، رفاه طلبی و مال اندوزی سازگار است و با بسیاری از ویژگی‌های اخلاقی مانند قناعت، حیا، بندگی خدا، تقوا، خوف و رجای الهی، شکر و رضای الهی و توکل سازگار نیست.

۹) نگاه غرب و فرهنگ اسلام به ابعاد جسمانی و طبیعت چه تفاوتی با یکدیگر دارد؟

پاسخ: فرهنگ غرب بر بُعد جسمانی و زیبایی‌های بدنی تأکید و تمرکز می‌کند و هر نوع تصرفی را در طبیعت و بدن مجاز می‌داند؛ در حالی که براساس فرهنگ اسلامی، انسان حق ندارد خلاف ارادهٔ حکیمانهٔ الهی در طبیعت و بدن خود دخل و تصرف کند.

۱۰) چرا آدمی گاهی درباره ویژگی های خود که به آنها آگاه نیست، می اندیشد؟

پاسخ: زیرا علاقه‌مند به آن است که خود را به درستی بشناسد.

۱۱) چه کسانی در شناسایی ابعاد هویتی انسان نقش آفرین بوده اند؟

پاسخ: والدین، دوستان، مشاوران، روان‌شناسان و روان کاوان، جامعه‌شناسان، انسان شناسان، فیلسوفان، پیامبران و اولیای الهی

۱۲) پیامبران در شناسایی کدام ابعاد هویتی انسان نقش داشته‌اند؟

پاسخ: پیامبران و اولیای الهی درباره بعد الهی و فطری هویت فردی و اجتماعی انسان‌ها و همچنین غفلت و فراموشی آنها از خویشتن سختن گفته‌اند و نقش داشته‌اند.

۱۳) وجود نظرات متفاوت درباره هویت نشانه چیست؟

پاسخ: نشانه این است که امکان خطا و اشتباه در شناخت هویت وجود دارد.

۱۴) هویت چیست؟

پاسخ: به مجموعه ویژگی ها و خصوصیات هر فرد هویت او گفته می شود. وجوه تمایز بخش افراد نسبت به یکدیگر را هویت افراد می نامند.

۱۵) افراد در موقعیت های مختلف خود را چگونه معرفی می کنند؟

پاسخ: باهوش ، زرنگ ، تنبل ، بی نظم ، فهمیده ، بی مبالات ، کارمند ، سریع ، پزشک ، معلم و …

۱۶) انواع ویژگی های هویت را نام ببرید.

پاسخ: اکتسابی ، انتسابی ، ثابت ، متغیر ، فردی ، اجتماعی

۱۷) هر یک از ویژگی های هویتی ، انتسابی ، اکتسابی ، فردی ، اجتماعی ،ثابت و متغیر را با ذکر مثال توضیح دهید.

پاسخ: ویژگی هایی که در ایجاد آن موثر نبوده ایم پس از آن هم نمی توانیم در آن موثر باشیم ، ویژگی های انتسابی اند مانند پسر بودن ، دختر بودن ، پسر دایی ، دخترعمه ، متولد تهران ، سفید پوست ، سیاه پوست ، زشت بودن ، زیبا بودن ، آفریقایی تبار ، چینی تبار ،ایرانی ، نوجوان ، کودک

ویژگی هایی که در ایجاد آن ها موثر هستیم ویژگی های اکتسابی اند ، مانند: پدر ، مادر خوش اخلاق ، مهندس معلم ، کشاورز ، بخشنده ، خون گرم ، تنبل ، سر به هوا ، امین ، فهمیده ، وراج ، بی نظم ، وقت شناس

ویژگی هایی که شخصی و متعلق به یک فرد است، ویژگی های فردی هستند.مانند: مرد ، زن ، پسر ، بچه ، قد بلند ، تپل ، پزشک ، قصاب ، راست گو ، زرنگ، با شخصیت ، مودب،شلخته

ویژگی هایی که بدون حضور در اجتماع به دست نمی آید ، ویژگی های اجتماعی اند مانند: ایرانی ، روستایی ، شهری ، رئیس جمهور ، فوتبالیست.

ویژگی هایی که قابل تغییر نیستند را ویژگی های ثابت گویند مانند: پسر ، دختر ، زن ، مرد ، ایرانی الصل ، آمریکایی تبار ، متولد تیرماه ، سیاه پوست

ویژگی هایی که قابلیت تغییر در موقعیت های مختلف را دارند ویژگی های متغیر هستند مانند: دانشجو ، دانش آموز ، زرنگ ، کشاورز ، معلم ، مهربان ، نماینده مجلس ، رئیس جمهور ، تاجر ، معلم

۱۸) خودتان را از ابعاد مختلف هویتی معرفی کنید.

پاسخ: به عنوان مثال: پسر ، 18 ساله ، ایرانی، زرنگ ، چاق ، قد متوسط ، درس خوان ، شوخ، خوش اخلاق و با مرام ، ایرانی ، نوجوان ، شهری ، پولدار

۱۹) اخلاق پهلوانی را با اخلاق قهرمانی در ورزش جهان مقایسه کنید.

پاسخ: ایثار، گذشت، مروت، تواضع، جوانمردی و انسانیت اخلاق پهلوانی جهان اسلام که باارزش قرب الهی (نزدیک شدن به خدا) و شکوفا شدن اخلاق هماهنگ است.
دلالی ، دوپینگ ، سود ، مدال و جایزه، معروف شدن ، رتبه و تشویق، شهرت و فخرفروشی (تفاخر)، اخلاق قهرمانی جهان جدید است که با ارزش های مادی و دنیوی هماهنگ است.

۲۰) منظور از خودآگاهی یا ناخودآگاهی در هویت چیست؟

پاسخ: بخشی از ویژگی های هویتی‌مان که آنها را می شناسیم و به آنها پی برده ایم بخش خودآگاه ماست و بخشی از ویژگی های ما که هنوز نسبت به آنها آگاهی نداریم و برایمان پنهان است بخش ناخودآگاه می گوییم.

ادامه سوالات متن درس پنجم هویت اجتماعی دوازدهم :

۲۱) بخش آگاه (آشکار) و ناآگاه (پنهان) هویت را با ذکر مثال توضیح دهید.

پاسخ: هویت آشکار: بخشی از ویژگی های هویت ما ،که آن را می شناسیم یا دیگران به آن پی می برند. مثلا می دانیم که در دروس حفظ کردنی قوی تر از دروس محاسباتی و حل کردنی هستیم.
بخشی از هویت و ویژگی هایمان که از آن ها بی اطلاع هستیم هویت پنهان و ناشناخته ماست. مثلا تا امروز نمی دانستم که سریع ترین دونده ی کلاسم ولی با شرکت در مسابقه ی جمعی به این نکته پی بردم .شاید اگر در مسابقه شرکت نمی کردم هرگز به این موضوع پی نمی بردم.

۲۲) ما در کدام بخش از ویژگی های هویتی مان نقشی نداریم؟

پاسخ: ویژگی هایی که مربوط به مکان و زمان تولد است. ویژگی های جنسیتی (زن بودن ، مرد بودن)

۲۳) مثالی بزنید که نشان دهد برخی از ویژگی های هویتی ما تغییر می کند؟

پاسخ: برخی از ویژگی های اجتماعی که مربوط به جایگاه و موقعیت اجتماعی است مانند هویت شغلی و برخی از ویژگی ها که مربوط به سن افراد است مثلا کودکی، نوجوانی، جوانی و …

۲۴) ما درباره ی ویژگی هایمان که از وجودشان آگاه (واقف) نیستیم چگونه عمل می کنیم؟

پاسخ: تامل می کنیم (فکر می کنیم) و گاهی از دیگران برای شناخت بهتر از خودمان کمک می گیریم و درباره ی نقاط قوت و ضعفمان آگاه می شویم. مثلا نزد مشاوره ، روان کاو ، جامعه شناس ، پزشک ، روان شناس می رویم.

۲۵) جامعه شناسان و انسان شناسان درباره ی کدام ابعاد انسان بحث می کنند؟

پاسخ: درباره ی ابعاد اجتماعی و فرهنگی هویت انسان ها.

۲۶) وجود نظریات مختلف درباره هویت افراد نشان گر چیست؟

پاسخ: در شناخت هویتی خود و دیگران دچار خطا و اشتباه شده ایم.

۲۷) در مراسم خواستگاری خانواده ی دختر و پسر در پی شناخت چه مواردی هستند؟

پاسخ: در پی شناخت شغل، موقعیت خانوادگی ، ویژگی های فردی (جسمانی، ظاهری و اخلاقی، روانی) یکدیگر هستند.

۲۸) انواع هویت فردی را با مثال توضیح دهید.

پاسخ: هویت فردی جسمانی که شامل مواردی از قبیل وزن ، قد ، گروه خونی ، سال تولد ، رنگ چشم ، رنگ مو ، تیپ و هیکل رنگ بدن ، نوع مو می شود.
هویت فردی غیر جسمانی که شامل صفات اخلاقی و روانی به طور کلی نفس آدمی است مانند : پشت کار ، دل گرمی ، اخلاص ، ایمان ، شاکر بودن ، تقوی ، بی دینی ، مهربانی ، ترش رویی و عبوس ، خیالاتی ، عصبی ، افسرده ، مجنون ، عابد ، پرهیزکار ، سخاوتمند.

۲۹) منظور از هویت اجتماعی چیست؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

پاسخ: شناخت و هویتی که با حضور دیگران شکل می گیرد و جامعه قواعد آن را تعریف می کند. صفاتی که ریشه در جامعه و فرهنگ دارد و در جهان اجتماعی شکل می گیرد) هویتی که نشان دهنده نقش ها، هنجارها، وظایف و تکالیف اجتماعی و رفتارهای اجتماعی است. مثلا: پدر خانواده ، دختر ارشد خانواده ، پسر کوچک خانواده ، مادربزرگ ، زن عمو ، دایی ، عمه.

۳۰) چند نقش خانوادگی خود را نام برده و برای هریک وظایف (تکالیف) و حقوقی بنویسید.

پاسخ: فرزند ، دختر خانواده ، پسر خانواده ، برادر ، خواهر – تکالیف آنها: کمک به والدین ، کمک به خواهر و برادران ، احترام به گذاشتن اطاعت کردن ، همدلی با اعضای خانواده ،
والدین – تکالیف آنها: تامین هزینه های زندگی ، تربیت صحیح ، نام نیکو داشتن ، مورد مشورت قرار گرفتن.

۳۱) آیا بخش های فردی و اجتماعی هویت با یکدیگر ارتباط دارند و بر هم اثر می گذارند؟

پاسخ: بله هر یک از این دو بر یکدیگر اثر می گذارند. جامعه در برابر ویژگی های فردی ما واکنش نشان می دهد و آن را تایید یا رد می کند. هویت فردی افراد هم در جامعه در روابط اجتماعی مردم تاثیرگذار است.

۳۲) بین ویژگی های جسمانی افراد و خصوصیات روانی افراد چه رابطه ای وجود دارد؟ در این رابطه مثال بزنید.

پاسخ: بین ویژگی های جسمانی و ویژگی های روانی رابطه ی متقابل وجود دارد و هر یک بر دیگران اثر می گذارد. بسیاری از بیماری های جسمانی سلامت روانی انسان را به خطر می اندازد مثلا زیادی غده‌ی تیروئید موجب عصبانی شدن انسان و کم کاری غده تیروئید موجب تنبلی فرد می شود و یا اضطراب ها ریشه در عوامل جسمانی دارند. همچنین با تقویت روحیه ی روانی می توان برخی بیماری ها را کاهش داد.

۳۳) تاثیر متقابل جهان اجتماعی و طبیعت (بدن انسان) را با ذکر مثال توضیح دهید.

پاسخ: محیط طبیعی و جغرافیایی بر مناسبات و روابط اجتماعی اثر می گذارد. شرایط طبیعی و خصوصیات بدنی انسان فرهنگ های مختلفی را شکل می دهد مثلا آب و هوای مرطوب و گرم جنوب کشور در هنر موسیقی ، شیوه ی زندگی ، معماری ، شیوه ی
غذا پختن و فعالیت های اقتصادی مردم اثر گذاشته است.
فعالیت ها و کنش های اجتماعی انسان ها هم موجب بهبود محیط زیست یا نابودی آن می شود مثلا با فعالیت های کارخانه آب و هوا آلوده می شود.

۳۴) تاثیر متقابل جهان اجتماعی و ویژگی های انسانی و روانی افراد جامعه را تحلیل کنید.

پاسخ: این دو با یکدیگر تعامل و تاثیر متقابل دارند. خصوصیات روحی روانی افراد مسیر زندگی اجتماعی و تحولات فرهنگی تاریخی انسان را دگرگون می سازد مثل انسان های باتقوایی که جهان را تغییر می دهند یا انسان های با شقاوتی که جهانی را نابود می کنند. جهان اجتماعی هم در خصوصیات روحی افراد اثر می گذارد و امکان رشد برخی فضایل یا رذائل را از بین می برد یا افزایش می دهد.

۳۵) آیا هر نوع هویت اجتماعی با هر نوع هویت فردی سازگار است؟

پاسخ: خیر هر جهان اجتماعی بر اساس عقاید و آرمان‌ها و ارزش های خود هماهنگ باشد سازگار است.

۳۶) در جامعه ی قبیله ای هویت جمعی افراد بر چه مبنایی مشخص می شود؟

پاسخ: بر مبنای جایگاه قبیله ی آن‌ها

۳۷) در جامعه ی سرمایه داری هویت اشخاص بر چه مبنایی شناخته می شود؟

پاسخ: بر مبنای ثروت و توان اقتصادی آن‌ها

۳۸) در جامعه ی دینی هویت جمعی افراد بر چه مبنایی قرار دارد؟

پاسخ: در جامعهٔ دینی، هویت اجتماعی افراد بر اساس عقاید و ارزش‌هایی تعیین می‌شود که آن دین محترم می‌شمارد؛ مثلا اسلام هویت افراد را با تقوا، عدالت و علم ارزیابی می‌کند.

۳۹) نگاه جهان غرب بر بعد جسمانی هویت و بدن انسان را با نگاه فرهنگ اسلامی مقایسه کنید.

پاسخ: فرهنگ غرب بر بعد جسمانی و زیبایی های بدنی تاکید و تمرکز می کند ، و هر نوع تصرفی را در طبیعت و بدن مجاز می داند.اما در فرهنگ اسالمی انسان حق ندارد خلاف اراده خدا در طبیعت و بدن خود دخل و تصرف کند.

۴۰) جهان اجتماعی غرب چه نوع هویت اخلاقی و روانی را رشد می دهد؟

پاسخ: جهان غرب با رویکرد این جهانی خود با آن دسته از اوصاف (هویت) اخلاقی سازگار است که در ارتباط با آرمان‌ها و ارزش های دنیوی آن شکل می گیرند. مثال: دم غنیمت شماری، تبرج، تجمل گرایی ، اخلاق قهرمانی

۴۱) جهان اجتماعی و دنیوی با چه نوع هویتی سازگار است و آن را رشد می دهد و با کدام هویت ناسازگار است؟

پاسخ: جهان غرب ارزش های دنیوی فردگرایی، رفاه طلبی، تجمل گرایی و مال اندوزی را رشد و گسترش می دهد و جهان اجتماعی معنوی باارزش های دنیوی سازگار نیست و ارزش های همچون قناعت و حیا و تقوا و خوف و رجای الهی را رشد و گسترش می دهد وبا آنها سازگار است.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب درس ۵ هویت اجتماعی دوازدهم

✅ سوالات متن درس ۵ پنجم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 🌹

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × یک =