ادبیاتفرهنگ و هنر

جواب تمرین های درس چهارم عربی یازدهم انسانی صفحه ۵۵ تا ۶۴

گام به گام پاسخ و حل تمرینات صفحه 55 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59 ، 60 ، 61 و 64 درس 4 چهارم کتاب عربی پایه یازدهم رشته علوم انسانی

جواب تمرین های درس 4 چهارم عربی یازدهم انسانی ؛ در این مقاله از بخش آموزش و پرورش ماگرتا با جواب و پاسخ تمرینات صفحه ۵۵ ، ۵۶ ، ۵۷ ، ۵۸ ، ۵۹ ، ۶۰ ، ۶۱ و ۶۴ درس ۴ چهارم کتاب عربی یازدهم متوسطه دوم رشته های ادبیات و علوم انسانی آشنا می شوید. در ادامه با ما همراه باشید.

مطلب پیشنهادی: ترجمه متن درس چهارم عربی یازدهم انسانی

جواب تمرین های درس چهارم عربی یازدهم انسانی
جواب تمرین های درس چهارم عربی یازدهم انسانی

جواب تمرین اول صفحه ۵۵ درس چهارم عربی یازدهم انسانی

عَیِّنِ الْجُملَةَ الصَّحیحَةَ وَ غَیرَ الصَّحیحَةِ حَسَبَ الْحَقیقةِ. (ص / غ)
با توجه به واقعیت جمله درست و نادرست را مشخص کنید.

۱- اَلْمِسْکُ عِطْرٌ یُتَّخَذُ مِنْ نَوعٍ مِنَ الْغِزلانِ. درست
مشک، عطری است که از نوعی از آهوان گرفته می‌شود.

۲- اَلشَّرشَفُ قِطعَةُ قُماشٍ توضَعُ عَلَی السَّریرِ. درست
ملافه، تکه پارچه‌ای است که روی تخت گذاشته می‌شود.

۳- اَلْعَرَبُ یَنطِقونَ الْکَلِماتِ الدَّخیلَةَ طِبقَ أَصلِها. نادرست
عرب‌ها کلمه‌های وارد شده را (وارداتی) را طبق اصل آن به زبان می‌آورند.

۴- فِی اللُّغَةِ الْعَرَبیَّةِ مِئاتُ الْکَلِماتِ الْمُعَرَّبَةِ ذاتُ الْأُصولِ الْفارِسیَّةِ. درست
در زبان عربی، صدها کلمه عربی شده دارای ریشهٔ فارسی وجود دارد.

۵- أَلَّفَ الدُّکتورُ ألتونجی کِتاباً یَضُمُّ الْکَلِماتِ التُّرکیَّةَ الْمُعَرَّبَةَ فِی اللُّغَةِ الْعَرَبیَّةِ. نادرست
دکتر التونجی کتابی تألیف کرد که کلمات ترکیِ عربی شده را در زبان عربی در بر می‌گرفت.

پاسخ تمرین دوم صفحه ۵۵ درس چهارم عربی یازدهم انسانی

عَیِّنِ الْعِبارَةَ الْفارِسیَّةَ الْمُناسِبَةَ لِلْعِبارَةِ الْعَرَبیَّةِ.
عبارت فارسی مطابق با عبارت عربی را مشخص کنید.

پاسخ تمرین دوم صفحه ۵۵ درس چهارم عربی یازدهم انسانی

تَجرِی الرّیاحُ بِما لا تَشتَهِی السُّفُنُ. برَد کشتی آنجا که خواهد خدای وگر جامه بر تن دَرَد ناخدا
بادها به سمتی که کشتی‌ها نمی‌خواهند جریان دارند (بادها به آنچه که کشتی‌ها تمایل ندارند می‌وزند.)

اَلْبَعیدُ عَنِ الْعَینِ بَعیدٌ عَنِ الْقَلبِ. از دل برود هر آنکه از دیده رود.
کسی که از چشم دور است، از قلب دور است.

أَکَلْتُم تَمْری و عَصَیْتُم أَمْری. نمک خورد و نمکدان شکست.
خرمایم را خوردید و از فرمانم سرپیچی کردید.

خَیْرُ الْکَلامِ ما قَلَّ وَ دَلَّ. کم گوی و گزیده گوی چون دُرّ.
بهترین سخن آن است که کم باشد و راهنمایی کننده (گویا و با دلیل) باشد.

اَلصَّبْرُ مِفتاحُ الْفَرَجِ. گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی.
صبر کلید گشایش است.

اَلْخَیْرُ فی ما وَقَعَ. هر چه پیش آید خوش آید.
خوبی در چیزیی است که اتفاق افتد

جواب تمرین سوم صفحه ۵۶ درس ۴ عربی یازدهم انسانی

أَجِبْ عَنِ الْأَسئِلَةِ التّالیَةِ حَسَبَ الصُّوَرِ.
با توجه به تصاویر به سوالات زیر پاسخ دهید.

جواب تمرین سوم صفحه ۵۶ درس ۴ عربی یازدهم انسانی

جواب تمرین چهارم صفحه ۵۷ و ۵۸ درس چهارم عربی یازدهم انسانی

أ: عَیِّنِ التَّرجَمَةَ الصَّحیحَةَ حَسَبَ قَواعِدِ الْمَعرفَةِ وَ النَّکِرَةِ.
الف: ترجمه صحیح را با توجه به قواعد معرفه و نکره مشخص کنید.

۱- سَمِعْتُ صَوتاً عَجیباً. (صدای عجیبی را شنیدم. / صدای عجیب را شنیدم.)

۲- وَصَلْتُ إلَی الْقَریَةِ. (به روستایی رسیدم ./ به روستا رسیدم.)

۳- نَظْرَةٌ إلَی الْماضی (نگاهی به گذشته / نگاه به گذشته)

۴- اَلْعِبادُ الصّالِحونَ (بندگانی درستکار / بندگانِ درستکار)

۵- اَلسِّوارُ الْعَتیقُ (دستبندِ کهنه / دستبندی کهنه)

۶- اَلتّاریخُ الذَّهَبیُّ (تاریخی زرّین / تاریخ زرّین)

ب: تَرْجِمِ الْجُمَلَ التّالیَةَ حَسَبَ قَواعِدِ الْمَعرفَةِ وَ النَّکِرَةِ، ثُمَّ عَیِّنِ الْمَعرفَةِ وَ النَّکِرَةِ فی ما أُشیر إلَیهِ بِخَطٍّ.
ب: جملات زیر را بر اساس قواعد قطعیت و عدم تعین ترجمه کنید، سپس در آنچه با خط نشان داده شده است، معرفه و نکره را نشان دهید.

جواب تمرین چهارم صفحه ۵۷ و ۵۸ درس چهارم عربی یازدهم انسانی
جواب تمرین چهارم صفحه ۵۷ و ۵۸ درس چهارم عربی یازدهم انسانی

پاسخ تمرین پنجم صفحه ۵۹ درس چهارم عربی یازدهم انسانی

عَیِّنِ الْکَلِمَةَ الصَّحیحَةَ حَسَبَ الْفِعلِ الْماضی.
با توجه به فعل ماضی کلمه صحیح را مشخص کنید.

پاسخ تمرین پنجم صفحه ۵۹ درس چهارم عربی یازدهم انسانی
اَلْفِعْلُ المْاضیاَلْفِعْلُ الْمُضارِعُفِعْلُ الْأَمْرِاَلْمَصْدَراِسْمُ الْفاعِلِ
وافَقَیُوافِقُوافِقْتَوفیقمُوافِق
یُوَفِّقُوَفِّقْمُوافَقَةمُوَفِّق
تَقَرَّبَیُقَرِّبُقَرِّبْتَقَرُّبمُقَرِّب
یَتَقَرَّبُتَقَرَّبْتَقریبمُتَقَرِّب
تَعارَفَیَتَعَرَّفُتَعارَفْمُعارَفَةمُتَعارِف
یَتَعارَفُاِعْرِفْتَعارُفمُعَرِّف
اِشْتَغَلَیَنْشَغِلُاِشْتَغِلْاِنْشِغالمُشْتَغِل
یَشْتَغِلُاِنْشَغِلْاِشْتِغالمُنشَغِل
اِنْفَتَحَیَفْتَتِحُاِنْفَتِحْاِسْتِفْتاحمُتَفَتَّح
یَنْفَتِحُتَفَتَّحْاِنْفِتاحمُنْفَتح
اِسْتَرْجَعَیَسْتَرْجِعُاِسْتَرْجِعْارْتِجاعمُسْتَرجِع
یَرْتَجِعُراجِعْاسْتِرْجاعمُرَجِّع
نَزَّلَیُنْزِلُاِنْزِلْنُزولمُنَزِّل
یُنَزِّلُنَزِّلْتَنْزیلنازِل
أَکْرَمَیُکْرِمُأَکْرِمْإِکْرامأَکْرَم
یُکَرِّمُأَکْرِمْتَکْریممُکْرِم

پاسخ تمرین ششم صفحه ۶۰ درس ۴ عربی یازدهم انسانی

تَرْجِمِ الْآیاتِ، ثُمَّ عَیِّنِ الْمَطلوبَ مِنکَ.
آیات را ترجمه کنید، سپس چیزی که از شما خواسته شده است را مشخص کنید.

۱- ﴿… فَاصْبِروا حَتّیٰ یَحْکُمَ اللهُ بَینَنا…﴾ اَلْأَعراف: 87
صبر کنید تا خداوند میان ما داوری کند.
فِعلَ الْأَمرِ: اصْبِروا

۲- ﴿… یُریدونَ أَنْ یُبَدِّلوا کَلامَ اللّهِ …﴾ اَلْفَتح: 15 (اَلْمُضافَ إلَیهِ)
می‌خواهند که کلام خداوند را عروض کنند.
اَلْمُضافَ إلَیهِ: اللّهِ

۳- ﴿… ما یُریدُ اللهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُم مِنْ حَرَجٍ …﴾ اَلْمائِدَة: 6
خداوند نمی‌خواهند (تا) برای شما سختی قرار دهد.
اَلْفاعِلَ: اللهُ

۴- ﴿… لِکَیْلا تَحزَنوا عَلیٰ ما فاتَکُم …﴾ آلُ عِمران: 153
برای اینکه به آنچه از دستتان رفته، ناراحت نشوید.
اَلْفِعلَ الْماضیَ: فاتَ

۵- ﴿لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّی تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ …﴾ آلُ عِمران: 92
به نیکوکاری دست نخواهید یافت تا زمانی که از آنچه دوست می‌دارید انفاق کنید.
اَلْفِعلَ الْمُضارِعَ: لَنْ تَنالُوا، حَتَّی تُنْفِقُوا، تُحِبُّونَ

جواب تمرین هفتم صفحه ۶۱ درس چهارم عربی یازدهم انسانی

اُکْتُبْ جَمْعَ هٰذِهِ الْکَلِماتِ.
جمع این کلمات را بنویسید.

فَرَس: أفراس
أَثَر: آثار
تاریخ: تواریخ
قَرْیَة: قُرئ
عَبْد: عباد
دَوْلَة: دُوَل
مِثْل: أمثال
مَلْعَب: صلاعب
رَسول: رُسُل
کِتاب: کُتُب
سِنّ: أسنان
سَمَک: أسماک 
جِذْع: جُذوغ
جَناح: أجنحة
فَم: أفواه 

جواب و معنی بحث علمی صفحه ۶۴ درس چهارم عربی یازدهم انسانی

اُکْتُبْ عِشْرینَ کَلِمَةً مُعَرَّبَةً أَصلُها فارِسیٌّ مِنْ أَحَدِ هٰذِهِ الْکُتُبِ.
از یکی از این کتاب ها، بیست کلمه عربی بنویس که تبارش فارسی باشد.

پاسخ: طازَج: تازَک (تازه)
طَست: تشت
فالودج: پالودَگ (فالودە)
قصعة: كاسه
کعک: کاک (کیک)
لَعل: لال
مارِستان: بیمارستان
مهرجان: مهرگان (جشنواره)
نَرجِس: نرگس
نسرين: نسرين
نفط: نفت
بَیدَق: پیادَگ (پیاده)
سِگَنجَبین: سرکه انگبین
فالوذَج: پالودَگ (فالوده)
مارستان: بیمارستان
توت: توت (فرصاد)
توتياء: توتيا
جاموس: كاومیش
جزية: گزِیت
رستاق: رستاگ (روستا)
زَنجَبيل: زنگپيل
سرادق: سراپرده
سكَنجَبين: سركه انكبين
سندُس: سندس
سوسن: سوسن
صَولجان: چوگان
برقع: پرده
سُرادِق: سراپرده
أسوار: سوار
بادزَهر: پادزهر
بخت: بخت
برقعِ: پردە
بنفسج: بنفشَگظ
پسته :فُستُق
تاج: تاج
صَولَجان: چوگان
قَصعة: كاسه

همچنین بخوانید: جواب تمرین های درس سوم عربی یازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموزان عزیز پایه یازدهم انسانی متوسطه دوم ، برای دسترسی سریع و بهتر به ترجمه و جواب تمرینات درس های کتاب عربی یازدهم علوم انسانی ، می توانید با اضافه کردن کلمه «ماگرتا» در سرچ های درسی خود، به مطلب مورد نظرتان دست پیدا کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله جواب تمرین های درس 4 چهارم کتاب عربی یازدهم متوسطه دوم رشته علوم انسانی ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد و از آن استفاده و بهره برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × چهار =