سبک زندگی

معنی کلمات و هم خانواده درس چهاردهم شجاعت فارسی پنجم

معنی متن درسی ، شعر ، هم خانواده ، متضاد مخالف ، لغات ، کلمات و واژگان سخت و کلمه های جدید درس 14 چهاردهم شجاعت فارسی پایه پنجم ابتدایی

معنی کلمات و واژگان هم خانواده درس 14 چهاردهم شجاعت فارسی پنجم ابتدایی ؛ امروز قصد داریم تا در این مقاله از بخش آموزش و پرورش ماگرتا به معنی لغات و واژگان ، کلمات سخت و کلمه های جدید و متضاد و هم خانواده درس چهاردهم – ۱۴ شجاعت صفحه 106 و 107 و 108 کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم دبستان بپردازیم. در ادامه با ما همراه باشید.

همچنین بخوانید: معنی کلمات درس ۱۳ سیزدهم روزی که باران می بارد فارسی پنجم

معنی کلمات و واژگان هم خانواده درس 14 چهاردهم شجاعت فارسی پنجم ابتدایی
معنی کلمه ها و واژگان هم خانواده درس 14 چهاردهم شجاعت فارسی پنجم ابتدایی

معنی لغات و واژگان و کلمه های سخت درس چهاردهم ، 14 فارسی پنجم

در زیر به معنی لغات و واژگان و کلمه های سخت و جدید ، هم خانواده ، متضاد و مخالف درس چهاردهم ، ۱۴ شجاعت صفحه 106 و 107 و 108 کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی پرداخته ایم:

ایستادگی : پایداری
می پرهیزد : خودداری می کند ، دوری می کند
دست و پا گم کردن : کنایه از حیران و سرگردان شدن، دستپاچه شدن
متانت : سنجیده رفتار کردن ، با ادب و احترام رفتار کردن ، باوقار
کمال : آراستگی، تمام ، کامل شدن

صحنه نبرد : میدان جنگ
شریف : بزرگوار ، بلند قدر ، شرافتمند
رویارویی : رو به رو شدن
نکوهیده : زشت ، ناپسند ، سرزنش شده
مهارت : چابکی و زبردستی در کار ، ماهر بودن در کاری

جهل : نادانی
تضمین : بر عهده گرفتن ، ضمانت کردن
افزون : بیشتر ، زیادتر
سردار : فرمانده سپاه ، سالار
نهراسد : نترسد

ناپسند : زشت
پسندیده : نیکو
خودداری : دوری
مکان ناامن : جای خطرناک
عاقبت : سرانجام ، پایان کار

شریفی : بزرگواری
همنوع : دو یا چند نفر از یک نوع
تدبیر : اندیشیدن
تضمین می کند : به عهده می گیرد ، ضمانت
چاره جویی : تدبیر و چاره اندیشی
رخ دهد : اتفاق بیفتد

کلمات هم معنی ، مترادف و هم خانواده درس 14 چهاردهم فارسی پنجم

ترس : ترسو ، ترسان
شریف : شرف ، مشرف
قدرت : قادر ، مقتدر ، اقتدار
موفقیت : توفیق ، موفق
جهال : جاهل ، جهالت
تضمین : ضامن ، ضمانت
دفاع : مدافع ، دفع

کلمات متضاد و مخالف درس ۱۴ چهاردهم شجاعت فارسی پنجم

رنج : # خوشی
ناپسند : # پسندیده
نا امن : # امن
ترسو : # شجاع
نکوهیده : # پسندیده
موفقیت : # شکست
اصلی : # فرعی

جهل : # دانایی
تاریکی : # روشنایی
درمان : # درد
تلخی : # شیرینی
سلامت : # بیماری
دروغین : # راستین

همچنین بخوانید: معنی کلمات و هم خانواده درس یازدهم نقش خردمندان فارسی پنجم

در انتها امیدواریم که مقاله معنی متن درسی ، کلمات سخت و کلمه های جدید درس چهاردهم ، ۱۴ شجاعت صفحه 106 و 107 و 108 کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد و توانسته باشید تا از آن استفاده و بهره برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !