سرگرمیموزیک

متن و ترجمه آهنگ Birthday از Red Velvet

تکست ، متن و معنی موزیک گروه رد ولوت به نام برث دی - Birthday به معنای روز تولد

متن و ترجمه آهنگ Birthday از Red Velvet ؛ تلفظ ، تکست و معنی اهنگ برث دی به معنای روز تولد از گروه کره ای رد ولوت

Lyrics and Translation Music Red Velvet Birthday

در ادامه برای خواندن متن اصلی کره ای ، تلفظ به انگلیسی و ترجمه فارسی و انگلیسی موزیک خارجی Birthday از Red Velvet ، با بخش موزیک ماگرتا همراه باشید.

متن موزیک پیشنهادی: متن و ترجمه آهنگ l Can’t Stop Me از Twice

متن و ترجمه آهنگ Birthday از Red Velvet
متن و ترجمه آهنگ Birthday از Red Velvet

متن و معنی اهنگ Birthday از Red Velvet

[Intro: Joy]

Yeah
آره

[Verse 1: Irene, Joy, Wendy]

One, two, three 지금부턴 다 surprise (Uh-huh)
یک، دو، سه، از اینجا همش سوپرایزه

A to Z 너를 위한 이 순간
از اول تا آخرش، این لحظه برای توئه

Just today 뭐든 해도 되니까 (Yeah)
فقط امروز، هر کاری میخوام میتونم انجام بدم

R to V 우릴 따라와 봐 (Come on)
بیا و دنبالمون کن، (بدو بیا)

들뜨는 기분에 완벽한 날씨까지 (Let’s get lit!)
با شادی و هیجان، حتی هوا هم عالیه (بیا روشنش کنیم)

Feel so high, oh my gosh
اوه خدای من، حس میکنم خیلی بالام

전부 선물 같지Dumb, dumb (날뛰는 기분이야)
انگار همش هدیه است، احمق، احمق (احساسات دیوانه کننده)

오늘 하룬 마치 diamonds (Diamonds)
امروز مثل الماس میدرخشه (الماس)

[Post-Verse: Yeri, Seulgi]

I got, I got, I got a special day (Yeah)
من یه روز خاص دارم، دارم، دارم (آره)

시작해 another chance
بیا فرصت دیگه رو شروع کنیم

달콤한 ice cream cake
یه کیک بستنی شیرین

또다시 네게 건네
دوباره بهت هدیه میدم

너의 heartbeat check, (Uh) swag check (Uh-huh)
ضربان قلب بررسی شد، خفن بودن بررسی شد

지금 날 보며 떨리는 네 눈빛 check (Yup)
نگاه های نگرانی که توی راهم به سمتم پرتاب میشه، بررسی شد

[Pre-Chorus: Joy, Irene, Seulgi, Wendy]

Make your day
روزت رو بساز

두 손을 꼭 모은 채로
دو تا دستت رو محکم کنار هم بذار

뭐든 상상해 봐
هر چی که آرزو داری رو تصور کن

눈앞에
جلوی چشمات

네가 원한 모든 걸 다
هر چیزی که میخوای

보여주고 싶어
میخوام همش رو بهت نشون بدم

It’s my day and your day
این روز من و تو هستش

It’s a party, party
این یه جشنه، جشن

불꽃아 타올라 어서 빨리빨리
بدو بیا شمع سریع آب میشه

오늘 밤 (Yeah) we rock the world (Just rock the world)
امشب (آره) ما جهان رو میترکونیم (آره جهان رو میترکونیم)

I can make the beat go
میتونم ضربان رو به حرکت در بیارم

[Chorus: All, Seulgi, Joy]

Bam-bam, ba-ra, bam-ba-ram, ba-ra
بام-بام، با-رام، بام-با-رام، با-را

바로 오늘이야
امروز روز موعوده

It’s your birthday, birthday (Birthday)
تولد توئه، تولد (تولد)

Bam-bam, ba-ra, bam-ba-ram, ba-ra
بام-بام، با-رام، بام-با-رام، با-را

온 세상이 shine and so icy, icy
همه جهان میدرخشه و خیلی خفنه

[Post-Chorus: All]

Birthday, birthday 딱 지금이야
تولد، تولد همین الانه

Party pop, pop the ch—–ne (Wow, pop, pop the ch—–ne)
جشن نوشیدنیه، نوشیدنی رو باز کن (وای بازکن، نوشیدنی رو باز کن)

우리 맘대로 이뤄지지
هر چیزی که آرزو میکنم دنیا اونو میسازه

더 꿈꾸고 바래 bi-bi-bi-birthday
آرزوهای بزرگتر، ت-ت-ت-تولد

لیریک و ترجمه آهنگ Birthday از رد ولوت

[Verse 2: Joy, Wendy, Seulgi, Irene]

Look, 어딜 봐도 그저 행복해져 난
هر جا رو نگاه میکنم فقط بیشتر خوشحال میشم

With you, 눈부시게 펼쳐지는
با تو، چه منظره ی فانتزی

환상 같은 view
و خیره کننده ای

자꾸 입꼬리가 올라가
گوشه لبم مدام جمع میشه

모든 게 완벽해 okay
همه چی فقط خیلی فوق العاده اس، اوکی

눈뜨면 이 모든 게
چی میشه بیدار شم

사라져도 어때
و ببینم همه اینا از بین رفته

두 눈을 맞춘다면
ما فقط چشمامون رو روی هم قفل میکنیم

매일이 또 birthday (Ooh-ooh)
این یه تولده

Somethin’ kinda crazy
یه جورایی یه چیزی اینجا عجیبه

너도 느껴지지 (Oh-ah-ah-ah)
تو هم اینو حس میکنی

내 말이 다 맞지
من کاملا درست گفتم

Believe me, kiss me
باورم کن، منو ببوس

[Pre-Chorus: Yeri, Wendy, Joy, Seulgi]

It’s your day (It’s your day)
امروز روز توئه (امروز روز توئه)

두 손을 꼭 모은 채로
دو تا دستت رو محکم کنار هم بذار

계속 상상해 봐
به تصوراتت ادامه بده

Everyday (All day)
هر روز (کل روز)

너에게만 주고 싶어 이건 very special (이건 very special)
فقط میخوام اینو به تو بدم، این قراره خیلی خاص باشه (خیلی خاص باشه)

It’s my day and your day
این روز من و توئه

It’s a party, party
این یه جشنه، جشن

불꽃아 타올라 어서 빨리빨리 (어서 빨리빨리)
بدو بیا شمع سریع آب میشه (سریع آب میشه)

오늘 밤 we rock the world (Yeah, yeah, ooh)
امشب ما جهان رو میترکونیم (آره، آره، آره)

I can make the beat go
میتونم ضربان رو به حرکت در بیارم

[Chorus: All, Wendy, Yeri]

Bam-bam, ba-ra, bam-ba-ram, ba-ra (Yeah, yeah, yeah)
بام-بام، با-رام، بام-با-رام، با-را (آره، آره، آره)

바로 오늘이야
امروز روز موعوده

It’s your birthday, birthday (Birthday)
تولد توئه، تولد (تولد)

Bam-bam, ba-ra, bam-ba-ram, ba-ra
بام-بام، با-رام، بام-با-رام، با-را

온 세상이 shine and so icy, icy
همه جهان میدرخشه و خیلی خفنه

[Post-Chorus: All]

Birthday, birthday 딱 지금이야
تولد، تولد همین الانه

Party pop, pop the ch—-ne (Wow, pop, pop the ch—-ne)
جشن نوشیدنیه، نوشیدنی رو باز کن (وای بازکن، نوشیدنی رو باز کن)

우리 맘대로 이뤄지지
هر چیزی که آرزو میکنم دنیا اونو میسازه
더 꿈꾸고 바래 bi-bi-bi-birthday
آرزوهای بزرگتر، ت-ت-ت-تولد

[Bridge: All, Joy]

Bam, yeah, yeah (Yeah, yeah, yeah)
بام، آره، آره (آره، آره، آره)

I can make the beat go, beat go
میتونم ضربان رو به حرکت در بیارم، به حرکت در بیارم

Bounce
جهش کنم

Get it on, get it on (Bam, yeah, yeah)
عجله کن، عجله کن (بام، آره، آره)

Get it on, get it on (Uh)
عجله کن، عجله کن

Get it on, get it on (Yeah)
عجله کن، عجله کن (آره)

We can make the beat go
میتونیم ضربان رو به حرکت در بیارم

[Chorus: All, Irene, Seulgi, Wendy]

Bam-bam, ba-ra, bam-ba-ram, ba-ra (Yeah, yeah, yeah)
بام-بام، با-رام، بام-با-رام، با-را (آره، آره، آره)

바로 오늘이야
امروز روز موعوده

It’s your birthday, birthday (La-la-la-la-la-la, yeah)
تولد توئه، تولد (لا-لا-لا-لا-لا-لا، آره)

Bam-bam, ba-ra, bam-ba-ram, ba-ra
بام-بام، با-رام، بام-با-رام، با-را

온 세상이 shine and so icy, icy
همه جهان میدرخشه و خیلی خفنه

[Post-Chorus: All]

Birthday, birthday 딱 지금이야
تولد، تولد همین الانه

Party pop, pop the ch—-gne (Wow, pop, pop the ch—–ne)
جشن نوشیدنیه، نوشیدنی رو باز کن (وای بازکن، نوشیدنی رو باز کن)

우리 맘대로 이뤄지지
هر چیزی که آرزو میکنم دنیا اونو میسازه

더 꿈꾸고 바래 bi-bi-bi-birthday
آرزوهای بزرگتر، ت-ت-ت-تولد

تلفظ انگلیسی متن و لیریک آهنگ Birthday از گروه رد ولوت

[Intro: Irene]

Yeah

[Verse 1: Irene, Joy, Wendy]

One, two, three jigeumbuteon da surprise (Uh-huh)
A to Z neoreul wihan i sungan
Just today mwodeun haedo doenikka (Yeah)
R to V uril ttarawa bwa (Come on)
Deultteuneun gibune wanbyeokan nalssikkaji (Let’s get lit!)
Feel so high, oh my gosh
Jeonbu seonmul gatji
Dumb, dumb (nalttwineun gibuniya)
Oneul harun machi diamonds (Diamonds)
[Verse 2: Yeri, Seulgi]I got, I got, I got a special day
Sijakae another chance
Dalkomhan ice cream cake
Ttodasi nege geonne
Neoui heartbeat check, (Uh) swag check (Uh-huh)
Jigeum nal bomyeo tteollineun ne nunbit check (Yup)

[Pre-Chorus: Joy, Irene, Seulgi, Wendy]

Make your day
Du soneul kkok moeun chaero
Mwodeun sangsanghae bwa
Nunape
Nega wonhan modeun geol da
Boyeojugo shipeo
It’s my day and your day
It’s a party, party
Bulkkocha taolla eoseo ppallippalli
Oneul bam (Yeah) we rock the world (Just rock the world)
I can make the beat go

[Chorus: All, Seulgi, Joy]

Bam-bam, ba-ra, bam-ba-ram, ba-ra
Baro oneuriya
It’s your birthday, birthday (Birthday)
Bam-bam, ba-ra, bam-ba-ram, ba-ra
On sesangi shine and so icy, icy

[Post-Chorus: All]

Birthday, birthday ttak jigeumiya
Party pop, pop the ch—-ne (Wow, pop, pop the ch—–ne)
Uri mamdaero irwojiji
Deo kkumkkugo barae bi-bi-bi-birthday

[Verse 3: Joy, Wendy, Seulgi, Irene]

Look, eodil bwado geujeo haengbokaejyeo nan
With you, nunbusige pyeolchyeojineun
Hwansang gateun view
Jakku ipkkoriga ollaga
Modeun ge wanbyeokae okay
Nuntteumyeon i modeun ge
Sarajyeodo eottae
Du nuneul matchundamyeon
Maeiri tto birthday (Ooh-ooh)
Somethin’ kinda crazy
Neodo neukkyeojiji (Oh-ah-ah-ah)
Nae mari da matji
Believe me, kiss me

[Pre-Chorus: Yeri, Wendy, Joy, Seulgi]

It’s your day (It’s your day)
Du soneul kkok moeun chaero
Gyesok sangsanghae bwa
Everyday (All day)
Neoegeman jugo sipeo igeon very special (igeon very special)
It’s my day and your day
It’s a party, party
Bulkkocha taolla eoseo ppallippalli (eoseo ppallippalli)
Oneul bam we rock the world (Yeah, yeah, ooh)
I can make the beat go

[Chorus: All, Wendy, Yeri]

Bam-bam, ba-ra, bam-ba-ram, ba-ra (Yeah, yeah, yeah)
Baro oneuriya
It’s your birthday, birthday (Birthday)
Bam-bam, ba-ra, bam-ba-ram, ba-ra
On sesangi shine and so icy, icy

[Post-Chorus: All]

Birthday, birthday ttak jigeumiya
Party pop, pop the ch—–ne
(Wow, pop, pop the ch—-ne)
Uri mamdaero irwojiji
Deo kkumkkugo barae bi-bi-bi-birthday

[Bridge: All, Joy]

Bam, yeah, yeah (Yeah, yeah, yeah)
I can make the beat go, beat go
Bounce
Get it on, get it on (Bam, yeah, yeah)
Get it on, get it on (Uh)
Get it on, get it on (Yeah)
We can make the beat go

[Chorus: All, Irene, Seulgi, Wendy]

Ba-ra-bam, ba-ba-ra
Bam-ba-ram, ba-ra (La-la-la-la, yeah)
Baro oneuriya
It’s your birthday, birthday (La-la-la-la-la-la, yeah)
Bam-bam, ba-ra, bam-ba-ram, ba-ra (Yeah)
On sesangi shine and so icy, icy (Icy, icy)

[Post-Chorus: All]

Birthday, birthday ttak jigeumiya
Party pop, pop the cha—–e
(Wow, pop, pop the ch—–ne)
Uri mamdaero irwojiji
Deo kkumkkugo barae bi-bi-bi-birthday

ترجمه و معنی انگلیسی آهنگ Birthday از گروه Red Velvet

[Intro: Joy]

Yeah

[Verse 1: Irene, Joy, Wendy]

One, two, three, from here on it’s all a surprise (Uh-huh)
A to Z, this moment is for you
Just today, do whatever you want (Yeah)
R to V, come follow us (Come on)
Feeling giddy even the weather’s perfect (Let’s get lit!)
Feel so high, oh my gosh, like it’s all a gift
Dumb, dumb (Frenzied feelings)
Today, this day glittering like diamonds
[Post-Verse: Yeri, Seulgi]I got, I got, I got a special day, let’s start another chance
Sugar sweet, ice cream cake, once again, I present to you
Your heartbeat, check, swag, check
Nervous looks thrown my way, check

[Pre-Chorus: Joy, Irene, Seulgi, Wendy]

Make your day
Clasp your two hands tight, imaginе whatever you wish
In front of your eyеs
Whatever you want, wanna show it all to you
It’s my day and your day, it’s a party, party
Come on, burn hot, burn fast
Tonight, we rock the world (Yeah, just rock the world)
I can make the beat go

[Chorus: All, Seulgi, Joy]

Bam-bam, ba-ra, bam-ba-ram, ba-ra
Today’s the day, it’s your birthday, birthday
Bam-bam, ba-ra, bam-ba-ram, ba-ra
Whole world will shine, and so icy, icy

[Post-Chorus: All]

Birthday, birthday, right now
Party pop, pop the ch—–ne
Whatever we wish, the world creates
Dream bigger, bi-bi-bi-birthday

[Verse 2: Joy, Wendy, Seulgi, Irene]

Wherever I look, only more happiness
With you, what a dazzling, fantasy view
Corner of my mouth keep curling up
Everything’s just perfect, okay
So what if it’s all gone when I wake?
We’ll just lock eyes and it’s a birthday
Somethin’ kinda crazy, you feel it too
I was so right, believe me, kiss me

[Verse 2: Yeri, Wendy, Joy, Seulgi]

It’s your day
Clasp your two hands tight, keep on imagining
Everyday (All day)
Wanna give it to you only, this’ll be, oh, so very special
It’s my day and your day, it’s a party, party
Come on, burn hot, burn fast
Tonight, we rock the world (Yeah, yeah, ooh)
I can make the beat go

[Chorus: All, Wendy, Yeri]

Bam-bam, ba-ra, bam-ba-ram, ba-ra
Today’s the day, it’s your birthday, birthday
Bam-bam, ba-ra, bam-ba-ram, ba-ra
Whole world will shine, and so icy, icy

[Post-Chorus: All]

Birthday, birthday, right now
Party pop, pop the c—–e
Whatever we wish, the world creates
Dream bigger, bi-bi-bi-birthday

[Bridge: All, Joy]

Bam, yeah, yeah (Yeah, yeah, yeah)
I can make the beat go, beat go
Bounce
Get it on, get it on (Bam, yeah, yeah)
Get it on, get it on (Uh)
Get it on, get it on (Yeah)
We can make the beat go

[Chorus: All, Irene, Seulgi]

Ba-ra-bam, ba-ba-ra, bam-ba-ram, ba-ra
Today’s the day, it’s your birthday, birthday
Bam-bam, ba-ra, bam-ba-ram, ba-ra
Whole world will shine, and so icy, icy

[Post-Chorus: All]

Birthday, birthday, right now
Party pop, pop the ch—–ne
Whatever we wish, the world creates
Dream bigger, bi-bi-bi-birthday

متن موزیک پیشنهادی: متن و ترجمه آهنگ Fallen Star از The Neighbourhood

در انتها امیدواریم که از متن و ترجمه آهنگ Red Velvet به نام Birthday ، نهایت استفاده و لذت را برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *