اخبارعلمی

سوالات متن فصل هشتم علوم نهم با جواب

گام به گام نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 8 هشت فشار و آثار آن کتاب علوم پایه نهم با جواب

سوالات متن فصل هشتم علوم نهم با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن فصل و درس ۸ هشتم فشار و آثار آن زمین کتاب علوم تجربی پایه نهم متوسطه اول را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل هشتم علوم نهم

سوالات متن فصل هشتم علوم نهم با جواب
سوالات متن فصل هشتم علوم نهم با جواب

نمونه سوال های متن فصل 8 هشتم علوم پایه نهم با جواب

۱) فشار چیست؟

پاسخ: به نیروی وارد بر سطح فشار می گویند که با علامت اختصاری P نمایش می دهند.

۲) فشار هوا در یک محیط بسته به چه عواملی بستگی دارد ؟

پاسخ: – تعداد مولکول های گاز درون ظرف
– جنبش و حرکت مولکولهای گاز

۳) ارتباط فشار با سطح چیست؟

پاسخ: اگر نیرو ثابت بماند با افزایش سطح ، مقدار فشار کم می شود ولی با کاهش سطح ، میزان فشار افزایش می یابد.

۴) فرمول فشار در درون مایعات را بنویسید؟

پاسخ: فشار درون مایعات = ارتفاع × شتاب جاذبه × چگالی

۵) در شکل مقابل اگر جرم استوانه ۱۲ کیلوگرم باشد استوانه چه فشاری به سطح زیرین خود وارد می کند؟

پاسخ: در تصویر زیر می توانید جواب این تمرین را مشاهده کنید.

سوالات متن فصل هشتم علوم نهم با جواب
سوالات متن فصل هشتم علوم نهم با جواب

۶) اصل پاسکال را تعریف کنید؟

پاسخ: اگر بر بخشی از مایع که درون ظرفی محصور است فشار وارد کنیم ، فشار بدون ضعیف شدن به بخش‌های دیگر مایع و دیواره های ظرف منتقل می شود.

۷) در سطحی به مساحت ۸ متر مربع نیروی ۴۰۰ نیوتون وارد می شود اگر نیرو ثابت بماند و مساحت نصف شود فشار چند پاسکال تغییر می کند؟

پاسخ: در تصویر زیر می توانید جواب این تمرین را مشاهده کنید.

سوالات متن فصل هشتم علوم نهم با جواب
سوالات متن فصل هشتم علوم نهم با جواب

۸) چرا در شبکه آبرسانی شهر ها معمولاً مخزن آب را در ارتفاع بالاتر از بقیه نقاط می سازند؟

پاسخ: فشار مایعات به ارتفاع مایع سطح آزاد آن بستگی دارد ؛ هرچه ارتفاع بیشتر باشد فشار مایع بیشتر خواهد بود در نتیجه هر چه مخزن آب در سطح بالاتری نسبت به شهر قرار داشته باشد فشار آب شهر بیشتر خواهد بود.

۹) چرا گرفتن پونز بین دو انگشت و فشردن آن می تواند سبب آسیب رسیدن به یکی از انگشت ها شود؟

پاسخ: زیرا بر انگشتی که روی نوک تیز پونه قرار دارد نیرو در سطح کمتری جمع شده و فشار افزایش یافته است و در انگشت که روی قسمت پهن تونس قرار دارد نیرو پخش شده و فشار کم می شود.

۱۰) چرا مرتاض های هندی روی یک تخت چوبی پوشیده از میخ میخوابند اما نمی توانند روی آن بایستند؟

پاسخ: زیرا وقتی روی تخت چوبی می خوابند نیروی وزن آنها روی مساحت زیادی وارد می شود و فشار کمتر از حالتی است که روی آن می ایستند.

۱۱) فشار درون مایع با افزایش عمق چه تغییری می کند؟

پاسخ: هر چه عمق یا ارتفاع بیشتر باشد فشار آن نیز بیشتر است.

۱۲) چرا امدادگران از یک نردبان بزرگ برای حرکت روی سطح یک دریاچه یخ زده استفاده می‌کنند؟

پاسخ: نردبان باعث می‌شود وزن امدادگر در سطح بیشتری روی یخ پخش شود و این باعث می‌شود فشار کمتری بر یخ وارد شده و احتمال شکسته شدن یخ کمتر می‌شود.

۱۳) فشار مایعات به چه عواملی بستگی دارد؟

پاسخ: ۱) ارتفاع مایع از سطح آزاد مایع (عمق)
۲) چگالی مایع
۳) شتاب جاذبه مایع

۱۴) فشار وارد بر کف یک مکعب به وزن ۴۰۰ نیوتون ۰/۲ کیلو پاسکال می باشد. مساحت یک وجه این مکعب چند متر مربع می باشد؟

پاسخ: ۰/۲ کیلو پاسکال برابر ۲۰۰ پاسکال است. مراحل حل این تمرین را در تصویر زیر مشاهده کنید:

P = F / A ⇒ 200 = 400 / A ⇒ A = 400 / 200 = 2 m2

۱۵) از کاربردهای اصل پاسکال دو مورد را نام ببرید؟

پاسخ: ۱) در ترمز خودرو
۲) در بالابر های هیدرولیکی

۱۶) اگر گلدانی ۲۰۰ نیوتن وزن داشته باشد و سطح تماس آن با زمین ۴۰۰ سانتیمتر باشد فشار گلدان بر زمین چند نیوتن بر سانتی متر مربع است؟

پاسخ: مراحل حل :

P = 200 / 4 = 5

۱۷) یک نی را داخل یک بطری محتوای آب قرار دهید در حالی که نه درون بطری قرار دارد و درون بطری بدمیم چه اتفاقی می افتد؟

پاسخ: وقتی به درون بطری می دمیم، مقداری هوا را از طریق دمیدن به بطری وارد می کنیم . این مقدار هوا فشاری به مایع درون بطری وارد می کند و مایعی که در ته بطری قرار دارد متحمل فشار هوا و فشار مایع بالای سر خود می باشد. در اثر این دو فشاری که بر مایع ته بطری وارد می شود مایع به درون نی وارد شده و به بیرون از ظرف می ریزد.

۱۸) فرمول فشار را بنویسید؟

پاسخ: فشار = نیرو / سطح

P = F / A

۱۹) وقتی با نی نوشیدنی می‌خورید کدام عامل موجب انتقال مایع از لیوان به درون دهان می شود؟

پاسخ: فشار هوا

۲۰) چرا با وجود هوا بدن ما مچاله نمی شود؟

پاسخ: مایعات درون بدن فشاری در جهت عکس فشار هوا دارند.

۲۱) زمانی که کفش اسکی می پوشیم به دلیل افزایش سطح ، کمتر در برف فرو می‌رویم.

۲۲) یکای فشار در فیزیک پاسکال است.

۲۳) هر پاسکال معادل یک نیوتن بر یک متر مربع است.

۲۴) یک نیوتن بر سانتی مربع برابر ۱۰۰۰۰ پاسکال است.

۲۵) در عمق یکسان از یک مایع فشار در تمام سطوح آن یکسان است.

۲۶) هرچه از سطح زمین بالاتر می رویم فشار هوا کمتر می شود.

۲۷) عامل وجود فشار هوا بر اجسام روی سطح زمین نیروی گرانش زمین است.

۲۸) به نظر شما آب خارج شده از سوراخ ها در کدام طرف فشار بیشتری دارد؟

سوالات متن فصل هشتم علوم نهم با جواب
سوالات متن فصل هشتم علوم نهم با جواب

پاسخ: در هر سه، فشار آب برابر است. چون ارتفاع آب در هر سه ظرف برابر است و سوراخ خا هم همتراز هستند.

۲۹) اگر نیروی وارد بر مکعبی ثابت بماند و سطح مقطع کف آن را ۴ برابر کنیم، فشار چگونه تغییر می کند؟

پاسخ: در تصویر زیر می توانید جواب این تمرین را مشاهده کنید.

سوالات متن فصل هشتم علوم نهم با جواب
سوالات متن فصل هشتم علوم نهم با جواب

۳۰) کدام یک از عوامل زیر در مقدار فشاری که از طرف مایع بر کف وارد می شود بی تاثیر است؟

۱) ارتفاع مایع ۲) چگالی مایع ۳) شکل ظرف ۴) شتاب جاذبه زمین

پاسخ: ۳) شکل ظرف

۳۱) در کدام یک فشار هوا بیشتر است؟

الف) در سواحل ب)‌ در کوهستان

پاسخ: الف) در سواحل

۳۲) فشار هوا چه رابطه ای با ارتفاع از سطح دریاهای آزاد دارد؟

پاسخ: رابطه معکوس دارد.

۳۳) عامل ایجاد فشار گاز درون یک ظرف در بسته کدام است؟

۱)‌ نیروی ربایش مولکول ها ۲) فاصله بین مولکول ها
۳) جرم مولکول ها ۴) جنبش مولکول ها

پاسخ: ۴) جنبش مولکول ها

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن فصل هفتم علوم نهم

سوالات متن درس و فصل ۸ هشتم کتاب علوم نهم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

5 دیدگاه

 1. هستی گفت:

  مثل همیشه عالیه

 2. Yazdan گفت:

  خیلی خوب بود امید وارم همین جور به کارتون ادامه دهید مرسی واقعا

 3. آوا گفت:

  خیلی ممنون ازت ن با بت سوالا

 4. سینا گفت:

  ممنون عالی بود

  1. ناشناس گفت:

   اره واقعا دستتون درد نکنه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *