سبک زندگی

سوالات متن درس چهارم جامعه شناسی یازدهم انسانی

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس 4 چهار کتاب جامعه شناسی 2 پایه یازدهم انسانی با جواب

نمونه سوالات متن درس ۴ چهارم «نمونه‌های فرهنگ جهانی ۲» کتاب جامعه شناسی ۲ پایه یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس سوم جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس چهارم جامعه شناسی یازدهم انسانی
سوالات متن درس چهارم جامعه شناسی یازدهم انسانی

نمونه سوال های متن امتحانی درس 4 چهارم جامعه شناسی یازدهم

۱) ویژگی ها و توانمندی های دین اسالم برای ساختن یک فرهنگ جهانی چیست؟

پاسخ: الف) دین اسالم با دعوت فراگیر خود، ایجاد یک فرهنگ جهانی را مورد توجه قرار داده است.
ب) اسلام، دین یک عصر و نسل خاص نیست.
ج) اصول اعتقادی و ارزش های آن، اصول و ارزش های ثابتی است که همه انبیا در طول تاریخ برای تبلیغ و ترویج آنها مبعوث شده اند.
د) اصول و ارزش های اسلام مطابق با نظام آفرینش و موافق با فطرت آدمیان اند
و) اصول و ارزش های اسلام به قوم و گروه خاصی تعلق ندارند بلکه جهان شمول هستند.

۲) توحید در فرهنگ اسالم حکایت از چیست؟

پاسخ: توحید، از خداوند واحدی حکایت دارد که خدای قوم و قبیله خاصی نیست بلکه خداوند همه آدمیان و پروردگار همه جهان هاست. همه موجودات از او پدید آمده اند و به سوی او باز می گردند. او عالم را حکیمانه آفریده است و تدبیر می کند.

۳) نگاه فرهنگ اسالم نسبت به انسان چگونه است؟

پاسخ: الف) انسان از دیدگاه اسلام، موجودی مختار، مسوول، متعهد است.
ب) دارای فطرتی الهی و خلیفه خداوند در زمین است.
ج) سعادت و عزت انسان در نزدیک شدن به خداوند و رسیدن به مقام خلافت الهی است.
د) شقاوت و ذلت انسان در فراموشی حقیقت الهی خود و دیگر موجودات و به کارگیری تمامی ظرفیت ها و توانمندی های الهی خویش، برای زندگیِ محدود این جهان است.

و) انسان مسئول آباد کردن این جهان و موظف به پرهیز از فساد در آن است.

۴) سعادت و شقاوت انسان در فرهنگ اسلامی چگونه ایجاد می شود؟

پاسخ: سعادت و عزت انسان در نزدیک شدن به خداوند و رسیدن به مقام خلافت الهی است. شقاوت و ذلت انسان در فراموشی حقیقت الهی خود و دیگر موجودات و به کارگیری تمامی ظرفیت ها و توانمندی های الهی خویش، برای زندگیِ محدود این جهان است.

۵) جایگاه عقل در دیدگاه اسلام چگونه است؟

پاسخ: عقل در فرهنگ اسلام، زیباترین و محبوب ترین مخلوق خداوند است و پیامبران برای شکوفایی عقل آدمیان مبعوث شده اند.

۶) پیامبران به چه منظوری مبعوث شده اند؟

پاسخ: الف) شکوفایی عقل آدمیان
ب) اجرای عدالت
ج) جلوگیری از چرخش ثروت در دست اغنیا

د) آزادسازی مستضعفان از حاکمیت مستکبران (آنان برای رهایی آدمیان از زنجیرهایی آمده اند که انسان ها را به بندگیِ انسان های دیگر و بت های انسان ساخته، وادار می سازند.)

۷) اسلام چه چیزی را به بشریت نوید می دهد؟

پاسخ: اسلام، مسلمانان را موظف به تلاش برای آزادی مستضعفان می داند و پیروزی مستضعفان بر مستکبران و حاکمیت دین حق را به بشریت نوید می دهد.

۸) عقاید و ارزش ها با………………………. به عرصه فرهنگ بشری راه می یابند و نمود تاریخی پیدا می کنند.

پاسخ: پذیرش انسان ها

۹) عقاید و ارزش های اسلامی در تاریخ گسترش خود چه مراحلی را پیموده اند؟

پاسخ: عصر نبوی – دوران خلافت – دوره استعمار – عصر بیداری اسلامی

۱۰) وضعیت شبه جزیره عربستان قبل از ظهور اسلام از لحاظ فرهنگی و سیاسی چگونه بود؟

پاسخ: قبل از ظهور اسلام شبه جزیره عربستان، فرهنگ جاهلیِ قبیله ای داشت. شمال غربی شبه جزیره، تحت نفوذ و سلطه امپراتوری روم و جنوب شرقی آن تحت تأثیر و سلطه شاهنشاهی ایران بود. در چنین شرایطی، خداوند سبحان، پیامبر خود را با آیات روشنگر برای تبلیغ توحید و گسترش فرهنگ اسالمی در جامعه بشری بر انگیخت.

۱۱) از مراحل گسترش فرهنگ اسلامی عصر نبوی را توضیح دهید.

پاسخ: قبل از ظهور اسلام شبه‌ جزیره عربستان، فرهنگ جاهلیِ قبیله‌ای داشت. شمال‌ غربی شبه جزیره، تحت نفوذ و سلطهٔ امپراتوری روم و جنوب شرقی آن تحت تأثیر و سلطهٔ شاهنشاهی ایران بود. در چنین شرایطی، خداوند سبحان، پیامبر خود را با آیات روشنگر برای تبلیغ توحید و گسترش فرهنگ اسلامی در جامعهٔ بشری برانگیخت. رسول خدا (ص) پس از سیزده سال دعوت مردم به اسلام و مقاومت در برابر فشار نظام قبیله‌ای عرب جاهلی، حکومت اسلامی را تشکیل داد و طی ده سال حکومت، موانع سیاسی پیش روی اسلام در شبه جزیره عربستان را از بین برد. در سال نهم هجرت، گروه‌های مختلف برای پذیرش اسلام از سراسر شبه جزیره به مدینه آمدند. پیامبر خدا (ص) پیش از رحلت نامه‌های دعوت به دین خدا را به امپراتوری‌های ایران و روم فرستاده بود.

۱۲) دوران خلافت از چه زمانی آغاز شد و تا چه دورانی ادامه یافت؟

پاسخ: این دوران از زمان رحلت رسول خدا (ص) آغاز شد و در طول خلافت اموی، عباسی و عثمانی ادامه یافت.

۱۳) فرهنگ جاهلی تا چه زمانی در برابر اسلام آشکارا مقاومت کرده بود؟

پاسخ: فرهنگ جاهلی در عصر نبوی تا فتح مکه، (هشتم هجرت) در برابر اسالم آشکارا مقاومت کرده بود و از آن پس، به ناچار ظاهر اسلامی به خود گرفته بود.

۱۴) نمایان شدن ارزش های جاهلی در دوران خلافت چه پیامدی در جامعه اسلامی داشت؟

پاسخ: در دوران خلافت، ارزش ها، هنجارها و رفتارهای جاهلی دوباره در جامعه اسلامی نمایان شد و به تدریج قدرت در جامعه اسلامی را بر اساس روابط قبیله ای و عشیره ای شکل داد.

۱۵) عقاید و ارزش های جهانی اسالم،چگونه در دوران خلافت گسترش یافت؟

پاسخ: عقاید و ارزش‌های جهانی اسلام، فارغ از عملکرد قدرت‌های سیاسی و با تلاش و کوشش عالمان مسلمان، از مرزهای جغرافیایی و سیاسی جوامع مختلف عبور کرد و بر قدرت‌های سیاسی که در این مناطق حضور داشتند، تأثیر گذاشت.

۱۶) به چه دلیل فرهنگ اسلامی گروه های مهاجم را درون خود هضم و جذب می کرد؟

پاسخ: فرهنگ اسلامی، به دلیل قدرت و غنای خود، گروه‌های مهاجم بیگانه را نیز درون خود هضم و جذب می‌کرد یا دست کم آنان را ناگزیر می‌ساخت که برای بقای خود، در ظاهر از مفاهیم و ارزش‌های دینی استفاده کنند.

۱۷) چرا قدرت هایی مانند سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغولان و عثمانی مانع از آن می شدند که ظرفیت های فرهنگ اسالمی و ارزش های آن به طور کامل آشکار شود؟

پاسخ: قدرت هایی مانند سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغولان و عثمانی که در چارچوب فرهنگ قومی و قبیله ای رفتار می کردند مانع می شد تا ظرفیت های فرهنگ اسلامی و ارزش های اجتماعی آن به طور کامل آشکار شود.

۱۸) دولت های استعماری غربی، در دوره استعمار چه تاثیراتی بر جوامع اسلامی و رجال سیاسی این کشورها گذاشتند؟

پاسخ: الف) دولت های استعماری غربی، بتش های مختلف جوامع اسلامی را تحت نفوذ و سلطه سیاسی خود درآوردند.
ب) با تکیه بر قدرت نظامی و صنعتی خویش، سیاستمداران و دولت مردانِ جوامع اسلامی را مغلوب ساختند.
ج) استبداد قومی و قبیله ای قدرت های سیاسی جوامع اسلامی، در دوران استعمار، از طریق سازش با دولت های غربی، با قدرت استعمارگران پیوند خورد و به صورت استبداد استعماری درآمد.

۱۹) چگونه استبداد ایلی و قومی قدرت های سیاسی جوامع اسلامی، به صورت استبداد استعماری درآمد؟

پاسخ: قدرت سیاسی جوامع اسلامی که تا قبل از استعمار، بیشتر قومی و قبیله‌ای بود، در دوران استعمار، از طریق سازش با دولت‌های غربی، با قدرت استعمارگران پیوند خورد و استبداد ایلی و قومی به‌ صورت استبداد استعماری درآمد.

۲۰) تفاوت راهبردی استبداد قومی با استبداد استعماری چیست؟

پاسخ: تفاوت راهبردی استبداد قومی با استبداد استعماری این است که استبداد قومی با وجود اینکه دارای هویتی غیراسلامی بود به دلیل اینکه پشتوانه و پیشینه‌ای خارج از جهان اسلام نداشت، از رویارویی مستقیم با فرهنگ توانمند اسلامی دوری می‌کرد و می‌کوشید با رعایت ظواهر اسلامی، ظاهر دینی خود را حفظ کند. در مقابل، استبداد استعماری به دلیل اینکه در سایهٔ قدرت و سلطه جهان غرب عمل می‌کرد، برای تأمین نیازهای اقتصادی و فرهنگی جهان غرب، چاره‌ای جز حذف مظاهر فرهنگ اسلامی نداشت.

۲۱) در جهان اسلام، در مقابل نفوذ و سلطه فرهنگ غرب، مقاومت هایی شکل گرفت که ریشه در…………… داشت.

پاسخ: فرهنگ اسلامی

۲۲) تاثیر انقلاب اسلامی ایران در بیداری اسلامی چگونه بود؟

پاسخ: انقلاب اسلامی ایران، نقطه عطفی در بازگشت به فرهنگ اسلامی در جهان اسلام است امت اسلامی با الهام از انقلاب اسلامی و بازگشت به سوی هویت الهی خود، مرحله جدیدی را در گسترش فرهنگ جهانی اسلام آغاز کرده است.

۲۳) نخبگان کشورهای اسلامی تا قبل از انقلاب اسلامی ایران، برای مقابله با سلطه استعمار از چه مکاتب و روش هایی استفاده می کردند؟

پاسخ: بسیاری از نخبگان کشورهای اسلامی تا قبل از انقلاب اسلامی ایران، برای مقابله با سلطه استعمار، از مکاتب و روش های غربی مانند ناسیونالیسم (ملی گرایی) یا مارکسیسم استفاده می کردند.

۲۴) استفاده از مکاتب و روش های غربی (ناسیونالیسم-مارکسیسم) توسط نخبگان کشورهای اسلامی برای مقابله با استعمار چه پیامدی داشت؟

پاسخ: الف) این مکاتب وحدت امت اسالمی را مخدوش می کردند.
ب) مورد حمایت مردمی که در دامان فرهنگ اسلام تربیت یافته بودند نیز قرار نمی گرفتند.

۲۵) منظور از ناسیونالیسم چیست؟

پاسخ: مجموعه ای از باورها و نمادها که دلبستگی و تعلق به ملّت، سرزمین، نژاد، قوم و زبان را اصل قرار می دهد و صرفاً تعلق خاطر و وابستگی به چنین عناصری را آرمان اساسی انسان ها و تعیین کننده هویت ملت ها می داند.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس دوم جامعه شناسی یازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب جامعه شناسی یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن درس ۴ چهارم کتاب جامعه شناسی پایه یازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش دیدگاه بیان کنید. 🌹

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *