اخبارعلمی

سوالات متن فصل اول علوم هشتم با جواب

گام به گام نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 1 اول مخلوط و جداسازی مواد کتاب علوم پایه هشتم با جواب

سوالات متن فصل اول علوم هشتم با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن فصل و درس ۱ اول مخلوط و جداسازی مواد کتاب علوم تجربی پایه هشتم متوسطه اول را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل اول علوم هشتم

سوالات متن فصل اول علوم هشتم با جواب
سوالات متن فصل اول علوم هشتم با جواب

نمونه سوال های متن فصل ا اول علوم پایه هشتم با جواب

نمونه سوالات متن فصل اول علوم هشتم :

۱) مواد به چند دسته تقسیم می‌شود؟ نام ببرید و هر کدام را تعریف کنید.

پاسخ: مواد خالص، ناخالص (مخلوط)
مواد خالص: موادی است که از یک نوع ماده تشکیل شده باشند: طلا، نمک و…
مواد ناخالص: موادی هست که از دو یا چند ماده متشکل شده باشد: آجیل، دوغ و….

۲) مواد مخلوط را تعریف کنید و مثال بزنید.

پاسخ: موادی را که از دو یا چند ماده تشکیل شده باشند، مواد ناخالص یا مخلوط می نامند. (ماده ای که مولکل ها و ذرات آن یکسان نباشد.)

۳) مواد خالص خود به چند حالت وجود دارد؟

پاسخ: می تواند عنصر یا ترکیب باشد.

۴) آب نمک ماده ای مخلوط است یا خالص؟

پاسخ: مخلوط: زیرا از دو جزء ساخته شده است یکی آب و دیگری نمک است و مواد خود را حفظ کرده اند. هنگامی که این مخلوط را می چشیم، مزه آن شور است. خاصیت شوری مربوط به نمک است، یعنی نمک خاصیت شوری خود را در مخلوط نیز حفظ کرده است. و از طرف دیگر اگر مقداری آب نمک را روی زمین بریزیم جاری می شود، جاری شدن از ویژگی های آب است.

۵) یک قطعه فلز مس از چه چیزی ساخته شده است؟

پاسخ: از اتم های مس

۶) عنصر چیست؟

پاسخ: ماده ای که از یک (نوع) اتم ساخته شده باشد. (یک یک قطعه ی مسی که تنها از مس ساخته شده است.)

۷) ترکیب چیست؟

پاسخ: ماده ای که مولکول های آن از اتصال اتم های مختلف ساخته شده باشد. (مثل آب که مولکول آن از اتصال اتم هیدروژن و هم اکسیژن درست شده)

۸) مخلوط ها به چند حالت وجود دارند؟

پاسخ: مخلوط ها به حالت جامد، مایع و گاز هستند. مخلوط براده آهن و گوگرد جامد است. آب لیمو مخلوطی مایع و هوا مخلوطی گازی کل است.

۹) ویژگی مخلوط ها چیست؟

پاسخ: اجزای تشکیل دهنده مخلوط، خواص اولیه خود را حفظ می کنند، یعنی خواص مواد قبل از آمیخته شدن با یکدیگر و بعد از آن تغییر نمی کند.

۱۰) انواع مخلوط را نام ببرید.

پاسخ: ۱) مخلوط های ناهنگن (غیر یکنواخت)
۲) مخلوط های همگن (یکنواخت یا محلول)

۱۱) مخلوط همگن چیست؟

پاسخ: مخلوط های همگن یا محلول، محلول هایی هستند که ذره های تشکیل دهنده آن ها به طور یکنواخت در هم پراکنده شده اند. این مخلوط ها شفاف هستند و نمی توان به راحتی اجزای تشکیل دهنده آن را تشخیص داد و آن ها را از هم جدا کرد به مخلوط های همگن، محلول نیز می گویند.

۱۲) چرا مخلوط آب نمک یک مخلوط همگن است؟

پاسخ: زیرا اجزای مخلوط یعنی نمک و آب به طور یکنواخت در هم پراکنده اند. اجزای مخلوط را نمی توان به راحتی از هم تشخیص داد و از هم جدا کرد.

۱۳) هوا چه نوع مخلوطی است؟

پاسخ: زیرا گازهای سازنده هوا به طور یکنواخت در هم پراکنده اند اجزای مخلوط را نمی توان به راحتی از هم تشخیص داد و از هم جدا کرد.

۱۴) محلول چیست؟

پاسخ: محلول یک مخلوط همگن است و از دو جزء تشکیل می شود، حلال و حل شونده، در محول ها ماده حل شده، خود به خود از حلال جدا نمی شود.

۱۵) مخلوط ناهمگن به چه مخلوط هایی می گویند؟

پاسخ: به مخلوطی که از اجزاء آن به طور غیر یکنواخت پخش شده اند و در بیشتر موارد اجزای مخلوط قابل تشخیص هستند. این مخلوط ها کدر هستند. مانند: خاک – آجیل – انواع سالاد – دوغ – لقمه – خاک در آب – شرب خاک شیر – شرب آموکسی سیلین و …

۱۶) ویژگی های مهم مخلوط ناهمگن چیست؟

پاسخ: ۱) قابل تشخیص بودن اجزای مخلوط
۲) پخش غیر یکنواخت است.

۱۷) آجیل مخلوطی همگن است یا ناهمگن؟

پاسخ: ناهمگن: زیرا. ۱) اجزای با چشم قابل مشاهده است.
۲) به راحتی می توانیم اجزای آن را از هم جدا کنیم.
۳) اجزای آن به طور غیر یکنواخت پخش شده اند.

۱۸) سوسپانسیون چیست؟

پاسخ: مخلوطی ناهمگن است که در آن ذرات یک جامد به صورت معلق در آب پراکنده اند. مانند: دوغ، آب لیمو، شرب خاک شیر، و شربت معده – آب گل آلود یک سوسپانسیون طبیعی است.

۱۹) موارد زیر را به دو دسته ی خالص و ناخالص دسته بندی کنید.
خاک ، شربت آبلیمو ، آهن ، نمک ، سالاد ، آلومینیوم ، عدس پلو ، طلا ، نمک در آب دریا ، آجیل ، آب مقطر ، شکر ، گاز دی اکسید و دوغ.

پاسخ: خالص: آهن – آلومینیوم – طلا – آب مقطر – شکر – کربن دی اکسید – نمک
ناخالص: شربت آبلیمو – نمک در آب دریا – آجیل – عدس پلو – سالاد – خاک – دوغ

۲۰) ماده خالص را تعریف کنید.

پاسخ: موادی که از یک نوع ماده ساخته شده باشد.

۲۱) چند ماده خالص نام ببرید.

پاسخ: شکر – نمک – اکسیژن – گوگرد – فقط از یک نوع مولکول تشکیل شده اند.

ادامه سوالات متن فصل اول علوم هشتم :

۲۲) چند نمونه از مواد مخلوط را نام ببرید.

پاسخ: شربت آبلیمو – سالاد – خاک باغچه – آب نمک – هوا – آجیل

۲۳) کدام یک از مواد زیر خالص است.

الف) آب مقطر ب) آب لیمو ج) آجیل د) دوغ

پاسخ: الف) آب مقطر

۲۴) کدام یک از مواد زیر مخلوط است؟

الف) نمک ب) هوای پاک ج) مس د) شکر

پاسخ: ب) هوای پاک

۲۵) عنصرها و ترکیب ها مواد خالص هستند.

۲۶) طلا و آب هر دو ماه خالص هستند طلا یک عنصر و آب یک ترکیب است.

۲۷) کات کبود در آب نمونه ای از یک مخلوط همگن است.

۲۸) ویژگی باز ها را بیان کنید.

پاسخ: ۱- تلخ مزه هستند
۲- ph آنها بیشتر از ۷ است
مانند مایع ظرفشویی مایع سفید کننده صابون و شامپو

۲۹) ‏ph را تعریف کنید؟

پاسخ: مقیاسی برای سنجش قدرت اسیدها و بازها می باشد.

۳۰) کاغذ ph چه کاربردی دارد؟

پاسخ: با کاغذ پیچ می توان علاوه بر شناسایی اسیدها میزان اسیدی بودن آنها را نیز مشخص کرد
– موادی که پیج آنها برابر با ۷ است خنثی هستند مانند آب خالص
موادی که پیچ آنها کمتر از ۷ است اسیدی هستند
و موادی که پیش آنها بیشتر از ۷ است خاصیت بازی دارد

۳۱) روغن های مایع مانند روغن زیتون چه مزیتی نسبت به روغن های جامد دارند؟

پاسخ: مانع تنگ شدن شریان‌ها می‌شود و به کندی فاسد می‌شود (چربی بد) را کاهش می‌دهد.

۳۲) ماهی ها در آب های سرد اکسیژن بیشتری در اختیار دارند یا در آبهای گرم چرا؟

پاسخ: در آب های سرد زیرا میزان حل شدن گاز در آبهای سرد بیشتر از آبهای گرم است.

۳۳) مقدار حل شدن برخی مواد مانند گاز اکسیژن در آب با افزایش دما کاهش می یابد.

۳۴) آیا دما بر میزان حل شدن مواد تاثیر دارد؟

پاسخ: بله در بیشتر موارد در اثر گرم شدن حل شونده بیشتری در حلال حل می شود.

۳۵) اجزای هر محلول چیست؟

پاسخ: معمولاً ماده ای که بیشتر از حلال و ماده کمتر حل شونده است به جز محلول جامد در مایع جامد همیشه حل شوند است.

۳۶) اجزای هر محلول چیست؟

پاسخ: معمولا ماده ای که بیشتر است حلال و ماده ی کمتر حل شونده است. بجز محلول در مایع که جامد همیشه حل شونده است.

۳۷) انواع حالت های محلول ها کدامند؟

پاسخ: حالت فیزیکی محلول ها متفاوت است.
۱) نمک در آب: محلول جامد در مایع است. (شکر در آب)
۲) الکل در آب:‌ محلول مایع در مایع است. (سرکه در آب – اسید در آب – آب لیمو)

۳) نوشابه گازدار: محلول گاز در مایع است. (آب که در آن گاز اکسیژن حل شده است)‌
۴) هوای پاک محلول گاز در گاز است.
۵) آلیاژها: محلول هایی جامد در جامد هستند.
۶) محلول مایع در جامد:‌ ماده ی پر کننده دندان آلیاژ جیوه در نقره
۷) گاز در جامد: یونولیت
۸) محلول جامد در گاز: دوده در هوا (کربن در هوا)
۹) محلول مایع در گاز: محلول بنزین در هوا در موتور ماشین
۱۰) محلول گاز در گاز: هوا – انواع گازهای سوختی

ادامه سوالات متن فصل اول علوم هشتم :

۳۸) برای محلول جامد در مایع مثال بزنید.

پاسخ: نمک در آب: محلول جامد در مایع است. (شکر در آب)

۳۹) برای محلول مایع در مایع مثال بزنید.

پاسخ: الکل در آب:‌ محلول مایع در مایع است. (سرکه در آب – اسید در آب – آب لیمو)

۴۰) برای محلول گاز در مایع مثال بزنید.

پاسخ: نوشابه گازدار: محلول گاز در مایع است. (آب که در آن گاز اکسیژن حل شده است)‌

۴۱) برای محلول گاز در گاز مثال بزنید.

پاسخ: محلول گاز در گاز: هوا – انواع گازهای سوختی

۴۲) برای محلول جامد در جامد مثال بزنید.

پاسخ: آلیاژها: محلول هایی جامد در جامد هستند.

۴۳) میزان حل شدن مواد مختلف در آب به چه عواملی بستگی دارد؟

پاسخ: ۱) دمای آب ۲) نوع حل شونده ۳) فشار (برای گازها)

۴۴) آیا دما بر میزان حل شدن مواد تاثیر دارد؟

پاسخ: بله، در بیشتر موارد در اثر گرم شدن حل شونده بیشتری در حلال حل می شود.

۴۵) اثر دما بر میزان حل شدن نمک خوراکی یا سدیم کلرید در آب را بیان کنید.

پاسخ: با افزایش دما میزان انحلال پذیری نمک در آب تغییر چندانی نمی کند.

۴۶) ماهی ها در آب های سرد اکسیژن بیشتری در اختیار دارند یا در آب های گرم؟ چرا؟

پاسخ: در آب های سرد زیرا میزان حل شدن گاز در آب سرد بیشتر از آب های گرم است.

۴۷) فشار بر حل شدن کدام مواد در آب بیشتر تاثیر دارد؟

الف) جامد ب) مایع ج) گاز

پاسخ: ج) گاز

۴۸) گاز درون نوشابه چیست؟

پاسخ: کربن دی اکسید

۴۹) چرا به هنگام باز کردن در بطری نوشابه حجم زیادی گاز همراه با مقداری نوشابه از بطری بیرون می آید؟

پاسخ: زیرا گاز کربن دی اکسید که تحت فشار زیاد در نوشابه حل شده است با باز شدن در پوش بطری و برداشته شدن فشار، به سرعت از محلول خارج می شود.

۵۰) روغن های مایع مانند روغن زیتون چه مزیتی نسبت به روغنهای جامد دارند؟

پاسخ: مانع تنگ شدن شریان ها می شود؛ به کندی فاسد می شود (چربی بد) را کاهش می دهد.

ادامه سوالات متن فصل اول علوم هشتم :

۵۱) PH را تعریف کنید.

پاسخ: مقیاس برای سنجش قدرت اسیدها و بازها می باشد.

۵۲) کاغذ پی اچ چه کاربردی دارد؟

پاسخ: با کاغذ پی اچ می توان علاوه بر شناسایی اسیدها؛ اسیدی بودن آن ها را نیز مشخص کرد.
موادی که پی اچ آن ها برابر ۷ است، خنثی هستند مانند آب خالص.
موادی که پی اچ آن ها کمتر از ۷ است، اسیدی هستند.
موادی که پی اچ آن ها بیشتر از ۷ است، خاصیت بازی دارند.

۵۳) ویژگی های اسیدها را بیان کنید.

پاسخ: ۱) ترش مزه هستند.
۲) پی اچ آن ها کمتر از ۷ است. مانند:‌ سرکه – آب لیمو – جوهر نمک – آب پرتغال
شیر (کمی اسیدی)

۵۴) ویژگی های بازها را بیان کنید.

پاسخ: ۱) تلخ مزه هستند (مزه گس دارند)
۲) پی اچ آنها بیشتر از ۷ است. مانند: مایع ظرفشویی – مایع سفید کننده – صابون و شامپو

۵۵) از خرمنکوب برای چه کاری استفاده می شود؟

پاسخ: نوعی صاف کردن، اجزاء سبک مثل کاه را از دانه جدا می کند. بر اساس سبکی و سنگینی و اندازه ذرات.

۵۶) از قیف جداکننده یا دکانتور برای چه کاری استفاده می شود؟

پاسخ: برای جداسازی دو مخلوط مایع مخلوط نشدنی مثل آب و روغن – و آب و نفت که دو لایه ی جدا از هم ایجاد می کنند.

۵۷) از کاغذ صافی برای چه کاری استفاده می شود؟

پاسخ: دارای سوراخ های ریزی است که مواد جامد در مایع را بر اساس اندازه از هم جدا می کند. مانند جداسازی گوگرد از آب – گل و شن از آب.

۵۸) از سانتریفیوژ برای چه کاری استفاده می شود؟

پاسخ: دستگاهی که با سرعت زیاد می چرخد، مواد مخلوط را بر اساس سبکی و سنگینی با نیروی گریز از مرکز کار می کند. مانند: جداسازی خامه از شیر، جداسازی سلول های خونی از پلاسما

۵۹) از دستگاه تقطیر برای چه کاری استفاده می شود؟

پاسخ: بر اساس تبخیر و میعان دو مایع مخلوط شدنی مثل آب و الکل – اجزاء نفت خام – اجزاء گاز هوا

۶۰) از دستگاه تصفیه آب برای چه کاری استفاده می شود؟

پاسخ: بر اساس داشتن صافی های مختلف وزین های مخصوص مواد و ذرات داخل آب را می گیرد.

۶۱) از دستگاه دیالیز برای چه کاری استفاده می شود؟

پاسخ: دارای صافی هایی از جنس غشاء سلول های صفاغ هستند که مواد لازم را از خون گرفته و از بدن خارج می کند.

۶۲) از تبلور برای چه کاری استفاده می شود؟

پاسخ: برای جداسازی نمک ها از آب ها، با تبخیر آب و با استفاده از میزان حلالیت ماده می توان مواد را از جدا کرد.

۶۳) آزمایش را برای جداسازی مخلوطی از ماسه و نمک پیشنهاد کنید.

پاسخ: در مخلوط ماسه نمک مقداری آب ریخته، بعد آن را از کاغذ صافی عبور می دهیم؛ ماسه روی کاغذ صافی باقی می ماند. اگر آب نمک را حرارت دهیم، آب بخار شده و نمک در ته آن باقی می ماند.

۶۴) در هر یک از موارد زیر نوع مواد را تشخیص دهید؟

پاسخ: نمک: ترکیب
آجیل: مخلوط ناهمگن
آب مقطر: خالص (ترکیب)
شربت آبلیمو: مخلوط ناهمگن آب و شکر و آب لیمو
مس: خالص (عنصر)
سکه: مخلوط، آلیاژ (محلول جامد در جامد)
شکر: خالص (ترکیب عناصر کربن و هیدروژن و اکسیژن)
دوغ: مخلوط ناهمگن (سوسپانیون)

۶۵) کدام یک از مواد زیر مخلوط ناهمگن است؟

الف) آب نمک ب) الکل در آب ج) آب لیمو د) هوای پاک

پاسخ: ج) آب لیمو

۶۶) کدام یک از مواد زیر محلول است؟

الف) دوغ ب) آلیاژ ج) شربت معده د) شربت خاک شیر

پاسخ: ب) آلیاژ

۶۷) در هر یک از محلول های زیر نوع حالت فیزیکی را تشخیص داده و اجزا آن را هم مشخص کنید.

پاسخ: در الکل ۷۰ درصد: مایع – آب حل شونده و الکل حلال است.
در نوشابه: مایع – آب بیشترین مایع حلال است. حل شونده: گاز کربن دی اکسید و شکر
در سرکه: مایع – سرکه ۸۰ درصد – استیک اسید حلال و ۲۰ درصد آب
در کپسول هوا: گاز – بیشترین ماده گاز نیتروژن (۷۸ درصد) می باشد و حلال می باشد. حل شوند:‌اکسیژن (۲۱ درصد) و کربن دی اکسید و بخار آب (۱ درصد)

۶۸) بیشترین مقدار حل شونده ای که در ۱۰۰ گرم آب حل می شود به دما و حلال بستگی دارد.

۶۹) مقدار حل شدن برخی مواد مانند گاز اکسیژن در آب، با افزایش دما کاهش می یابد.

۷۰) ماده ای با پی اچ (Ph) یک (۱) در اختیار داریم این ماده اسید قوی است.

۷۱) کدام یک از موارد زیر اسید است؟

الف) آب لیمو ب) پوست پرتغال ج) شامپو د) مایع ظرفشویی

پاسخ: الف) آب لیمو

۷۲) کدام یک از موارد زیر باز است؟

الف) سرکه ب) نوشابه گازدار ج) صابون د) آب خالص

پاسخ: ج) صابون

۷۳) برای جداسازی اجزای شربت معده می توان از کاغذ صافی استفاده نمود.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

سوالات متن درس و فصل ۱ اول کتاب علوم هشتم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😉

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

54 دیدگاه

 1. ک گفت:

  عالیییییییییییییییییییییییی

 2. MahdiToxic گفت:

  سلام عالی بود ولییییی سوالات اصلی و مطالب اصلی را کمتر توضیح داده بودید و بیشتر مثال آورده بودید همین باعث شده 73 تا سوال بشه که من از همین الان برگام ریخته ولی خوبه |:

 3. گوئبه؛ گفت:

  سلام با اینکه سوالات زیاد هستش ولی بسیار خوب و عالیه
  مخصوصا برای کسایی که امتحان دارن بعنوان نمونه سوال عالیه
  خداقوت🌷

 4. یکی گفت:

  72سوال چه خبره مگه. دانشگاه ست

 5. ناشناس گفت:

  سوالات عالی بود . ولی من موندم توی چند تا صفحه چند تا سوال میتونه باشه ؟ . اخه چطوری اینا حفظ کنیم 🥺

 6. ناشناس گفت:

  لعنتی من چطوری این همه رو تو کتاب جا بدم البته سوالای خوبی بودا ولی باید مختصر تر باشه

 7. ناشناس گفت:

  خیلی عالی بود و به نظرم کاملا برای امتحان مناسب بود 👍

 8. ناشناس گفت:

  خوب بود عالی

   1. نا شناس گفت:

    خیلی خوب من اینا رو خوندم امتحانمو بیست دادم مرسی از سایت خوبتون

 9. باشه گفت:

  میفهمم ولی متوجه نمیشم=/

 10. ناشناس گفت:

  سلام واقعا سوالات عالی بود، و میتونی کلا یک درس با این سوالات جمع بندی کنی

 11. حححححح گفت:

  زیااااهههد

 12. نیایش گفت:

  سوالا خوب بود ولی خیلی زیاد بود

  1. Arad گفت:

   73تا سوال دادی بعد میگی فقط ب این ها این ها اکتفا نکنید.

   1. Zahra گفت:

    آره والا چطور بخونیم؟ 😐😑

   2. ناشناس گفت:

    این برا اونایی بود که تیز هوشان میرن با برا امتحان میخونن

 13. گاد پلیر گفت:

  نتیجه میگیریم که سر کلاس سوالات وارد کتاب بکنیم تا اینجا به غلط کردن نیوفتیم یکیش برای مثال خودم

  1. رضا گفت:

   والا معلم من میگه سوالتو برید خودتون پیدا کنید بعد من درس میدم

   1. Elham گفت:

    همین

  2. ناشناس گفت:

   اره والا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *