سبک زندگی

سوالات متن درس سوم دینی دوازدهم تجربی و ریاضی با جواب

نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 3 سوم توحید و سبک زندگی دین و زندگی پایه دوازدهم رشته تجربی و ریاضی با جواب

سوالات متن درس 3 سوم دینی دوازدهم تجربی و ریاضی با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۳ سوم توحید و سبک زندگی کتاب دینی ۳ دوازدهم رشته تجربی و ریاضی متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس سوم دینی دوازدهم

سوالات متن درس سوم دینی دوازدهم تجربی و ریاضی با جواب
سوالات متن درس سوم دینی دوازدهم تجربی و ریاضی با جواب

نمونه سوال های امتحانی متن 3 سوم دینی دوازدهم با جواب

نمونه سوالات متن درس سوم دینی دوازدهم :

۱) هر سبکی از زندگی ما، ریشه در چه چیزهایی دارد و از چه چیزی سرچشمه می گیرد؟

پاسخ: ریشه در اندیشه های خاصی داشته و از جهان بینی ویژه‌ای سرچشمه می گیرد. شناخت آن ریشه ها کمک فراوانی به تصمیم گیری درست ما خواهد کرد.

۲) به نظر شما وظیفه ما در مقابل وضع موجود جامعه چیست و چگونه می توانیم به اصلاح جامعه امروزی اقدام کنیم؟

پاسخ: قدم اول در این راه، «شناخت وضع موجود و بت پرستی نوین» است. باید دانست که قرآن کریم، معیارهای ثابت توحید و شرک یا بت پرستی را به ما نشان داده و تطبیق زندگی «فردی» و «اجتماعی» خود با این معیارها را بر عهده خودمان نهاده است. اطاعت از ارباب هایی جز خداوند، بندگی کسانی جز او و خارج کردن دین از برنامه های زندگی و تقلید از کسانی که در جهت مخالف دین حرکت می کنند، شرک و بت پرستی است و ما باید در عین قبول خدا، دین و دستورات آن را در متن زندگی خود وارد کنیم و تمایلات دنیوی و نفسانی خود را «فرع» قرار دهیم.

۳) انسانی که خداوند را به عنوان تنها خالق جهان پذیرفته است و ایمان دارد که او پروردگار هستی است، چگونه رفتاری خواهد داشت و و چگونه زندگی ای برای خود تنظیم خواهد نمود؟

پاسخ: رفتاری متناسب با این اعتقاد خواهد داشت و یک زندگی «توحیدی» برای خود تنظیم خواهد نمود.

۴) عبارت قرآنی: «أنا ربکم الأغلی» از زبان کدام طاغوت نقل شده است؟ توضیح دهید.

پاسخ: برخی از انسان ها، مانند «فرعون»، خود را پروردگار بزرگ مردم معرفی می کرد، خود را «مالک دیگر جوامع» می پندارند و برای آنها تصمیم گیری می کنند.

۵) از آنجا که ایمان همه افراد یکسان نیست و دارای شدت و ضعف است، میزان این تأثیرگذاری به چه چیزهایی بستگی دارد؟

پاسخ: به «درجه ایمان افراد به توحید و یکتاپرستی» دارد. یعنی هر چه ایمان فرد قوی تر باشد، تأثیر عملی آن در زندگی بیشتر و هر چه ضعیف تر باشد، تأثیر آن کمتر خواهد بود. با این معیار، هر کس می تواند درجه ایمان خود و تأثیر آن را در زندگی خویش بررسی کند.

۶) از انواع شرک در جهان امروز، اعتقاد بسیاری از انسانها به مالکیت جهان است، آن را توضیح دهید.

پاسخ: امروزه، بسیاری از انسان ها «جهان خلقت» را ملک خود تلقی می کنند و بدون توجه به نظر و رأی مالک حقیقی آن، یعنی خدا، هرگونه که بخواهند در این جهان تصرف می کنند. این افراد و جوامع، در واقع خود را «مالک»، «ولی» و «پرورش دهنده (رب)» جهان می پندارند.

۷) توحید عملی» دارای چند بعد است؟ آنها را بنویسید.

پاسخ: «دو بعد»؛ «فردی» و «اجتماعی»

۸) بعد اجتماعی توحید عملی به چه معناست؟

پاسخ: به معنای قرار گرفتن همه نهادها و ارکان یک جامعه با نظام اجتماعی در جهت خداوند و اطاعت همه جانبه از اوست.

۹) برای یک انسان موحد، «جهان» یا «عالم» چگونه معنایی دارد؟ توضیح دهید.

پاسخ: برای یک انسان موحد؛ جهان، «معنای خاص خود را دارد. از نظر او؛ هیچ حادثه ای در عالم بی حکمت نیست، گرچه حکمت آن را نداند. از همین رو، موحد واقعی همواره انسانی امیدوار است. در مقابل سختی ها و مشکلات، صبور و استوار است و آنها را زمینه موفقیت های آینده اش قرار می دهد. باور دارد که دشواری های زندگی نشانه بی مهری خداوند نیست، بلکه بستری برای رشد و شکوفایی اوست.

۱۰) آیه شریفه: أرأیت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تکون علیه وکیلا آیا دیدی آن کسی را که هوای نفس خود را معبود خود گرفت، آیا تو میتوانی ضامن او باشی و به دفاع از او برخیزی؟» به کدام نوع شرک مربوط می شود؟ و به کدام یک از انواع بتها اشاره دارد؟ بنویسید.

پاسخ: شرک عملی – هوای نفس (بت درون).

۱۱) انسان موحد چون زندگی خود را بر اساس رضایت خداوند تنظیم کرده و پیرو فرمان های اوست، چگونه شخصیتی دارد؟ توضیح دهید.

پاسخ: شخصیتی «ثابت و پایدار» دارد و «برخوردار از آرامش روحی» است. چنین فردی، موجودات جهان را مخلوق خدا می بیند و می داند که خداوند، او را در برابرشان «مسئول» قرار داده است. همچنین، بدن خود را «امانتی الهی» می شمارد که خداوند به او سپرده است؛ بنابراین می داند که حق ندارد به آن آسیب برساند، همچنان که حق ندارد سلامتی دیگران را به خطر اندازد.

۱۲) چرا امام علی علیه السلام به مردم زمان خود و همه مردمی که به خدا ایمان دارند می فرماید: تقوای الهی پیشه کنید؛ هم در مورد بندگان خدا، هم در مورد شهرها و آبادی ها»؟

پاسخ: زیرا که شما در برابر همه اینها حتی سرزمین ها و چهار پایان، «مسئولید». خدا را اطاعت کنید و از عصیان و نافرمانی او بپرهیزید. آیا «انسان موحد» به حیوانات آسیب می رساند بنویسید. پاسخ: «خیر» ؛ بلکه به «ادامه بقا و زندگی آنها کمک می کند.

۱۳) اگر از ما پرسیده شود: «چه کسی گرفتار شرک عملی می شود؟» چه پاسخی باید بدهیم؟ کدام آیه، مبین مطلب است؟

پاسخ: کسی که دل به هوای نفس (بت درون) سپرده و او را معبود خود قرار دهد و اوامرش را به فرمان های خداوند ترجیح دهد یا در پی کسب رضایت قدرت های مادی و طاغوت ها (بت های) بیرون بر آید، چنین شخصی گرفتار «شرک عملی» شده است.

ادامه سوالات متن درس سوم دینی دوازدهم :

۱۴) شخصیت ثابت و پایدار داشتن انسان «موحد» و «برخورداری وی از آرامش روحی»، معلول و نتیجه چه چیزهایی است؟

پاسخ: معلول و نتیجه «تنظیم زندگی خود بر اساس «رضایت الهی» و «پیرو فرمان های او بودن» است.

۱۵) تسلیم بودن فرد در برابر امیال نفسانی (بت درون) و فرمان پذیری از طاغوت(بت بیرون) باعث چه چیزهایی می شود؟ چرا؟

پاسخ: باعث می شود شخص، «درونی نا آرام و شخصیتی ناپایدار داشته باشد»؛ زیرا از یک سو، هوای نفس وی هر روز خواسته جدیدی جلوی روی او قرار می دهد و از سوی دیگر، قدرتهای مادی که هر روز رنگ عوض می کنند، او را به بردگی جدیدی می کشانند.

۱۶) بعد فردی توحید عملی و ثمرات آن را بنویسید.

پاسخ: هر کسی در زندگی خود از «فرمانهای خدا اطاعت کند»، به «مراتبی از توحید عملی» رسیده است. چنین فردی می کوشد تمایلات درونی و تصمیم ها و فعالیت های خود را در جهت «خواست و رضایت الهی» قرار دهد. مثلا در انتخاب همسر، شغل، دوست، در چگونگی تحصیل، تفریح، ورزش و حتی در انتخاب نوع پوشش و به طور کلی در تمام برنامه های روزانه خود، خدا را در نظر می گیرد و تلاش می کند از دایره فرمان های او خارج نشود.

۱۷) آیا انسان و جوامع بشری به سوی زندگی توحیدی حرکت می کنند توضیح دهید.

پاسخ: در ابتدا به نظر می رسد که امروزه کمتر کسی گرفتار شرک باشد و از این جهت نیز، بشر در مسیر پیشرفت می باشد اما یک واقعیت تلخ در اینجا وجود دارد و آن این است که، گرچه شرک در قالب بت و مانند آن در میان بیشتر جوامع وجود ندارد، اما انواع دیگری از شرک که بسیار پیچیده تر از شرک قدیم است، در میان بشر به چشم می خورد که خوب است به آنها توجه کنیم و برای دوری از آنها تلاش نماییم.

۱۸) کسی که بنده خداست و او را می پرستد، چه ویژگی هایی دارد؟

پاسخ: ۱- در برابر خدا، خاضع و خاشع است.
۲- خدا را محبوب و معبود خود می داند.
۳- بر آستان خدا نماز می گزارد و به درگاه او دعا می کند.
۴- جهت زندگی خود را خدا قرار می دهد.
۵- چنین انسانی در مسیر توحید گام برداشته و به توحید عملی» رسیده است.

۱۹) سه مورد از پیامدهای منفی افراد و جوامعی که خود را مالک، ولی و پرورش دهنده جهان می پندارند بنویسید.

پاسخ: ۱) تخریب محیط زیست
٢) آلوده شدن طبیعت
۳) پیدا شدن جوامع بسیار فقیر در کنار جوامع بسیار ثروتمند

۲۰) کدام آیه، بیانگر بازتاب توحید در زندگی فرد» است؟

پاسخ: «إن الله ربی ورنگ اغدوه هذا صراط مستقیم».

۲۱) چرا بسیاری از انسان ها چنان به امور دنیوی سرگرم شده اند که خدا را فراموش کرده و خداوند در قلب آنها جایگاهی ندارد؟

پاسخ: زیرا زرق و برق و زینت دنیا و لذات و شهوات چنان در دلشان فزونی یافته که جایی برای خلوت انس با خدا و درک معنویت نیایش با پروردگار باقی نگذاشته است. گویی هوی و هوس و آن چه و آن کس که آنان را به هوس هایشان می رساند، بت و معبودشان شده و آنها را همچون خدا می پرستند؛ و از ابزارهای جدید مانند سینما، تلویزیون، ماهواره، اینترنت و سایر رسانه ها در این راه بهره می گیرند و یکسره از خدا و آخرت غافل شده اند.

۲۲) مهمترین عامل در تعیین هدف ها و رفتارهای هر فرد، کدام است؟ توضیح دهید.

پاسخ: «افکار و اعتقادات آن فرد» – مثلا اگر کسی پذیرفت و ایمان پیدا کرد که سعادت بشر در کسب ثروت است و انسان فقط با لذت های مادی خوشبخت می شود، به طور طبیعی، زندگی خود را صرف رسیدن به همین هدف می کند. یا اگر کسی چنین اندیشد و واقعأ معتقد شد که آگاهی و دانش، بزرگترین کمال انسان است و هیچ امر دیگری با آن قابل مقایسه نیست، عمر خود را به کسب علم خواهد گذراند و در همین راه سعی و تلاش خواهد کرد. پس، هر فردی متناسب با اعتقادات خویش»، مسیر زندگی خود را انتخاب و بر همان اساس رفتار خواهد کرد.

۲۳) ریشه بت پرستی و شرک جدید، چیست؟

پاسخ: آن است که «برخی» از انسانها در عین قبول داشتن خداوند(اصل توحید)، دین و دستورات دینی را در متن زندگی خود وارد نمی کنند و بر عکس، تمایلات دنیوی و نفسانی خود را «اصل» قرار می دهند.

۲۴) زندگی توحیدی، شیوه ای از زندگی است که ریشه در جهان بینی توحیدی دارد.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس دوم دینی دوازدهم

سوالات متن درس ۳ سوم کتاب دینی دوازدهم تجربی و ریاضی متوسطه دوم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😊

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.