سرگرمیموزیک

متن و ترجمه آهنگ Rescue Me از OneRepublic

تکست ، متن و معنی موزیک گروه وان ریپابلیک به نام رسکیو می - Rescue Me به معنای نجاتم بده

متن و ترجمه آهنگ Rescue Me از OneRepublic ، تکست و معنی اهنگ رسکیو می به معنای نجاتم بده از وان ریپابلیک

Lyrics and Translation Music OneRepublic Rescue Me

در ادامه برای خواندن متن انگلیسی و ترجمه فارسی موزیک خارجی Rescue Me از OneRepublic ، با بخش موزیک ماگرتا همراه باشید.

متن موزیک پیشنهادی: متن و ترجمه آهنگ I Lived از OneRepublic

متن و ترجمه آهنگ Rescue Me از OneRepublic
متن و ترجمه آهنگ Rescue Me از OneRepublic

متن و معنی اهنگ Rescue Me از OneRepublic

[Chorus]

Would you rescue me?
آیا نجاتم میدی؟

Would you get my back?
آیا هوامو خواهی داشت؟

Would you take my call when I start to crack?
جواب تماسمو میدی وقتی دارم نابود می شم؟

Would you rescue me? Ah
میشه نجاتم بدی؟ آه

Would you rescue me?
آیا نجاتم میدی؟

Would you rescue me when I′m by myself?
میشه نجاتم بدی وقتی که روی پای خودمم؟

When I need your love, if I need your help
وقتی که به عشقت و کمکت نیاز دارم

Would you rescue me? Ah
میشه نجاتم بدی؟ آه

Would you rescue me?
آیا نجاتم میدی؟

[Verse 1]

We don’t talk much, not anymore
خیلی با هم حرف نمی زنیم، دیگه نه

Broken bottles and slammin′ doors
شیشه‌های شکسته و به هم زدن درها (قهر و آشتی ها)

But we still care about each other
ولی هنوز به هم دیگه اهمیت میدیم

Say we care about each other
بگو ما اهمیت میدیم به همدیگه

I know life took us far away
میدونم زندگی ما رو از هم دور کرد

But I still dream ’bout the good old days
ولی من هنوز آرزو میکنم روزهای خوب قدیم رو

So we took care of each other
که به هم حواسمون بود

We were livin’ for each other
ما برای هم دیگه زندگی می کردیم

[Pre-Chorus]

But I start to wonder, wonder
ولی من شروع کردم به تعجب،تعجب

If I′m slipping under, under (oh, oh)
اگه دارم از زیر سر می خورم

[Chorus]

Would you rescue me?
آیا نجاتم میدی؟

Would you get my back?
آیا هوامو خواهی داشت؟

Would you take my call when I start to crack?
جواب تماسمو میدی وقتی دارم نابود می شم؟

Would you rescue me? Ah
میشه نجاتم بدی؟ آه

Would you rescue me?
آیا نجاتم میدی؟

Would you rescue me when I′m by myself?
میشه نجاتم بدی وقتی که روی پای خودمم؟

When I need your love, if I need your help
وقتی که به عشقت و کمکت نیاز دارم

Would you rescue me? Ah
میشه نجاتم بدی؟آه

Would you rescue me?
آیا نجاتم میدی؟

Would you rescue me?
آیا نجاتم میدی؟

Would you get my back?
آیا هوامو خواهی داشت؟

Would you take my call when I start to crack?
جواب تماسمو میدی وقتی دارم نابود می شم؟

Would you rescue me? Ah
میشه نجاتم بدی؟آه

Would you rescue me? (Would you rescue me?)
میشه نجاتم بدی؟

Would you rescue me when I’m by myself?
میشه نجاتم بدی وقتی که روی پای خودمم؟

When I need your love, if I need your help
وقتی که به عشقت و کمکت نیاز دارم

Would you rescue me? Ah
میشه نجاتم بدی؟ آه

Would you rescue me?
آیا نجاتم میدی؟

[Verse 2]

Yeah, I miss all the times we had
آره، دلم برای همه زمانایی که با هم داشتیم تنگ شده

Can′t forget what you can’t get back
نمیتونی چیزی رو که نمیتونی پس بگیری رو فراموش کنی

And you can′t find it in another
و تو نمیتونی اون رو در شخص دیگه ای پیدا کنی

Man, time, it ain’t your lover
مرد، زمان، عاشقت نیست

I don′t care what you thought before
برام مهم نیست قبلا چی فکر میکردی

I’ll be there anytime you call
هر زمانی که زنگ بزنی من خودمو می رسونم

Don’t you ever call another
هرگز به کس دیگه ای زنگ نزن

No need to call another
لازم نیست به یکی دیگه زنگ بزنی

[Pre-Chorus]

And I start to wonder, wonder
و در عجب می مونم

If I′m slipping under, under (oh, oh)
اگه دارم از زیر سر می خورم

[Chorus]

Would you rescue me?
آیا نجاتم میدی؟

Would you get my back?
آیا هوامو خواهی داشت؟

Would you take my call when I start to crack?
جواب تماسمو میدی وقتی دارم نابود می شم؟

Would you rescue me? Ah
میشه نجاتم بدی؟ آه

Would you rescue me? (Would you rescue me?)
میشه نجاتم بدی؟

Would you rescue me when I′m by myself?
میشه نجاتم بدی وقتی که روی پای خودمم؟

When I need your love, if I need your help
وقتی که به عشقت و کمکت نیاز دارم

Would you rescue me? Ah
میشه نجاتم بدی؟ آه

Would you rescue me?
آیا نجاتم میدی؟

Would you rescue me?
آیا نجاتم میدی؟

Oh, rescue me (would you rescue me?)
اه، نجاتم بده (نجاتم میدی؟)

Would you rescue me?
آیا نجاتم میدی؟

Oh, rescue me (would you rescue me?)
اه، نجاتم بده (نجاتم میدی؟)

Would you rescue me?
آیا نجاتم میدی؟

Would you get my back?
آیا هوامو خواهی داشت؟

Would you take my call when I start to crack?
جواب تماسمو میدی وقتی دارم نابود می شم؟

Would you rescue me? Ah
میشه نجاتم بدی؟ آه

Would you rescue me?
آیا نجاتم میدی؟

Would you rescue me when I’m by myself?
میشه نجاتم بدی وقتی که روی پای خودمم؟

When I need your love, if I need your help
وقتی که به عشقت و کمکت نیاز دارم

Would you rescue me? Ah
میشه نجاتم بدی؟ آه

Would you rescue me?
آیا نجاتم میدی؟

متن موزیک پیشنهادی: متن و ترجمه آهنگ Start Again از OneRepublic و Logic

در انتها امیدواریم که از متن و ترجمه آهنگ OneRepublic به نام Rescue Me ، نهایت استفاده و لذت را برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.