عربی یازدهم علوم انسانی

کتاب عربی یازدهم انسانی یک کتاب درسی عربی برای دانش‌آموزان پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی متوسطه دوم است. این کتاب شامل خلاصه قواعد عربی انسانی در حد امتحان نهایی است.