ادبیاتفرهنگ و هنر

جواب تمرین های درس سوم عربی دوازدهم انسانی صفحه ۴۷ تا ۵۲

گام به گام پاسخ و حل تمرینات صفحه 47 ، 48 ، 49 ، 50 ، 51 و 52 درس 3 سوم کتاب عربی پایه دوازدهم رشته علوم انسانی

جواب تمرین های درس 3 سوم عربی دوازدهم انسانی ؛ در این مقاله از بخش آموزش و پرورش ماگرتا با جواب و پاسخ تمرینات صفحه ۴۷ ، ۴۸ ، ۴۹ ، ۵۰ ، ۵۱ و ۵۲ درس ۳ سوم کتاب عربی ۳ دوازدهم متوسطه دوم رشته های ادبیات و علوم انسانی آشنا می شوید. در ادامه با ما همراه باشید.

مطلب پیشنهادی: ترجمه متن درس سوم عربی دوازدهم انسانی

جواب تمرین های درس سوم عربی دوازدهم انسانی
جواب تمرین های درس سوم عربی دوازدهم انسانی

جواب تمرین اول صفحه ۴۷ درس سوم عربی دوازدهم انسانی

ابْحَثْ عَنْ کَلِمَهٍ مُناسِبَهٍ لِلتَّوضیحاتِ التّالیَهِ فی مُعْجَمِ الدَّرسِ. 
در واژه نامه درس به دنبال واژه مناسبی برای توضیحات زیر بگرد.

۱- صَبیٌّ قَبْلَ سِنِّ الْبُلوغِ. اَلْیافِع / اَلْأَمْرَد
کودکی (پسری) پیش از سنّ بلوغ.

۲- جَعَلَهُ حُرّا وَ أَخْرَجَهُ مِنَ الْعُبودیَّةِ. أَعتَقَ
او را آزاد ساخت و از بندگی خارج کرد.

۳- اَلرَّجُلُ أَوِ الْمَرْأَةُ الْکَبیرَةُ فِی السِّنِّ. اَلْعَجوز
مرد یا زن بزرگسال.

۴- قِطعَةٌ مِنْ قُماشٍ یُلْبَسُ فَوْقَ الْمَلابِسِ، کَالْعَباءَةِ. اَلرِّداء
تکّه‌ای از پارچه که روی جامه‌ها پوشیده می‌شود.

۵- ثَمَرَةٌ قِشْرُها صُلْبٌ وَ غَیرُ صالِحٍ لِلْأَکْلِ، یُکْسَرُ لِتَناوُلِها. اَلْجَوْز
میوه‌ای که پوستش سفت و غیر قابل خوردن است و برای خوردنش شکسته می‌شود.

جواب تمرین دوم صفحه ۴۷ و ۴۸ درس ۳ عربی دوازدهم انسانی

إقرَأ النَّصَّ التّالیَ ثُمَّ تَرجِمِ الکلماتِ الحَمراء. 
متن زیر را بخوان؛ سپس واژگان سرخ را ترجمه کن.

دَخَلَ رَسولُ اللهِ (ص) فی مَسْجِدٍ. کانَ فی الْمَسْجِدِ جَماعَتانِ. جَماعَةٌ یَتَفَقَّهونَ، وَ جَماعَةٌ یَدْعونَ اللهَ وَ یَسْأَلونَهُ.
پیامبر خدا وارد مسجدی شد. دو گروه در مسجد بودند. گروهی دانش فرا می‌گرفتند و گروهی به درگاهِ خدا دعا می‌کردند و از او درخواست می‌کردند.

فَقالَ: کِلَا الْجَماعَتَینِ إلَی خَیْرٍ. أَمّا هٰؤلاءِ فَیَدْعونَ اللهَ؛
پس [ایشان] فرمودند: هر دو گروه در راه خوبی هستند. امّا اینها به درگاهِ خدا دعا می‌کنند؛

وَ أَمّا هٰؤلاءِ فَیَتَعَلَّمونَ وَ یُفَقِّهونَ الْجاهِلَ. هٰؤلاءِ  أَفْضَلُ. بِالتَّعلیمِ أُرْسِلْتُ.
و امّا اینان دانش فرا می‌گیرند و نادان را دانا می‌کنند. اینان برترند. [من] برای یاد دادن برانگیخته شده‌ام.

ثُمَّ قَعَدَ مَعَهُم.
سپس با آنها نشست.

وَ الْآنَ أَجِبْ عَمّا یَلی حَسَبَ النَّصِّ.
حال با توجه به متن به موارد زیر پاسخ دهید.

۱- لمِاذا جاءَتْ کَلِمَةُ «مَسْجِدٍ» فی الْمَرَّةِ الْأُولیٰ بِدونِ أَل وَ فی الْمَرَّةِ الثّانیَةِ مَعَ أَل؟
چرا واژه «مسجد» بار نخست بدون «ال» و بار دوم با «ال» آمده است؟

پاسخ: زیرا کلمه مسجد بار اوّل ناشناس بود یا به اصطلاح نکره بود و بار دوم شناخته شده یعنی به اصطلاح معرفه است.

۲- ما هوَ نَوْعُ هٰذِهِ الْکَلِماتِ؟
اینها چه نوع کلماتی هستند؟

اَلتَّعْلیم: مصدر (مصدر از باب تفعیل)
الَجْاهِل: اسم فاعل
اَلْأَفْضَل: اسم تفضیل

۳- اُکْتُبْ نَوْعَ هٰذَینِ الْفِعْلَینِ وَ صیغَتَهُما وَ بابَهُما.
نوع این دو فعل و صیغه آن دو و بابشان را بنویس.

یتَفََقهَّونَ: فعلٌ مضارعٌ / جمعٌ مذکّر غائبٌ / مِن باب تفعُّل
أُرْسِلْتُ: فعلٌ ماضٍ / متکلّم وحده / من باب إفعال

۴- أَعْرِبِ الْکَلِماتِ التَّی تَحْتَها خَطٌّ:
اعراب واژگانی را که زیرششان خط است بازگو کن:

اللهِ: مضافٌ إلیه و مجرور
اللهَ: مفعول و منصوب
خَیْرٍ: مجرور بحرف جرّ
اَلْجاهِلَ: مفعول و منصوب
أَفْضَلُ: خبر و مرفوع

۵- اُکْتُبْ مُترَادِفَ «جَلَسَ» وَ «بُعُثْتُ» وَ «أَحْسَنُ» فِی النَّصِّ. 
مترادف های «جَلَسَ»، «بُعُثْتُ» و «أَحْسَنُ» را در متن بنویسید.

پاسخ: قَعَدَ / أُرْسِلْتُ / أَفضَلُ

۶- اُکْتُبْ جَمْعَ التَّکسیرِ لِهٰذِهِ الْأَسماءِ: «رَسول» وَ «جاهِل» وَ «أَفضَل» وَ «تَعلیم». 
جمع این اسم ها را بنویسید: «رَسول»، «جاهِل»، «أَفضَل» و «تَعلیم».

پاسخ: رُسُل، جُهّال، أَفاضِل، تَعالیم

پاسخ تمرین سوم صفحه ۴۹ درس سوم عربی دوازدهم انسانی

عَیِّن الکلمهَ الغریبهَ فی کُلِّ مَجموعَهٍ مَعَ بَیانِ السَّبَبِ. 
واژه ناهماهنگ را در هر مجموعه با بیان سبب شناسایی کن.

پاسخ تمرین سوم صفحه ۴۹ درس سوم عربی دوازدهم انسانی

۱- اَلْیافِع / اَلشّابّ / اَلْأَمْرَد / اَلْعَجوز / اَلْوِعاء
جوان کم سن / جوان / پیر / ظرف

۲- اَلرَّصید / اَلرِّداء / اَلْفُستان / اَلْقَمیص / اَلسِّرْوال
اعتبار مالی / روپوش بلند / پیراهن زنانه / پیراهن / شلوار

۳- اَلْأَفراس / اَلْقَصیر / الَکِْلاب / الَذِّئاب / اَلْأُسُود
اسب‌ها / کوتاه / سگ‌ها / شیرها

۴- اَلْإخْوَة / اَلْأُمَّهات / اَلْأَجْداد / اَلْآبار / اَلأَخَوات
برادران / مادران / نیاکان / چاه‌ها / خواهران

۵- اَلْقِشْر / اَلْفَظّ / اَلْجِذْع / اَلْغُصْن / اَلثَّمَر
پوست (پوست میوه و درخت) / تندخو / تنه / شاخه / میوه

۶- اَلْفُستُق / اَلْجَوْز / الَنَّوْم / اَلْعِنَب / اَلتُّفّاح
پسته / گردو / خواب / انگور / سیب

جواب تمرین چهارم صفحه ۴۹ درس سوم عربی دوازدهم انسانی

ضَعِ المُتَرادفاتِ وَ المُتَضادّاتِ فی مکانِهَا المُناسِب. 
مترادف و متضاد را در جایگاه مناسبش بگذار.

غَلا ≠ رَخُصَ
گران شد ≠ ارزان شد
اَلشِّراء ≠ اَلْبَیْع
خرید ≠ فروش
اِتَّسَعَ ≠ ضاق
فراخ شد ≠ تنگ شد
أَعْطیٰ ≠ أَخَذَ
داد ≠ گرفت
اَلشِّمال ≠ اَلْیَمین
راست ≠ چپ
قَدَرَ = اِسْتَطاعَ
توانست
اَلدّاء = اَلْمَرَض
بیماری
اَلصَّبیّ = اَلْوَلَد
کودک
راحَ = ذَهَبَ
رفت
اَلْأَعوام = اَلسِّنینَ
سال‌ها
اَلرَّوْح = اَلرَّحْمَة
رحمت
صارَ = أَصْبَحَ
گشت

پاسخ تمرین پنجم صفحه ۵۰ درس ۳ عربی دوازدهم انسانی

أ. تَرْجِمِ الْأَفعالَ.
الف) ترجمه افعال.

۱- تَقْتَرِحْنَ: پیشنهاد می‌دهیدرَجاءً، اِقْتَرِحْنَ: لطفاً پیشنهاد بدهید۷- انِْفَتَحَ: گشوده شدلَمْ یَنْفَتِحْ: گشوده نشد
۲- تَبْتَعِدُ: دور می‌شویلا تَبْتَعِدْ: دور نشو۸- تَظاهَرَ: وانمود کردلا نَتَظاهَرُ: وانمود نمی‌کنیم
۳. تُسْرِعُ: می‌شتابیأَسْرعِ: بشتاب۹- تَوَکَّلَ: توکّل کردسَنَتَوَکَّلُ: توکّل خواهیم کرد
۴- یَعْتَذِرُ: پوزش می‌خواهدأَعْتَذِرُِ: پوزش می‌خواهم۱۰- عَلِّمْ: آموزش بدهعَلِّمْنی: به من آموزش بده
۵. قاتَلَ: جنگیدلا یُقاتِلْ: نباید بجنگد۱۱- یَرْجِعُ: بر می‌گرددلَنْ یَرْجِعَ: برنخواهد گشت
۶- اِسْتَهْلَکَ: مصرف کردما اسْتَهْلَکْنا: مصرف نکردیم۱۲- یَنْجَحُ: موفّق می‌شودلِیَنْجَحْ: باید موفّق شود

ب. تَرْجِمِ الْسَماءَ.
ب) اسم‌ها را ترجمه کن.

۱- کَبُرَ: بزرگ شداَلْأَکابِر: بزرگتران (جمع أکبَر)۷- اِحْتَفَلَ: جشن گرفتاَلِاحْتِفالات: جشن‌ها
۲- نَدِمَ: پشیمان شداَلنّادِمونَ: پشیمان‌ها۸- اِسْتَمَعَ: گوش فرا داداَلْمُسْتَمِعینَ: شنوندگان
۳- عَمِلَ: کار کرداَلْمَعْمَل: کارگاه، محلّ کار۹- غَفَرَ: آمرزیداَلْغَفّار: بسیار آمرزنده
۴- نَصَرَ: یاری کرداَلْمَنْصورات: یاری شدگان (مؤنّث)۱۰- لَعِبَ: بازی کرداَلْمَلاعِب: مکان‌های بازی
۵- شَجَّعَ: تشویق کرداَلْمُشَجِّعَة: بانوی تشویق کننده۱۱- صَغُرَ: کوچک شداَلصُّغْریٰ: کوچک‌تر
۶- عَیَّنَ: مشخّص کرداَلْمُعَیَّن: مشخّص شده۱۲- دَرَّسَ: درس داداَلتَّدْریس: درس دادن

جواب تمرین ششم صفحه ۵۱ درس سوم عربی دوازدهم انسانی

عَیِّنِ الْمَحَلَّ الْإعرابیَّ لِلْکَلِماتِ الَّتی تَحتَها خَطٌّ. 
نقش واژگانی را که زیر آنها خط است شناسایی کن.

۱- مُداراةُ النّاسِ نِصفُ الْإیمانِ.
نرم‌خویی با مردم نیمی از ایمان است.
مُداراهُ: مبتدا
النّاسِ: مضاف الیه
نِصفُ: خبر
الْإیمان: مضاف الیه

۲- عَدوٌّ عاقِلٌ خَیرٌ مِن صَدیقٍ جاهِلٍ.
دشمن خردمند بهتر از دوست نادان است.
عَدوٌّ: مبتدا
عاقلٌ: صفت
خَیرٌ: خبر
صَدیقٍ: مجرور به حرف جرّ
جاهِلٍ: صفت

۳- یا حَبیبی، لا تَقُلْ کَلاماً إلَّا الْحَقَّ أَبَداً.
ای دوست، هرگز سخنی به جز حق را نگو.
کَلاماً: مفعول
الحَقَّ: مستثنی

۴- اَلْعِلْمُ فِی الصِّغَرِ کَالنَّقشِ فِی الْحَجَرِ.
دانش در خردسالی مانند نقش در سنگ است.
اَلْعِلْمُ: مبتدا
النَّقشِ: مجرور به حرف جرّ
الْحَجَرِ: مجرور به حرف جرّ

۵- أَضعَفُ النّاسِ مَنْ ضَعُفَ عَن کِتمانِ سِرِّهِ.
ضعیف‌ترین مردم کسی است که از پوشاندن رازش ناتوان باشد.
أَضعَفُ: مبتدا
الناّسِ: مضاف الیه
کِتمانِ: مجرور به حرف جرّ
سِرّ: مضاف الیه

جواب تمرین هفتم صفحه ۵۲ درس ۳ عربی دوازدهم انسانی

أ. اِبْحَثْ عَنِ الْأسَماءِ التّالیَهِ فی ما یَلی. 
الف) در آنچه می آید به دنبال اسم‌های زیر باش.

(اسِمِ الفْاعِلِ وَ اسْمِ المَفعولِ وَ اسْمِ المُبالغَهِ وَ اسْمِ التفَّضیلِ وَ اسْمِ المَکانِ)

۱- ﴿… إنَّ النَّفْسَ لَأَمّارَةٌ بِالسّوءِ …﴾ یوسُف: ۵۳
همانا نفس به بدی بسیار دستوردهنده است.
الأمّارَه: اسْمِ المُبالغَهِ

۲- اِعْلَمْ بِأَنَّ خَیْرَ الْإخوانِ أقدَمُهُم.
بدان که بهترین برادران کهن‌ترینشان است.
خَیْر: اسْمِ التفَّضیلِ
أقدَم: اسْمِ التفَّضیلِ

۳- أکْبَرُ الْحُمقِ الْإغراقُ فِی الْمَدحِ وَ الذَّمِّ.
زیاده‌روی در ستایش و نکوهش، بزرگترین نادانی است.
أکْبَرُ: اسْمِ التفَّضیلِ

۴- طَلَبُ الْحاجَةِ مِنْ غَیْرِ أَهْلِها أَشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ.
درخواست نیاز از نااهلش، سخت‌تر از مرگ است.
أشَدّ: اسْمِ التفَّضیلِ

۵- قُمْ عَنْ مَجلِسِکَ لِأَبیکَ وَ مُعَلِّمِکَ وَ إنْ کُنْتَ أَمیراً.
اگرچه فرمانده باشی، برای پدرت و آموزگارت از نشستنگاهت برخیز.
مَجلِسِ: اسْمِ المَکانِ
مُعَلِّمِ: اسِمِ الفْاعِلِ

۶- یَومُ الْعَدلِ عَلَی الظّالِمِ أَشَدُّ مِن یَومِ الْجَورِ عَلَی الْمَظلومِ.
روز داد بر ستمگر سخت‌تر از روز بیداد بر ستم دیده است.
الظّالِمِ: اسِمِ الفْاعِلِ
أشَدّ: اسْمِ التفَّضیلِ
المَظلوم: اسْمِ المَفعولِ

ب. أَعْرِبْ ما أُشیرَ إلَیهِ بِخَطٍّ.
ب) اعراب آنچه را با خط به آن اشاره شده بازگو کن.

النَّفْسَ: اسم إنّ؛ منصوب به فتحه
لَأمّارَهٌ: خبر إنّ؛ مرفوع به ضمّه
خَیْرَ: اسم إنّ؛ منصوب به فتحه
الْإخوانِ: مضاف الیه؛ مجرور به کسره
أقدَم: خبر إنّ؛ مرفوع به ضمّه
أکْبَرُ: مبتدا؛ مرفوع به ضمّه
الْحُمقِ: مضاف الیه؛ مجرور به کسره
الْإغراقُ: خبر؛ مرفوع به ضمّه
طَلَبُ: مبتدا؛ مرفوع به ضمّه
مَجلِسِ: مجرور به حرف جر
یَومُ: مبتدا؛ مرفوع به ضمّه
الْعَدلِ: مضاف الیه؛ مجرور به کسره
أشَدُّ: خبر؛ مرفوع به ضمّه
یَومِ: مجرور به حرف جر
الْمَظلومِ: مجرور به حرف جر

توجه: شما دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم انسانی متوسطه دوم ، برای دسترسی سریع و بهتر به ترجمه و جواب تمرینات درس های کتاب عربی ۳ دوازدهم علوم انسانی ، می توانید با اضافه کردن کلمه «ماگرتا» در سرچ های درسی خود، به مطلب مورد نظرتان دست پیدا کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله جواب تمرین های درس 3 سوم کتاب عربی دوازدهم متوسطه دوم رشته علوم انسانی ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد و از آن استفاده و بهره برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + 9 =