سبک زندگی

سوالات متن درس سوم جامعه شناسی یازدهم انسانی

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس 3 سه کتاب جامعه شناسی 2 پایه یازدهم انسانی با جواب

نمونه سوالات متن درس ۳ سوم «نمونه‌های فرهنگ جهانی ۱» کتاب جامعه شناسی ۲ پایه یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس دوم جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس سوم جامعه شناسی یازدهم انسانی
سوالات متن درس سوم جامعه شناسی یازدهم انسانی

نمونه سوال های متن امتحانی درس 3 سوم جامعه شناسی یازدهم

۱) مدینه ی تغلّب در گونه شناسی فارابی چگونه جامعه ای است؟

پاسخ: جامعه ای که سلطه بر دیگر جوامع را ارزش اجتماعی برتر خود می داند و از انواع جامعه جاهلی محسوب می شود.

۲) هدف جامعه تغلّب چیست؟

پاسخ: خوار و مقهور کردن دیگران

۳) جامعه تغلب چه ارزش ها و ویژگی هایی دارد؟

پاسخ: مردم برای غلبه و خوار کردن دیگر اقوام و ملل همکاری می کنند و شیفته آن هستند. تنها خود را خوشبخت و پیروز می دانند. مردم جوامع دیگر به نظر آنان بی ارزش هستند. می خواهند دیگران ستایشگر آنها باشند.

۴) اگر جامعه جاهلی تغلب درراه جهانی شدن قدم بگذارد چه نتایجی به دنبال خواهد داشت؟

پاسخ: جهان را به سمت دوقطبی شدن مرکز – پیرامون و گسترش استعمار فرهنگی و هویت زدایی دیگر جوامع پیش می برد.

۵) عملکرد فرهنگ سلطه در گذر تاریخ چگونه بوده است؟ نمونه هایی از این فرهنگ را نام ببرید.

پاسخ: ابتدا با جهان گشایی و حضور نظامی به کشتار و خسارات انسانی و اقتصادی دست می زدند. (اسکندر، حمله مغولان) سپس با پیشرفت اقتصاد صنعتی و شکل گیری جنبش های استقلال طلبانه کشورهای تحت سلطه، به سلطه اقتصادی پرداختند (استعمارگران انگلیسی و فرانسوی) و در ادامه به گسترش هویت فرهنگی خودروی آوردند و ارزش های فرهنگی دیگران را مورد هجوم قراردادند. (آمریکای استعمارگر)

۶) درگذشته امپراتوری ها چگونه شکل می گرفتند؟

پاسخ: از طریق کشورگشایی باقدرت نظامی و حضور مستقیم سربازان پیروز

۷) سلطه و غلبه اقوام بر دیگران در تاریخ گذشته چگونه بوده است؟

پاسخ: غلبه‌ی نظامی با حضور مستقیم قوم مهاجم در مناطق جغرافیایی تحت سلطه (البته در همه موارد بسط فرهنگی قوم غالب را به دنبال ندارد.)

۸) آیا غلبه نظامی درگذشته همواره با غلبه فرهنگی همراه بوده است؟

پاسخ: خیر – همیشه شکست نظامی، بسط فرهنگی جوامع غالب را به دنبال نمی آورد. اگر قوم شکست خورده هویت فرهنگی خود را حفظ کند می تواند استقلال سیاسی خود را به دست آورد و اگر فرهنگ غنی تری داشته باشد فرهنگ گروه مهاجم را در خود هضم می کند.

۹) درگذشته اقوام شکست خورده در اثر حمله‌ی نظامی چگونه بار دیگر به استقلال می رسیدند؟ و در چه صورتی گروه مهاجمان را در خود هضم می کردند؟

پاسخ: در صورتی که قوم مغلوب هویت فرهنگی خود را حفظ کند با ضعیف شدن تدریجی قدرت نظامی مهاجم، می تواند بار دیگر استقلال سیاسی خود را به دست آورد. و اگر از فرهنگ غنی و قوی برخوردار باشد می تواند گروه مهاجم را در فرهنگ خود هضم کند مانند ایرانیان مسلمان که مغولان را در خود هضم کردند.

۱۰) چرا امپراتوری مغول منجر به فرهنگ جهانی نشد؟

پاسخ: زیرا فرهنگ مغولان فرهنگی قومی و قبیله ای بود و شایستگی لازم را برای یک فرهنگ جهانی نداشت و سریعا تحت تاثیر فرهنگ جوامع مغلوب خود قرار گرفتند.

۱۱) نمونه هایی از جهان گشایی که منجر به جهانی شدن فرهنگ نشد. مثال بزنید.

پاسخ: فتوحات ایرانیان باستان، تصرفات مغولان

۱۲) مغولان تحت تاثیر هویت فرهنگی کدام جوامع مغلوب قرار گرفتند؟

پاسخ: چین ، هند ، ایران

۱۳) ویژگی اغلب جهان گشایی ها و امپراتوری ها چه بود؟

پاسخ: ۱- سرزمین های تصرف شده به تدریج استقلال می یافتند.
۲- با کشتارها و خسارات انسانی و اقتصادی فراوان همراه بود.

۱۴) فرهنگ سلطه به دنبال چه نوع تاثیرات فرهنگی بر جوامع مغلوب است؟ چرا؟

پاسخ: سلطه پذیری را به عنوان یکی از مولفه های فرهنگی جوامع مغلوب درآورد. تا بتواند نوعی خودباختگی فرهنگی را در آنها ایجاد کند و فرهنگ خود را بسط دهد. (تضعیف مقاومت فرهنگی، ایجاد تزلزل و تحول فرهنگی در قوم مغلوب، تحقیر فرهنگی قوم مغلوب ، هویت زدایی فرهنگی قوم مغلوب، استعمار فرهنگی)

۱۵) واژه امپریالیسم و انواع آن را توضیح دهید.

پاسخ: از واژه امپراتوری گرفته شده و به نوع سلطه ای اطلاق می شود:
۱- امپریالیسم سیاسی: اشغال نظامی جوامع ضعیف است.
۲- امپریالیسم اقتصادی: اشغال بازار، مواد خام و قدرت اقتصادی دیگر جوامع.
۳- امپریالیسم فرهنگی: مقاومت فرهنگی جامعه تحت سلطه سیاسی و اقتصادی فرو ریزد و برتری فرهنگی جامعه مسلط پذیرفته شود.

۱۶) واژه های استعمار و مستعمره را تعریف کنید و بنویسید از چه زمانی شروع شد و به اوج رسید؟

پاسخ: اشغال یک سرزمین با توسل به قدرت سیاسی و نظامی استعمار است و کشور تحت سلطه استعمار ، مستعمره است. از قرن ۱۵ به بعد توسط اروپاییان شروع شد و در قرن ۱۷ به اوج رسید و مستعمراتشان از ۳۵ درصد به ۹۹ درصد رسید.

۱۷) دلیل موفقیت و گسترش استعمار اروپاییان چه بود؟

پاسخ: ۱- پیشرفت در زمینه‌ی دریانوردی
۲- فنون نظامی و اقتصاد صنعتی اروپا

۱۸) در دوران استعمار عملکرد اروپاییان در قاره امریکا و جزایر اقیانوس ها چگونه بود؟

پاسخ: به نسل کشی و از بین بردن ساکنان بومی پرداختند. پانزده میلیون سرخ پوست را کشتند و مناطقی (کوبا، هائیتی، نیکاراگوئه و سواحل ونزوئلا) را خالی از سکنه کردند.

۱۹) انواع استعمار درطول تاریخ چند نوع بوده است؟

پاسخ: ۱- استعمار کهن با غلبه و تسلط نظامی بر جوامع تحت سلطه
۲- استعمار نو با غلبه اقتصادی بر جوامع تحت سلطه
۳- استعمار فرانو با غلبه فرهنگی بر جوامع تحت سلطه

۲۰) ویژگی های استعمار نو را چیست؟

پاسخ: ۱- پس از شکل گیری جنبش های استقلال طلبانه کشورهای مستعمره در قرن بیستم به وجود آمد.
۲- از مجریان بومی و داخلی کشورهای مستعمره استفاده می کردند.
۳- برای به قدرت رساندن نیروهای وابسته از کودتای نظامی استفاده می کردند.
۴- شکل غلبه‌ی آنها اقتصادی و وابستگی ساختارهای اقتصادی، سیاسی و مالی بود و کنترل بازار و سیاست مستعمرات را در دست می گرفتند.

۲۱) انواع استعمار (قدیم، نو و فرانو) در چه نکته ای اشتراک دارند؟

پاسخ: هر سه فراورده‌ی فرهنگ سلطه ی غرب هستند.

۲۲) استعمار قدیم با استعمار نو چه تفاوت هایی داشته است؟

پاسخ: ۱- استعمار قدیم با غلبه‌ی نظامی و سیاسی بوده است ولی استعمار نو با غلبه‌ی اقتصادی و سیاسی
۲- مجریان استعمار قدیم بیگانه و خارجی بوده اند (حضور آشکار استعمارگران) ولی مجریان استعمار نو بومی و داخلی (حضور غیرمستقیم و پنهان استعمارگران) محسوب می شدند.

۲۳) استعمار فرا نو دارای چه ویژگی هایی است؟

پاسخ: ۱- بیشتر از ابزارهای فرهنگی، علمی، رسانه ای و فناوری استفاده می کند.
۲- استعمارگران و مجریان هر دو پنهان اند.
۳- هویت فرهنگ (عقاید و ارزش ها)

۲۴) درباره مراحل گسترش نظام سلطه غرب و وجه غالب هر مرحله را بیان کنید.

پاسخ: در استعمار قدیم وجه غالب قدرت نظامی با حضور مستقیم نیروهای استعمارگر است. (مجریان بیگانه اند) در استعمار نو وجه غالب اقتصادی با حضور غیرمستقیم استعمارگر است. (مجریان بومی و داخلی اند.) در استعمار فرانو وجه غالب فرهنگی با ابزار فناوری رسانه ای است. (مجریان بومی و سیاست ها نیز ظاهرا بومی اند.)

۲۵) آیا وجه غالب هر مرحله، در مراحل دیگر وجود ندارد؟

پاسخ: بله – می توانند این وجوه با یکدیگر همزمانی داشته باشند. انواع استعمار با یکدیگر پیوستگی دارند، مثال در استعمار قدیم گاهی استعمار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در کنار یکدیگر وجود داشته است، نمونه ی آن مستعمرات آفریقایی

۲۶) مفاهیم تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی به کدام یک از مراحل استعمار مرتبط است؟

پاسخ: استعمار فرهنگی فرانو با استفاده از ابزارهای فرهنگی و علمی به ویژه رسانه ها و فناوری اطلاعات

۲۷) کشور ما برای مقابله با استعمار فرهنگی فرانو، چه ظرفیت هایی دارد؟

پاسخ: سابقه تاریخی، فرهنگی باارزش های مطلوب (حقیقت یابی، معنویت، عدالت، عقلانیت، آزادی، تعهد و مسئولیت) ادبیات ،هنر، مفاخر و …

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب درس سوم جامعه شناسی یازدهم انسانی
و
سوالات متن درس اول جامعه شناسی یازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب جامعه شناسی یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن درس ۳ سوم کتاب جامعه شناسی پایه یازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش دیدگاه بیان کنید. 💖

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *