ادبیاتفرهنگ و هنر

جواب درس دهم ۱۰ نگارش سوم ابتدایی 🤔 یار مهربان صفحه ۶۰ تا ۶۴

پاسخ درس دهم نگارش سوم ابتدایی صفحه 60 - 62 - 63 و 64 و جواب جدول هنر و سرگرمی بخش یار مهربان

حل تمرین نگارش سوم دبستان درس دهم : در این بخش پاسخ سوال های املا و واژه آموزی صفحه ۶۰ ، املا، بیاموز و بگو صفحه ۶۲ ، هنر و سرگرمی صفحه ۶۳ و نگارش ۶۴ را برای شما دانش آموز عزیز فراهم کرده ایم، در ادامه با آموزش و پرورش ماگرتا همراه باشید.

مطلب پیشنهادی : یک بند در مورد آلودگی صوتی سوم دبستان

پاسخ سوال های درس ۱۰ نگارش سوم ابتدایی به طور کامل

جواب املا و واژه آموزی صفحه ۶۰ نگارش سوم

۱- از روی بند سوم متن درس، با خط خوانا و زیبا بنویس.

راستش بهترین وقت برای من، آن لحظه‌ای است که مرا در آغوش می گیرید و به قلبتان نزدیک می کنید. در چنان لحظه هایی است که گرمای وجود شما را حس می کنم. ضربان قلب شما، نغمه‌ی زیبا و قشنگی دارد. من با شنیدن تپش قلب کوچولو و مهربان شما، از حالتان باخبر می شوم.

۲- کلمه ها و عبارت های زیرا با دقت بخوان.

مراقب – تشکر – آزرده – باسوادتر – پرت – همراهانی – باغ های نور

آن ها را در درس پیدا کن و از روی جمله هایی که این کلمه ها به کار رفته اند، با خط خوانا بنویس.

مراقب : خیلی مراقب هستید تا در باد و باران نمانم.

تشکر : از اینکه شما هر روز مرا توی کیفتان می گذارید لذت می برم و از شما تشکر می کنم.

آزرده :‌ می دانم که گاهی بعضی از شما، از دست من آزرده و خسته می شوید.

باسوادتر :‌ از اینکه می بینم شما هر روز همراه من، بزرگ تر و باسوادتر می شوید خیلی خوشحالم.

پرت : مثلا یک روز یکی از بچه های همین کلاس، نمی دانم از چه چیزی ناراحت بود که مشتی بر من کوبید و مرا به گوشه ای پرت کرد.

همراهانی : ما همراهانی هستیم که با هم به سفرهای خیالی می رویم.

باغ های نور : تو را به باغ های نور می برد.

۳- دور کلمه هایی که با «مند» ترکیب درستی ساخته اند، خط بکش.

سودمند – دریامند – توانمند – خطرمند – ارزشمند – هنرمند – شادمند – ثروتمند

کلمه های صحیح : سودمند – توانمند – ارزشمند – هنرمند و ثروتمند.

پاسخ املا بیاموز و بگو درس یار مهربان نگارش

۱- با توجه به متن، جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کن.

بهترین وقت برای من آن لحظه ای است که مرا در آغوش می گیرید، ضربان قلب شما، نغمه ای زیبا و قشنگی دارد. من با شنیدن تپش قلب کوچولو و مهربان شما از حالتان با خبر می شوم.

۲- ده کلمه‌ی جدید از متن درس انتخاب کن. سپس آن ها را به ترتیب حروف الفبا بنویس.

آزرده – آغوش – اغلب – تپش – تشکر – حرف – حقیقت – ضربان – لذت – متوجه.

۳- جمله را با توجه به کلمه های تعیین شده، تغییر بده.

هر صبح، من و مادرم از صدای دلنشین پرندگان، لذت می بریم.

الف) هر صبح، من و مادرم از صدای دلنشین پرندگان، شاد می شویم.

ب) هر صبح، من و مادرم از صدای دلنشین پرندگان، بیدار می شویم.

ج) دیروز، من و مادرم از صدای دلنشین پرندگان، لذت بردیم.

جواب هنر و سرگرمی صفحه ۶۳ نگارش سوم

۱- از روی سرمشق، خوش خط و زیبا بنویس.

من، یار مهربانم، دانا و خوش بیانم
گویم سخن فراران، با آنکه بی زبانم

این شعر را با نهایت دقت و با خطی خوش بنویسید.

۲- نام دوستت را بنویس؛ یکی از کلمه های زیر را انتخاب کن و با آن یک جمله درباره‌ی دوستت بنویس.

هنرمند – توانمند – ثروتمند – دردمند – کارمند

به عنوان مثال نام دوست من نیکی است، پس به صورت زیر به این سوال جواب می دهم.

کلمه هنرمند : نیکی دختر خیلی هنرمند و باهوشی می باشد.

۳- کلمه های جدول، از چپ به راست و از راست به چپ، معنی دار هستند. خانه ها و جاهای خالی را کامل کن.

جو.اب جدول و سوال سوم هنر و سرگرمی صفحه ۶۳ نگارش سوم

جواب نگارش صفحه ۶۴ درس دهم نگارش سوم

موضوع های کلی زیر را به موضوع های کوچک تر تقسیم کن.

موضوع کلی : «دانش آموز»

۱- دانش آموز درس خوان
۲- دانش آموز مودب
۳- دانش آموز منظم

موضوع کلی : «کتابخانه»

۱- عضو شدن در کتابخانه
۲- رفتار صحیح در کتابخانه
۳- امانت گرفتن کتاب

موضوع کلی : «زمستان»

۱- وضعیت هوا در زمستان
۲- بازی های زمستانی
۳- ماه های زمستان

چون بند کوتاه است، نوشتن درباره‌ی یک موضوع کلی، در یک بند ممکن نیست؛ بنابراین موضوع کلی به موضوع های کوچک تر تقسیم می شود.

✅ جواب سوال های درس دهم یار مهربان از کتاب نگارش سوم ابتدایی به پایان رسید، اگر سوال یا پیشنهادی دارید از بخش نظرات با ما در ارتباط باشید.

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.